08. decembar 2018.godine - Saopštenje

Povodom izjave poslanika Predraga Bulatovića, date u  emisiji „Živa istina“ koja je emitovana na RTCG dana 7. decembra 2018. godine, u kojoj je između ostalog naveo da Specijalno državno tužilaštvo nije formiralo predmet povodom navoda Nebojše Medojevića da direktor farmaceutske firme „Glosarij“, koji je kum Glavnog specijalnog tužioca, učestvuje u nezakonitim radnjama, Specijalno državno tužilaštvo, u cilju objektivnog informisanja javnosti, obavještava javnost da iznijeti navodi poslanika Bulatovića nisu tačni.

Naime, postupajući u okviru svojih zakonskih nadležnosti, Specijalno državno tužilaštvo je formiralo predmet povodom javno iznijetih tvrdnji Nebojše Medojevića na sjednici Skupštine Crne Gore dana 14. februara 2018. godine, da firma „Glosarij“ ima monopol na tržištu ljekova u Crnoj Gori, po kom osnovu zarađuje enormna sredstava, a da vlasnika te firme, zbog nezakonitog poslovanja niko ne hapsi, jer je kum Milivoja Katnića koji od takvog nezakonitog poslovanja ima svoj dio.

Provjeravajući iznijete tvrdnje, Specijalno državno tužilaštvo je, u postupku izviđaja, između ostalog, saslušalo u svojstvu svjedoka Nebojšu Medojevića koji nije ponovio prednje tvrdnje, već je naveo da nema neposredna saznaja o navodnom nezakonitom poslovanju pomenute firme i njenim navodnim vezama sa Glavnim specijalnim tužiocem, što je tvrdio u Skupštini, već da se radi o njegovim političkim stavovima.

Nakon sprovedenog izviđaja, a kod takvog činjeničnog stanja, Specijalno državno tužilaštvo je dostavilo spise predmeta Osnovnom državnom tužilaštvu, radi ocjene da li se u radnjama Medojević Nebojše stiču elementi krivičnog djela lažno prijavljivanje iz čl.388 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore.


05.12.2018.godine - Saopštenje

Povodom izjave advokata Dražena Medojevića, date u centralnoj informativnoj emisiji TV Vijesti dana 04.12.2018. godine, u kojoj je isti između ostalog naveo “...da je Specijalno državno tužilaštvo imalo namjeru da rasvjetljava ratne zločine po Dubrovniku i izjave Nebojše Medojevića, oni su mogli da se zvanično obrate vlastima u Hrvatskoj, u Dubrovniku i da traže i da provjeravaju te njegove navode. Niko to nije uradio...“, Specijalno državno tužilaštvo obavještava javnost da iznijeti navodi advokata Medojevića nisu tačni. 

Naime, postupajući u okviru svojih zakonskih nadležnosti, Specijalno državno tužilaštvo je formiralo predmet povodom javno iznijetih tvrdnji Nebojše Medojevića na internet stranicama www.in4s.net i www.promjene.org  od 03.05.2017. godine o izvršenju krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva od strane Milivoja Katnića, glavnog specijalnog tužioca, kojom prilikom je Medojević Nebojša naveo da „...zna da je Katnić Milivoje osumnjičen za silovanje žene u Konavlima i da je uzimao novac od domicilnog stanovništva da ih ne zlostavlja i muči...“. Prednje tvrdnje je poslanik Medojević više puta iznio u javnosti, pa je dana 20.12.2017. godine u Skupštini Crne Gore, izjavio da je Julijana Petković, djevojačko Kršikapa, zvana Julka, iz Cavtata, u toku 1991-1992. godine šikanirana, zlostavljana i maltretirana na drugom spratu hotela „Makedonija“ u Cavtatu u organizaciji današnjeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i tražio za istu pravdu.

Provjeravajući iznijete tvrdnje, Specijalno državno tužilaštvo je u postupku izviđaja saslušalo Nebojšu Medojevića u svojstvu svjedoka kojom prilikom je isti ponovio prednje navode, pri čemu je odbio, što kao svjedok nije imao pravo, da tužilaštvu pruži sve informacije bitne za utvrđivanje odlučnih činjenica. 

Nadalje, cijeneći iznijete tvrdnje, Specijalno državno tužilaštvo je u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći zatražilo od nadležnih organa Republike Hrvatske - NCB Interpola Zagreb i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske provjeru podataka o licu Julijana Kršikapa Petković i predmetnim događajima. Nakon izvršenih provjera od strane nadležnih državnih organa Republike Hrvatske, Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku dostavilo je informaciju da lice sa tim i sličnim identifikacionim podacima u periodu od 1991. do 2018. godine nije imalo prijavljeno prebivalište ili boravište na teritoriji opštine Cavtat odnosno opštine Konavle, niti je osoba sa tim ili sličnim podacima podnosila krivične prijave u navedenom periodu. 

Konačno, Specijalno državno tužilaštvo obavještava javnost da se vrše provjere i izviđaji u pravcu utvrđivanja da li su na dubrovačkom području izvršena krivična djela ratnih zločina od strane državljana Crne Gore, pa poziva sve građane, kao i advokata Dražena Medojevića, koji je javno saopštio da zna da su „pojedini ljudi na dubrovačkom području činili ratne zločine“, da svoja saznanja prijave Specijalnom tužiocu Lidiji Vukčević koja radi na predmetima ratnih zločina.


07.11.2018.godine - Saopštenje

Specijalno državno tužilaštvo izjavilo je žalbu na rješenje Višeg suda u Podgorici Kvso.br.22/18 od 02.10.2018. godine, koju objavljujemo integralno:

„Pobijanim rješenjem Kvso.br.22/18 od 02.10.2018. godine, Viši sud u Podgorici, našao je da nema mjesta optužbi protiv okrivljenih Đ. D. i V. D. zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl.416 st.3 u vezi st.1 Krivičnog zakonika i okrivljenog K. D. zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja iz čl.416 st.3 u vezi st.1 u vezi čl.24 Krivičnog zakonika, i u odnosu na navedena lica obustavio je krivični postupak.

U obrazloženju pobijanog rješenja prvostepeni sud interpretira činjenično stanje iz spisa predmeta, a vezano za krivičnu prijavu koja je tužilaštvu podnijeta od strane MANS-a dana 17.10.2007. godine, protiv M. M. i Đ. D., povodom događaja koji je predmet optužbe, kao i u vezi drugih krivičnih prijava povodom kojih su u tužilaštvu formirani spisi predmeta, a koje su se odnosile na predmetni događaj.

S tim u vezi sud zaključuje da, imajući u vidu takvo stanje iz spisa predmeta, nema mjesta optužbi protiv okrivljenih Đ. D. i V. D. zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl.416 st.3 u vezi st.1 Krivičnog zakonika i okrivljenog K. D. zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja iz čl.416 st.3 u vezi st.1 u vezi čl.24 Krivičnog zakonika, jer je nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja u odnosu na krivična djela koja su predmet optužbe.

Prvostepeni sud u pobijanom rješenju, potom, citira zakonske odredbe koje se odnose na primjenu blažeg zakona po učionioca iz čl.133 Krivičnog zakonika i zastarjelost krivičnog gonjenja iz čl.124 i 125 Krivičnog zakonika. Navedene zakonske odredbe sud zatim dovodi u vezu sa vremenskim periodom koji se okrivljenim Đ. D., V. D. i K. D. stavlja na teret, a to je period od 01.07.2007. do 04.09.2007. godine, u odnosu na koja lica je za tužilaštvo, po stavu suda, osnov sumnje da su izvršili krivično djelo koje je predmet optužbe proistekao iz odbrane okrivljenog M. M. koja je data pred tim sudom na zapisniku Ks.br.3/18 od 29.05.2018. godine i službene zabilješke ovog tužilaštva koja je tim povodom sačinjena, te da je prva procesna radnja u odnosu na V. D. i  K. D. preduzeta kada su ova lica pozvana da budu saslušani u svojstvu osumnjičenih, dakle nakon proteka roka od deset godina od izvršenja krivičnog djela.

Prvostepeni sud, nadalje, kada je u pitanju okrivljeni Đ. D. protiv koga je bila podnijeta krivična prijava MANS-a dana 17.10.2007. godine, navodi da stoji kao činjenica da je protiv ovog lica podnijeta krivična prijava, citiramo: „a što predstavlja procesnu radnju kojom se zastarijevanje prekida i iznova počinje da teče, shodno odredbi čl.125 st.4 i 6 Krivičnog zakonika“, no kako je ova krivična prijava odbačena, a odbačaj nije procesna radnja kojom se zastarijevanje prekida i počinje iznova da teče, to je i u odnosu na ovo lice za koje je tužilaštvo, kao i u odnosu na okrivljene V. D. i K. D., po mišljenju suda, osnov sumnje da je izvršio krivično djelo koje je predmet optužbe, zasnovalo nakon odbrane okrivljenog M. M. koja je data pred tim sudom na zapisniku Ks.br.3/18 od 29.05.2018. godine i službene zabiljške ovog tužilaštva koja je tim povodom sačinjena, pa sud cijeni da je nastupila zastrjelost krivičnog gonjenja, a imajući u vidu da je prva procesna radnja u odnosu na okrivljenog Đ. D. preduzeta kada je ovo lice pozvano da budu saslušano u svojstvu osumnjičenog, dakle nakon proteka roka od deset godina od podnijete krivične prijave od 2007. godine i radnji koje su preduzete po toj prijavi.

