Rješenje o odbačaju krivične prijave Kt-S.br.151/16.......Otvorite dokument

Rješenje o odbačaju krivične prijave Kt-S.br.268/16.......Otvorite dokument

Rješenje o odbačaju krivične prijave Kt-S.br.13/19........Otvorite dokument

Rješenje o odbačaju krivične prijave Kt-S.br.17/19........Otvorite dokument

Rješenje o odbačaju krivične prijave Kt-S.br.16/19........Otvorite dokument

 

 

 


                     NOVINARSKA PITANJA I ODGOVORI

09.05.2016.godine - PITANJA dnevnog lista Pobjeda:

Da li je formirano Policijsko odjeljenje koje će pomagati Specijalnom tužilaštvu u borbi protiv organizovanog kriminala? Ako nije formirano do kada će biti?

Možete li nam saopštiti koliko osoba će biti u timu i njihova imena?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Zakonom o Specijalnom državnom tužilaštvu, članom 26, predviđeno je da policijske poslove u vezi sa krivičnim djelima organizovanog kriminala, visoke korupcije, pranja novca, terorizma i ratnih zločina,  vrše policijski službenici koji rade u posebnoj organizacionoj jedinici organa uprave, nadležnog za poslove policije za rad sa Specijalnim državnim tužilaštvom.

Usvojena je nova sistematizacija kojom je predviđeno dvadeset radnih mjesta u Specijalnom policijskom odjeljenju. U toku je  odabir policijskih službenika za  nepopunjena mjesta u ovom odjeljenju. U procesu odabira službenika, učestvuje rukovodilac  Specijalnog policijskog odjeljenja.


09.05.2016.godine - PITANJA – ND Vijesti:

Da li su u Specijalnom državnom tužilaštvu u predmetu „EPCG” saslušani svi članovi aktuelnog odbora direktora Elektroprivrede?

Da li su italijanskim državljanima E.M. i M.S. preko međunarodne pravne pomoći uručeni pozivi za saslušanje i kada se očekuje njihov dolazak u Podgoricu?

Da li je planirano da se u tom predmetu istraga proširi na još neka lica?

ODGOVOR  

Specijalno državno tužilaštvo donijelo je naredbu o sprovođenju istrage o pomenutom predmetu, o čemu je već javnost informisana putem veb sajta (novinarsko pitanje od 22.aprila 2016.godine). Takođe, izdata je i naredba o tajnosti postupka, pa u skladu sa tim, nijesmo u mogućnosti dati bliže informacije. Želimo napomenuti da se istraga u pomenutom predmetu  intenzivno sprovodi. 


06.05.2016.godine - PITANJE – ND Vijesti:

Molim Vas da mi date informaciju da li je Specijalno tužilaštvo procesuiralo S.M. i Lj.L.  zbog sumnje da su počinili krivično djelo davanje mita , imajući u vidu činjenicu da su obojica dali novac osumnjičenom V.M.  – S.M. skoro million eura a Lj.L. 20.000 eura, kako bi im omogućio što bolji status u predmetima pred Specijalnim tužilaštvom.

ODGOVOR  Specijalnog državnog tužilaštva:

U odnosu na Vaše pitanje ukazujemo da je, prema Zakonu o Specijalnom državnom tužilaštvu, ovo tužilaštvo nadležno za procesuiranje  izvršilaca krivičnog djela davanja mita kada je izvršilac javni funkcioner.


06.05.2016.godine - PITANJE dnevnog lista  Pobjeda:

S obzirom da se u medijima pojavljuje da Svetozar Marović, osumnjičen da je šef kriminalne organizacije u osam budvanskih afera, pregovara o sporazumnom priznanju krivice, koji član zakona mu to omogućava i propisuje.

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Da li neki okrivljeni, uključujući i Svetozara Marovića, pregovara sa Tužilaštvom o priznanju krivice a imajući u vidu da je postupak proglašen tajnim, je pitanje na koje Vam ne možemo dati odgovor upravo poštujući tajnost postupka.

Koristimo ovu priliku da Vam ukažemo da svaki okrivljeni, bez izuzetka, ima mogućnost da koristi institut sporazuma o priznanju krivice a koji je regulisan u Glavi XX Zakonika o krivičnom postupku, odnosno u članovima 300-303 pomenutog Zakonika. U svim slučajevima u kojima budu ispunjeni uslovi predviđeni navedenim zakonskim odredbama, Tužilaštvo će sa okrivljenim zaključiti sporazum o priznanju krivice.

Konačno, odlučivanje o sporazumu o priznanju krivice je u nadležnosti suda.


25.04.2016.godine - PITANJE – Dnevne Novine:

Zanima me zašto tužilaštvo pravi ustupke pojedinim osumnjičenim kojima je određen pritvor dozvoljavajući im da nakon saslušanja umjesto na zadnji izlaz koji je predviđen za one koji su u pritvoru, puštaju ih na izlaz kroz Ministarstvo pravde? Najbolji primjer je i današnje sprovođenje S.M. kojem je zbog povlaštenog položaja omogućeno da mimo procedure napusti tužilaštvo kroz prostorije Ministarstva.          

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Specijalno državno tužilaštvo je jedinstven i samostalan organ, koji u svom radu primjenjuje Ustav i zakone Crne Gore, i sve radnje preduzima u skladu sa zakonskim propisima.


25.04.2016.godine - PITANJE – Dnevne Novine:

Da li je u Specijalnom tužilaštvu u Podgorici iz istražnog zatvora privođen S.M. i ukoliko jeste, na okolnosti kojeg slučaja je saslušavan?

ODGOVOR

Specijalno državno tužilaštvo sprovodi istragu protiv S.M. i drugih lica, u postupku koji je proglašen tajnim, pa se ne mogu dati bliže informacije koje sve radnje sprovodi Specijalno tužilaštvo u ovom postupku.

 


25.04.2016.godine - PITANJE – ND Vijesti:

Da li je Specijalno državno tužilaštvo dostavilo Višem sudu sporazume o priznanju krivice koji su optuženi za milionske malverzacije – L.R. i M.M. potpisali sa Specijalnim tužilaštvom? Ako jesu, kada su sporazumi dostavljeni?

ODGOVOR

Sporazum koje je Specijalno državno tužilaštvo zaključilo sa L.R. i M.M., nijesu dostavljeni Višem sudu, a biće kada se za to steknu zakonski uslovi.


25.04.2016.godine - PITANJE – ND Vijesti:

Da li su Budvaninu M. M., nakon što je izašao iz Istražnog zatvora, oduzeta lična dokumenta? Ako jesu, da li su mu oduzete putne isprave? Ako nisu, zbog čega nisu i čime je tužilaštvo obezbijedilo njegovo prisustvo u daljem postupku?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilštva:

Obavještavamo Vas da M.M. nijesu oduzeta lična dokumenta, jer za to nijesu postojali zakonski razlozi.


22.04.2016.april - PITANJE – ND Vijesti:

1.Da li su u Specijalnom tužilaštvu u predmetu "EPCG" saslušani italijanski državljani E.M. i M.S. u vezi sa konsultantskim ugovorima za Elektroprivredu? Ako jesu, kada, a ako nisu da li tužilaštvo namjerava da ih sasluša u tom predmetu?

2. Da li im je upućen poziv za saslušanje ili eventualno raspisana potjernica za njima?

3. Da li je, nakon saslušanja četvoro okrivljenih,  planirano da se u tom predmetu istraga proširi na još neka lica?

ODGOVOR :

Specijalno državno tužilaštvo je, povodom postupka koji se vodi protiv lica E.M. i M.S., putem međunarodne pravne pomoći preduzelo zakonom propisane radnje u pravcu njihovog obezbjeđenja u postupku. Predmet se nalazi u fazi istrage pa u skladu sa tim ne možemo dati više informacija.


22.04.2016.godine - PITANJE dnevnog lista Pobjeda:

Šta je pronađeno od dokumenata u gepeku automobile koji koristi krim tehnika Centra bezbjednoszi Podgorica, a koja su zaplijenjena iz stana Veselina Mujovića.

ODGOVOR

Specijalno državno tužilaštvo je, povodom događaja – nestanka određenih dokaza prilikom pretresa kuće V.M., formiralo predmet. U skladu sa činjenicom da je predmet u fazi izviđaja,  ne možemo  dati više detalja.


22.04.2016.april - PITANJE – ND Vijesti:

Da li je Specijalno tužilaštvo formiralo predmet povodom privatizacije, odnosno datih garancija za hotel As u Perazića dolu?

Ako jeste, u kojoj je fazi predmet i da li je tim povodom neko saslušan?

ODGOVOR

Specijalno državno tužilaštvo je formiralo predmet povodom privatizacije hotela As u Perazića dolu. Predmet je u fazi izviđaja.


22.04.2016.godine - PITANJE – Antena M:

Da li je i ukoliko nije da li će biti, raspisana potjernica za Enrikom Malerbom  i Masimom Salom, protiv kojih se vodi istraga u slučaju EPCG.

ODGOVOR

Specijalno državno tužilaštvo je, povodom postupka koji se vodi protiv lica E.M. i M.S., putem međunarodne pravne pomoći preduzelo zakonom propisane radnje u pravcu njihovog obezbjeđenja u postupku.


22.04.2016.godine – PITANJE dnevnog lista Pobjeda:

Da li je Specijalno državno tužilaštvo moglo da izda naredbu za sprovođenje protiv Duvanskog kombinata, a da nije saslušan ovlašćeni predstavnik Zetagradnje u tom procesu?

ODGOVOR

Specijalno državno tužilaštvo je formiralo predmet u vezi prodaje imovine Duvanskog kombinata. Predmet se nalazi u fazi istrage pa u interesu postupka, nijesmo u mogućnosti dati više detalja.


22.04.2016.godine - PITANJA dnevnog lista DAN:

- Da li se Enriko Malerba i Masimo Sala potražuju u predmetu poslovanja EPCG i A2A?

