Nadležnost

Specijalno državno tužilaštvo je nadležno za gonjenje učinilaca krivičnih djela i to ("Službeni list Crne Gore, broj 10/2015"):

 1. organizovanog kriminala, bez obzira na visinu propisane kazne;
 2. visoke korupcije:

a) ako je javni funkcioner izvršio sljedeća krivična djela:

 • zloupotreba službenog   položaja,
 • prevara u službi,
 • protivzakoniti uticaj,
 • navođenje na protivzakoniti uticaj,
 • primanje mita,
 • davanje mita;

 b) ako je pribavljena imovinska korist koja prelazi iznos od četrdeset hiljada eura izvršenjem sljedećih krivičnih djela:

 • zloupotreba položaja u privrednom poslovanju,
 • zloupotreba ovlašćenja u privredi;
 1. pranja novca;
 2. terorizma i
 3. ratnih zločina.