POTVRĐENE OPTUŽNICE

 

11.04.2018.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici je potvrdio optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, protiv okrivljenih N.R., I.R. i P.R., zbog izvršenja krivičnog djela razbojništvo, kojom optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni dana 30.12.2017. godine, oko 15,30 časova, na magistralnom putu Nikšić-Plužine, iznad mjesta Miločani, u grupi, zajednički upotrebom sile protiv oštećenog B.D. oduzeli od oštećenog putničko motorno vozilo marke „Audi A6“, zlatni lanac i dva mobilna telefona, na koji način su pribavili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 7.404.65 eura. Optužnica je potvrđena 30.03.2018. godine.


11.04.2018.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici je potvrdio optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, protiv okrivljenog D.B., zbog izvršenja krivičnog djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 22.12.2017. godine, oko 00,25 časova, u Podgorici, u naselju Zlatica, ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život i tijelo ljudi, na način što je upravljao putničkim motornim vozilom marke „Audi A3“, reg. oznake ....... pod dejstvom alkohola, u pripitom stanju, pri koncentraciji od najmanje 0,75 promila apsolutnog alkohola u krvi,brzinom od oko 114 km/h, usljed čega je došlo do kontatka vozila kojim je upravljao i vozila make „VW Polo“, reg. oznake ......., kojim je krećući se iz suprotnog smjera upravljao oštećeni M.Š., koji je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede, usled kojih je nastupila smrt. Optužnica je potvrđena 03.04.2018. godine.


04.04.2018.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću podignutu dana 21.2.2018.godine protiv okrivljenog P.R.zbogkrivičnog djela teška krađa.
Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni:
-       u noći 18/19.12.2017.godine oko 03:20 časova u Nikšiću u ulici Vuka Karadžića, svjestan svoga djela i htio njegovo izvršenje, u namjeri da sebi prisvajanjem tudje pokretne stvari pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od 150,oo €, obio hangar i savladjivanjem većih prepreka uskočio u prostor livnice firme „Pjastera“, vlasništvo oštećenog M.D., na način što je sa krovnog prozora dimenzija 40x50cm ošarafio limeni poklopac koji je pričvršćen za krovnu konstrukciju, isti izmjestio i kroz tako napravljen otvor pridržavajući se za krovnu konstrukciju sa visine od 3m uskočio u prostor livnice iz koga je oduzeo 30 metara petožilnog kablaPP-Y 5x4mm 2,30m od mobilnog kalolifera, mobilni reflektor i 6kg aluminijumskog otpada,  koje stvari je izbacio preko krova, a tako što se iz livnice preko nasloženih drva ispeo na krov, čime je na štetu imovine vlasništvo oštećenog M.D. pribavio protivpravnu imovinsku korist u u vrijednosti od 140,oo €,
-        dana  07.12.2017.godine u Nikšiću u ulici Vuka Karadžića, svjestan svoga djela i htio njegovo izvršenje, u namjeri da sebi prisvajanjem tudje pokretne stvari pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od 150,oo €, obio objekat bivšeg restorana Željezare, vlasništvo Uprave za imovinu Crne Gore, na način što je djelujući fizičkom silom odvalio prozor postavljen na krov navedenog objekta i kroz tako napravljen otvor ušao u isti i iz podrumske prostorije u kojoj je instalirana razvodna elektro tabla iz koje je otkinuo i oduzeo kabal PP00 6x16mm2 u dužini od 6 metara, instalacioni provodnik P 10mm2 u dužini od 27 metara, instalacioni provodnik P 6mm2 u dužini od 36 metara, čime je na štetu imovine Ministarstva finansija Uprava za imovinu Crne Gore pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 137,50 €,
-      u noći 13/14.12.2017.godine u Nikšiću u ulici Vuka Karadžića, svjestan svoga djela i htio njegovo izvršenje, u namjeri da sebi prisvajanjem tudje pokretne stvari pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od 150,oo €, obio objekat bivše fabrike „Koni konfekcije“, u vlasništvu AD „Koni konfekcija“ N. u stečaju, na način što je djelujući fizičkom silom u prizemnom dijelu objekta odvalio prozor i kroz tako napravljen otvor ušao u isti, i iz razvodnog ormara RO-1 oduzeo napojni kabal PP00 4x25mm2 u dužini o d 5 metara; kabal PP-Y 5x10mm2 u dužini od 10 metara, koji kabal je u navedenoj dužini postavljen na obujmicama i prikopčan u razvodnom ormaru RO-1, u vrijednosti od 165,oo €, a potom iz hale 2 sa 36 mašina za šivenje otkinuo i oduzeo priključne kablove tip PP-L za šivenje sa utikačima, u vrijednsoti od 216,oo €, i kabal 5x2,5mm2 u dužini od 265 metara za napojne šine sa kojih su bile priključene radne mašine i do razvodnih kutija sa kojih su se napajala rasvjetna tijela postavljen na obujmicama sa priključenjem u razvodnom ormaru RO-2, u vrijednosti 477,oo €, čime je na štetu imovine AD „Koni konfekcija“ N. u stečaju pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 858,oo €,
-       u noći 16/17.11.2017.godine u Nikšiću u ulici Ljuba Čupića, svjestan svoga djela i htio njegovo izvršenje, u namjeri da sebi prisvajanjem tudje pokretne stvari pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od 150,oo €, iz šahte postavljene ispred objekta firme „Koni“ prekinuo i oduzeo telekomunikacioni kabal oznake TK59 DM20x4x0,4 koji je u dužini od 105m razvučen kroz 3 šahteotvora prečnika 64x60cm, sa kojih je potom oduzeo 3 metalna poklopca i time tako na štetu imovine Crnogorski telekom pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 485,oo €.

Optužnica je potvrđena 22.3.2018 .godine.


04.04.2018.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici je potvrdio optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, protiv okrivljenog E.S., zbog izvršenja krivičnog djelateško ubistvo, kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 30.10.2017. godine, u Podgorici, ustanu oštećene D.P., istu na svirep način sa umišljajem lišio života, na način što je više puta udarao tupim predmetom, kao i nogama i rukama u predjelu glave i tijela, nakon čega joj je šakama držao zapušene nos i usta, pa je uslijed ugušenja kod oštećene nastupila smrt. 

Optužnica potvrđena 02.04.2018.godine. 


04.04.2018.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici je potvrdio optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, protiv okrivljenog V.K., zbog izvršenja krivičnog djelaubistvo u pokušaju, kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 30.12.2017. godine, oko15,45 časova u Podgorici, sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog A.D., na način što je istom nakon prepirke, pajserom-metalnim montirajzom zadao četiri udarca u predjelu glave, nanoseći mu teške i po život opasne tjelesne povrede.

Optužnica potvrđena 30.03.2018. godine.


03.04.2018.godine - potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju

Osnovni Sud u Cetinju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, podignutu protiv okrivljenog Č.S., iz Cetinja,  zbog krivičnog djela prevara.