- Da li je za njima raspisana potjernica?

- Da li je tužilaštvo kontaktiralo nadležne organe Italije kako bi usšjeli da obezbijede prisustvo navedenih osumnjičenih?

- Da li je od malerba i Sala u dosadašnjem dijelu postupka uzimana izjava u bilo kom svojstvu?

 - Da li je tužilaštvo zatražilo i dobilo dokumentaciju iz kompanije A2A?

ODGOVOR  

Specijalno državno tužilaštvo je, povodom postupka koji se vodi protiv lica E.M. i M.S., putem međunarodne pravne pomoći preduzelo zakonom propisane radnje u pravcu njihovog obezbjeđenja u postupku. Predmet se nalazi u fazi istrage pa u skladu sa tim ne možemo dati više informacija.


18.04.2016.godine – PITANJA ND Vijesti :

Da li je Specijalno državno tužilaštvo formiralo predmet o konsultantskim ugovorima potpisanim između Elektroprivrede Crne Gore i kompanije A2A? Ako jeste, u kojoj je fazi taj predmet? Da li su u toj istrazi saslušani finansijski direktor kompanije A2A  F.B. bivši izvršni direktor E.M. i nekadašnji finansijski direktor tog preduzeća M.S.?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Specijalno državno tužilaštvo donijelo je Naredbu o sprovodjenju istrage zbog osnovane sumnje da je izvršeno produženo krivično djelo - zloupotreba položaja u privrednom poslovanju. Osnovano se sumnja da su učinioci krivičnog djela: E.M., S.M. i F.B., italijanski državljani, te T.S., Ć.V. i J.V.

Okrivljenima se stavlja na teret da su, kao odgovorna lica  u Akcionarskom društvu, prilikom nezakonitog poslovanja, a vezano za konsultantske usluge sa nerezidentnim pravnim licima – dobavljačima, istima pribavili protivpravnu imovinsku korist u višemilionskom iznosu, na štetu Akcionarskog društva.   


18.04.2016.godine - PITANJA dnevnog lista  DAN:

1. U kojoj fazi je predmet formiran po krivicnoj prijavi, vezano za prodaju imovine Duvanskog kombinata u stecaju?

2.Ko je do sada saslusan vezano za taj predmet?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Specijalno državno tužilaštvo  donijelo je Naredbu o sprovodjenju istrage zbog osnovane sumnje da su jedno pravno i tri fizička lica izvršila krivična djela i to:

- R.D. krivično djelo - zloupotreba službenog položaja,

- R.V i S.M, krivično djelo - zloupotreba položaja u privrednom poslovanju

- pravno lice iz Podgorice,  krivična djela - zloupotreba službenog položaja i zloupotreba položaja u privrednom poslovanju putem pomaganja.

Okrivljenima se stavlja na teret da su, kao službeno i odgovorna lica, kao i okrivljeno pravno lice, zloupotrebom službenog položaja i zloupotrebom položaja u privrednom poslovanju, za vrijeme stečajnog postupka nad Akcionarskim društvom u stečaju, u korist okrivljenog pravnog lica, oštetili stečajnu masu za ukupno 5.887.683,35 eura.


15.04.2016.godine - PITANJE – ND Vijesti:

Molim Vas da mi date informaciju da li je formirano Policijsko odjeljenje, u skladu sa članom 26 Zakona o specijalnom državnom tužilaštvu?            

Ukoliko jeste, molim Vas da nam date imena službenika koji će raditi u tom odjeljenju i njihove profesionalne biografije.   

Ukoliko nije, molim Vas da nam kažete razloge zbog kojih Policijsko odjeljenje nije formirano?                    

Da li Specijalni tužilaštvo ima otpor iz Uprave policije prilikom izbora službenika za to Odjeljenje, kao što je to bio slučaj sa izborom šefa tog tima, gospodina Dragana Radonjića? Molim Vas da objasnite proceduru izbora službenika za to Odjeljenje i ingerencije u odabiru koje ima Glavni specijalni tužilac.

ODGOVOR

Zakonom o Specijalnom državnom tužilaštvu, članom 26, predviđeno je da policijske poslove u vezi sa krivičnim djelima organizovanog kriminala, visoke korupcije, pranja novca, terorizma i ratnih zločina,  vrše policijski službenici koji rade u posebnoj organizacionoj jedinici organa uprave, nadležnog za poslove policije za rad sa Specijalnim državnim tužilaštvom.

U toku je usvajanje nove sistematizacije kojom će se uvećati broj radnih mjesta u Specijalnom policijskom odjeljenju. Istovremeno se vrši i odabir policijskih službenika za već planirana mjesta u ovom odjeljenju. U procesu odabira službenika, učestvuje rukovodilac  Specijalnog policijskog odjeljenja.   


15.04.2016.godine - PITANJE – ND Vijesti:

Od Osnovnog suda u Baru tražila sam izvršenje odluke Agencije za SPI i obavještena da je "predmet K broj 129/02,  dopisom Su broj V 68/16 od dana 28.03.2016. godine, dostavljeni Specijalnom državnom tužilaštvu, a na zahtjev tužilaštva".

Molila bih vas za podatak da li je to tačno jer Sud odbija dvije godine da mi dostavi dokumenta na osnovu Zakona o SPI.

Zbog čega tužilaštvo interesuje predmet koji je pravosnažno okončan prije nekoliko godina? Da li provjerava rad tužilaca ili je nešto drugo u pitanju?

Pitanje se odnosi na  pravosnažnu presudu protiv Snežane Jonice iz Bara i grupe  lica. šaljem, vam link teksta koji sam ranije pisala o tome. Snežana Jonica je bila optužena da je za sebe pribavila nezakonitu korist od  11.760 maraka, odnosno 99.360 dinara.  “AD Lovćen je oštetila   70.560 eura, a budžet, odnosno MUP  za 4.900 maraka, odnosno 28.800 dinara”, piše u presudi objavljenoj na sajtu sudova.

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Specijalno državno tužilaštvo je od Osnovnog suda u Baru zatražilo spis predmeta K.br.129/02. Traženi predmet je Specijalnom državnom tužilaštvu dostavljen 29. marta 2016.

Predmet je zatražen radi vršenja uvida u spise predmeta a za potrebe izviđajnog postupka pred ovim Tužilaštvom koji se sprovodi u drugom predmetu.


15.04.2016.godine – PITANJE dnevnog lista Pobjeda:

1. Da li je okončana istraga u slučajevima Tq Plaza, Jaz i Prijevor?

Ako jeste da li je podignuta optužnica?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Predmeti koji se odnose na slučajeve TQ Plaza, Jaz i Prijevor, nalaze se u fazi istrage.


15.04.2016.godine – PITANJE Balkanske istraživačke mreže:

1. U kojoj fazi je istraga nakon što je spe­ci­jal­nom tu­ži­o­cu pro­ce­su­i­ra­no 18 osum­nji­če­nih za me­đu­na­rod­ni šverc dro­ge ko­ji su uhap­še­ni u ak­ci­ji cr­no­gor­ske po­li­ci­je „Mak” u oktobru 2015. godine?

2. Da li je tužilaštvo podiglo optužnicu protiv J.M(41) kojem je određen šestomjesečni pritvor nakon što je uhapšen u akciji "Mak"?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

1. Specijalno državno tužilaštvo je završilo istragu u predmetu MAK i podiglo optužnice u skladu sa rezultatima istrage.                            

2. Specijalno državno tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv lica J.M. koje je bilo obuhvaćeno istragom u predmetu MAK.


06.04.2016.godine – Pitanja dnevnog lista DAN:

1. Koliko istraga Specijalno državno tužilaštvo vodi za krivično djelo pranje novca?

2. Protiv koliko lica se vode pomenute istrage?

3. Za koje iznose se sumnjiče lica u tim predmetima?

Odgovor Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da u Specijalnom državnom tužilaštvu trenutno nema predmeta u fazi istrage u oblasti krivičnog djela pranja novca.


06.04.2016.godine – Pitanja ND Vijesti:

Da li Specijalno državno tužilaštvo istražuje kako je dio imovine fabrike Radoje Dakić, konkretno hala “Fakop”  površine 19.151 metara kvadratnih, a visine 21 metar, za koju je sudskim vještačenjem tržišne vrijednosti procijenjeno da sa urbanističkom parcelom vrijedi 1.450.000 eura, prodata jedinom ponuđaču na tenderu - kompaniji “Čelebić” za 622.500 eura?

Odgovor Specijalnog državnog tužilaštva:

U Specijalnom državnom tužilaštvu je formiran predmet povodom ispitivanja zakonitosti prodaje imovine kompanije Radoje Dakić. Predmet se nalazi u fazi izviđaja.


05.04.2016.godine - PITANJE – ND Vijesti:

Da li Specijalno državno tužilaštvo u radu ima formiran predmet  "Šas"? Ako ima u kojoj je fazi taj predmet i da li je tokom izviđaja saslušan predsjednik Opštine Ulcinj N.C. ?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Vezano za opštinsku zemlju u mjestu Šas u opštini Ulcinj, u Specijalnom državnom tužilaštvu je formiran predmet. U navedenom predmetu postupak se nalazi u fazi izviđaja zbog čega Vam ne možemo dati više informacija.


04.04.2016.godine – Pitanja TV Vijesti:

Da li postupak koji je Specijalno državno tužilaštvo (ST) pokrenulo zbog kupoprodaje više od 13 miliona  vrijedne imovine Duvanskog kombinata Podgorica označen "tajnim"?

Ukoliko jeste, da li ćete ispitati da li je prilikom saslušanja osumnjičenih, ali i prilikom izjavljivanja žalbi na rješenja o pritvoru bilo propusta u postupcima specijalne tužiteljke Stojanke Radović?