Konačno, sud navodi da stoji kao činjenica da je dana 21.04.2017. godine, Specijalno državno tužilaštvo donijelo naredbu po vještacima građevinske i geodetske struke, ali ista po stavu suda ne može predstavljati procesnu radnju kojom se zastarijevanje prekida i počinje ponovo da teče u odnosu na okrivljene Đ. D., V. D. i K. D., jer je ista rezulatat postupanja Specijalnog državnog tužilaštva u predmetu koji je formiran po prijavi - obavještenju odbornice u Skupštini Glavnog grada od 24.09.2015. godine, u kojem predmetu je Specijalno državno tužilaštvo donio naredbu o sprovođenju istrage protiv M. M. zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl.416 st.3 u vezi st.1 Krivičnog zakonika, a potom protiv ovog lica podiglo optužnicu, u kojoj su Đ. D., V. D. i K. D. predloženi kao svjedoci, te da tužilaštvo, u odnosu na ova lica osnov sumnje zasniva tek nakon odbrane okrivljenog M. M. i sačinjene službene zabilješke, pa se navedena naredba ne može smatrati procesnom radnjom koja prekida zastarijevanje krivičnog gonjenja u odnosu na Đ. D., V. D. i K. D.

Međutim, optužba je, iz više razloga, suprotnog stava u odnosu na iznijete zaključke prvostepenog suda na kojima je i temeljeno pobijano rješenje, zbog čega je isto donijeto uz počinjenu bitnu povredu krivičnog postupka, a izreka rješenja nejasna je i protivrječna razlozima koji su dati u obrazloženju, a sve na osnovu pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

Naime, radi boljeg razumijevanje predmetne krivično pravne stvari potrebno je dati kratku analizu koja se odnosi na podnijete krivične prijave u vezi sa kritičnim događajem i predmete koji su povodom istih formirani, jer ih je sud u pobijanom rješenju samo naveo, ali ih nije cijenio u svijetlu činjenica i okolnosti koje su od uticaja na zastarjelost krivičnog gonjenja.

Po krivičnoj prijavi MANS-a od 17.10.2007. godine, koja je podnijeta protiv M. M. i Đ. D., zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl.416 Krivičnog zakonika u Osnovnom tužilaštvu Podgorica, formirani su spisi predmeta  Kt.br.2207/07 i u tom predmetu donijeto je rješenje o odbačaju. Vrhovnom državnom tužilaštvu - Odjeljenju za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, dana 30.03.2012. godine podnijeta je krivična prijava protiv M. M. i P. Č. i u ovom predmetu donijeto je rješenje o odbačaju.

Nakon toga, nezavisno od naprijed navedenih predmeta, dana 24.09.2015. godine po prijavi – obavještenju odbornice u Skupštini Glavnog grada, u Specijalnom državnom tužilaštvu formirani su spisi predmeta poslovne oznake Kt-S.br.87/15.  Ovom žalbom posebno se ističe da se ova kao i ranije krivične prijave odnosi na isti krivično pravni događaj, ali predmet ocjene suda nisu predmeti koji formirani po krivičnim prijavama iz 2007. i 2012. godine, već optužnica u predmetu Specijalnog državnog tužilaštva poslovne oznake Kt-S.br.87/15 koji je formiran po prijavi - obavještenju odbornice u Skupštini Glavnog grada.

Prijava koja je podnijeta u formi obavještenja nije se odnosila na određeno lice, već se radilo o obavještenju o istom krivično pravnom događaju, u kojem je između ostalog navedeno da je Demokratska Crna Gora u posjedu dokumentacije, koja ukazuje da je djelovanjem odgovornih lica u lokalnoj samoupravi Glavnog grada i nadležnim državnim organima došlo do prodaje zemljišta ukupne površine 15.184m2 na Starom aerodromu na način koji je suprotan javnom interesu, i da je pribavljena korist privatnom partneru “C.” DOO, te da je navedeni proces trajao do 2012. godine, pod veoma sumnjivim okolnostima koji po navodima iz obavještenja ukazuju na osnovanu sumnju za postojanje korupcije, dakle bez preciziranja i navođenja konkretnih lica koja su učestvovala u nezakonitim radnjama. Naredba za vještačenje u ovom predmetu, kao procesna radnja, donijeta je dana 21.04.2017. godine, u fazi izviđaja, radi ocjene zakonitosti postupka prenosa prava na predmetnim parcelama. Naredbom je određeno vještačenje po sudskim vještacima geodetske, građevinske i ekonomsko finansijske struke, radi utvrđivanja da li je radnjama tada NN lica pričinjena šteta za Glavni grad Podgorica i ako jeste u kojem iznosu. U izviđaju koji je trajao prikupljena je i odgovarajuća dokumentacija nakon čega je donijeta naredba o sprovođenju istrage protiv okrivljenog M. M. zbog krivičnog djela iz čl.416 Krivičnog zakonika, a nakon završene istrage podignuta je optužnica Kt-S.br.87/15 od 05.02.2018. godine, koja je potvrđena rješenjem prvostepenog suda i glavni pretres u ovom predmetu je u toku, dok je izviđaj u odnosu na ostala NN lica koja su učestvovala u predmetnom događaju i dalje tekao, što je omogućilo tužilaštvu da u toku trajanja glavnog pretresa formira novi predmet, o čemu je sačinjena službena zabilješka, a radi se o predmetu koji je proistekao iz istog krivično pravnog događaja i iste činjenične građe. Sa navedenog, za optužbu je neprihvatljivo gore navedeno stanovište suda da je u odnosu na Đ. D., V. D. i K. D. nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja, jer je preduzeta procesna radnja prije isteka roka od deset godina, pa zastarijevanja nema, imajući u vidu da je naredba o vještačenju donijeta unutar zastarnog roka za određeni događaj koji predstavlja krivično djelo, prema svim licima koja su u događaju učestvovala, a koja su za tužilaštvo tada bila nepoznata, dok je tužilaštvo tek nakon odbrane okrivljenog M. M. prikupilo dovoljno dokaza i protiv ostalih lica učesnika u ovom krivično pravnom događaju. U ostalom, o odnosu krivično pravnog događaja sa institutom zastarjelosti najbolje govori komentar autora dr Zlatarić Bogdana „Krivični zakonik u praktičnoj primjeni“, II svezak (izdat 1956. godine od „Narodne novine“), koji na strani 709 kada govori o povezanosti nekog krivično pravnog događaja i njegove pravne kvalifikacije navodi: „zastarijevanja nema ako je pokrenut krivični postupak unutar zastarnog roka za određeni događaj koji predstavlja krivično djelo čiju konačnu kvalifikaciju treba tek utvrditi“, iz čega slijedi jasan i nedvosmislen zaključak da je naredbom za vještačenje kao procesnom radnjom prekinuta zastarjelost krivičnog gonjenja u kontekstu predmetne optužnice, čime se u potpunosti potvrđuje stav tužilaštva.

Sa svega iznijetog slijedi da je prvostepeni sud na osnovu nejasnih i protivrječnih razloga, pogrešnom i površnom analizom činjeničnog stanja sadržanog u spisima predmeta, bez osnova se upustio u bezpredmetnu analizu i ocjenu prijave MANS-a, istoj dao pogrešan procesni značaj i izveo pogrešan zaključak o zastarjelosti krivičnog gonjenja u odnosu na okrivljene Đ. D., V. D. i K. D.

Stoga je za tužilaštvo neprihvatljiv zaključak koji je izveden u pobijanom rješenju kojim je navedeno da tužilaštvo osnov sumnje u odnosu na lica protiv kojih je podignuta optužnica, zasniva tek nakon odbrane okrivljenog M. M. i u vezi sa tim sačinjenom službenom zabilješkom tužilaštva, kao i stav da su navedena lica u predmetu Kt-S.br.87/15, u kojem je glavni pretres u toku, predloženi kao svjedoci, pa bi proizilazilo da se nekom licu jednom dato svojstvo u postupku ne može promijeniti, što je neprihvatljivo i sa stanovišta pravne teorije i sudske prakse.

Takođe, u pobijanom rješenju prvostepeni sud u više navrata ponavlja svoj zaključak da je tužilaštvo osnov sumnje u odnosu na lica protiv kojih je podignuta optužnica, zasnovalo tek nakon odbrane okrivljenog M. M. na glavnom pretresu i u vezi sa tim sačinjenom službenom zabilješkom tužilaštva, i na poslednjoj strani rješenja zaključuje da tek nakon proteka roka od deset godina od izvršenja krivičnog djela od strane okrivljenih V. D. i K. D., odnosno nakon deset godina od krivične prijave MANSA-a podnijete protiv Đ. D. koja je odbačena, Specijalno državno tužilaštvo „vidi“ osnov sumnje i u odnosu na ove okrivljene, zbog čega se naredba za vještačenje ne može smatrati procesnom radnjom kojom bi se prekinula zastarjelost krivičnog gonjenja u odnosu na ova lica, što je neprihvatljivo i nelogično jer se pitanje osnova sumnje u ovom kontekstu ne može dovoditi u vezu sa zastarjelošću krivičnog gonjenja, kako je to pogrešno učinio prvostepeni sud.