Optužnicom je predstavljeno da je:
-         25 maja 2016.godine, u prostorijama Notarke u Cetinju, K.I., u ul. Njegoševoj br.96, u Cetinju, prilikom sastavljanja smrtovnice za njegovog brata pok. Č. B., koji je umro dana 10.11.2015. godine u Užicama, Republika  Srbija, lažnim prikazivanjem činjenica notarki K.I., pod  moralnom, krivičnomimaterijalnomodgovornošću da je jedini naslednik na zaostavštini njegovog brata  pok. Č.B., istu doveo u zabludu i time je naveo da na štetu tuđe imovine, uzme od njega nasledničku izjavu, a potom i da donese rješenje o nasleđivanju, kojim je oglašen kao jedini naslednik na zaostavštini pok. Č.B.I., i to na nepokretnostima  upisanim u prepisu listova  nepokretnosti br..KO Cetinje I, u “A” listu, sve prednje ukupne novčane vrijednosti 122.800,00 eura, nepokretnostima upisanim u izvodu iz lista nepokretnosti  br..KO Podgorica III, u “V” listu (objekti), vrijednosti 17.905,00 eura i na putničkom automobilu marke VW, tip 1300, broj šasije..., broj motora..., reg. oznaka TG..., vrijednosti 850,00 eura, nakon čega je održavajući u zabludi notarku, K.I., istu naveo da po njegovom predlogu donose dopunsko rješenje,kojim je oglašen jedinim naslednikom i na naknadno pronađenoj zaostavštini pok.Č.B., koju čine obične akcije C.. t... AD Podgorica, količine 348, nominalne vrijednosti 2.62001, iako je prethodno pred Prvim Osnovnim sudom u Beogradu,
-         dana 03.02.2016.godine, pokrenuo ostavinski postupak iza smrti pok.Č.B. za raspravljanje njegove zaostavštine u Beogradu, u kojem je kao naslednike prijavio nevjenčanu suprugu ostavioca, B.E. iz Beograda i vanbračnog sina ostavioca,Č.G. iz Podgorice, koji je i oglašen za naslednika te zaostavštine, a da oštećene B.E. i Č.G., koji su trebali biti prijavljeni i pozvani  kao zakonski naslednici Prvog naslednog reda, iza smrti pok.Č. B. i na njegovoj zaostavštini u Crnoj Gori, nije prijavio, čime je sebi pribavio imovinsku korist u iznosu 141.555,00 eura i 348 običnih akcija C... t... AD Podgorica, nominalne vrijednosti 2.62001, aoštećenimaB.E.i Č.G. za isti iznos nanio štetu.

Optužnica je potvrđena 28.03.2018.godine.


30.03.2018.godine – Potvrđena optužnice Višeg državnog tužilaštva u Podgorici
 
Viši sud u Podgorici je potvrdio optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog M.Đ., zbog izvršenja krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 08.02.2018. godine, u Podgorici, u kući u kojoj živi kao podstanar, neovlašćeno radi prodaje držao 12.786,56 grama opojne droge marihuane.

Optužnica je potvrđena 23.03.2018. godine.


30.03.2018.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici
 
Viši sud u Podgorici je potvrdio optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenih Ž.D. i L.M., zbog izvršenja krivičnog djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja kojom optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni dana 26.10.2017. godine, oko 00,20 časova u Baru, na raskrsnici magistralnog puta Bar-Podgorica i dijela istog na pružnom prelazu kod skretanja za mjesto Virpazar, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa, ugrozili saobraćaj i doveli u opasnost život i tijelo ljudi, na način što su okrivljeni Ž.D. upravljajući putničkim motornim vozilom marke „Passat“, reg. oznake ....... i krećući se iz pravca Virpazara, pod dejstvom alkohola, u pripitom stanju, pri koncentraciji od 1,36 promila alkohola u krvi, nije zaustavio vozilo na znak „STOP“ već je nastavio kretanje ulijevo ka Baru,usled čega je došlo do kontakta vozila kojim je upravljao i vozila marke „Audi A8“, reg. oznake .......,kojim je iz pravca Podgorice, nedozvoljenom brzinom od oko 104,00 km/h,upravljao okrivljeni L.M., kojom prilikom je saputnik u vozilu okrivljenog Ž.D., oštećeni Đ.P., zadobio teške tjelesne povrede, usled kojih je nastupila smrt.

Optužnica je potvrđena 26.03.2018. godine.


26.03.2018.godine- Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Osnovni sud u Beranama potvrdio optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog S.S iz Berana, zbog krivičnog djela teška krađa. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni S.S. dana 17.09.2017. godine, oko 11,20 časova, u Ul. „29.Novembar“, ispred prodavnice „Jabuka“, u Beranama, sposoban da shvati značaj svog djela i upravlja svojim postupcima i svjestan zabranjenosti svog djela, čije je izvršenje htio, na naročito drzak način, sa ledja prišao oštećenoj E.R. koja se kretala ulicom prema svojoj kući i iz ruke joj istrgao i oduzeo kožni novčanik u kojem su se nalazili: mobilni telefon marke „Nokia“ na preklapanje, 1 /jedna/ novčanica u apoenu od 100,00 eura, bankovna kartica i lična, a sve u namjeri da njihovim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist u ukupnoj vrijednosti od 140,00 eura.

Optužnica je potvrdjena 23.03.2018.godine.     


22.03.2018.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici je potvrdio optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, protiv okrivljenog Ć.R., zbog izvršenja krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 11.01.2018. godine, u Baru, u svojoj kući, neovlašćeno radi prodaje držao 3,210 grama opojne droge kokain, 14,955 grama opojne droge heroin, i 1,391 grama buprenorfina, kao i da je neovlašćeno držao 4 komada pištoljske municije – metaka kalibra 9 mm.

Optužnica je potvrđena 19.03.2018. godine.


22.03.2018.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici je potvrdio optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, protiv okrivljenog D.B., zbog izvršenja krivičnog djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja u vezi sa krivičnim djelom ugrožavanje javnog saobraćaja, kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 22.12.2017. godine, oko 00,25 časova, u Podgorici, u naselju Zlatica, ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život i tijelo ljudi, na način što je upravljao putničkim motornim vozilom marke „Audi A3“, reg. oznake ......., pod dejstvom alkohola, u pripitom stanju, pri koncentraciji od najmanje 0,75 promila apsolutnog alkohola u krvi,brzinom od oko 114 km/h, usljed čega je došlo do kontatka vozila kojim je upravljao i vozila make „VW Polo“, reg. oznake .. ....., kojim je krećući se iz suprotnog smjera upravljao oštećeni M.Š., koji je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede, usled kojih je nastupila smrt.

Optužnica je potvrđena 19.03.2018. godine.


20.03.2018.godine – Potvrđena optužnice Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Osnovni sud u Beranama potvrdio optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog P.M. iz Andrijevice, zbog krivičnog djela teška krađa i okrivljene D.K.M. iz Andrijevice, zbog krivičnog djela nesavjestan rad u službi. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni P.M. u vremenskom periodu od 03.10. do 25.10.2017.godine, u ul.”Branka Deletića”, u Andrijevici, sposoban da shvati značaj svog djela i upravlja svojim postupcima i svjestan zabranjenosti svog djela, čije je izvršenje htio, provalio trezor šalterske službe Prve banke Podgorica, vlasništvo oštećene Prve banke, na način što je orginalnim ključem otključao vrata od trezora, a zatim oduzeo novac u iznosu od 67.618,86 eura i 300,00 CAD, a sve u namjeri da njihovim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu, te da je okrivljena D.K.M. dana 25.10.2017.godine, kao računopolagač u šalterskoj službi Prve banke u Andrijevici, očigledno nesavjesno postupala u vršenju službe, na način što je ključ od trezora sa kojim je bila zadužena, ostavila neobezbijedjen na radnom stolu, iako je shodno tački 2.2. Procedure za saključarstvo i rukovanjem trezorskim vrijednostima br.04/23085.14.1 od 29.10.2015.godine, propisano da “saključari povjerene ključeve u radno vrijeme čuvaju na bezbijednom mjestu, a poslije radnog vremena ih nose sa sobom ili ih odlažu u obezbijedjenu kasu” i tako okrivljenom P.M. radniku obezbjedjenja u istoj službi, omogućila da dodje do ključa od trezora i da iz istog oduzme novac u vrijednosti od 67. 618,86 eura i 300,00 CAD, pa je na taj način nastupila šteta za Prvu banku Podgorica u navedenom iznosu.

Optužnica je potvrdjena 09.03.2018.godine.     