Da li je tužiteljka Radović bila dužna da upozori advokate osumnjičenih na obavezu čuvanja službene tajne?

Advokati tvrde da nijesu upozoreni da su obavezni da čuvaju službenu tajnu zbog čega su medijima i objelodanili sve ono što se njihovim klijentima stavlja na teret. Kako to komentarišete?

Ukoliko postupak nije tajan molim Vas da mi odgovorite ko se još nalazi na spisku osumnjičenih lica i zbog kojih krivičnih djela?

Odgovor Specijalnog državnog tužilaštva:

Specijalno državno tužilaštvo je pokrenulo izviđajni postupak zbog kupoprodaje imovine Duvanskog kombinata AD Podgorica u stečaju, vrijedne više od 13 miliona eura,  31.03.2016.godine, po krivičnoj prijavi Uprave policije, Specijalnog policijskog odjeljenja, uz koju su, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, privedeni prijavljeni V.R. i M.S., iste saslušalo u svojstvu osumnjičenih i nakon saslušanja, istog dana odredilo zadržavanje osumnjičenih najduže 72h.

Postupak nije označen tajnim, jer je ocijenjeno da u tom trenutku nije bilo zakonskih osnova za donošenje naredbe.

Osumnjičeni i njihovi branioci, prilikom izvođenja dokazne radnje saslušanja osumnjičenih, bili su upoznati sa njihovim pravima i dužnostima u skladu sa ZKP-om. Svi učesnici u postupku, tužilac, osumnjičeni i njihovi branioci treba da su posvećeni utvrđivanju istine, koja se može utvrditi i dokazati isključivo pred nadležnim organima – tužilaštvom i sudom, zbog čega ovo tužilaštvo neće komentarisati razloge zašto su advokati objelodanili sve ono što se njihovim branjenicima stavlja na teret.

Specijalno državno tužilaštvo, u konkretnom slučaju, još nije donijelo Naredbu o sprovođenju istrage, pa će nakon toga, poštujući pravo javnosti da zna i interese postupka, javnost blagovremeno obavijestiti, saopštenjem koje će biti istaknuto na zvaničnom sajtu Specijalnog državnog tužilaštva.


31.03.2016. godine – Pitanja dnevnog lista Pobjeda:

Da li su saslušani svi policijski inspektori Odsjeka za privredni kriminal koji su 17. februara bili angažovani na prestresu kuće Podgoričanina Veselina Mujovića?

Ukoliko nijesu, zbog čega? Ako su saslušani, koliko njih i kada?

Odgovor Specijalnog državnog tužilaštva:

Specijalno državno tužilaštvo je, povodom događaja – nestanka određenih dokaza prilikom pretresa kuće V.M., formiralo predmet. U skladu sa činjenicom da je predmet u fazi izviđaja, Specijalno državno tužilaštvo ne može dati podatke o tome koje su sve radnje preduzete.


29.03.2016. godine – Pitanja dnevnog lista Informer:

Set pitanja broj 1.

1. U kojoj fazi je istraga koja se vodi u predmetu Luka Kotor?

2. Da li je u tom predmetu, pored načina dodjele garancija privatnim licima, sporna gradnja upravne zgrade Luke Kotor ? 

Odgovor Specijalnog državnog tužilaštva:

U predmetu formiranom povodom   tekstova objavljenih  u dnevnim novinama Specijalno državno tužilaštvo nije našlo da postoji osnovana sumnja da je bilo koje lice izvršilo krivično djelo za koje se goni  po službenoj dužnosti.

Set pitanja broj 2.

1. U kojoj fazi je istraga u predmetu "bolnica Meljine" ?

2. Da li je tužilštvo provjerilo odobrene bankarske garancije (jedna nije potpisana, a druga ne postoji)?

3. Da li tužilaštvo provjerava i način na koji se bolnica Meljine zaduživala kod poslovnih banaka, upisujući hipoteku na imovinu čiji vlasnik nije mogla da bude dok ne ispuni obaveze iz ugovora o kupoprodaji ?

Odgovor Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da  se u predmetu  koji je formiran povodom sklapanja ugovora  o kupovini,  prodaji i investiranju Vojnog kompleksa  Centar vojno – medicinskih ustanova „Meljine“, postupak nalazi u fazi izviđaja. Zbog interesa izviđajnog postupka ne možemo dati više informacija.

Set pitanja broj 3.

1. U kojoj fazi je provjera sumnji da je u kompaniji "bepler end Džejskobson" bilo pranja novca?

2.Da li je tužilaštvo u ovom predmetu tražilo informacije od pravosudnih organa drugih država? (ukoliko jeste od kojih konkretno)

Odgovor Specijalnog državnog tužilaštva:

Predmet se nalazi u fazi izviđaja i u toku je prikupljanje potrebnih obavještenja, podataka i dokumentacije, radi ocjene o postojanju bitnih elemenata  bića krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, a iz nadležmosti Specijalnog državnog tužilaštva.


29.03.2016.godine – PITANJA dnevnog lista Vijesti:

Molim Vas da mi odgovorite da li je Uprava policije podnijela krivičnu prijavu protiv "neraspoređenih službenika policije" koje je u saopštenju za javnost označila kao aktere "diskreditacije Uprave policije i njenog menadžmenta" u odnosu na događaj kada su iz policije ukradeni dokazi uzeti prilikom pretresa kuće Veselina Mujovića?

Ukoliko jeste, molim vas da mi kažete protiv koliko lica je podnijeta krivična prijava i, ukoliko ste u mogućnosti, saopštite njihova imena?

U slučaju da Uprava policije nije procesuirala te ljude, molim vas da mi odgovorite da li Specijalno tužilaštvo istražuje javno iznijetu tvrdnju menadžmenta Uprave policije da su na njihovoj diskreditaciji radili neraspoređeni službenici policije?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da Specijalnom državnom tužilaštvu nije podnijeta  krivična prijava od strane Uprava policije protiv “neraspoređenih službenika policije ” kako navodite u Vašem pitanju.

Povodom tvrdnji  iznijetih u saopštenju Uprave policije od  28.02.2016.godine u Specijalnom državnom tužilaštvu je formiran predmet. Postupak se nalazi u fazi izviđaja.


29.03.2016.godine – PITANJA dnevnog lista Informer:

Da li je pod provjerom Specijalnog tužioca Saše Čađenović poslovanje kompanije R tours Montenegro? Da li je u pitanju poseban predmet ili je riječ o provjeri koja je dio neke druge istrage?

Da li je pod provjerom i poslovanje kompanije R tours Montenegro u dijelu koji se odnosi na zatvaranje prethodne kompanije R tours odnosno proglašavanje stečaja zbog dugova?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da je u Specijalnom državnom tužilaštvu formiran predmet u vezi provjera poslovanja preduzeća R Tours Montenegro.  Postupak se nalazi u fazi izviđaja.


28.03.2016. godine – Pitanja dnevnog lista Pobjeda:

Predstavnici opozicije u parlamentarnom dijalogu tvrde da je DPS prihvatio spornu tačku da krivična djela iz oblasti povrede biračkog prava pređu u nadležnost Specijalnog tužilašta. Da li je Specijalno tužilaštvo konsultovano ili pitano po tom pitanju?

Kakav je stav Specijalnog tužilaštva o prijedlogu opozicije da krivična djela iz oblasti povrede biračkog prava pređu u nadležnost Specijalnog tužilašta?

Odgovor Specijalnog državnog tužilaštva:

Povodom Vašeg pitanja da li je Specijalno tužilaštvo konsultovano po pitanju tačke iz parlamentarnog dijaloga da krivična djela iz oblasti povrede biračkog prava predju u nadležnost Specijalnog tužilaštva ističem da nas niko do sada po tom pitanju nije konsultovao.

Napominjem da je Specijalno državno tužilaštvo organ koji primjenjuje Zakon i svakako nije u njegovoj nadležnosti donošenje Zakona, već je to u nadležnosti drugog državnog organa, pa ukoliko do toga dodje, Specijalno državno tužilaštvo će se odgovorno odnositi i prema tom zadatku. Medjutim, mišljenja smo da nije cjelishodno izmijestati krivična djela protiv izbornih prava iz glave 16 Krivičnog zakonika Crne Gore iz nadležnosti osnovnih državnih tužilaštava u nadležnost Specijalnog tužilaštva, iz sledećih razloga:

Zakonom o Specijalnom državnom tužilaštvu odredjena je nadležnost ovog tužilaštva i to za krivična djela organizovanog kriminala, bez obzira na visinu propisane kazne; visoke korupcije pod kojim se podrazumijeva krivična djela koja je izvršio javni funkcioner i to zloupotreba službenog položaja, prevara u službi, protivzakoniti uticaj, navodjenje na protivzakoniti uticaj, primanje i davanje mita i krivična djela kod kojih je pribavljena imovinska korist koja prelazi iznos od 40 hiljada eura izvršenjem sledećih krivičnih djela zlupotreba položaja u privrednom poslovanju i zloupotreba ovlašćenja u privredi, a nadležno je i za krivična djela pranja novca, terorizma i ratnih zločina, dakle za najteža krivična djela kojima se podrivaju osnovna demokratska načela kao što su jednakost gradjana pred institucijama, otvorenost procesa donošenja odluka, javna odgovornost, demokratija, vladavina prava. Jačanje vladavine prava i borba protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije je najvažniji zadatak od kojih zavisi dalji nastavak integracija Crne Gore. S toga izmiještanje krivičnih djela protiv izbornih prava u nadležnost Specijalnog tužilaštva bila bi spriječena borba protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije,  obzirom na kadrovske potencijale kojima Specijalno državno tužilaštvo raspolaže i to 10 Specijalnih tužilaca, koja mjesta uzgred rečeno još uvijek nijesu u potpunosti popunjena i s obzirom na činjenicu da još uvijek nije formirano policijsko Odjeljenje za rad sa Specijalnim državnim tužilaštvom koje treba da broji 20 članova. Dok sa druge strane Osnovna državna tužilaštva, u čijoj dosadašnjoj nadležnosti su krivična djela protiv izbornih prava, ima ih 13 na teritoriji Crne Gore sa preko 90 tužilaca i na stotine inspektora koji su im na raspolaganju, a koji su u sastavu Uprave policije, omogućava brže i efikasnije pribavljanje dokaza o eventualnim zloupotrebama u vezi sa izbornim pravima na teritoriji Osnovnih tužilaštava za koja su mjesno nadležni.