Po mišljenju optužbe, pogrešan je i neprihvatljiv  stav suda, vezano za zastarjelost krivičnog gonjenja u odnosu na okrivljenog Đ. D., kada sud navodi da krivična prijava MANS-a od 17.10.2007. godine, koja je podnijeta protiv M. M. i Đ. D., zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja „predstavlja procesnu radnju kojom se zastarijevanje prekida i iznova počinje da teče, shodno odredbi čl.125 st.4 i 6 Krivičnog zakonika“, jer krivična prijava, što bi trebalo biti poznato prvostepenom sudu, nije procesna radnja, koja bi u smislu odredbe čl.125 st.4 Krivičnog zakonika prekinula zastarjelost krivičnog gonjenja. Ovakav stav suda neprihvatljiv je takođe jer sud u ovom dijelu nastavlja dalje u svojim nelogičnostima u kojima istrajava i navodi da je prva procesna radnja u odnosu na okrivljenog Đ. D. preduzeta kada je ovo lice pozvano da budu saslušano u svojstvu osumnjičenog, dakle nakon proteka roka od deset godina od podnijete krivične prijave od 2007. godine i radnji koje su preduzete po toj prijavi, iz čega proizilazi da je podnijeta prijava u odnosu na ovo lice prekinula zastarjelost krivičnog gonjenja, a što je pogrešno.

Osim što je ovakav stav suda pogrešan i neprihvatljiv on je i protivrječan i suprotan pravnoj teoriji i praksi i u konačnom postojećoj pravosnažnoj odluci prvostepenog suda. Naime, sud u nastavku pobijanog rješenja navodi da se naredba o vještačenju koju je ovo tužilaštvo donijelo u predmetu Kt-S.br.87/15, ne može smatrati procesnom radnjom koja prekida zastarjelost krivičnog gonjenja u odnosu na okrivljene Đ. D., V. D. i K. D. jer je prva procesna radnja u odnosu na okrivljene V. D. i K. D. preduzeta nakon isteka roka od deset godina od izvršenja krivičnog djela, odnosno nakon isteka deset godina od podnošenja krivične prijave MANSA-a protiv Đ. D., kada su ova lica pozvana da budu saslušani u svojstvu osumnjičenih, ali se onda za tužilaštvo, ako se slijedi ovakva logika i zaključivanje prvostepenog suda, osnovano nameće pitanje kako je onda ova naredba za vještačenje, kao procesna radnja, prekinula zastarjelost krivičnog gonjenja u odnosu na okrivljenog M. M. protiv kojeg je postupak po potvrđenoj optužnici Specijalnog državnog tužilaštva u toku pred prvostepenim sudom, jer ako bi se prihvatilo prethodno rezonovanje suda, proizilazi da predmetna naredba za vještačenje nema nikakvog precesnog značaja.

Konačno, za ukazati je na odredbu  čl.125 st.1 Krivičnog zakonika, koja propisuje da zastarijevanje krivičnog gonjenja počinje da teče od dana kada je krivično djelo učinjeno, a ukoliko posledica krivičnog djela nastupi kasnije, zastarijevanje krivičnog gonjenja počinje od dana kada je posledica nastupila. S tim u vezi, optužba ističe da je posledica u konkretnom predmetu nastupila kada je u postupku pred nadležnim organom Uprave za nekretnine PJ Podgorica rješenjem broj 954-101-UP-... od 15.11.2011. godine izvršena promjena upisa na osnovu koje je predmetno zemljište upisano u svojinu preduzeća „C.“ DOO, pa kada se imaju u vidu i ove okolnosti, optužba smatra da je pobijano rješenje prvostepneog suda u potpunosti neodrživo. U tom pravcu, tužilaštvo ukazuje na odredbu čl.33 tada važećeg Zakona o osnovana svojinsko pravnih odnosa, shodno kojoj za sticanje prava svojine nije dovoljno samo postojanje punovažnog ugovora već je potreban i upis u katastar nepokretnosti kao materijalno pravna pretpostavka za sticanje prava svojine na nepokretnim stvarima koja ima konstitutivni karakter.

Na kraju, tužilaštvo mora istaći da se prvostepeni sud nije bavio činjenicama i razlozima koji utiču na zastarjelost krivičnog gonjenja, nego iz sebi znanih razloga, teret odluke u ovoj krivično pravnoj stvari prebacuje na žalbeni sud, na koji ovim putem tužilaštvo apeluje da mu se omogući da u kontradiktornom postupku dokaže sve navode iz podignute optužnice.

S toga,

Predlažem

Da Apelacioni sud Crne Gore uvaži žalbu ovog tužilaštva i pobijano rješenje ukine i vrati prvostepenom sudu na ponovni postupak i odluku.“


 

23.10.2018.godine - Saopštenje

Dana 15.10.2018. godine u dnevnim novinama „Dan“ objavljen je tekst pod naslovom „Kašćelanu „zaboravili“ da blokiraju 8 stanova“ u kojem tekstu se između ostalog navodi da S.K. posjeduje u Budvi 8 stambenih prostora odnosno stanova od ukupno 406m2 koji se nalaze u velelepnom objektu na izlazu iz Budve, koji nijesu blokirani od strane Specijalnog državnoh tužilaštva. S tim u vezi Specijalno državno tužilaštvo obavještava javnost da navedeni podaci koji su objavljeni u tekstu, a tiču se privremene blokade nepokretnosti koje su u svojini S.K. nijesu tačni, jer je Specijalno državno tužilaštvo predlogom za određivanje privremene mjere obezbjeđenja od 27.08.2018. godine tražilo da se zabrani raspolaganje i korišćenje svih nepokretnosti koje su u vlasništvu S.K., a između ostalog i za navedene nepokretnosti. Naime, dana 27.08.2018. godine Specijalno državno tužilaštvo je u okviru finansijske istrage koja je pokrenuta protiv 17 fizičkih i 1 pravnog lica, osnovom čl.20 i 21 st.1 Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću dostavilo Višem sudu u Podgorici predlog za određivanje privremene mjere obezbjeđivanja – zabranu raspolaganja i korišćenja nepokretnosti uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti iz čl.19 st.1 tač.1 Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću koja se odnosi na nepokretnosti koje su upisane u Listovima nepokretnosti  u vlasništvu predmetnih lica, a između ostalih i svih nepokretnosti koje su u svojini S.K.


09.10.2018.godine – Saopštenje

Imajući u vidu izraženo interesovanje javnosti povodom Odluke Opštine Tivat o davanju saglasnosti na Predlog ugovora o načinu ispunjenja dijela međusobnih obaveza po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta između Opštine Tivat i „Adriatic Marinas“ DOO Tivat, objavljujemo integralno odluku Specijalnog državnog tužilaštva u vezi sa izviđajem koji je sproveden:

             „U predmetu ovog tužilaštva formiranom po saznanju za događaj - donošenje Odluke rukovodstva Opštine TV o oslobađanju plaćanja komunalija kompanije „A. M. – P. M.“ za rezidencijalno-poslovne objekte koje je ta kompanija već izgradila ili ih gradi u kompleksu nautičko-turističkog centra „P. M.“, nema osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv bilo kog lica, za bilo koje krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, jer, nakon analize prikupljenih obavještenja, podataka i dokumentacije u toku izviđaja, ocijenjeno je da u konkretnom slučaju nije bilo neporavilnosti koje bi ukazivale da je izvršeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.
            Naime, iz prikupljene dokumentacije i pismenog izjašnjenja predsjednice Opštine TV broj: ... od 31.01.2018 godine, proizilazi da je na sjednici održanoj dana 17.01.2018. godine, Skupština opštine TV donijela Odluku broj: ... o davanju saglasnosti na Predlog ugovora o načinu ispunjenja dijela međusobnih obaveza po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta između opštine TV i „A. M.“ DOO TV. Navedena Odluka usvojena je na sjednici SO-e TV od 17.01.2017. godine sa 17 glasova „za“ , 8 „protiv“ i 5 „uzdržanih“, a što se utvrđuje iz Zapisnika o radu XVII sjednice SO-e TV broj: ... od 15.02.2018 godine, te audio snimka sjednice sadržanog na dostavljenom CD-u. Iz predmetne Odluke se utvrđuje da se istom daje saglasnost na Prijedlog Ugovora o načinu ispunjenja dijela međusobnih obaveza po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta između Opštine TV i  A. M. d.o.o. TV, koji je sastavni dio te Odluke ( član 1 ) i ovlašćuje predsjednica Opštine TV prof. dr. S. M., da u ime Opštine TV zaključi Ugovor sa A.M. d.o.o. TV, u sadržini i obliku identičnom sa Prijedlogom ovog Ugovora iz člana 1 ove Odluke , te da će se o sprovođenju Ugovora iz stave 1 ovog člana starati Direkcija za investicije i Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode Opštine TV ( član 2 ), kao i da ista stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u SL. listu CG – opštinski propisi (član 3). Dalje, iz prikupljene dokumentacije i pismenog izjašnjenja proizilazi da je Predlagač ove Odluke predsjednica Opštine TV S. M., a obrađivač iste Direkcija za investicije Opštine TV. Iz Predloga predmetnog Ugovora koji čini sastavni dio donijete Odluke SO-e TV od 18.01.2018 godine, Preambule istog, proizilazi da ovim ugovorom strane uređuju dio međusobnih prava i obaveza proizišlih iz odredbe člana 18 (C) Ugovora o kupovini, prodaji i investiranju u vojnu imovinu Mornaričko-tehničko remontnog zavoda “S. K.” – TV i Doma vojske – TV od 28.10.2006.godine, zaključenog između Vlade Crne Gore, “A.M.” DOO i “PM S. (B.) INC”. Nadalje,  proizilazi da su se shodno obavezi iz člana 18 ( C ) Ugovora o kupoprodaji “A.”, ugovorne strane saglasile da se kompaniji “A.M.” odnosno njenim zavisnim privrednim društvima koja su u ugovornom odnosu sa Opštinom TV, kao osnov za umanjenje potraživanja po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta priznaju: sredstva uložena u sanaciju zemljišta – 541.441,37 €; sredstva uložena u rušenju objekata koji nemaju građevinsku dozvolu – 827.411,05 €; umanjeni iznos, koji se odnosi na stvarne površine objekte izgrađene prije 1945 godine - 4.222.658,82 € (član 1 ), te da je opština saglasna da iznosi navedenih stavki tj. iznos od 5.591.511,24 €, bude iznos do kojeg se može vršiti umanjenje obaveza “A.M.” i njegovih povezanih društava po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta utvrđenih pojedinačnim ugovorima i to: broj: … od 31-07.2015.godine u iznosu od 2.479.495,2o €; broj: … od 26.05.2017.godine u iznosu od 1.599.858,oo € i broj: … od 08.09.2017. godine u iznosu do 1.197.43666,48 €, i da se razlika između iznosa od 5.591.511,24 € i dospjelih i neizmirenih obaveza po navedenim ugovorima, može koristiti za izmirenje odgovarajućeg dijela budućih obaveza “A.M.” po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u vezi sa izgradnjom objekata u skladu sa DSL “A.” ( član 2 ). Takođe, zaključenjem ovog ugovora i njegovom realizacijom prava na prebijanja obaveza koje su njime predviđena, ugovorne strane i povezana društva, neopozivo izjavljuju da nijedna strana nema prema drugoj strani nikakvih potraživanja po osnovu odredbi čl.18 ( C ) tač. (iii), ( iv ) i (v ) Ugovora o kupoprodaji “A.” i realizacijom ovog ugovora odriču se prava na naknadu štete po osnovu označenih odredbi iz čl.18 ( C ), osim za potraživanja “A.M.” po čl.18 ( C ) tač. ( i ) i ( ii ), koje će biti predmet posebnog ugovora između ugovornih strana ( član 3 ), kao i da se ovaj ugovor zaključuje uz saglasnost SO-e TV datom Odlukom o davanju saglasnosti na zaključenje Predloga ugovora, koja je priložena uz ovaj ugovor i čini njegov sastavni dio ( član 4 ) i da se ugovorne strane odriču njegovog pobijanja po bilo kom osnovu, bilo u cjelini, bilo u pogledu neke njegove odredbe ( član 5 ). 
         Iz dostavljenih navednih ugovora o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta se utvrđuje da isti članom 4 predviđaju da obaveza plaćanje naknade utvrđene ovim ugovorima će biti izvršene shodno članu 18 (C) Ugovora o kupoprodaji “A.”, tek nakon što obje ugovorne strane daju izričitu saglasnost u vezi sa svim činjenicama regulisanim članom 18 (C) predmetnog Ugovora. 
          Iz Zahtjeva za izvršenje ugovorenih obaveza opštine TV – Direkcije za imovinu broj: …, … od 14.08.2017. godine upućenog “PM 1.5” d.o.o. P. M., utvrđuje da je Direkcija za investicije Opštine TV zahtjeva isplatu dospjele naknade za komunalno opremanje u ukupnom iznosu od 2.479.495,20€ po ugovoru od 31.07.2015 godine, kao i naplatu dospjelih rata naknade po ugovorima od 26.05.2017 i 01.07.2017 godine, uz upozrenje da ukoliko navedeno privredno društvo ne izvrši obaveze po osnovu navedenih ugovora, da će opština TV zaštitu svojih prava zatražiti pred nadležnim institucijama.
         Iz Ugovor o kupovini, prodaji i investiranju u vojnu imovinu Mornaričko-tehničko remontnog zavoda „S.   K.“ – TV   i  Doma vojske – TV od 28.10.2006 godine, zaključenog između Vlade CG, kao prodavca i DOO „A.M.“ koju predstavlja P. M. i N. B., kao kupca i P.M. S. ( B. ) INC, koju zastupa P. M., kao garant i ovjeren kod nadležnog suda pod Ov. br.I … od 28.10.2006 godine, proizilazi da je članom 18 C istog ugovorena obaveza Kupca da platit naknadu za uređenje građevinskog zemljišta za svaku vrstu izgradnje na Zemljištu u skladu sa zakonom, te kada se te naknade budu zaračunavale, imaće se u vidu iznosi koje je zasebno platio Kupac za ( i ) radove na infrastrukturi, javnim uslugama, komunalijama u Tivtu,  ( ii ) sanaciji Zemljišta, ( iii ) rušenju Objekata koje nemaju građevinsku dozvolu, ( iv ) stvarnih površina Objekata koje imaju građevinsku dozvolu (uključujući ali ne ograničavajuči se na Dom vosjke ) i ( v ) stvarne površine Objekata izgrađenih prije 1945. godine, kao i da će se Naknada plativa za građevinsko zemljište odrediti u skladu sa primenjivim Propisima i dodatno uzimajući u obzir gore navedene kriterije, putem posebnog ugovora koji će potpisati Kupac i Opština TV. 
       Nadalje, iz pribavljene dokumentacije Opštine TV proizilazi da je donošenju Odluke o davanju saglasnosti na Predlog ugovora o načinu ispunjenja dijela međusobnih obaveza po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta između opštine TV i „A.M.“ DOO TV od 17.01.2018 godine, prethodilo formiranje radne grupe za rješavanje obaveza po osnovu komunalnih naknada, a na osnovu zaključenog  Memoranduma između opština TV i “A.M.” od 15. maja 2015. godine, kojim je usaglašeno, između ostalog, da će strane formirati četvoročlanu Komisiju koja će biti sastavljena od po 2 člana-predstavnika svake strane, sa zadatakom da sačini Izvještaj u kome će navesti specifikaciju svih radova, sanacija, rušenja objekata, stvarnih površina objekata, kao i iznose koji se odnose na te stavke, a koji će biti oduzeti od budućih obaveza kompanije po osnovu komunalne naknade na projektu P. M. u skladu sa čl.18c. Ugovora o kupoprodaji “A.”, a sve u roku od 60 dana od dana potpisivanja Memoranduma. Nadalje, iz rješenja predsjednika opštine TV broj: … od 02.05.2015 godine, se utvrđuje da je za članove Komisije imenovan Z. P. – menadžer Opštine i P. O. – direktor Direkcije za investicije i razvoj, koji su sačinili Predlog broj: … za rješavanje obaveza po osnovu komunalnih usluga od 27.01.2016 godine naslovljen “P. M.”, u kome iznose stavove po pitanju obračuna komunalija da ne mogu imati u vidu tražene kompezacije na ime ulaganja u komunalije i infrastrukturu, a da se trebaju imati u vidu troškovi koje je kupac imao na rušenju objekata u bivšem “A.”, uz umanjenje iznosa za objekte koji su srušeni, a nisu trebali biti, ili su trebali biti dislocirani, kao i troškove vezano za čišćenje i sanaciju zemljišta, uz prezentiranje saglasnosti Agencije za zaštitu životne sredine CG i potvrdu da je taj material izvezen iz Crne Gore. Takođe, iz dostavljenog Protokola br.1 od 06.04.2016 godine, zaključenog između Opštine TV i “A.M.”, a u vezi uređivanja dijela međusobnih potraživanja u vezi sa Memorandumom o formiranju radne grupe proizilazi da su strane saglasne da je 541.441,37 € vrijednost koju je “A.M.” uložio u sanaciju zemljišta, bilo direktno, bilo preko povezanih privrednih društava do dana 02. marta 2016.godine, da je na rušenju objekata koji nemaju građevinsku dozvolu imao troškove u iznosu od 1.532.600,58 €, te da je u vezi tih radova potrebno da se obavi stručna procjena vrijednosti radova na rušenju objekata i da se do dobijanja konačnog nalaza na ime tih troškova ovoj kompaniji ima prizanti 30% troška tj. 459.780,17 €, a da radna grupa nastavi sa radom uz angažovanje nezavisnih vještaka na utvrđivanju vrijednosti radova na infrastrukturi, javnim uslugama, komunalijama i utvrđivanju stvarnih površina koji imaju građevinsku dozvolu i stvarnih površina objekata izgrađenih prije 1945 godine, i da će se prve dvije rate iz Ugovora o komunalijama za UP-5 u ukupnom iznosu od 990.000 € samtrati izmirenim. Iz Zapisnika sa sastanka održanog u vezi sa angažovanjem nezavisnog vještaka između stranaka od 20.12.2016 godine, proizilazi da su se predstavnici Opštine TV i “A.M.” usaglasili da se za vještaka angažuje stalni sudski vještak i ovlašćeni procenitelj Z. F. sa zadatkom da izvrši procjenu vrijednosti izvedenih radova na rušenju objekata , procjenu radova na infrastrukturi i utvrdi stvarnu površinu objekata koji su izgrađeni prije 1945 godine.