19.03.2018.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću protiv okrivljenog K.B. zbog produženog krivičnog djela - teška krađa.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni:
-  dana 01.02.2018.godine u Nikšiću, po prethodnom dogovoruzajedno sa maloljetnim K.P., u namjeri da oduzimanjem tudje pokretne stvari sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist u vrijednosti koja prelazi iznos od 150,00 eura, obio agregat vlasništvo „Telenora“ D.o.o. Podgorica,  koji se nalazi na Ilinom brdu, na način što je maloljetni K.P. pajserom odvalio katanac na agregatu nakon čega su skinuli zaštitnu šipku sa vrata od agregata i ista otvorili  a potom pomoću plastičnih crijeva iz agregata oduzeli 600 litara dizel goriva u vrijednosti od 720,00 eura,  vlasništvo ’’Telenora’’ D.o.o. Podgorica a koje su utočili u bidone, kanistere i u rezervoar od  putničkog motornog vozila marke „Opel-kadet“ registarskog broja PG CM .... sa kojim su došli na lice mjesta, 
- dana 01.02.2018.godine u Nikšiću, po prethodnom dogovoru  zajedno sa maloljetnim K.P., u namjeri da oduzimanjem tudje pokretne stvari sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist u vrijednosti koja prelazi iznos od 150,00 eura, obio agregat vlasništvo„Crnogorskog Telekoma“  koji se nalazi na Ilinom brdu, na način što je maloljetni K.P. pajserom odvalio katanac na agregatu, nakon čega su skinuli zaštitnu šipku sa vrata od agregata i ista otvorili a potom pomoću plastičnih crijeva iz agregata oduzeli 345 litara dizel goriva u vrijednosti od 414,00 eura vlasništvo „Ericsson AB“ Štokholm dio stranog društva Crna Gora,  koje  su utočili u bidone, kanistere i u rezervoar  od  putničkog motornog  vozila marke „Opel-kadet“ registarskog broja PG CM ... sa kojim su došli na lice mjesta.
- dana 01.02.2018.godine u Nikšiću, po prethodnom dogovoru, zajedno sa maloljetnim K.P., u namjeri da oduzimanjem tudje pokretne stvari sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist u vrijednosti koja prelazi iznos od 150,00 eura,  obio agregat vlasništvo „Radio difuznog centra“ koji se nalaze na Ilinom brdu, na način što je maloljetni K.P. pajserom odvalio katanac na agregatu, nakon čega su  skinuli zaštitnu šipku sa vrata od agregata i ista otvorili , a potom pomoću plastičnih crijeva iz agregata oduzeli 295 litara dizel goriva u vrijednosti od 354,00 eura vlasništvo „Radio difuznog centra“ D.o.o. Podgorica, koje  su utočili u bidone, kanistere i u rezervoar  od  putničkog motornog  vozila marke „Opel-kadet“ registarskog broja PG CM ... sa kojim su došli na lice mjesta.
- dana 09.02.2018.godine u Nikšiću, po prethodnom dogovoru zajedno sa maloljetnim K.P., u namjeri da oduzimanjem tudje pokretne stvari sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist u vrijednosti koja prelazi iznos od 150,00 eura, obio agregat vlasništvo „Crnogorskog  Telekoma“ koji se nalazi na Ilinom brdu, na način što je maloljetni K.P. pajserom odvalio katanac na agregatu,  nakon čega su skinuli zaštitnu šipku sa vrata od agregata i ista otvorili a potom pomoću plastičnih crijeva iz agregata oduzeli 295 litara dizel goriva u vrijednosti od 354,00 eura, vlasništvo„Ericsson AB“ Štokholm dio stranog društva Crna Gora, koje su utočili u bidone, kanistere i u  rezervoar od  putničkog motornog vozila  marke „Opel-kadet“ registarskog broja PG CM ... sa kojim su došli na lice mjesta, kada su primijećeni i u daljim radnjama spriječeni od strane službenika  Uprave policije – Centra bezbjednosti Nikšić.

Optužnica je potvrđena 15.03.2018.godine.


16.03.2018.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog K.I., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 11.01.2018. godine, u stanu u Nikšiću, neovlašćeno radi prodaje držao 74,409 grama opojne droge heroin i 3,44 grama opojne droge kokain.

Optužnica potvrđena 14.03.2018. godine.


12.03.2018.godine – Potvrđena optužnica Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici je potvrdio optužnicu Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici, protiv okrivljenog C.M., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i okrivljenog Š.E. zbog izvršenja krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga putem pomaganja, kojom optužnicom je predstavljeno da je okr. C.M. dana 28.01.2018.godine, u Podgorici, neovlašćeno radi dalje prodaje, u  vozilu  kojim je upravljao marke “VW Sharan”, reg.oznaka ……, držao 150146,700 grama opojne droge marihuane, koja je bila upakovana u osam džakova, a okrivljeni Š.E. sa umišljajem mu pomogao u izvršenju krivičnog djela, na način što mu je na Kučkim Koritima pomogao da u vozilo utovari već pripremljene džakove sa opojnom drogom, a zatim se vozilom marke “Audi A3” kretao ispred vozila okr. C.M., kako bi ga obavijestio o eventualnom nailasku policije.

Optužnica je potvrđena 07.03.2018.godine.


07.03.2018.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici je dana 28.02.2018.godine potvrdio optužnicu Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici, protiv okrivljenog M.S., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 12.12.2018.godine, u Nikšiću, neovlašćeno radi prodaje,  u spavaćoj sobi držao  51,246 grama opojne droge marihuane.

Optužnica je potvrđena 28.02.2018.godine.


07.03.2018.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, protiv okrivljenog  D.Ž., zbog izvršenja krivičnog djela – ubistvo u pokušaju, kojom  optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 24.11.2017. godine, oko 11,45 časova, u kampu za smještaj radnika, u selu Ljevaja, opština Podgorica, sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog D.D., na način što mu je zadao udarac nožem u predjelu stomaka, kojom prilikom mu je nanio tešku i po život opasnu tjelesnu povredu.

Optužnica potvrđena 28.02.2018.godine.


06.03.2018.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću podignutu dana 11.01.2018.godine protiv okrivljenog L.V. zbog tri krivična djela razbojništva. Optužnicom je predstavljeno:
 -Da je okrivljeni dana 01.12.2017.godine oko 16:50 časova u Nikšiću u ulici Bulevar 13. Jul, prijetnjom da će neposredno napasti na život i tijelo oštećene M.D. radnice u sportskoj kladionici „Sky-bet“ oduzeo tudju pokretnu stvar u namjeri da njenim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist  u iznosu većem od 150,oo €,
-Da je dana 07.12.2017.godine oko 21:20 časova u Nikšiću u ulici Baja Pivljanina b.b. prijetnjom da će neposredno napasti na život i tijelo oštećene K.J. radnice u sportskoj kladionici „Premier“ oduzeo tudju pokretnu stvar u namjeri da njenim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist  u iznosu većem od 150,oo €,
- Da je dana 10.12.2017.godine oko 21:45 časova u Nikšiću u ulici Nika Miljanića, prijetnjom da će neposredno napasti na život i tijelo oštećene N.M. radnice u sportskoj kladionici „Šansa“ oduzeo tudju pokretnu stvar u namjeri da njenim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist  u iznosu većem od 150,oo €.

Optužnica je potvrđena 23.02.2018.godine.


26.02.2018.godine – Potvrđena optužnica Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici je dana potvrdio optužnicu Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici, protiv okrivljenog M.V., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 09.01.2018.godine, u Budvi, u stanu u ulici Veljka Vlahovića, neovlašćeno radi prodaje držao 28 pakovanja opojne droge kokain, ukupne neto mase 13,057 grama.

Optužnica je potvrđena 20.02.2018.godine.