Takodje, izmiještanje krivičnih djela protiv izbornih prava u nadležnost Specijalnog državnog tužilaštva zahtijevalo bi izmjenu Zakona o sudovima, kako bi ova djela bila u nadležnosti Višeg suda – Specijalizovanog Odjeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, pred kojim postupa Specijalno državno tužilaštvo.   


24.03.2016.godine - PITANJA dnevnog lista Dan:

- Da li je prodaja objekta "La Boka" dio istrage u slučaju protiv Budvanina S.M.?

- U slučaju da jeste, kakve aktivnosti je tužilaštvo do sada preduzelo u vezi prodaje navedenog objekta u Budvi?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

 

Obavještavamo Vas da objekat La Boka nije dio istraga koje sprovodi Specijalno državno  tužilaštvo.

 


22.03.2016.godine – PITANJA dnevnog lista DAN:

Da li će Tužilaštvo ispitivati navode bivše finansijske direktorice Plantaža Valerije Saveljić u vezi sa “friziranjem” finansijskih izvještaja za drugi kvartal 2015. godine i prikrivanja tri miliona minusa u tom izvještaju?

Da li je neko podnosio krivicnu prijavu u vezi sa finansijskim izvještajima Plantaža za drugi kvartal?

Ukoliko je podneena krivična prijava, da li je Vrhovno državno ili Specijalno državno tužilaštvo preduzimalo neke radnje u vezi sa prijavom?

Jeste li ispitivali nekog od zaposlenih u Plantažama u vezi sa “friziranjem” finansijskih izvještaja i prikrivanjem minusa od tri miliona?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da je povodom krivične prijave V.S. podnijete protiv V.M. kod ovog tužilaštva formiran predmet. Postupak se nalazi u fazi izviđaja, zbog čega Vam ne možemo dostaviti konkretne podatke o radnjama preduzetim do sada. 

 


18.03.2016. godine – Pitanja – Pobjeda:

Da li je okončana istraga u slučajevima, TQ Plaza i Jaz i Prijevor?

Odgovor Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da je  slučajevima koji su javnosti poznati pod nazivom „Trejd junik“, „Jaz“ i „Plato Jaz“ , istraga u toku. 


 

18.03.2016. godine – Pitanja – Pobjeda:

Da li ste Višem sudu u Podgorici dostavljali Sporazume o priznanju krivice koje su sa Tužilaštvom potpisali Miloš Marović i Lazar Rađenović?

Da li je neophodno da se sudu sa Sporazumnim priznanjem krivice ujedno dostavi i optužnica?

Da li ste u slučaju Sporazumnih priznanja krivice sa kompanijom Trejd junik i njenim direktorom Bojanićem sudu dostavljali optužnicu?

Ako jeste da li je optužnica osim u slučaju Trejd junika podignuta i za slučajeve Prijevor i Jaz obzirom da ste te predmete spojili u jedan?

Odgovor Specijalnog državnog tužilaštva:

Sporazumi o priznanju krivice koji su potpisali M.M. i L.R. biće dostavljeni sudu kada se za to steknu zakonski uslovi. Kada se sporazum o priznanju krivice podnosi sudu prije podizanja optužnice državni tužilac uz sporazum o priznanju krivice dostavlja i optužnicu podignutu protiv lica sa kojima je sporazum zaključen.

Znači, optužnica je podignuta u odnosu na jedno fizičko i jedno pravno lice, protiv kojih je vođena istraga. Protiv ostalih lica protiv kojih Specijalno tužilaštvo vodi istragu, u slučajevima koji su javnosti poznati pod nazivom „TQ Plaza“, „Plato Jaz“ i „Prijevor“ istraga je u toku.


18.03.2016. godine – Pitanja dnevnog lista DAN:

Da li specijalno tuzilastvo vodi istragu i u koliko predmeta vezano za krivično djelo ratni zločin?

Protiv koliko lica se vodi istraga za predmete ratnih zločina?

Da li se te istrage vode po nalogu neke zemlje iz okruzenja?

Odgovor Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da je u Specijalnom državnom tužilaštvu formirano 7 predmeta u vezi krivičnog djela - ratni zločini. U navedenim predmetima postupak se nalazi u fazi izviđaja zbog čega Vam ne možemo dostaviti više informacija. 


18.03.2016. godine – Pitanja – Pobjeda:

Ako je završen nalaz vještaka u slučaju Bazar i Carine  kolikam je procijenjena šteta?

Odgovor Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da se u slučaju Bazar i Carin, postupak nalazi u fazi izviđaja.  Zbog interesa izviđajnog postupka ne možemo Vam dostaviti više informacija.


11.03.2016.godine - PITANJA dnevnog lista Dan:

Da li je i u koliko slučajeva pokrenut predistažani ili istražni postupak zbog sumnje da su počinjena krivična djela "vrbovanje, pripremanje, regrutovanje i obučavaju pojedince za učešće na stranim ratištima"?

Protiv koliko lica se vodi postupak zbog ratovanja na stranim ratištima?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da su u Specijalnom državnom tužilaštvu formirana 2 predmeta zbog postojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo-učestvovanje u stranim oružanim formacijama i isti se nalaze u fazi izviđaja.


04.03.2016.godine – PITANJA dnevnog lista DAN:

Kakve aktivnosti Tužilaštvo sprovodi po pitanju kupoprodaje kampa na Zlatici i da li se može očekivati skorije okončanje izviđajnih radnji u ovom postupku?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Zbog interesa izviđajnog postupka koji je u toku, ne možemo dostaviti konkretne podatke o preduzetim radnjama.  


01.03.2016.godine – PITANJA dnevnog lista DAN:

- Da li je tačna informacija da je tužilaštvo pokrenulo izviđaj vezano za postupanje stečajnog upravnika Žarka Ostojića, zbog toga što je, navodno, zajedno sa sudijama Privrednog suda oštetio državu?

- Na koje preduzeće se konkretno odnosi izviđaj, ukoliko je otvoren?

- Za koji iznos je drzava oštećena u konkretnom slučaju?

- Na koje sudije Privrednog suda se izvidjaj odnosi i da li je do sada, i ukoliko jeste, ko je sve saslusan vezano za taj izviđaj?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Kako u Vašem pitanju navodite ime i prezime lica, davanje bilo kakve informacije, u konkretnom slučaju bi predstavljalo povredu tajnosti postupka.

Napominjemo da je članom 135 Zakona o državnom tužilaštvu propisano da prilikom informisanja javnosti o predmetu, što tužilaštvo blagovremeno čini, mogu se dati samo informacije o radnjama koje su preduzete bez navođenja imena učesnika u postupku i sadržine preduzetih radnji, tako da bi svako suprotno postupanje predstavljalo kršenje navedene odredbe.  


01.03.2016.godine – PITANJA dnevnog lista POBJEDA:

Da li je okončana istraga u predmetu o pripremi atentana premijera Mila Đukanovića  2007. godine? Koliko je osoba do sada saslušano?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da se  postupak u predmetu formiranom povodom pripreme atentata na premijera Mila Đukanovića, nalazi u fazi izviđaja. 


01.03.2016.godine – PITANJA – DNEVNE NOVINE:

Odbornički klub Građanski savez, podnio je 12.01.2016 godine Osnovnom Državnom tužiocu u Herceg Novom krivičnu prijavu protiv NN lica za krivično dijelo zloupotrebe službenog položaja na štetu Turističke Organizacije Herceg Novi. Ista je dopunjena 19.01.2016 godine sa tačnim podacima o počiniocu krivičnog djela. U saznanju sam da je ista proslijeđena Specijalnom državnom tužiocu, te Vas stoga molim da mi potvrdite ovu informaciju.

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da je Osnovno državno tužilaštvo u Herceg Novom dostavilo Specijalnom državnom tužilaštvu  predmet formiran po krivičnoj prijavi Odborničkog kluba Građanski savez  iz Opštine Herceg Novi. Predmet se nalazi u fazi izviđaja. Zbog interesa izviđajnog postupka ne možemo Vam dostaviti više informacija. 

 


19.02.2016.godine – PITANJA – DNEVNE NOVINE:

Da li je u specijalnom tužilaštvu u toku postupak protiv Slobodana Pejovića po krivičnoj prijavi koju je protiv njega podnio Šeki Radončić, a odnosi se na sumnje da je Pejović u toku 1992.godine učestvovao u ratnom zločinu hapšenja i deportovanja bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Herceg Novog?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da je u Specijalnom državnom tužilaštvu u konkretnom slučaju formiran predmet i da se postupak nalazi u fazi izviđaja.


19.02.2016.godine – PITANJA – DAN:

- Da li Vas je tužilaštvo BiH obavještavalo o istrazi o zločinima u Čajniću 1993. godine, za koji su osumnjičeni crnogorski državljani?

- Protiv koliko lica je crnogorsko tužilaštvo vodilo istragu u tom slučaju?

- Da li tužilaštvo Crne Gore trenutno vodi neku istragu vezano za taj zločin?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas Specijalno državno tužilaštvo ne vodi istragu povodom zločina u Čajniću koji je počinjen 1993.godine, ali je povodom tog slučaja ostvarilo komunikaciju i saradnju sa Tužilaštvom BiH, od kojeg je dobilo informaciju da je u tom Tužilaštvu formiran predmet i  da se isti nalazi u fazi izviđaja.