           Iz nalaza i mišljenja vještaka F. Z. ( ukupno tri ) posebno izrađeni za svaku tačku datog zadatka, proizilazi da je pomenuti vještak mišljenja da je 28.12.1944 godine u nekadašnjem “A.” bilo ukupno 62 objekta bruto površine od 36.190,92 m², odnosno ukupne neto površine 29.909,85 m², da je na osnovu uvida u ugovornu dokumentaciju “A.M.” i “Y. B.” d.o.o iz KO, kao i u finansijsku kodumentaciju koja je pratila izvođenje radova na rušenju objekata u krugu “A.”, angažovani vještak zaključio da je prema ovjerenim i plaćenim situacija izvođača radova ukupna cijena rušenja sa uračunatim PDV-om iznosila 1.745,717,58 € i da predstavlja realnu cijenu i tačnu osnovicu za sporazumni dogovor opštine TV i “A.M.” za regulisanje međusobnih potraživanja, te da je na osnovu uvida u geodetske podloge o izvedenoj infrastrukturi, projekte za infrastrukturu i na osnovu prikupljenih projektantskih cijena mišljenja da su ulaganja u komunalno opremanje lokacije ( I Faza ) u zahvatu SL “A” u TV od strane “A.M.” u vrijednosti od 5. 581.788,38 € bez PDV-a, odnosno 6.642.328,17 € sa uračunatim PDV-om. 
         Iz Mišljenja Ministarstva održivog razvoja i turizma broj: … od 24.02.2017 godine, dostavljenog Vladi Crne Gore – Kabinetu predsjednika povodom zahtjeva predsjednice Opštine TV za autentično tumačenje člana 18 ( C ) Ugovora o kupovini, prodaji i investiranju u vojnu imovinu Mornaričko-tehničko remontnog zavoda “S. K.” – TV i Doma vojske – TV, proizilazi da je to Ministarstvo mišljenja da je obaveza plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta uspostavljena navedenim Ugovorom, ali da se iznos naknade može odrediti samo na osnovu posebnog ugovora kojim se uređuju međusobni odnosi i koji sa kupcem “A.M.” zaključi Opština TV, te da Ministarstvo ne može sa potpunom sigurnošću dati mišljenje da li se naknada za komunalno opremanje obavezno umanjuje za iznos troškova koje kupac imao po osnovu tač. ( i ) do ( v ), ali da svakako smatraju da su dati kriterijumi imperativnog karaktera i da bez obzira na formulaciju člana 18 ( c ) “ imaće se u vidu “, kontekst sveobuhvatih odnosa pri učešću investitora u komunalnom opremanju građevinskog zemljišta upućuje na zaključak o obaveznom umanjenju po osnovu troškova, za koje se dokaže i utvrdi da je kupac imao u komunalnom opremanju zemljišta. 
         Iz prikupljenih obavještenja od građanina I. N. - predsjednika SO-e TV na zapisniku od 13.03.2018 godine, proizilazi da je Odluka o davanju saglasnosti na Predlog ugovora izmedju Opštine TV i „A. M.“ d.o.o. TV uvrštena u dnevni red u skladu sa Statutom Opštine i Poslovnikom o radu SO TV, na redovnoj sjednici SO TV, a na predlog ovlašćenog predlagača Predsjednice Opštine TV, da  je predlog odluke sadržavao sve formalne uslove da bi se takva odluka uvrstila u dnevni red sjednice i da je ista dostavljena blagovremeno od strane ovlašćenog predlagača, u formi kako inače dobijaju predlog odluka, sa obaveznim obrazloženjem  u kojem je stajalo ko je obradjivač iste i ko je predlagač i ona je svim odbornicima dostavljena blagovremeno sa svim materijalom i da je prošla sve procedure, skupštinske odbore, radna tijela i da se o njoj vodila rasprava kao i o svakoj odluci koja se usvaja na SO-e TV. Vezano za Predlog ugovora koji čini sastavni dio navedene Odluke i obavezu Opštine TV na umanjenje naknade, naveo je da lično misli da ta obaveza proističe iz Ugovora koji je potpisala Vlada CG iz 2006.godine i to čl.18c istog u kome su našli uporište da je to obaveza Opštine, te da se sa ovim problemom upoznao dok je obavljao funkciju predsjednika Opštine u periodu od 2014. do 2016.godine. Dalje je istakao da ni u tom periodu, a ni kasnije, niko nije dovodio pitanje obaveze opštine da se napravi poravnanje sa „A.M.“ vezano za komunalije i njihovo ulaganje po kupoprodajnom ugovoru, a da su problem bile količine materijala prilikom rušenja objekata, površine objekata, cijene usluga rušenja i drugih radova, kao i površine srušenih objekata, i da je upravo zato, uz saglasnosti obje strane, angažovan sudski vještak od koga se očekivalo da kao stručnjak za tu oblast, i ujedno ovlašćeni procjenitelj, da svoj nalaz na navedena sporna pitanja. I pored svih spornih pitanja koja su se pojavila i prije i tokom donošenja odluke, a i posle, smatra da je kao predsjednik SO-e TV bio uvjeren da je sve što je vještak tamo našao i što su nadležne službe pripremile, a tim prije što je i predsjednica Opštine TV to predložila, da je sve u skladu sa zakonom i iz tih razloga je prihvatio da se to uvrsti u dnevni red Skupštine. Iste navode vezano za predlog navedene Odluke ponovio je građanin K. S. - potpredsjednik Opštine TV na zapisniku od 13.03.2018 godine, ističući da je ista u skladu sa osnovnim ugovorom koji je zaključen 2006.godine izmedju Vlade CG i „A.M.“ , te da je Predlog odluke u skladu sa zakonom, posebno ako se ima u vidu da je istoj prethodilo formiranje komisija i angažovanje sudskih vještaka koji su u zakonskom roku podnijeli svoje izvještaje na osnovu koje je i dat prijedlog ove odluke koji je na sjednici Skupštine, većinom glasova usvojen. Dalje je naveo da je mišljenja da je Predlog ove odluke svoje uporište našao i u čl.147 Zakona o obligacijama, jer je Opština TV treće zainteresovano lice, jer je u čl.18c kupoprodajnog ugovora iz 2006.godine, tačno navedeno šta Opština TV treba imati prilikom obračuna naknade za komunalno opremanje gradjevinskog zemljišta, a to je sve i navedeno u odluci. Iz prikupljenih obavještenja od građanina P. O. na zapisniku od 15.03.2018 godine, proizilazi da je što se tiče Odluke koja je pripremljena za SO-e TV, da je bio upoznat sa tim, ali nije radio na tome, jer nije bio saglasan da Direkcija za investicije kojom je rukovodio bude obradjivač odluke, a ovo sa razloga što je mnogo kompleksna odluka i zahtijeva angažovanje mnogo šireg tima ljudi, različitih profila koji bi pripremili jedan kvalitetan materijal koji bi mogao ići na skupštinu. Dalje je naveo da je bio upoznat sa materijom i bio angažovan na dosta radnih sastanaka i stručnih komisija koje su imale za cilj da izdefinišu medjusobna prava i obaveze shodno kupoprodajnom ugovoru Vlade CG iz 2006.godine, da je tokom 2016.godine potpisan Protokol br.1 kojim je definisano da će se formirati radna grupa od strane predstavnika opštine TV i „A.M.“, da su u Protokolu tačno definisane obaveze radne grupe koje su sastojale od toga da  prikupi svu potrebnu  dokumentaciju vezano za osnovni ugovor odnosno čl.18c tog ugovora, a tiče se rušenja postojećih objekata u bivšem „A.“, hemijsko tretiranje odnosno čišćenje zemljišta zatrovanog živom, teškim metalima i uljima, kao i da se utvrdi stvarna površina objekata koji su postojali u „A.“ prije 1945.godine i posle 1945.godine, jer takva je odrednica stavljena u osnovnom ugovoru, te da je na osnovu dokumentacije koja je dostavljena Opštini TV, Komisija je mogla da utvrdi samo dvije stavke, rušenje objekata i čišćenje terena, a kako nijesu mogli da utvrde stvarno stanje površine koja se nalazila u „A.“ to je uz saglasnost obje strane, angažovan sudski vještak Z. F. koji je sačinio tri izvještaja o vještačenju. Nakon toga, stručna komisija odnosno predstavnici opštine TV u radnoj grupi su napravili Izvještaj i proslijedili ga kabinetu predsjednice opštine TV i „A.M.“,  u kome su iznijeli da su iznosi za radove na uklanjanua objekata – rušenju i čišćenju terena realni, te da je odluka predsjednika opštine da li će u daljim razgovorima i pregovorima prihvatiti ih ili neće. Smatra da opštinska odluka sadrži odredbu kojom je propisano da se investitor može osloboditi ukoliko je uložio u infrastrukturu, a što su inače obaveze Opštine TV, a što se tiče objekata koji su bili u „A.