20.02.2018.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću protiv okrivljenogM.R. zbogkrivičnog djelateško djelo protiv bezbijednosti javnog saobraćaja.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana14.11.2017.godine oko 16:45 časova na Bulevaru Vuka Mićunovića u Nikšiću, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa upravljao putničkim motornim vozilom marke ’’Daewoo’’  registarskog broja NK AZ ... pod dejstvom alkohola pri koncentraciji od 1,13 promila apsolutnog alkohola u krvi i time tako ugrozio saobraćaj da je doveo u opasnost živote i tijela oštećenih N.V. i Z.M.,  na način što se kretao lijevom saobraćajnom trakom desne kolovozne trake Bulevara Vuka Mićunovića od Rastoka prema Trgu Save Kovačevića i kada je prilazio obilježenom pješačkom prelazu koji se nalazi na raskrsnici Bulevara Vuka Mićunovića sa ulicom Karadjordjevom, nije upravljao vozilom na način kojim ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju i nije prilagodio brzinu vozila tako da u svakoj situaciji može bezbjedno da zaustavi vozilo ispred pješačkog prelaza, usled čega  je vozeći ovako, prednjim dijelom vozila zahvatio i na kolovoz oborio pješake N.V. i Z.M. koje su preko navedenog obilježenog pješačkog prelaza prelazile Bulevar Vuka Mićunovića s lijeve na desnu stranu u smjeru kretanja vozila okrivljenog, kojom prilikom su oštećene N.V. i Z.M. zadobile teške tjelesne povrede i to oštećena N.V. u vidu krvnog podliva u predjelu desne potkoljenice praćen prelomom gornjeg okrajka desne lisnjače (kost potkoljenice) a oštećena Z.M. u vidu nagnječenja u lijevom sljepoočnom predjelu praćeno prelomom lijeve sljepoočne kosti, manjim izlivanjem krvi u prostor izmedju tvrde i meke i ispod meke moždanice, nagnječenjem kore velikog mozga i oštećenjem sluha na lijevom uhu.

Optužnica je potvrđena 14.02.2018.godine.


20.02.2018.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću protiv okrivljenog A.D. zbog krivičnog djela teška krađa.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni u noći 14.01.2018.godine u periodu od 16:30 do 17:00 časova  u Nikšiću, u namjeri da oduzimanjem tudje pokretne stvari sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist u vrijednosti koja prelazi iznos od 150,00 eura,  obio kuću u kojoj stanuje Đ.J. a koja se nalazi u ulici Peka Pavlovića broj ..., na način što je rukama polomio staklo na prozoru od kuće oštećenog i kroz tako napavljen otvor ušao u unutrašnjost kuće i iz spavaće sobe oduzeo: 4 mikrofona oznake ’’Mini mus C-335’’, 30 muških i 20 ženskih trenerki,  20 dječjih helanki koje su se nalazile u jednoj kesi,  70 muških bokserica šarenih i jednobojnih marke Strongboy, Navigare, Sport i druge, 20 muških i 20 ženskih helanki koji su se nalazili u jednom kartonskom paketu od banana, 42 muška kožna kaiša od kojih su neki bili crne  a neki  braon boje, 50 šarenih  ženskih trikmajica i 100 pari ženskog donjeg veša  koji su se nalazili u jednoj velikoj nailonskoj kesi, dvije kese sa natpisom ’’Kips’’ u kojima je bilo 30 pari muških čarapa i 10 pari  ženskih čarapa, 20 led lampi od 12 w i 20 led lampi od 9W, 20 štednih lampi kad nestane struja, 5 kutija cigareta marke ’’Trokadero’’, 60 muških termo čarapa, 60 ženskih termo čarapa, 8 zvučnika za blutut, 5 punjača Powerbank za mobilni telefon od kojih su 3 bila nova a 2 polovna, mobilni telefon marke Alkatel pix 3 crne boje bez SIM kartice (polovni),  mobilni telefon marke Alkatel crne boje bez SIM kartice (polovni), mobilni telefon marke iPhone model 1939 crne boje (polovni kineski), mobilni telefon marke „Sony Ericson“ sa SIM karticom T-com (polovni),  5.kopija parfema marke ’’Milion“, ’’Ledy milion’’, ’’La costa’’, ’’Armani’’ i „Tom ford’’, 6 mašina za šišanje i brijanje 3 u 1, 4 obične mašine za šišanje,  3 trimera za nos i za bradu, 20 USB punjača, 25 muških i 25 ženskih sintetičkih kapa, 3 radio blututa koji mogu na flešku, 8 ženskih i 7 muških pidžama, 40 komada naočara za vid sa dioptrijom od kojih je bilo 20 komada sa kutijom, 3 rastegljive trake za lampu (novogodišnji ukras), 4 mikrofona C35 minibus, troje muških polovnih pantalona, dvoje ženskih polovnih pantalona i 5 ženskih nailon čarapa - dokoljenica, u ukupnoj vrijednosti od 2.492,50 eura,  vlasništvo oštećenog Đ.J.. 

Optužnica je potvrđena 23.01.2018.godine.


20.02.2018.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici
 
Viši sud u Podgorici je potvrdio optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljene B.S., zbog  izvršenja krivičnog djela ubistvo, kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljena dana 27.09.2017.godine, oko 14,00 časova, u Podgorici, u porodičnoj kući oštećenog M.Š., lišila života oštećenog M.Š., na način što mu je zadala dva uboda nožem u predjelu nadkoljenice lijeve noge i tri uboda u predjelu trbuha, nanoseći mu povrede usled kojih je kod oštećenog dana 28.10.2017.godine nastupila smrt.

Optužnica je potvrđena 13.02.2018.godine.


20.02.2018.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici je potvrdio optužnicu Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici, protiv okrivljenog P.P., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga u sticaju sa krivičnim djelom sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje, kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 18.11.2017.godine, oko 08,00 časova, na putnom pravcu Fundina-Masline, Opština Podgorica, neovlašćeno prenosio 162.553,91 grama opojne droge marihuane, kojom prilikom je  spriječio službeno lice u vršenju službene radnje, na način što prilikom zaustavljanja radi kontrole od strane službenika policije, na znak “STOP” nije zaustavio pmv marke “Opel Astra” reg.oznake .… kojim je upravljao, već se dao u bjekstvo.

Optužnica je potvrđena 19.02.2018.godine.


20.02.2018.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici je potvrdio optužnicu Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici, protiv okrivljenog J.J., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni neutvrđenog dana 2015.godine do 12.12.2017.godine, u Cetinju, u kući svoga strica, koju koristi, neovlašćeno proizvodio opojnu drogu marihuanu, na način što je u više saksija uzgajao biljku cannabis sativa, a zatim je ubrao i sušio njene plodove.

Optužnica je potvrđena 15.02.2018.godine.


20.02.2018.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću protiv okrivljenogM.R. zbogkrivičnog djelateško djelo protiv bezbijednosti javnog saobraćaja.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana14.11.2017.godine oko 16:45 časova na Bulevaru Vuka Mićunovića u Nikšiću, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa upravljao putničkim motornim vozilom marke ’’Daewoo’’  registarskog broja NK AZ ... pod dejstvom alkohola pri koncentraciji od 1,13 promila apsolutnog alkohola u krvi i time tako ugrozio saobraćaj da je doveo u opasnost živote i tijela oštećenih N.V. i Z.M.,  na način što se kretao lijevom saobraćajnom trakom desne kolovozne trake Bulevara Vuka Mićunovića od Rastoka prema Trgu Save Kovačevića i kada je prilazio obilježenom pješačkom prelazu koji se nalazi na raskrsnici Bulevara Vuka Mićunovića sa ulicom Karadjordjevom, nije upravljao vozilom na način kojim ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju i nije prilagodio brzinu vozila tako da u svakoj situaciji može bezbjedno da zaustavi vozilo ispred pješačkog prelaza, usled čega  je vozeći ovako, prednjim dijelom vozila zahvatio i na kolovoz oborio pješake N.V. i Z.M. koje su preko navedenog obilježenog pješačkog prelaza prelazile Bulevar Vuka Mićunovića s lijeve na desnu stranu u smjeru kretanja vozila okrivljenog, kojom prilikom su oštećene N.V. i Z.M. zadobile teške tjelesne povrede i to oštećena N.V. u vidu krvnog podliva u predjelu desne potkoljenice praćen prelomom gornjeg okrajka desne lisnjače (kost potkoljenice) a oštećena Z.M. u vidu nagnječenja u lijevom sljepoočnom predjelu praćeno prelomom lijeve sljepoočne kosti, manjim izlivanjem krvi u prostor izmedju tvrde i meke i ispod meke moždanice, nagnječenjem kore velikog mozga i oštećenjem sluha na lijevom uhu. Optužnica je potvrđena 14.02.2018.godine.