 

19.02.2016.godine – PITANJA – ND VIJESTI:

Da li Specijalno tužilaštva završilo izviđaj u predmetu HG Budvanska rivijera?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da se predmet nalazi u fazi izviđaja.


18.02.2016.godine – PITANJA – AGENCIJA MINA:

- Direktor Uprave policije Slavko Stojanović saopštio je da Dragan Radonjić nije predložen za šefa Policijskog odjeljenja jer Odsjek za suzbijanje privrednog kriminaliteta, na čijem je on čelu, već duži vremenski period ne ostvaruje očekivane rezultate.Kako komentarišete te Stojanovićeve navode?

- Da li mislite da su te ocjene opravdane i da li ste upoznati sa stanjem i učinkom tog Odsjeka?

- Šta mislite o predlogu SNP-a da glavni specijalni tužilac predlaže i postavlja rukovodioca Specijalnog policijskog odjeljenja?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Glavni specijalni tužilac je dobro upoznat sa rezultatima rada Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta, na cijem je čelu Dragan Radonjić i upravo zbog toga sto su postignuti sjajni rezultati, koji su značajno doprinijeli uspjehu u radu Specijalnog državnog tužilaštva, Glavni specijalni tužilac je, kako je javnost ranije upoznata, dao saglasnost za postavljanje Dragana Radonjića za rukovodioca policijskog odjeljenja u Specijalnom državnom tužilaštvu.


18.02.2016. godine – Pitanje – Antena M:

Da li je Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić tražio od MUP-a da mu dostavi dokumentaciju u vezi sa slučejem Limenka  i šta nam zvanično možete saopštiti u vezi sa tim?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da se Specijalno državno tužilaštvo u predmetu koji je javnosti poznat pod nazivom „Limenka“ obratilo Upravi policije sa zahtjevom  za prikupljanje potrebnih obavještenja tj. dostavljanje određene dokumentacije.  Kako se predmet nalazi u fazi izviđaja konkretnije podatke o preduzetim radnjama ne možemo dostaviti. 


18.02.2016.godine PITANJE ND VIJESTI:

Da li Specijalno tužilaštvo vodi istragu protiv ijednog državnog tužioca? Ako vodi protiv kog i zbog kog krivičnog djela?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da Specijalno državno tužilaštvo ne vodi istragu protiv bilo kog državnog tužioca.


18.02.2016. godine – PITANJA dnevnog lista POBJEDA:

- Da li je u istrazi WTA-sistema za prečišćavanje otpadnih voda jedan od osumnjičenih dobio status svjedoka saradnika? Ako jeste ko je ?

- Kolika je šteta u tom predmetu ?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da se predmet nalazi u fazi istrage. Zbog interesa postupka ne možemo dostaviti više informacija.

 


12.02.2016.godine – PITANJA dnevnog lista Pobjeda:

- Kada će biti saslušana Olivera Ilinčić okrivljena za malverzacije u Opštini  Budva?
- Koje krivično djelo joj se stavlja na teret?
- U kojim aferama se pominje ime Olivere Ilinčić?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

U krivičnom predmetu koji se vodi pred Specijalnim državnim tužilaštvom protiv O.I. i drugih lica donijeta je naredba o sprovođenju istrage zbog osnovane sumnje da su izvršili produženo krivično djelo- prevara, izvršeno na organizovan način. Zbog interesa postupka koji je u toku, na ostala pitanja ne možemo dati odgovor.


12.02.2016.godine- PITANJA – PINK M:

Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić nedavno je najavio da je upućen prijedlog ministarstvu pravde da objavljivanje informacija iz istraga koje su označene kao tajna predstavljaju krivično djelo te da će svako ko objavi takav podatak krivično odgovarati.

O kakvom je konkretno prijedlogu riječ? Da li možemo dobiti detaljnije informacije kakve su kazne predviđene za takvo krivično djelo?

 Da li nam možete navesti prijmjere iz drugih zemalja gdje se takođe objavljivanje tajnih podataka kvalifikuje kao krivično djelo?

ODGOVOR  Specijalnog državnog tužilaštva:

Kako ste naveli u Vašem pitanju u konkretnom slučaju se radi o predlogu, zbog čega,  u ovom trenutku, ne možemo o tome detaljnije govoriti.

Jedna od zemalja u kojoj se neovlašćeno  objavljivanje  podataka o krivičnom gonjenju počinilaca u predmetima  iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva smatra krivičnim djelom,  je svakako Hrvatska, koja članom 30 Zakona o USKOK-u propisuje da se bez odobrenja državnog tužioca ne smiju objaviti podaci o kaznenom progonu u predmetima  iz nadležnosti USKOK-a, kao i da se svako neovlašćeno  objavljivanje ovih podataka smatra krivičnim djelom. 

 


12.02.2016.godina - PITANJE  dnevnog lista DAN:

Da li će glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić saopštiti ko protiv njega vodi specijalni rat i sa kojim klanovima ga te strukture povezuju?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da je Glavni specijalni tužilac  svoje stavove o svim pitanjima koja su bila predmet kontrolnog saslušanja pred skupštinskim odborom za politički sistem, pravosuđe i upravu, jasno iznio i pri tako iznijetim stavovima ostaje u cjelosti.

 


11.02.2016.godine – PITANJA – Dnevne novine:

Da li će i kada Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić saopštiti imena osoba koje protiv njega i njegovih kolega vode takozvani specijalni rat, s obzirom da ga je na sinoć pozvao kabinet direktora Uprave policije?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da Glavni specijalni tužilac ne želi da komentariše reagovanja Uprave policije, navodeći da je svoje stavove o svim pitanjima koja su bila predmet kontrolnog saslušanja pred skupštinskim odborom za politički sistem, pravosuđe i upravu, jasno iznio i pri tako iznijetim stavovima ostaje u cjelosti.


11.02.2016.godine – PITANJA – ANTENA M:

- Na Vaše jučerašnje izlaganje reagovali su iz Uprave policije. Od Vas u saopštenju traže da navedete primjere u kojima policija nije odgovorila na zahtjeve Tužilaštva, ali nakon toga na neki način prozivaju Tužilaštvo da nije donijelo odluke u nekim slučajevima u kojima je policija uredno dostavila predmete. U skladu s tim naše pitanje je da li Tužilaštvo ima takvih predmeta?(U kojima je policija dostavila materijal još prije nekoliko godina, a Tužilaštvo još nije postupilo), i ako ima koji su to slučajevi?

- Policija vas takođe poziva da saopštite konkretno koje osobe protiv Tužilaštva vode specijalni rat, da li možete da saopštite imena?

- Kako Vi, kao jedna od strana u cijeloj priči, vidite da je moguće riješiti problem? Da li je izmjena Zakona jedino rješenje?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da Glavni specijalni tužilac ne želi da komentariše reagovanja Uprave policije, navodeći da je svoje stavove o svim pitanjima koja su bila predmet kontrolnog saslušanja pred skupštinskim odborom za politički sistem, pravosuđe i upravu, jasno iznio i pri tako iznijetim stavovima ostaje u cjelosti.


5.02.2016.godine – PITANJA  dnevnog lista DAN:

- Da li je Tužilaštvo formiralo predmet po prijavi poslanika Velizara Kaluđerovića u vezi   slučaja oko prodaje takozvane "Limenke"?

- Kakve aktivnosti je Tužilaštvo preduzelo po ovoj prijavi?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Specijalno državno tužilaštvo je formiralo predmet vezano za prodaju zgrade “Limenka”, koji se nalazi u fazi izviđaja, zbog čega Vam ne možemo dostaviti konkretne podatke o radnjama preduzetim do sada. 


 

5.02.2016.godine – PITANJA  dnevnog lista DAN:

- Da li Specijalno tužilaštvo vodi istragu vezano za Aut-moto društvo "Blažo Smiljanić" iz Kotora?

- Da li se provjerava da li je državna imovina te kompanije prepisana na privatna lica, a zatim prodata za milionske iznose?

Protiv koliko lica se vodi istraga u tom predmetu i da li su osumnjičeni saslušani u tužilaštvu?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Postupak se nalazi u fazi izviđaja. Zbog interesa izviđajnog postupka na ostala pitanja ne možemo dati odgovor. 


29.01.2016.godine – PITANJA ND Vijesti:

- Da li je Specijalno tužilaštvo, u cilju utvrđivanja identiteta osobe koju je državljanin Južne Afrike Gregori Majkl Feraris označio kao "šefa" crnogorske mafije i naručioca ubistva Budvanina Gorana Đuričkovića i jedne četvoročlane porodice, izvršilo radnje prepoznavanja, odnosno da li ste od Ferarisa tražili da uživo (postupak prepoznavanja) ili na osnovu fotografija bezbjednosno interesantnih lica sa područja crnogorskog primorja, a prvenstveno iz Kotora, identifikuje osobu koju mu je prema njegovoj izjavi pokazao Aleksandar Marković?

- Ako jeste, koliko je osoba ili fotografija pokazano Ferarisu, i da li je on identifikovao osobu koju pominje u izjavi kao "šefa" crnogorske mafije?

- Ako niste na ovaj način to ispitivali, zbog čega niste i da li ćete to uraditi i jeste li se na bilo koji način bavili utvrđivanjem identiteta osobe koju je Feraris označio kao "šefa" crnogorske mafije i ostalih članova organizovane kriminalne grupe kojoj prema optužnici pripadaju Feraris i Aleksandar Marković? 

ODGOVOR  Specijano državno tužilaštvo:

Obavještavamo Obavještavamo Vas da je postupak  protiv  G. M. F. u toku. Na ostala pitanja ne možemo dati odgovor jer bi se time ugrozila tajnost postupka.


29.01.2016.godine - PITANJE Dnevnih novina:

Da li je Specijalno tužilaštvo dostavilo sporazume o priznanju krivice koji su sklopljeni sa Lazarom Rađenovićem i Milošem Marovićem?