“ , smatra da su to stečena prava i ima osnova da se prizna površina koja je bila na terenu evidentirana i koja je nesporna, a po pitanju rušenja objekata smatra da je odluka predsjednika opštine da li će to da prihvati kao početnu fazu pripreme lokacije za ulaganje, a isto je i sa hemijskim tretiranjem – čišćenjem terena, te da u čl.18c osnovnog ugovora piše da će se uzeti u obzir sve stavke navedene taksativno po tačkama prilikom odredjivanja naknade, ali sve u skladu sa zakonom. Nadalje je pojasnio da je u pojedinačnim ugovorima o uredjivanju medjusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknada za komunalno opremanje gradjevinskog zemljišta koje je zaključivala Direkcija za investicije – čl.4  navedeno da se obaveza plaćanja naknade ima izvršiti shodno čl.18c iz razloga jer je investitor odbio da plaća dok se ne riješe ova  pitanja koja su precizirana čl.18c, a taj član je sa njihove strane stavljen na insistiranje predsjednika Opštine TV shodno Memorandumu koji je zaključen i kako se ne bi opstruirao dalji razvoj naše opštine. Naveo je i to da kako je cijeli ovaj posao za njega kao direktora Direkcije za investicije opštine TV išao veoma sporo, da je smatrao da mora preduzeti radnje kako ne bi došlo do zastarelosti potraživanja koja su imali prema investitoru po osnovu ovih zaključenih ugovora o uredjenju medjusobnih odnosa u pogledu plaćanja komunalne naknade, o čemu je obavijestio rukovodstvo Opštine TV, a zbog čega nije pokrenut postupak prinudne naplate kod nadležnog suda da mu to nije poznato, jer je za to nadležan Glavni administrator i predsjednik Opštine TV. Ove navode potvrdio je u svojoj izjavi i Z. P., menadžer Opštine TV na zapisniku od 15.03.2018 godine, posebno ukazujući da je pravni osnov za oslobadjanje plaćanja komunalija u konkretnom slučaju ugovor Vlade CG iz 2006.godine, odnosno čl.18c navedenog ugovora, Zakon o uredjenju prostora i planiranju objekata i Odluka o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zemljišta, te da imajući u vidu ovaj ugovor Vlade CG, smatra da je odluka zakonita, jedino da tu može da bude sporna visina obračunatih iznosa po stavkama, kao i ukoliko ne bi poštovali investitora, odnosno ugovor koji je potpisala Vlada CG, onda bi poslali veoma lošu poruku javnosti, vezano za ulaganja u opštinu TV, jer imaju tri najveća investitora u Tivtu a to je „P.M.“, „L.“ i „K. D.“. Dalje je pojasnio da po čl.59 Zakona o planiranju i uredjenju prostora, rušenje objekata se može smatrati pripremnim radovima za komunalno opremanje zemljišta i to znači da opština može da prizna te troškove koji su uloženi u opremanje. Identično se na navedene okolnosti izjasnio i građanin M. M. na zapisniku od 23.03.2018 godine, koji je ispred investitora bio uključen u pregovore sa Vladom CG oko kupovine bivšeg „A.“, s tim što je pojasnio da su 2008. – 2009.godine, nakon rušenja zatečenih objekata, kada se stvaraju uslovi za početak izgradnje novih objekata, pokrenuli pitanje ovog čl.18c ugovora na temu obračuna komunalija, ali da nisu uspjeli da postignu dogovor sa predstavnicima Opštine TV i Vlade CG, kako tada, tako ni narednih nekoliko godina, jer su ih u svim razgovorima koje su imali sa predstavnicima Opštine TV i Vlade CG podsjećali da imaju minimalnu investicionu obavezu od cca 106 miliona eura i dok to ne ispune da ne treba da traže povlastice po osnovu obračuna komunalija. Ključni trenutak kada ponovo insistiraju na ovim povlasticama desio se mjesec – dva nakon što im je Vlada CG dala potvrdu da su ispunili minimum investicionih obaveza, a to je bilo  koliko se sjeća u jesen 2014.godine, te da je upravo činjenica što su ispunili minimalnu ugovorenu obavezu, obezbjedila im kao investitoru dodatni kredibilitet da pokrenu ponovo pitanje obračuna komunalija. Iz prikupljenih obavještenja od građanina M. S. na zapisniku od 29.03.2018 godine, proizilazi da je na funkciju Glavnog administratora Opštine TV stupila 05. januara 2017.godine, a do tog datuma je radila u „A.M.“, i  to na poslovima pravnika na kojima je provela ukupno 3 godine, kada je prešla u Opštinu TV. Vezano za konkretan slučaj istakla je da je taj postupak pregovora između Opštine TV i „A.M.“ započet krajem 2014.godine, da su vođeni pregovori na organizovanim sastanicima, da je formirana Radna grupa koja je trebala da utvrdi način kako će se definisati odnosi između ova dva subjekta, i koja je u dogovoru sa predstavnicima Opštine TV i „A.M.“ angažovala vještaka građevinske struke Z. F., koji je imao zadatak da utvrdi po svim osnovama iz člana 18c koji su to iznosi za prebijanje, te da je uz saglasnost obje strane njegov nalaz je prihvaćen, a što je sve ishodovalo na na način kako je to utvrđeno u predlogu Odluke koja je usvojena na Skupštini. Dalje je navela da je u radu Skupštine Opštine TV na sjednici koja je održana i na kojoj je donijeta navedena Odluka učestvovala u svojstvu Glavnog administratora, da je na toj sjednici javno izjavila da ne želi da učestvujem u davanju mišljenja povodom ove Odluke jer u konkretnom pravnom poslu učestvovala na strani „A.M.“, što je smatrala kao direktnim konfliktom interesa, a što je rukovodstvo Opštine i uvažilo. Pojasnila je da u pregovorima ispred Opštine nije učestvovala u istoj ovoj pravnoj stvari sa pozicije Glavnog administatora, jer to nije ni u okviru njene nadležnosti, kao i zbog konflikta interesa, dok je na sjednici Skuštine Opštine na kojoj je donijeta Odluka učestvovala samo u raspravi u svojstvu Glavnog administatora, ali bez učešća u donošenju navedene Odluke, jer niti je predlagač, niti odbornik, niti ima pravo glasa u Skupštini. Smatra da donijeta Odluka o kompenziranju naknade ima uporište u Ugovoru o kupoprodaji „A.a“, odnosno u članu 18c navedenog ugovora, koji ima za svoju osnovu odnosno uporište Zakon o građevinskom zemljištu koji propisuje da u okviru uređenja građevinskog zemljišta ulazi priprema za komunalno opremanje kao i samo opremanje građevinskog zemljišta, a da rušenje i sanacija zemljišta ulaze u pripremne radove odnosno radove za pripremu komunalnog opremanja zemljišta, te da je Vlada imala osnovu da ugovori ovakvu obavezu, a osim toga, mišljenja je da iako je Zakonom o planiranju i uređenju prostora propisana obaveza da vlasnik snosi troškove rušenje objekta, isto tako je propisano da rušenje objekata spada u pripremne radove za komunalno opremanje, zbog čega je Vlada Crne Gore to i ugradila u članu 18c, i da je to njeno mišljenje kao pravnika. Takođe je navela da joj je  poznato da je Direkcija za investicije po osnovu tri zaključena Ugovora slala opomenu pred utuženje „A.M.“ s obzirom da su se pregovorili bili odužili, a zašto nije došlo do prinudne naplate nakon slanja ove opomene od strane Direkcije za imovinu, nije joj poznato, niti je to u njenoj nadležnosti kao Glavnog administratora, niti je u nadležnosti predsjednice Opštine, već je to u isključivoj nadležnosti Direkcije za investicije koja je dužna da o tome obavijesti Direkciju za imovinu, koja je nadležna za pokretanje postupka prinudne naplate kod nadležnog organa,. S tim u vezi je navela da je njeno mišljenje da do prinudne naplate nije došlo jer je Opština TV  pokušala da iskoristi sve vansudske mehanizme da riješi ova pitanja sa „A.M.“, a koja su defininisana i u zaključenim  Ugovorima o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, kao i u članu 18c Ugovora o kupoprodaji „A.“, jer se radi o značajnom strateškom investitoru za Opštinu TV i za Državu Crnu Goru, koji je uložio značajna sredstva, i to skoro oko 500 miliona u Opštinu TV, te da je potrebno održavanje dobre poslovne saradnje sa tako značajnim investitorom. Istakla je i to da je Skupština Opštine bila nadležna da donese takvu Odluku u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, a ista svoj pravni osnov ima u članu 18c kupoprodajnog ugovora  koji  je na snazi, kao i da svi ovi osnovi koji su uzeti u obzir i tretirani u Predlogu ugovora,  spadaju u poslove komunalnog opremanja zemljišta koji su bili obaveza Opštine TV, a ne investitora „A.M.“, a tu obavezu je u suštini izvršio ovaj investitor, tako da su mu ti troškovi i priznati kao osnov prebijanja utvrđenih iznosa ovim pojedinačnim ugovorima o komunalnim naknadama za izgrađene, odnosno objekte koje treba graditi na UP navedenim u tim ugovorima. Na okolnosit donijete Odluke SO-e TV na zapisniku od 30.03.2018 godine, prikupljena su obavještenja od S. M., predsjednice Opštine TV, koja je navela da je dolaskom na čelo Opštine TV uključila se u redovne sastanke između Opštine TV i „A.M.“, odnosno sada „P.M.“, koje su imali periodično u zavisnosti od potreba. Saradnja je bila sasvim zadovoljavajuća, izlazili su u susret njihovim zahtjevima na primjer problema parkiranja, nekih sitnih problema i uglavnom ta saradnja je tekla na zadovoljavajućem nivou i sa jedne i sa druge strane, a da se problem komunalija aktivirao dolaskom novog investitora iz D., jer je novi investitor želio da se problem komunalija riješi. Dalje je navela, da su na jednom od sastanaka predložili vještaka F.Z. sa ciljem da preispita iznos sredstava koje duguju – opraštaju „A.M.“, te da s obzirom da je po struci diplomirani stomatolog nije se mnogo u to uključivala, vjerovala je svom timu da je to sve u redu, pa čak i kad je to predloženo  kao  tačka dnevnog reda Skupštine, ali da je nakon što je konsultovala dobre prijatelje koji su pravnici po struci, shvatila da je to stvar suda, odnosno da to treba da se riješi sudskim putem, u kom smislu su je i savjetovali da ni slučajno ne potpisuje taj Ugovor, što ni do danas nije uradila, niti će uraditi, te da želi da Odluku stavim van snage na sjednici Skupštine, i da se krene sa naplatom komunalija, a ukoliko oni misle da to nije u redu, neka tuže Opštinu, i neka dalje o tome rješava sud, pa makar Opština „Portu“ platila duplo više. U tom smislu je pojasnila da treba da izađu u susret stranom investitoru, onoliko koliko je moguće, ali ne protivno zakonu, te da smatra da nakon svega mogu „P. M.“ oprostiti neku sumu, ne veću od 800 – 900 hiljada eura, ali ne nikako 5.600.000,oo eura, te da sporna Odluka Skupštine Opštine TV nema uporišta u Zakonu  i propisima odnosno Opštinskoj Odluci, a to u dijelu pripadajuće naknade za kompezaciju za komunalno opremanje zemljišta u većem iznosu od navedenog. Takođe je navela da joj je poznato da je Direkcija za investicije uputila Portu zahtev za izvršenje ugovorenih obaveza u skladu sa tri Ugovora iz 2015. i 2017. godine, koji su navedeni u Predlogu ugovora na koji je data saglasnost Skupštine, i da je postupak prinudne naplate u Opštini TV u nadležnosti Sekretarijata za finansije. 
Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Službeni list RCG", br. 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06 i "Službeni list CG", br. 88/09, 38/12, 10/14 i 3/16) propisano je da se sopstveni poslovi opštine utvrđuju  zakonom i statutom i da iste opština bliže uređuje svojim aktima i obezbjeđuje uslove za njihovo izvršavanje ( član 29 ), te da u skladu sa zakonom opština uređuje i obezbjeđuje vršenje poslova uređenja, korišćenja i zaštite građevinskog zemljišta, kao i poslove utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda ( član 32 tač.3 i 10 ), da skupština donosi propise i druge opšte akte i utvrđuje visinu opštinskih poreza, taksi i naknada, i raspolaže imovinom u skladu sa zakonom ( član 45 tač.2, 8 i 9. ) i da za obavljanje sopstvenih poslova od neposrednog i zajedničkog interesa za lokalno stanovništvo opština može propisivati visinu poreza, taksi i naknada, u skladu sa zakonom ( član 93 ).
Zakonom o finasiranju lokalne samouprave ( “Sl. list RCG”, br. 42/03 i 44/03 (ispravka) i "Sl. list CG", br.   5 /08,  74 /2010,  1/2015, 78/2015 i 3/2016 ) propisano je da su sopstveni izvori sredstava opštine naknade za korišćenje građevinskog zemljišta i naknade za uređivanje građevinskog zemljišpta, u skladu sa posebnim zakonom ( član 5 tač.7 ).
Zakonom o uređenju  prostora i izgradnji objekata (Objavljen u "Sl. listu Crne Gore", br. 51 od 22. avgusta 2008, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13, 33/14), propisano je da se uređivanjem građevinskog zemljišta smatra opremanje zemljišta na način koji omogućava implementaciju planskog dokumenta, te da uredivanje građevinskog zemljišta obuhvata pripremu građevinskog zemljišta za komunalno opremanje i da uređivanje građevinskog zemljišta obezbjeđuje lokalna samouprava, u skladu sa Programom ( član 63 ). Takođe, navednim Zakonom je propisano da priprema građevinskog zemljišta za komunalno opremanje obuhvata, između ostalog, rušenje postojećih objekata i uređaja i uklanjanje materijala, kao i premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija ( član 64 ), da  komunalno opremanje građevinskog zemljišta obuhvata izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture ( član 65 ), te da za komunalno opremanje građevinskog zemljišta investitor plaća naknadu čije uslove, način, rokove i postupak plaćanja propisuje lokalna samouprava, u zavisnosti od stepena opremljenosti građevinskog zemljišta, učešća investitora u komunalnom opremanju i dr., te da se sredstva ostvarena od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemlišta mogu koristiti samo za pripremu i komunalno opremanje građevinskog zemljišta na prostoru na kojem se objekat gradi, kao i drugih prostora, ako je prostor na kojem se objekat gradi u potpunosti komunalno opremljen ( član 66 ), stim što komunalno opremanje građevinskog zemljišta može izvršiti i investitor, u skladu sa planskim dokumentom, a međusobni odnosi investitora i lokalne samouprave po osnovu komunalnog opremanja građevinskog zemljišta se uređuju ugovorom ( čl 67 ). Nadalje, navedenim Zakonom je propisano i to da organ uprave, odnosno organ lokalne uprave može rješenjem odobriti uklanjanje objekta i na zahtjev vlasnika u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, te da troškove uklanjanja objekata snosi vlasnik ( član 143 ).
Dakle, iz navedenih odredaba ovog Zakona proizilazi da opština, preko svojih organa, pred ostalog, uređuje i obezbjeđuje vršenje poslova uređenja, korišćenja i zaštite građevinskog zemljišta i obaveza plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.          
           U tom smislu, Odlukom o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine TV ( Objavljena u „Sl.listu CG“, br. 25/15, 28/16 ) propisano je da se priprema za komunalno opremanje i komunalno opremanje građevinskog zemljišta vrši u skladu sa Programom uređenja prostora, te da investitor plaća naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta ( član 2 ), koja se utvrđuje u zavisnosti od stepena opremljenosti građevinskog zemljišta i prosječnih troškova komunalnog opremanja (član 5), s tim što se  način plaćanja naknade, obaveze, rokovi izvršenja obaveza i druga pitanja u vezi naknade uređuju ugovorom kojeg zaključje investitor i Direkcija ( član 9 ). Takođe, navedenom Odlukom je propisano da komunalno oporemanje građevinskog zemljišta investitor može izvršiti pod uslovima, između ostalog, da utvrđenja visina naknade za komunalno opremanje prelazi iznos od 200.000,oo eura, da se opremanje odnosi na izgradnju uređaja i objekata komunalne infrastrukture utvrđene čl.65 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata do priključka na urbanističku parcelu investitora ( član 14 ), i da se međusobna prava i obaveze između Direkcije i investitora iz člana 14 ove Odluke, uređuju ugovorom.
U konkretmom slučaju, iz dokumentacije koja je prikupljena u toku izviđaja, proizilazi da se donošenju Odluke o davanju saglasnosti na Predlog ugovora o načinu ispunjenja dijela međusobnih obaveza po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta između opštine TV i „A.M.“ DOO TV od 17.01.2018 godine, pristupilo na način i po postupku propisanom Zakonom i Statutom Opštine i od strane ovlašćenog organa.
Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 45 stav 1 tačka 9 Zakona o lokalnoj samoupravi i članu  31 stav 1 tačka 9 Statuta  Opštine TV kojima je propisano da imovinom Opštine raspolaže Skupština u skladu sa zakonom. Takođe, članom 56 stav 1 tačka 2 Statuta je propisano da predsjednik Opštine predlaže propise i druge akte koje donosi Skupština, kao i način rješavanja pojedinih pitanja iz nadležnosti skupštine opštine, a tačkom 21 istog člana da predsjednik opštine potpisuje ugovore i vrši druge poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom i drugim aktima.
Takođe, polazeći od naprijed citiranih odredbi Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata i Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta opštine TV, a imajući u vidu da je Ugovorom o kupovini, prodaji i investiranju u vojnu imovinu Mornaričko-tehničko remontnog zavoda „S.   K.“ – TV   i  Doma vojske – TV od 28.10.2006 godine, članom 18 C istog, ugovorena obaveza kupca da plati naknadu za uređenje građevinskog zemljišta za svaku vrstu izgradnje na zemljištu u skladu sa Zakonom, pri čemu će se kod obračuna naknade imati u vidu iznosi koje je zasebno platio Kupac po osnovima - kriterijumima, taksatvino navedenim pod tačkama (i) do (v), to iz prikupljenih obavještenja i dokumentacije tokom izviđaja proizilazi da su investitor DOO „A.M.“, odnosno sa njim povezana privredna društva koja su bila u ugovornom odnosu sa Opštinom TV, učestvovali u pripremi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i samom komunalnom opremanju, u skladu sa planskim dokumentom, te po tom osnovu imali troškove, koji se uzimaju u obzir prilikom obračuna naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.
U cilju realizacije međusobnih prava i obaveza odnosno priznavanja uloženih sredstava u skladu sa važećim propisima, a po stavkama iz člana 18 ( c ) navedenog kupoprodajnog ugovora, iz pribavljene dokumentacije proizilazi da su se strane usaglasile po osnovu dosadašnjih troškova na sanaciji zemljišta, a na osnovu relevantne dokumentacije investitora koja je dostavljena Opštini TV, te da su strane saglasno predložile da se po ostalim osnovima ( troškovima na rušenju objekata, utvrđivanju površina objekata koji su postojali prije 1945 godine i troškova na ulaganje u infrastrukturu ), radi utvrđivanja visine iznosa do kojeg se može izvršiti umanjenje obaveza investitora „A.M.“ doo i njegovih povezanih privrednih društava po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, angažuje stalni sudski vještak i ovlašćeni procenitelj Z. F., čiji izvještaji su uzeti za osnovu pri sačinjavanju Predloga ugovora koji čini sastavni dio donijete Odluke SO-e TV. 
U krajnjem, radi se o građansko-pravnom odnosu, dužničko-povjerilačkom odnosu, pa ukoliko postoje razlike u stavovima po pojedinim osnovima i utvrđenim iznosima naknade, nezadovoljna strana može zaštitu svojih prava ostvariti u sudskom postupku pred nadležnim sudom. 
Imajući u vidu prethodno navedeno, a u svijetlu ovako utvrđenog činjeničnog stanja, ocijenjeno je da u konkretnom slučaju nije bilo nepravilnosti koje bi ukazivale da je izvršeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.“