20.02.2018.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću protiv okrivljenog A.D. zbog krivičnog djela teška krađa.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni u noći 14.01.2018.godine u periodu od 16:30 do 17:00 časova  u Nikšiću, u namjeri da oduzimanjem tudje pokretne stvari sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist u vrijednosti koja prelazi iznos od 150,00 eura,  obio kuću u kojoj stanuje Đ.J. a koja se nalazi u ulici Peka Pavlovića broj ..., na način što je rukama polomio staklo na prozoru od kuće oštećenog i kroz tako napavljen otvor ušao u unutrašnjost kuće i iz spavaće sobe oduzeo: 4 mikrofona oznake ’’Mini mus C-335’’, 30 muških i 20 ženskih trenerki,  20 dječjih helanki koje su se nalazile u jednoj kesi,  70 muških bokserica šarenih i jednobojnih marke Strongboy, Navigare, Sport i druge, 20 muških i 20 ženskih helanki koji su se nalazili u jednom kartonskom paketu od banana, 42 muška kožna kaiša od kojih su neki bili crne  a neki  braon boje, 50 šarenih  ženskih trikmajica i 100 pari ženskog donjeg veša  koji su se nalazili u jednoj velikoj nailonskoj kesi, dvije kese sa natpisom ’’Kips’’ u kojima je bilo 30 pari muških čarapa i 10 pari  ženskih čarapa, 20 led lampi od 12 w i 20 led lampi od 9W, 20 štednih lampi kad nestane struja, 5 kutija cigareta marke ’’Trokadero’’, 60 muških termo čarapa, 60 ženskih termo čarapa, 8 zvučnika za blutut, 5 punjača Powerbank za mobilni telefon od kojih su 3 bila nova a 2 polovna, mobilni telefon marke Alkatel pix 3 crne boje bez SIM kartice (polovni),  mobilni telefon marke Alkatel crne boje bez SIM kartice (polovni), mobilni telefon marke iPhone model 1939 crne boje (polovni kineski), mobilni telefon marke „Sony Ericson“ sa SIM karticom T-com (polovni),  5.kopija parfema marke ’’Milion“, ’’Ledy milion’’, ’’La costa’’, ’’Armani’’ i „Tom ford’’, 6 mašina za šišanje i brijanje 3 u 1, 4 obične mašine za šišanje,  3 trimera za nos i za bradu, 20 USB punjača, 25 muških i 25 ženskih sintetičkih kapa, 3 radio blututa koji mogu na flešku, 8 ženskih i 7 muških pidžama, 40 komada naočara za vid sa dioptrijom od kojih je bilo 20 komada sa kutijom, 3 rastegljive trake za lampu (novogodišnji ukras), 4 mikrofona C35 minibus, troje muških polovnih pantalona, dvoje ženskih polovnih pantalona i 5 ženskih nailon čarapa - dokoljenica, u ukupnoj vrijednosti od 2.492,50 eura,  vlasništvo oštećenog Đ.J..

Optužnica je potvrđena 23.01.2018.godine.


20.02.2018.godine – Potvrđena optužnica Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog S.N., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 07.12.2017.godine, u mjestu Dobre Vode – Opština Bar, u vozilu marke “Mitsubishi Pajero Sport”, reg.oznaka …….., kojim je upravljao iz pravca Ulcinja prema Baru, neovlašćeno radi prodaje držao 42230 grama opojne droge marihuane, koja je bila upakovana u 41 pvc pakovanje. Optužnica je potvrđena 14.02.2018.godine.


15.02.2018.godine - Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu 09.11.2017.g. protiv okrivljenog M.S. zbog krivičnog djela prevare. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 07.02.2009.g. u Budvi, u namjeri da sebi i G.R. pribavi imovinsku korist lažnim prikazivanjem činjenica I.E. izvršenom direktoru oštećenog pravnog lica da je kupac vozila marke Toyota V.M. iz Žabljaka doveo u zabludu i naveo je da na štetu imovine pravnog lica izda račun na ime tog kupca, iako je sa istim dana 22.01.2009.g. zaključio predugovor, prema kojem je na ime kupoprodaje 3 parcele u opštini Žabljak, na ime dijela kupoprodajne cijene u iznosu od 24.000,00€ istom predao navedeno vozilo, a sa unaprijed stvorenom namjerom da se na osnovu izdatog računua oštećenom ne izvrši plaćanje vozila i da se isto registruje na ime V.M. čime je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 16.928,62€ u kom iznosu je nanio štetu oštećenom pravnom licu.

Optužnica je potvrđena 06.12.2017. godine.


15.02.2018.godine - Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu 20.12.2017..g. protiv okrivljenog M.J. zbog krivičnog djela teške krađe. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 23.08.2017.g. u Budvi, na naročito drzak način od oštećenog S.P. iz Budve oduzeo crnu pojasnu torbu u kojoj su se nalazila dokumenta, kreditne kartice, 380,00€ i mobilni telefon marke Huawei, sve vlasništvo oštećenog na način što je ušao u otključanu sobu oštećenog dok je spavao i sa komode otuđio navedene predmete.

Optužnica je potvrđena 16.01.2018. godine. 


15.02.2018.godine - Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu 26.12.2017.g. protiv okrivljenog Ž.V., zbog krivičnog djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 30.01.2016.g. na magistralnom putu Lipci – Grahovo upravljajući PMV Golf, ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život ošt. L.N. na način što je upravljao vozilom u pijanom stanju pri koncentraciji od 1,6 promila u krvi i što je otpočeo preticanje teretnog vozila, a da se nije uvjerio da to može učiniti na bezbjedan način, uslijed čega je prednjim dijelom ostvario kontakt sa autobusom marke Mercedes, kojim je iz suprotnog smjera upravljao B.K. kojom prilikom je saputnik u njegovom vozilu L.N zadobio teške tjelesne povrede. 

Optužnica je potvrđena 16.01.2018.g.


15.02.2018.godine - Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu 13.12.2017.g. protiv okrivljenog Z.L. zbog krivičnog djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 13.11.2016.g. na raskrsnici Topliškog puta i ulice Žrtava fašizma u Budvi, upravljajući PMV Audi, ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život ošt. J.Đ., J.P. i M.B., na način što je za vrijeme trajanja izrečene mu zaštitne mjere – zabrane upravljanjem motornim vozilom, upravljao vozilom u pijanom stanju pri koncentraciji od 2,12 promila u krvi i što na raskrsnici nije propustio vozilo marke „VW Golf“ koje je nailazilo sa njegove desne strane, a kojim je iz pravca ulice Žrtava fašizma upravljala ošt. J.Đ. usled čega je došlo do kontakta između vozila, kojom prilikom je ošt. J.P. zadobila teške tjelesne povrede, a ošt. J.Đ. i M.B. lake tjelesne povrede. 

Optužnica je potvrđena 16.01.2018.g.


15.02.2018.godine - Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu 19.12.2017.g. protiv okrivljenog K.B. zbog krivičnog djela nedozvoljenoe držanje oružja i eksplozivnih materija. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi u periodu od neutvrđenog dana do 10.04.2017.g. u svom stanu u Tivtu neovlašteno nabavio i držao veću količinu oružja i municije B kategorije.

Optužnica je potvrđena 23.01.2018. godine.


15.02.2018.godine - Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu 11.01.2018.g. protiv okrivljenog M.S i M.M. zbog produženog krivičnog djela teške krađe. Optužnicom je predstavljeno da su optuženi dana 20.11.2017.g. 21.11.2017.g. i 26.11.2017.g. u Budvi oduzeli tuđe pokretne stvari, na način što su u tri navrata, dok je optuženi M.S. čuvao stražu, optuženi M.M. upotrebom fizičke snage i podesnih sredstava obio vrata od stana, odnosno restorana oštećenih N.B., D.M. i N.K., ušao u unutrašnost stana i oduzeo više pokretnih stvari vrijednosti veće od 150,00€.