ODGOVOR:

Obavještavamo Vas da je postupak povodom sporazuma o priznanju krivice sa L.R. i M. M. u toku , te  da bi se odgovorom na Vaša pitanja ugrozila tajnost postupka.


29.januar 2016.godine - PITANJA dnevnog lista DAN:

- Da li je otvorena finansijska istraga protiv Svetozara Marovića i Miloša Marovića?

- Ukoliko jeste molila bih Vas da mi navedete koje radnje je do sada tužilaštvo preuzelo u toj istrazi.

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da je protiv S.M. i M. M. u toku krivicni postupak zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem potstrekavanja i pomaganja. Zbog interesa postupka koji je u toku ne možemo  Vam  dostaviti  konkretne podatke o toku postupka i radnjama preduzetim do sada.


28.01.2016.godine – PITANJA ND  Vijesti:

Da li su u Specijalnom državnom tužilaštvu, u predmetu "Limenka", saslušani bivši ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović i bivši direktor Uprave policije Veselin Veljović? Ako jesu, u kom svojstvu su saslušani?

U kojoj fazi je taj predmet?

ODGOVOR  Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da je Specijalnom državnom tužilaštvu od strane Vrhovnog državnog tužilaštva  proslijeđeno  obavještenje sa pratećom dokumentacijom, a koje je dostavljeno od strane Političke partije Demokratska Crna Gora – Demokrate, vezano za predmet u javnosti poznat kao „Limenka“. Postupak se nalazi u fazi izviđaja, zbog čega vam ne možemo dati konkretne podatke o radnjama preduzetim do sada, jer bi se time ugrozila tajnost postupka.


28.januar 2016.godine – PITANJE ND Vijesti:

Da li je Specijalno tužilaštvo završilo finansijsku istragu u predmetu "Aqua park"? Ako jeste, šta je pokazala finansijska istraga i u kojoj je fazi taj predmet? Da li je Budvanin Svetozar Marović saslušan u toj istrazi?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da se u predmetu koji je formiran u Specijalnom državnom tužilaštvu pod nazivom koji je u javnosti poznat kao “AQUA PARK”,  postupak  nalazi u fazi izviđaja, a  u toku je vještačenje po naredbi tužilaštva. Na preostala pitanja ne možemo dati odgovor, jer bi se time ugrozila tajnost postupka koji je u toku.


 

28.01.2016.godine - PITANJE  dnevnog lista Pobjeda:

Da li je okončana istraga o curenju informacija prilikom hapšenja budvanskih funkcionera? Ako jeste ko se tereti za odavanje povjerljivih informacija?

ODGOVOR:

Obavještavamo Vas da se postupak nalazi u fazi izviđaja, zbog čega Vam ne možemo dostaviti  konkretne podatke o toku postupka i radnjama preduzetim do sada.


20.01.2016.godine – PITANJE ND VIjesti :

Da li je SDT do sada preduzimalo radnje povodom krivične prijave za zloupotrebu službenog položaja kojim povodom je ODT Herceg Novi u septembru 2014. formiralo predmet i pkrenulo izviđaj protiv Veselina Mijajlovića, direktora JU RCUD Bijela '? Ako da, što je tim povodom urađeno ?

Odgovor Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da je Specijalnom tužilaštvu Osnovno državno tužilaštvo u Herceg Novom dostavilo na nadležnost i postupanje spis predmeta povodom krivične prijave protiv V.M. zbog krivičnog djela  - zloupotreba službenog položaja. U izviđajnom postupku sprovedene su određene radnje, nakon čega je Specijalno državno tužilaštvo svojim rješenjem odbacilo krivičnu prijavu protiv V. M. , zbog nepostojanja  osnovane sumnje da je osumnjičeni izvršio prijavljeno krivično djelo niti bilo koje drugo krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti. Podnosiocu prijave dostavljeno je rješenje I obavještenje shodno Zakonu o krivičnom postupku.


 

20.01.2016.godine - PITANJA dnevnog lista Dan:

Da li Tužilaštvo u okviru izviđaja u predmetu koji se odnosi na prodaju zemlje u Grahovu provjerava i postupanja Tomislava Kovača, predsjednika kompanije "Aleksandrija" koja je ranije dobila koncesije na tom zemljištu?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Zbog interesa izviđajnog postupka koji je u toku Tužilaštvo ne može saopštavati koja su fizička ili pravna lica predmet provjera. 


 

20.01.2016.godine – PITANJA dnevnog lista DAN:

-  Ko je odgovoran zbog greške koja je dovela do hapšenja Slavke Kovačević i kako je došlo do te greške?

-  Da li će neko iz tužilaštva snositi odgovornost zbog te greške?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

U vezi hapšenja S.K. došlo je do greške zbog koje se Specijalno državno tužilaštvo javno izvinilo i žali zbog neprijatnosti pričinjene ovoj građanki.

Shodno članu 4 Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu Glavni specijalni tužilac odgovara kako za svoj, tako i za rad Specijalnog državnog tužilaštva. 


20.01.2016.godine – PITANJE ND VIjesti :

-  Da li je SDT preduzimalo radnje povodom krivične prijave koju je NVO “Tivatska antikorupcijska akcija” (TAA) podnijela protiv Miodraga Kankaraša, bivšeg predsjednika Opštine Tivat, i Peđe Obradovića, načelnika Direkcije za investicije i razvoj Opštine Tivat, zbog zloupotrebe službenog položaja prilikom obračuna i naplate naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za stambeno-poslovni objekat na lokaciji bivšeg Vračara, čime je budžetu Opštine nanesena šteta od oko 190.000 eura? Ako da, što je do sada na tom planu urađeno?

Odgovor Specijalnog državnog tužilaštva:

U Specijalnom državnom tužilaštvu je formiran predmet povodom krivične prijave koju je podnijela NVO “Tivatska antikorupcijaska inicijativa”. Zbog interesa izviđajnog postupka koji je u toku ne možemo saoštiti konkretne podatke o toku postupka i radnjama preduzetim do sada.


20.01.2016.godine – PITANJE ND VIjesti :

- Da li je SDT po službenoj dužnosti preduzimalo radnje povodom činjenica koje je NVO TAA proslijedila medijima o navodnim zloupotrebama službenog položaja zahvaljujući kojima je firma “C Vračar” 2010. godine protivzakonito i bez ikakve naknade dobila pravo svojine nad katastarskom parcelom 2285 KO Tivat (od 1594 m2), čime je Opštini Tivat nanesena izuzetno velika šteta s obzirom da se tržišna cijena navedene parcele procjenjuje na makar million eura?

Odgovor Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da je u Specijalnom tužilaštvu formiran predmet u kojem se provjerava poslovanje firme “C Vračar” . Predmet se nalazi u fazi izviđaja zbog čega vam ne možemo dostaviti više infoemacija.


20.01.2016. godine – PITANJE TV Vijesti:

Da li Specijalno tužilaštvo ispituje postupke sadašnjeg poslanika Janka Vučinića za vrijeme dok je obavljao poslove predsjednika Sindikalne organizacije u Željezari?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da je u Specijalnom državnom tužilaštvu formiran predmet povodom poslovanja Željezare Nikšić. Postupak se nalazi u fazi izviđaja. Zbog interesa izviđajnog postupka ne možemo Vam dati više informacija.


20.01.2016.godine - PITANJA dnevnog lista Pobjeda:

- Da li je okončana istraga o poslovanju preduzeća Zavoda za izgradnju Bar i Pošte Crne Gore prilikom izgradnje poslovno stambenog objekta G13 u centru Bara?

- Da  li u radnjama nekih osoba ima elemenata krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti? Ako ima ko je obuhvaćen krivičnom prijavom?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Povodom Vašeg pitanja obavještavamo Vas da  se predmet nalazi u fazi izviđaja, zbog čega Vam ne možemo dostaviti više informacija.


20.01.2016.godine - PITANJA Dnevnih novina:

- Da li je tacno da je u Specijalnom tuzilastvu pokrenuta istraga vezano za prodaju imovine zemljoradničke zadruge Grahovo, preduzeću Grahovo medikal centar?

- Dokle se stiglo sa istragom i ko je do sada saslušan vezano za taj slučaj?

- Da li je tuzilaštvo u konkretnoj istrazi eventualno saslušalo bivšeg i sadašnjeg ministra poljoprivrede Milutina Simovica i Petra Ivanovica?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da je u Specijalnom državnom tužilaštvu formiran predmet u vezi sa zaključenim Ugovorom o prodaji imovine zemljoradničke zadruge „Grahovo“ iz Grahova između ZZ „Grahovo“ i „Grahovo medical center“  iz Herceg Novog, na kojoj imovini ZZ „Grahovo“ nije bila vlasnik nego korisnik. Postupak se nalazi u fazi izviđaja, a  zbog interesa izviđajnog postupka ne možemo dostaviti više informacija. 


19.01.2016.godine - PITANJE  dnevnog lista DAN:

Da li će se Milivoje Katnić odazvati pozivu za kontrolno saslušanje po zahtjevu poslanice SNP-a, Snežane Jonice, vezi sa primjenom novih instituta predviđenih Zakonikom o krivičnom postupku (ZKP)?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da će se Glavni specijalni tužilac, Milivoje Katnić odazvati  pozivu za kontrolno saslušanje po zahtjevu poslanice Snežane Jonice.