28.08.2018.godine - Saopštenje

Povodom teksta pod naslovom „Sudija optužio odbranu, tužilac krije spise“ objavljen u Dnevnom listu „Dan“ 28.08.2018.godine na naslovnoj strani i na strani 8. u rubrici Hronika, Specijalno državno tužilaštvo daje

SAOPŠTENJE

Naslov teksta i njegova sadržina ne odgovaraju stvarnom stanju stvari u konkretnom predmetu istrage, u kojem je postupanje tajno, protiv više okrivljenih lica organizatora i pripadnika tri kriminalne organizacije, od kojih se trinaest okrivljenih lica nalazi u pritvoru, koji po zakonu u istrazi može trajati najduže šest mjeseci.  

Svim okrivljenim, osim trojici nedostupnih okrivljenih lica, kao i njihovim braniocima dostavljeni su Zapisnici o ispitivanju okrivljenih kojima su kao branioci prisustvovali, zatim Naredba o sprovođenju istrage od 01.06.2018.godine i Naredba o proširenju istrage od 22.06.2018.godine, te Rješenje Višeg suda u Podgorici od 19.06.2018.godine o određivanju okrivljenog  pripadnika kriminalne organizacije za svjedoka saradnika, Rješenja o određivanju i produženju pritvora okrivljenim licima, prisustvovali su sprovođenju naredbi sudije za istragu Višeg suda u Podgorici o pretresanju mobilnih aparata, SIM kartica i dr. predmeta oduzetih od okrivljenih, a iz kojih akata su upoznati sa predmetom svjedočenja svjedoka saradnika i razlozima za određivanje i trajanje pritvora, tako da nije tačno da „tužilac krije spise“, niti  su branioci  sa „praznim šakama“ trebali da slušaju iskaz svjedoka. Saslušanje svjedoka je dokazna radnja koja se preduzima u fazi istrage,  kojoj mogu prisustvovati okrivljeni i njihovi branioci, o čemu su, prethodno obavješteni, tako da u slučaju nedolaska, ista se može preduzeti i bez njihovog prisustva.

Dakle, radi se o fazi istrage u kojoj okrivljeni i njihovi branioci učestvuju jer se o svakoj dokaznoj radnji koja se preduzima, obavještavaju da mogu prisustvovati, kao što je slučaj sa dokaznom radnjom saslušanja svjedoka saradnika, koja je bila zakazana za 30.07.2018.godine, odložena za 20.08.2018.godine, ponovo odložena za 27.08.2018.godine (zbog otkazivanja punomoćja angažovanom braniocu od strane okrivljenog P.S. i nemogućnosti da se obezbijedi drugi angažovani branilac zbog njegove nedostupnosti na poziv suda), ponovo odloženo za 29.08.2018.godine zbog zahtjeva branilaca okrivljenih za izuzeće postupajućeg tužioca, a o čemu je odluku donio Glavni specijalni tužilac koja je uručena braniocima osim, braniocima K. S. koji je nedostupan na telefonske pozive SDT-a, M.D., P.V. i P.R., koji su prijem odluke najavili za 29.08.2018.godine. Očigledno je da su na potezu opstrukcije od strane odbrane, kako bi time odugovlačili istragu i izdejstvovali istek zakonskog roka trajanja pritvora u istrazi, čime bi se svi okrivljeni na taj način  našli na slobodi.

Ovim putem Specijalno državno tužilašvo ukazuje sudskim organima da se spriječe opstrukcije ovog krivičnog postupka.


06.07.2018.godine – Reagovanje Specijalnog državnog tužilaštva povodom diskusije poslanika Koče Pavlovića
 
U vezi sa navodima poslanika Koče Pavlovića, iznijetim u Skupštini Crne Gore 04. jula 2018. godine, u raspravi povodom Izvještaja o radu Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2017. godinu, obavještavamo javnost da je Specijalno državno tužilaštvo u predmetu osnovanom povodom novinskih napisa o navodnoj trgovini citostaticima našlo da ne postoji osnovana sumnja da je bilo koje lice izvršilo bilo koje krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti.
 
Naime, provjeravajući okolnosti koje se odnose na nabavku i distribuciju ljekova – citostatika, utvrđeno je da u periodu od 2011. do 2013. godine Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore „Montefarm“ nije vršila uvoz ljekova iz Italije, ni od proizvođača niti od veledrogerija iz Italije.Takođe, NCB Interpol Rim je u svom dopisu naveo da se u Italijine vodi istraga protiv bilo kojeg građanina Crne Gore zbog međunarodne ilegalne trgovine ukradenim farmaceutskim proizvodima.
 
Stoga se diskusija poslanika Pavlovića i njegovo pominjanje firme Glosarij „u kontekstu jedne velike međunarodne afere“ ne može drugačije shvatiti nego kao još jedan jalovi pokušaj osporavanja rada Specijalnog državnog tužilaštva.

 

03.04.2018.godine – Saopštenje: U Sarajevu održan sastanak predstavnika Specijalnog državnog tužilaštva i UNDP-a

 
Specijalni tužilac i zamjenik Glavnog specijalnog tužioca Lidija Vukčević, sastala se u Sarajevu sa vršiteljicom dužnosti Glavnog tužitelja Tužiteljstva Bosne i Hercegovine Gordanom Tadić i predstavnicima Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

Sastanak između predstavnika Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore i Tužilaštva Bosne i Hercegovine održan je kao nastavak aktivnosti u okviru projekta "Jačanje regionalne saradnje u procesuiranju ratnih zločina i potragama za nestalim licima, u organizaciji UNDP-a.

Tema razgovora bila je saradnja tužilaštva dvije zemlje u otkrivanju i procesuiranju izvršilaca krivičnih djela ratnih zločina, kao i aktivnostima koje se odnose na traženje i identifikaciju nestalih osoba.

U dosadašnjoj saradnji, tužilaštva Crne Gore i Bosne i Hercegovine su razmjenjivala zahtjeve za međusobnu pomoć u predmetima koji se procesuiraju u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, a projekat UNDP-a je upravo usmjeren na nastavak uspješne regionalne saradnje.


13.03.2018.godine - Saopštenje 

Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, koje je rukovodilo radnjama u postupku izviđaja zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije i krivičnog djela utaja poreza i doprinosa, Specijalno policijsko odjeljenje podnijelo je krivičnu prijavu protiv 11 fizičkih lica, i to: N.V., M.J., M.K., B.B., M.M., M.P., V.M., S.L., R.Ž., M.N., I. T. i protiv 5 pravnih lica, te su u okviru izviđajnih radnji izvršeni i pretresi na više lokacija u Podgorici i to: stanova, poslovnih prostorija i jednog putničkog motornog vozila. U vezi sa navedenim jedno lice N.V. je lišeno slobode i u zakonskom roku će u ovom tužilaštvu biti dovedeno radi saslušanja, dok će ostala lica biti saslušana u redovnom postupku.


07.03.2018.godine - Saopštenje

U vezi sa događajem koji se odnosi na postupanje optuženog A.M. u predmetu formiranom zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju, Specijalno državno tužilaštvo je, u skladu sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku, Višem sudu u Podgorici dostavilo odgovarajuće mišljenje.


13.02.2018.godine – Reagovanje SDT na navode da je Specijalno policijsko odjeljenje nastavilo “sa privođenjima poslanika Demokratskog fronta”

Informacija koju su prenijeli neki portali da je Specijalno policijsko odjeljenje nastavilo “sa privođenjima poslanika Demokratskog fronta” je netačna i zlonamjerna. Naime, u izviđajnom postupku koji vodi Specijalno državno tužilaštvo radi provjere zakonitosti donacija koje su uplaćivane Demokratskom frontu, odnosno Novoj srpskoj demokratiji, juče su uručeni pismeni pozivi pojedinim licima da dođu u prostorije Specijalnog policijskog odjeljenja, kako bi dali izjavu u svojstvu građanina. Nikakvog privođenja nije bilo, a pozvana lica su imala mogućnost da u slučaju drugih obaveza, zatraže odlaganje saslušanjaza neki drugi datum. Prema tome, nije u pitanju nikakva “hajka Specijalnog tužilaštva na DF” već potpuno zakonito odvijanje izviđajnog postupka.


31.01.2018.godine – Po nalogu SDT-a slobode lišeno devet lica

Po krivičnoj prijavi Uprave policije - Sektora kriminalističke policije, Odsjeka za borbu protiv droge i Specijalnog policijskog odjeljenja, a po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, slobode je lišeno  devet lica zbog osnovane sumnje da su učinili  krivično djelo - stvaranje kriminalne organizacije, u sticaju sa  krivičnim djelom - neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.  

Nakon saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu, ovim licima određeno je zadržavanje do 72 sata.  

Krivična prijava podnijeta  je protiv još dva lica koja nijesu dostupna državnim organima.


 

 

Arhiva saopštenja ST - 2015, 2016 i 2017