Optužnica je potvrđena 26.01.2018. godine.


15.02.2018.godine - Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu 10.01.2018.g. protiv okrivljenog I.G. zbog krivičnog djela teške krađe. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi u periodu od decembra 2016.g. do 22.03.2017.g. u Budvi, oduzeo pokretnu stvar – električnuenergiju, na način što je provukao 3 provodnika presjeka 6mm2 sa glavne sklopke direktno na osigurače iznad i mimo električnog brojila, pa se utrošena električna energija u ukupnom iznosu 3.216,30€ nije mogla registrovati, u kom iznosu je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist.

Optužnica je potvrđena 09.02.2018. godine.


15.02.2018.godine - Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju

Osnovni Sud u Cetinju potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, podignutu protiv okrivljenog R.B., iz Tivta,  zbog krivičnog djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja iz člana 348. stav 1. u vezi člana 339. stav 1. Krivičnog zakonika Crne Gore. Optužnicom je predstavljeno da je:

Dana 10. oktobra 2017.godine, oko 23,00 časova, na magistralnom putu Cetinje - Podgorica, u mjestu zv.”Dobrsko selo”, opština Cetinje, upravljajući u saobraćaju vlastitim p.m.v. marke „Peugeot 407” reg. oznaka TV AP...., ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život i tijelo ljudi, na način što, krećući se navedenim vozilom iz pravca Cetinja u pravcu Podgorice, u alkoholisanom stanju sa koncentracijom od 0,62 % (pro milla) apsolutnog alkohola u krvi, prilikom savlađivanja kritičnog poteza puta koji se prostire u obliku desne nepregledne krivine, gledano u smjeru njegovog kretanja, vozilom prešao na prostor lijeve kolovozne trake u trenutku kada se tom kolovoznom takom iz smjera Podgorice u smjeru Cetinja, kretao svojim p.m.v. marke "Volkswagen" reg. oznaka BD AZ... oštećeni J.S. iz Budve, usljed čega je na prostoru lijeve saobraćajne trake lijeve kolovozne trake smjera kretanja vozila "Volkswagen" došlo do kontakta prednjeg dijela vozila kojim je upravljao sa prednjim dijelom vozila kojim je upravljao oštećeni, kojom prilikom je oštećeni J.S. zadobio tešku tjelesnu povredu.

Optužnica je potvrđena 17.01.2018.godine.


09.02.2018.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Osnovni sud u Beranama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog S.B. iz Berana, zbog krivičnog djela teška kradja.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni neutvrđenog dana početkom novembra mjeseca 2017.godine, u naselju Talum, Opština Berane, sposoban da shvati značaj svog djela i upravlja svojim postupcima i svjestan zabranjenosti svog djela, čije je izvršenje htio, obio kuću vlasništvo oštećenog  K.I. na način što je upotrebom podesnog sredstva i fizičkom snagom tijela razvalio ulazna aluminijumska vrata, koja je potom skinuo sa šarki i oduzeo, a nakon toga ušao u unutrašnjost kuće i iz iste oduzeo 1 /jedan/ šporet na drva od pleha tzv.ciganac, 7 /sedam/ komada velikih ćebadi, 5 /pet/ komada tepiha dimenzija 3x2m i 3 /tri/ komada tepiha dimanzija 4x3m, ukupne vrijednosti 950,00 eura, a sve u namjeri da njihovim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist.

Optužnica je potvrdjena 08.02.2018.godine.


09.02.2018.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama
 
Osnovni sud u Beranama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog M.R. iz Berana, zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni u noći 08.02.2017.godine, oko 23,20 časova, u ul.29.Novembar, Opština Berane, sposoban da shvati značaj svog djela i upravlja svojim postupcima i svjestan zabranjenosti svog djela, čije je izvršenje htio, suprotno odredbama čl.5. st.1.Zakona o oružju, neovlašćeno nosio trinitrotrtoulen (TNT) i sporogoreći štapin, eksplozivna sredstva velike razorne moći, čije je držanje i nošenje zabranjeno, a potom je iste večeri eksplozivno sredstvo trinitrotrtoulen (TNT) postavio na vozilo marke Renault Clio, reg.br.....vlasništvo R.Š. i aktivirao pomoću sporogorećeg štapina i otvorenog plamena.

Optužnica je potvrdjena 08.02.2018.godine.                          


08.02.2018.godine – potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama

Osnovni sud u Rožajama, potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama, protiv okrivljenog M.M. iz Rožaja, zbog krivičnog djela razbojništvo.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni M.M. dana 02.12.2017.godine, u kazinu „K“ u Rožajama,zajednički po prethodnom dogovoru sa maloljetnim  S. S. i jasnoj podjeli uloga, upotrebom sile i prijetnjom da će neposredno napasti na život i tijelo, oduzeli tuđu pokretnu stvar – novac od dnevnog pazara kazina u iznosu od 2.040,00 Eura, na način što je M.M. telefonom pozvao  E. Dž., kako bi za S.S. obezbijedio garderobu ( jaknu, fantomku, rukavice, donji dio trenerke i patike) i oružje –pištolj nepoznate marke i kalibra, za koju je zajedno sa E.Dž.  njegovim vozilom, pošao do svoje kuće gdje je uzeo garderobu i oružje, da bi potom iste predao  S.S. na Zelenoj pijaci i kazao mu da ga čega ispred marketa „C“, a zatim je iz pravca trga došao do S.S. i objasnio mu kako će da uđu u kazino i koje radnje da preduzme, a nakon toga  je prišao do ulaznih vrata od kazina, pozvonio na interfon, dao S.S. znak glavom da krene, otvorio vrata i ušao u kazino, pa je S.S. potrčao za njim, ušao kroz otvorena vrata u kazino  maskiran sa tzv. „fantomkom“ – kapom na glavi crne boje, držeći u rukama pištolj, a nakon ulaska u kazino, navodno odgurnuo M.M. i povikao “polje“, a zatim je S.S. prišao do gosta u kazinu H.N. sa kojim se fizički sukobio, udarajući ga drškom pištolja po glavi više puta,  a zatim je istog izgurao van kazina, zatvorio vrata, uperio pištolj prema radniku kazina Ć. Z. i glasno izgovorio „dolje klekni“, prišao do fioke u kojoj se nalazio novac od dnevnog pazara i isti oduzeo, nakon čega je trčećim korakom pobjegao u pravcu rijeke Ibar, a zatim kejom u pravcu groblja  gdje se sastao sa M.M., nakon čega ih je E. Dž. svojim vozilom prevezao do motela B... u Beranama.

Optužnica je potvrđena dana 01.02.2018.godine.


08.02.2018.godine – potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama

Osnovni sud u Rožajama, potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama protiv okrivljenom M.M. iz Rožaja, zbog krivičnog djela razbojništvo.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni M.M. dana 21.11.2017.godine, oko 21,20 h, u kladionici „B. V.“ u Rožajama, zajednički sa maloljetnim S.S., upotrebom sile i prijetnjom da će neposredno napasti na život i tijelo, oduzeli tuđu pokretnu stvar – novac od dnevnog pazara kladionice u iznosu od 900,00 Eura, u namjeri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist, na način što su po prethodnom dogovoru, maskirani sa tzv. „fantomkama“ – kapama na glavi, držeći u rukama i to: M.M. pištolj nepoznate marke i tipa, a S.S. metalnu palicu na izvlačenje, ušli u kladionicu, povikali „ovo je pljačka“, S.S. palicom, a M.M. pištoljem, nasrtali na prisutne igrače, a zatim je M.M. prišao sa pištoljem koji je držao u ruci, do radnice u kladionici M.D. i iz fioke oduzeo kovertu sa novcem, nakon čega su izašli iz kladionice i pobjegli u nepoznatom pravcu kroz dvorište vrtića.

Optužnica je potvrđena dana 01.02.2018.godine.