19.01.2016.godine - PITANJA  Balkanske istraživačke mreže:

 • Da li je i u koliko slučajeva pokrenut predistažani ili istražni postupak zbog sumnje da su počinjena krivična djela "vrbovanje, pripremanje, regrutovanje i  obučavaju pojedince za učešće na stranim ratištima", shodno zakonu koji je usvojen početkom godine. Da li je neka od tih istraga rezultirala optužnicom i u kojem konkretnom slučaju?
 • Koliko osoba je obuhvaćeno tom istragom i koliko njih su crnogoirski državljani?
 • Da li je i u koliko slučajava Specijalno tužilaštvo vodi istragu ili je podignuta optužnica zbog krivičnog djela terorizam. Ako jeste, u kojim konretnim slučajavima, koliko osoba je obuvaćeno i za šta se sumnjiče?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da su u Specijalnom državnom tužilaštvu formirana dva predmeta zbog postojanja osnova sumnje da  je izvršeno krivično djelo  - učestvovanje u oružanim formacijama. Postupak se nalazi u fazi izviđaja kojim je obuhvaćeno više lica koja su crnogorski državljani.

Specijalno državno tužilaštvo ne sprovodi istragu niti je podignuta optužnica za ovo krivično djelo, kao ni za krivično djelo terorizma.


18.01.2016.godine – PITANJE  dnevnog lista DAN:

Da li je tacno da je Slavka Kovacevic iz Budve koja je saslusana u predmetu "Bulevar" i "Kopirajt", greskom lisena slobode?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Specijalno državno tužilaštvo već je to uradilo u posrednoj komunikaciji, a ovom prilikom se i javno izvinjava zbog toga što je S.K. iz Budve lišena slobode iako to nije trebalo da bude urađeno. 


18.01.2016.godine – PITANJA  TV Prva:

Da li su zamjenik direktora Turističke organizacije Budva Aleksandar Armenko, osnivač firme “Kopirajt” Marko Kentera i Olivera Ilinčić obuhvaćeni optužnicom i da li će se raspisivati potjernica za Kenterom i Armenkom?

Odgovor Specijalnog državnog tužilaštva:

Na Vaše pitanje ne možemo dati odgovor imajući u vidu da se predmet nalazi u fazi istrage, te da bi se odgovorom na Vaša pitanja ugrozila tajnost postupka.


18.01.2016.godine - PITANJA  dnevnog lista Informer:

U gostovanju na Televiziji Atlas glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić je najavio da je izviđaj u predmet prodaje zemlje u Grahovu u završnoj fazi. Da li Tužilaštvo provjera u tom slučaju prodaju Zemljoradničke zadruge Grahovo kompaniji Grahovo medical centar?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da je u Specijalnom državnom tužilaštvu formiran predmet u vezi sa zaključenim Ugovorom o prodaji imovine zemljoradničke zadruge „Grahovo“ iz Grahova između ZZ „Grahovo“ i „Grahovo medical center“  iz Herceg Novog, na kojoj imovini ZZ „Grahovo“ nije bila vlasnik nego korisnik. Postupak se nalazi u fazi izviđaja, a  zbog interesa izviđajnog postupka ne možemo dostaviti više informacija.


18.01.2016.godine – PITANJA  dnevnog lista Pobjeda:

-Da li je okončana istraga o poslovanju Željezare Nikšić dok je proizvodnju održavao Miodrag  Daka Davidović, od aprila 2011. godine do maja 2012.?

-Ako nije u kojoj je fazi i da li je u tom predmetu saslušan Davidović? Koliko je osoba saslušano u ovoj istrazi?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Povodom Vašeg pitanja obavještavamo Vas da je predmet o poslovanju Željezare Nikšić u fazi izviđaja.


14.01.2016.godine – PITANJA  dnevnog lista Pobjeda:

Da li je okončana istraga u slučajevima TQ Plaza, Jaz i Prijevor? Ako jeste da li je donijeta odluka u ovom predmetu?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da istraga u predmetima TQ Plaza, Jaz i Prijevor još uvijek nije okončana.


14.01.2016.godine - PITANJA  dnevnog lista DAN:

- Da li su u specijalnom tužilaštvu saslušani Gzim Hajdinaga i Nazif Cungu, vezano za opštinsku zemlju u mjestu Šas?

- Da li je u tom predmetu formiran predmet u tužilaštvu?

- Protiv koliko lica se vodi istraga u tom predmetu?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da je u Specijalnom državnom tužilaštvu formiran predmet vezano za opštinsku zemlju u mjestu Šas u opštini Ulcinj. U konkretnom predmetu nijesu saslušana lica G.H. i N.C.. Kako je predmet formiran na osnovu Obavještenja a ne krivične prijave protiv određenog lica, stoga se trenutno  vodi izviđajni postupak u kojem se preko Uprave policije provjeravaju navodi iz inicijalnog akta, u ovom slučaju Obavještenja.


12.01.2016.godine - PITANJA dnevnog lista Dan:

Molim Vas da mi ostavite odgovore na pitanja koja se odnose na krivičnu prijavu protiv predsjednika Opštine Plužine Mijuška Bajagića.

Prema podacima sa kojima raspolažem prijava protiv imenovanog podnesena je Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću koje je istu, navodno, proslijedilo Vašem resoru na dalje postupanje. Ukoliko je podatak tačan molim da mi odgovorite na sledeća pitanja:

- Od kada je pomenuti predmet u Vašoj nadležnosti i u kojoj je fazi postupanja ?

- Po kom osnovu se sumnjiči Bajagić?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da je konkretan predmet ustupljen na nadležnost Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiču.


12.01.2016.godine – PITANJA ND Vijesti

Da li je u Specijalnom tužilaštvu završen izviđaj u predmetu koji je formiran po prijavi advokata Gorana Rodića, koju je podnio protiv više NN službenika Ministarstva unutrašnjih poslova, Višeg suda u Podgorici, Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i sudije Osnovnog suda u Kotoru Branka Vučkovića, zbog nezakonitog hapšenja Jovana Vukotića?

Da li su u tom predmetu uzete izjave od Jovana Vukotića, Veselina Vukotića, Branka Vučkovića?

Da li su pregledani spis koji su pribavljeni od Višeg suda u Podgorici, Osnovnog suda u Kotoru, podaci od Granične policije, Pošte Kotor, Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Podgorica?

Ako je izviđaj završen, da li je u tom predmetu donijeta odluka i kakva je odluka?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da  je u konkretnom slučaju Specijalno državno tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu protiv B.V. zbog nepostojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo – zloupotreba službenog položaja i spise predmeta uputilo na nadležnost Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom kako bi cijenili  da li u radnjama drugih lica ima elemenata krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.


12.01.2016.godine – PITANJA dnevnog lista DAN:

Da li tužilaštvo vrši provjeru na koji način je Crnogorski fond za stambenu solidarnu izgradnju koristio sredstva od kredita dobijenih za gradnju zgrada solidarnosti? O kom iznosu se radi?

Po čijoj prijavi tužilaštvo sprovodi te aktivnosti?

U kojoj fazi je postupak?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da se Vaše pitanje odnosi na predmet u okviru koga se prikupljaju podaci o poslovanju odgovornih lica Saveza Sindikata Crne Gore i drugih pravnih i odgovornih lica u tim društvima. Kako ste ranije obaviješteni predmet se nalazi u fazi izvidjaja zbog čega ne možemo saoštiti konkretne podatke o toku postupka i radnjama preduzetim do sada.


11.01.2016.godine - PITANJA TV Vijesti:

Da li će Specijalno Tužilaštvo predložiti produženje pritvora za osumnjičene koji su uhapšeni 13.og avgusta 2015 godine?

Konkretno da li će Tužilaštvo predložiti da se pritvor produži osumnjičenima -  Aleksandru Tičiću, Novaku Klisiću, Đorđu Pavloviću? Ukoliko neće zbog čega?

Da li će Specijalno tužilaštvo predložiti Sudu da se pritvor produži osumnjičemom Draganu Maroviću. Zbog čega? 

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Zbog interesa postupka koji je u toku  u ovom momentu ne mozemo dati odgovor na Vaša pitanja.


05.01.2016.godine - PITANJE – RADIO SLOBODNA EVROPA:

Povodom informacije objavljene u dnevnim novinama i portalima, da su inspektori za privredni kriminal pokrenuli izviđaj protiv bivšeg Vrhovnog državnog tužioca Ranke Čarapić,  zbog sumnji u zloupotrebu položaja, a zbog zataškavanja slučajeva u njenom mandatu tužioca – interesuje nas da li je nadležno tužilaštvo iniciralo, pokrenulo ili dalo nalog za izviđaj protiv Čarapić?  

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

U vezi Vašeg pitanja obavještavamo Vas da Specijalno državno tužilaštvo, kao ni inspektori za privredni kriminal ne preduzimaju bilo koju radnju protiv bivšeg Vrhovnog državnog tužioca Ranke Čarapić,  zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila bilo koje krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, a iz nadležnosti ovog tužilaštva.

Specijalno državno tužilaštvo još jednom ukazuje da tačne informacije za medije i ukupnu javnost,  u vezi sa radom Specijalnog državnog tužilaštva mogu jedino da se dobiju putem zvanične komunikacije štampanih i elektronskih medija sa Specijalnim državnim tužilaštvom.


31.12.2015.godine - PITANJE  dnevnog lista Pobjeda:

Da li je okončan izviđaj protiv bivših rukovodilaca Opštinskog povjereništva Podgorica zbog sumnje da su oštetili budžet Saveza sindikata Crne Gore za višemilionske iznose, ako jeste da li je donijeta odluka u vezi tog slučaja?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

U Specijalnom državnom tužilaštvu je formiran predmet u okviru koga se prikupljaju podaci o poslovanju odgovornih lica Saveza Sindikata Crne Gore i drugih pravnih i odgovornih lica u tim društvima. Predmet se nalazi u fazi izviđaja.


31.12.2015.godine - PITANJE dnevnog lista Pobjeda:

Da li je okončana istraga u predmetima TQ Plaza I Jaz? U slučaju da jeste da li je donijeta odluka u ovom predmetu?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

U predmetima TQ Plaza i Jaz, istraga je u toku.