08.02.2018.godine – potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama
 
Osnovni sud u Rožajama, potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama od 29.12.2017.godine, protiv okrivljenom E.Dž. iz Rožaja, zbog krivičnog djela razbojništvo u pomaganju.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni E.Dž. dana 02.12.2017.godine i dana 03.12.2017.godine, u Rožajama, sa umišljajem pomogao u izvršenju krivičnog djela okrivljenom M. M. i maloljetnom S. S., stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog djela, kao i unaprijed obećano prikrivanje sredstava kojima je krivično djelo izvršeno, tragova krivičnog djela  i predmeta pribavljenih krivičnim djelom, na način što je po telefonskom pozivu M. M., došao svojim vozilom marke BMW,  do PC „S.“, gdje je preuzeo M.M., kog je prevezao do njegove kuće, kako bi isti preuzeo jaknu, donji dio trenerke, patike, fantomku i gasni pištolj, a zatim su se vratili vozilom i garderobu i pištolj predali S.S., koji se presvukao, nakon čega su M.M. i S.S. zajednički izvršili krivično djelo razbojništvo, na štetu kazina „K.“ u Rožajama, da bi ih nakon izvršenog krivičnog djela preuzeo i prevezao do motela „B.“ u Beranama, gdje se S.S. sakrio, a zatim su se M.M. i okrivljeni E.Dž., vozilom vratili do Rožaja i sakrili jaknu, patike i fantomku.

Optužnica je potvrđena 01.02.2018.godine.


08.02.2018.godine – potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama

Osnovni sud u Rožajama, potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama od 29.12.2017.godine, protiv okrivljenom E.Dž. iz Rožaja, zbog krivičnog djela razbojništvo u pomaganju.

Optužnicom je predstavljeno da je S.Dž.dana 21.11.2017.godine, oko 21,20 h, u Rožajama, sa umišljajem pomogao u izvršenju krivičnog djela okrivljenom M. M. i maloljetnom S. S., stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog djela, kao i unaprijed obećano prikrivanje  krivičnog djela, sredstava kojima je krivično djelo izvršeno i predmeta pribavljenih krivičnim djelom, na način što je nakon postignutog dogovora u njegovom prisustvu i vozilu,  između M.M. i S.S. da izvrše krivično djelo razbojništvo,  prihvatio da svojim vozilom marke VW, preveze ih do mjesta zv. Kolorado, gdje su isti izašli iz njegovog vozila, dok je on ostao da ih čeka u vozilu na tom mjestu, a nakon što su  M.M. i S.S. zajednički izvršili krivično djelo na štetu kladionice „B. V.“ u Rožajama,  preuzeo ih na dogovorenom mjestu gdje ih je  čekao, a zatim ih prevezao svojim vozilom do naselja Bandžovo Brdo - Carine, gdje je M.M. prebrojao novac i od S.S. preuzeo metalnu palicu i fantomku, a onda je S.S. prevezao do naselja Zeleni, kako bi isti pošao do svoje kuće, nakon čega  se sa M.M. i sredstvima kojima je krivično djelo izvršeno- odjećom, fantomkama, pištoljem, metalnom palicom i oduzetim novcem  udaljio u nepoznatom pravcu.

Optužnica je potvrđena dana 02.02.2018.godine.


08.02.2018.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici 

Osnovni sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici  protiv okrivljenog V.R. zbog krivičnog djela razbojništvo.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 26.12.2017.godine u Podgorici, oko 13,00 časova, na adresi Rimski trg br.14, ušao u kazino ‘’E.G.’’, prišao pultu iza kojeg se nalazila radnica, oštećena A.P., zatim izvadio nož i uperio ga u pravcu oštećene naređujući joj da mu preda novac, pa je oštećena iz straha pokazala na kovertu sa novcem u kojoj se nalazilo 750,00 eura, vlasništvo oštećenog preduzeća 00G.M.’’, koju je okrivljeni oduzeo, a zatim napustio objekat, pribavivši sebi protivpravnu imovinsku korist u označenom iznosu.  

Po predlogu tužioca, okrivljenom je produžen pritvor.

Optužnica je potvrđena 16.01.2018.godine.


07.02.2018.godine – Potvrđena optužnica Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici 

Viši sud u Podgorici je dana potvrdio optužnicu Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici  protiv okrivljenog L.M., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni L.M. u periodu od 14.10.2015.odine do 07.02.2016.godine, u Podgorici, u selu Vukovci, neovlašćeno radi dalje prodaje, u kući svoga strica, držao 4950,00 grama opojne droge marihuane, koju je dana 07.02.2016.godine prodao osuđenom M.J.

Optužnica je potvrđena 29.01.2018.godine. 


01.02.2018.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Osnovni sud u Beranama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog D.D. iz Berana, zbog krivičnog djela teška djela protiv bezbjednosti  javnog saobraćaja.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni u noći 09.09.2017.godine, oko 02,10 časova u Beranama, upravljajući putničkim motornim vozilom marke Ford Mondeo, reg.oznaka …..., aerodromskom pistom iz pravca sela Dolac u pravcu gradskog groblja u Beranama, ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost živote i tijela ljudi, na način što je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu sa sadržinom od 0,56% /promila/ i što brzinu kretanja svog vozila nije prilagodio karakteristikama i stanju puta, vidljivosti i preglednosti, atmosferskim prilikama i drugim saobraćajnim uslovima tako da vozilo može blagovremeno zaustaviti pred svakom preprekom, koju pod datim oklnostima može da vidi ili predvidi i što nakon naputašnja izgrađenog dijela aerodromske piste do lokalnog puta u dužini od 199m nije preduzeo radnju kočenja već je vozilom prešao preko lokalnog puta Dolac-Berane, udario i probio betonsku ogradu gradskog groblja, a potom ušao u prostor između dva reda nadgrobnih spomenika, nakon čega se zaustavio, kojom prilikom su saputnici u njegovom vozilu oštećeni A.A. te maloljetne oštećene A.Dj. i M.V. zadobile tjelesne povrede i to oštećeni A.A. lake tjelesne povrede u vidu razderine u potiljačnom predjelu i nagnječenja u predjelu prednje strane grudnog koša, oštećena maloljetna M.V. lake tjelesne povrede u vidu prskotine u predjelu brade i oguljotine u predjelu oba koljena, a maloljetna oštećena A.Dj. teške tjelesne povrede u vidu razderine u predjelu brade praćene prelomom donjovilične kosti i izbijanjem zuba broj 32 i 23 i preloma desne butne kosti, iako je bio svjestan da svojom radnjom može učiniti djelo i njegove zabranjenosti pa je na to pristao, dok je olako držao da do teške tjelesne povrede nekog lica neće doći.

Optužnica je potvrdjena 26.01.2018.godine.


29.01.2018.godine- Potvrđena optužnica Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici 

Viši sud u Podgorici je dana 29.01.2018.godine potvrdio optužnicu Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici  Kt.br.160/17 od 28.12.2017.g., protiv okrivljenog L.M., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300 stav 1 KZ CG, kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni L.M. u periodu od 14.10.2015.odine do 07.02.2016.godine, u Podgorici, u selu Vukovci, neovlašćeno radi dalje prodaje, u kući svoga strica, držao 4950,00 grama opojne droge marihuane, koju je dana 07.02.2016.godine prodao osuđenom M.J.


29.01.2018.godine- Potvrđena optužnica Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici 

Viši sud u Podgorici je potvrdio optužnicu Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici  protiv okrivljenog K.LJ., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni K.LJ. dana 07.10.2017.godine, oko 19,00 časova, u Podgorici, u ulici Svetozara Markovića, neovlašćeno radi dalje prodaje, u čarapi na desnoj nozi držao jedno veće pvc pakovanje, u kojem se nalazilo 14,483 grama opojne droge heroin.

Optužnica potvrđena 29.01.2018.godine.