29.12.2015.godine - PITANJA Dnevne novine:

Potrebne si mi informacije da li će tužilaštvo po službenoj dužnosti podnijeti krivičnu priajvu protiv Predraga Šukovića, zbog lažnog iskaza koji je dao u tužilaštvu, a kojem tereti Duška Makorvića, i Veselina Veljovića da su na čelu mojkovačkog klana koji se navodno bavio švercom cigareta, sa obzirom na to da je tužilaštvo utvrdilo da ti navodi nijesu tačni.

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Specijalno državno tužilaštvo neće podnijeti krivičnu prijavu protiv Predraga Šukovića za krivično djelo lažno prijavljivanje iz člana 388 KZ CG, niti za krivično djelo davanje lažnog iskaza iz člana 389 KZ CG, a zbog prijavljivanja  potpredsjednika Vlade Duška Markovića i bivšeg direktora Uprave policije Veselina Veljovića da su na čelu mojkovačkog klana koji se bavio švercom cigareta.

OBRAZLOŽENJE

Za postojanje krivičnog djela lažno prijavljivanje potrebno je da lice koje prijavljuje zna da se lažno prijavljuje učinilac krivičnog djela. Dakle, potreban je umišljaj izvršioca tj. podnosioca prijave kao i svijest odnosno znanje da djelo nije učinilo lice koje se lažno prijavljuje, što se u konkretnom slučaju ne može se primijeniti na Šuković Predraga, jer je isti podnio prijavu na osnovu odredjenih indicija i informacija kojima je raspolagao,a koje tokom izvidjajnog postupka nijesu potvrdjene kao utemeljene, odnosno dovele do stepena osnovane sumnje.

Specijalno tužilaštvo u svom radu ima značajan broj formiranih predmeta u izvidjaju u kojima nakon odredjenih provjera i prikupljenih obavještenja nije došlo do pokretanja krivičnog postupka, pa ni u tim slučajevima Specijalno tužilaštvo nije podnosilo krivičnu prijavu protiv podnosioca takvih prijava za krivično djelo lažno prijavljivanje, a iz razloga koje smo već naveli. Nadalje, podnošenjem krivičnih prijava u situacijama kada podnosioci prijave imaju odredjene informacije i saznanja koje provjerama ne dovedu do stepena osnovane sumnje da je prijavljeno lice izvršilo krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, dovelo bi do obeshrabrivanja gradjana u podnošenju krivičnih prijava što svakako nije cilj ovog Tužilaštva.  

Iz istih razloga, nećemo podnositi krivičnu prijavu protiv Šuković Predraga ni u pravcu krivičnog djelo davanja lažnog iskaza iz člana 389 KZ CG, jer njegov svjedočki iskaz nije bio usmjeren na dovodjenja u zabludu tužilačke organizacije u pogledu pravilnog utvrdjivanja činjeničnog stanja, već je sa nadležnim organima tj. tužilaštvom podijelio informacije i saznanja koje je imao u vezi sa ovim dogadjajem koji je bio predmet provjere Specijalnog tužilaštva.                             


25.12.2015.godine - PITANJA Dnevne novine :

1.Koja je sudbina Naredbe zamjenika Specijalnog tužioca Vrhovnog državnog tužilaštva - Odjeljenja za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Mire Samardžić, u krivičnom predmetu formiranom radi utvrđivanja postojanja krivičmog djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 Krivičnog zakonika u postupku javnih nabavki vršenih od strane Republičkog fonda za zdravstvo, na osnovu čl.137 st.1 ZKP-a, koja je donijeta 5. oktobra 2011. godine?  

2. Da li je obavljeno vještačenje?

2a.Ako jeste, šta je pokazalo, odnosno razlikuju li se i u čemu verzije programa?

2b.Ako nije, zašto još nije obavljeno i kad će, s obzirom da je rok za Forenzički centar Danilovgrad, kojem je povjereno vještačenje, za davanje nalaza i mišljenja bio 30 dana?

3.Šta je utvrđeno vještačenjem? 

3a.Da li je riječ o istom programu u sva tri slučaja?

3b.Ako nisu, da li su mogli biti dorađivani ili su to potpuno novi programi?

4.Šta je utvrđeno povodom programa koji je Univerzitet "Mediteran" izradio za potrebe PZU "Meljine"?

4a.Da li je on isti ili sličan sa programom koji koriste domovi zdravlja u Crnoj Gori, a koji je  kupio FZZO od firme "MG Soft"?

5.Ako je vještak obavio svoj posao i dao nalaz nalaz i mišljenje šta je tužilaštvo preduzelo tim povodom?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da je povodom utvrđivanja eventualnog postojanja krivičnog djela  u postupku javnih nabavki vršenih od strane Republičkog fonda za zdravstvo, formiran predmet u Odjeljenju  za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, nakon čega su preduzete sve potrebne radnje u izviđaju, pa je ocjenom prikupljenih podataka, dokumentacije i informacija, tužilaštvo donijelo odluku da nema osnovane sumnje da je, u konkretnom slučaju,  neko lice počinilo krivično djelo.


25.12.2015. godine – PITANJA dnevnog lista DAN:

- Da li je Tužilaštvo u dosadašnjem postupku saslušavalo bivšeg predsjednike opština Berane i Pljevlja Vuke Golubovića i Filipa Vukovića zbog sumnji u zloupotrebu službenog položaja?

- Kada su saslušani Golubović i Vuković i kada će se Tužilaštvo odrediti po ovoj prijavi?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Na Vaša pitanja ne možemo dati odgovor, jer bi se odgovorom na postavljena pitanja ugrozila tajnost postupka.


25.12.2015.godine - PITANJA dnevnog lista Pobjeda:

 1. Da li je okončana istraga o curenju informacija u slučaju hapšenja budvanksih funkcionera, ako jeste koja je odluka ?
 2. Da li je okončana istraga o optužbama policijskog funkcionera Predraga Šukovića o švercu cigareta i navodnom mojkovačkom klanu ?                                     

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

 1.  Postupak pokrenut povodom curenja informacija u slučaju hapšenja budvanskih funkcionera, nalazi se u fazi izviđaja.
 2. U vezi događaja koji se odnose na moguće postojanje krijumčarenja cigareta, te u vezi nezakonite djelatnosti postojanja kriminalnih grupa, u Specijalnom državnom tužilaštvu je vođen izviđaj koji je završen odlukom tužilaštva da nema osnovane sumnje da je neko lice izvršilo ovo  krivično djelo.

24.12.2015.godine - PITANJA Dnevne novine

1. Da li je tačno da su predmeti u tri velike budvanske afere objedinjeni?

2. Da li je pritvoreni Svetozar Marović osumnjičen da je vođa kriminalne organizacije?

3. Koliko je osumnjičenih do sada ponudilo nagodbu za sporazumno priznanje krivice?

4. Da li će Tužilaštvo insistirati na tome da osumnjičeni nadoknade svu štetu za koju se terete i koje će mehanizme tom prilikom koristiti? Da li je izvjesna finansijska istraga i privremena zapljena njihove imovine ili će se to činiti kroz aktuelni proces?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Što se tiče Vašeg prvog pitanja obavještavamo Vas da se u predmetima “TQ Plaza”, “Jaz” i “Prijevor”, vodi jedinstvena istraga.

Na ostala pitanja ne možemo dati odgovor imajući u vidu da se predmet nalazi u fazi istrage, te da bi se odgovorom na Vaša pitanja ugrozila tajnost postupka.


 

24.12.2015.godine - PITANJA dnevnog lista DAN

1. Da li je tačno da inspektori za privredni kriminal, po nalogu Specijalnog tužilaštva, provjeravaju da li je sa računa 16 granskih sindikata koji pripadaju SSCG, nestalo oko pola miliona eura, novca od radničkih članarina?

2. Da li su tačni podaci da se radi od 30.000 eura koji su nestali sa računa Sindikata Vodovoda, 60.000 sa računa Sindikata stambeno-komunalne privredne djelatnosti, 70.000 sa računa Sindikata turizma, 140.000 sa računa Sindikata carina, 290.000 sa računa Sindikata KAP-a i 100.000 sa računa Sindikata pomoraca?

3. Da li je tačno da Tužilašto ispituje nestanak 320.000 eura sa računa Fonda za solidarnu stambenu izgradnju?

4. Da li je tačno da Tužilaštvo provjerava 900.000 eura sa računa REKRA-e?

5. Da li je tačno da Tužilaštvo ispituje navodne isplate naknada radnicima Autoprevoznog, preko SSCG, a da ustvari radnici nijesu dobili novac?

6.  Da li je tačno da Tužilaštvo provjerava postojanje eventualnih malverzacija oko placa Boksita i saradnje sa SSCG?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Kako ste ranije obavijesteni, a povodom pitanja koja su se odnosila na konkretan slučaj,  u Specijalnom drzavnom tuzilastvu je formiran predmet u okviru koga se prikupljaju podaci o poslovanju odgovornih lica Saveza Sindikata Crne Gore i drugih pravnih i odgovornih lica u tim društvima. Predmet se nalazi u fazi izvidjaja. Zbog interesa postupka ne možemo saoštiti konkretne podatke o toku postupka i radnjama preduzetim do sada.


 

24.12.2015.godine -  PITANJA dnevnog lista DAN

 1. Da li je završen izviđaj u predmetu "Carsko selo" u kojem se ispituje prenos parcele u selu Česminovo iznad Svetog Stefana na fizičko lice, na kojoj je kasnije izgrađen luksuzni kompleks?
 2. Da li je Rajko Kuljača jedini osumnjičeni u ovom slučaju?
 3. Da li je od njega uzeta izjava u ovom predmetu?
 4. Da li se provjerava i sadašnji vlasnik sporne parcele?

ODGOVOR Specijalnog državnog tužilaštva:

Obavještavamo Vas da je u predmetu „Carsko selo“ izviđaj u toku, iz kojih razloga na ostala pitanja ne možemo dati odgovor.