25.01.2018.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću podignutu dana 11.12.2017.godine protiv okrivljenih H.I. i K.B. zbog produženog krivičnog djela teška krađa.Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni:

Dana 11.09.2017.godine, u Nikšiću, iz objekta bivšeg „Restorana Željezare“ u naselju Buda Tomovića, po prethodnom dogovoru, u namjeri da oduzimanjem tuđe pokretne stvari sebi pribave protivpravnu imovinsku korist u vrijednosti koja prelazi iznos od 150,00 eura, upotrebom podesnog sredstva obili prozor na istočnoj strani navedenog objekta, ušli u unutrašnjost istog, odakle su oduzeli dvoje eloksiranih unutrašnjih vrata u ukupnoj vrijednosti od 420 eura, vlasništvo Uprave za imovinu pri Ministarstvu finansija Vlade Crne Gore,

Dana 12.09.2017.godine, u Nikšiću, iz objekta bivšeg „Restorana Željezare“ u naselju Buda Tomovića,  po prethodnom dogovoru, u namjeri da oduzimanjem tuđe pokretne stvari sebi pribave protivpravnu imovinsku korist u vrijednosti koja prelazi iznos od 150,00 eura, upotrebom podesnog sredstva obili prozor na istočnoj strani navedenog objekta, ušli u unutrašnjost istog, odakle su oduzeli četiri aluminijumska hladnjaka sa bakarnim cijevima za rashladne vitrine, 22 komada elektromotora sa ventilatorima za rashladne vitrine, oko 3 m2 prohromskog lima za oblaganje rashladnih vitrina i 4 komada elektro kablova iz rashladnih vitrina, sve u u ukupnoj vrijednosti od 1.603,00 eura, vlasništvo Privrednog društva Mesna industrija „Goranović“ iz Nikšića.

Optužnica je potvrđena 17.01.2018.godine.


25.01.2018.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću podignutu dana 25.12.2017.godine protiv okrivljenog R.N. zbog produženog krivičnog djela falsifikovanje novca.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni u dva navrata u Nikšiću i to u prvom navratu dana 23.09.2017.godine u ugostiteljskom objektu „Prive“ koji se nalazi u ulici Narodnih heroja, a u drugom navratu dana 24.09.2017.godine na kiosku „Arka“ u ulici Vuka Mićunovića, stavio u opticaj lažan novac, po jednu novčanicu u apoenima od po 100,oo €, koje nijesu autentične banknote, čije su razlike  u odnosu na odgovarajuću nespornu novačnicu istog apoena, izražene u elementima zaštite, ne posjeduju plasnirani vodeni znak i zaštitnu nit koje karakteristike zaštite su imitirane naknadnim nanošenjem, te kvalitetu papira koji ne reflektuje bijelu boju i ne posjeduje fluorescentne končiće plave, zelene i crvene, već su imitirani fluorescentnom bojom i papir djeluje kruto u poredjenju sa originalnom novčanicom, na način što je u prvom navratu novčanicu serijskog broja S35765421538 predao radnici K.M. u lokalu „Prive“ kako bi platio račun za piće, dok je u drugom navratu novčanicu serijskog broja S35765424359 pri kupovini cigareta na trafici „Arka“ predao radnici M.B..

Optužnica je potvrđena 19.01.2018.godine.


25.01.2018.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću podignutu dana 27.12.2017.godine protiv okrivljene Č.N. zbog krivičnog djela teško djelo protiv bezbijednosti javnog saobraćaja.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljena Č.N. dana 07.07.2016.godine, oko 08:45 časova, u Nikšiću, na raskrsnici ulice Rudarske i saobraćajnice koja vodi prema naselju Ozrinići, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa upravljala putničkim motornim vozilom  marke  ''Nissan-Trail'' registarske oznake NK BU ...., i time tako ugrozila saobraćaj da je dovela u opasnost život i tijelo oštećenog-bicikliste Ć.B., na način što krećući se ulicom pored objekta »Spale Auspuh«, ka raskrsnici ulica Rudarske i saobraćajnice koja povezuje ovu ulicu sa naseljem Ozrinići nije zaustavila svoje vozilo u nivou lijeve ivice kolovoza smjera kretanja teretnog vozila i nije ustupila prvenstvo prolaza kroz prostornu zonu raskršća skupu teretnih vozila marke »Volvo« registrske oznake NK BE ...., koje je vuklo prikolicu marke »Miller« registrske oznake NK .... AA, kojim je Rudarskom ulicom iz pravca Kličeva u pravcu Rubeža, upravljao K.Ž., iako je na to obavezivao vertikalno postavljeni znak izričitih naredbi »Stop«, usled čega je vozeći ovako protivno odredbama čl.136 st.3 i čl.40 stav 4 ZOBS-a na putevima, pokušala se uključiti i proći kroz zonu raskršća kada se skup teretnih vozila nalazio na opasnoj prostornoj udaljenosti, usled čega je došlo do fizičkog kontakta čeone lijeve regije teretnog vozila i bočne desne strane putničkog motornog vozila marke »Nisan«, nakon čega je putničko motorno vozila marke »Nisan« prisilno promijenilo putanju na lijevo u trenutku kada se Rudarskom ulicom, iz suprotnog smjera kretanja u odnosu na skup teretnih vozila, iz pravca Ozrinica prema kritičnoj raskrsnici, na kritičnoj prostornoj udaljenosti nalazio oštećeni-biciklista Ć.B. koji je upravljao biciklom marke »Skaut«, usled čega je došlo do nalijetanja prednjeg kraja putničkog motornog vozila ''Nissan-Trail'' registarske oznake NK BU .... na biciklistu, na prostoru lijeve kolovozne trake, gledano u smjeru kretanja putničkog vozila, kojom prilikom je oštećeni-biciklista Ć.B. zadobio teške tjelesne povrede u vidu: preloma slepoočno tjemenog dijela kosti glave sa desne strane, nagnječenja mozga i intrakranijalnog krvarenja ikrvnog podliva oko desnog oka, nagnječenja kože i potkožnog tkiva u dijelu lakatnog zgloba sa otvorenom razderinom i nagnječenja kože potkožnog tkiva u predjelu jagodične regije sa desne strane glave.

Optužnica je potvrđena 17.01.2018.godine. 


23.01.2018.godine - Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju

Osnovni Sud u Cetinju potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, podignutu protiv okrivljenih B.M., Č.S. i V.P., zbog krivičnog djela teška krađa u pokušaju iz člana 240 st.2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika Crne Gore, a u vezi člana 20. i člana 23. stav 2.  Krivičnog zakonika Crne Gore.

Optužnicom je predstavljeno da su  dana 02. septembra 2017.godine, oko 23,00 časova, u selu „Dobrsko selo”, opština Cetinje, po prethodnom dogovoru iz dvorišta oštećenog M.V. iz Budve, protivpravno oduzeli i prisvojili radnu mašinu-bager vrijednosti od 4.566,10 eura, vlasništvo oštećenog T.Z. iz Cetinja, te iz otključanog objekta u izgradnji i dvorišta, vlasništvo oštećenog M. V., protivpravno oduzeli i prisvojili: lopatu, vrijednosti od 7,65 eura,  motiku, vrijednosti od 7,75 eura, vile, vrijednosti od 11,13 eura kliješta za grifle, vrijednosti od 15,75 eura, ventil za vodu, vrijednosti od 5,50 eura, mištriju, vrijednosti od 4,63 eura, turpiju, vrijednosti od 3,38 eura, komplet prve pomoći za vozila, vrijednosti od 14,50 eura, dvije bušilice sa kutijama, vrijednosti od po 105,00 eura, 5 komada crijeva za vodu dužine od po 300 metara, vrijednosti od 8,88 eura, svrdlo za zemlju, vrijednosti od 24,00 eura, bure plastično za vodu zapremine 300 litara, vrijednosti od 85,00 eura, mašinu za bušenje zemlje za sađenje voća, vrijednosti od 240,00 eura, produžni kabl, vrijednosti od 24,53 eura, aluminijumsku žicu, vrijednosti od 3,75 eura, vodovodna kliješta, vrijednosti od 23,75 eura, vibrator za beton, vrijednosti od 456,50 eura, macu, vrijednosti od 12,50 eura, kutiju sa sitnim alatom, vrijednosti od 90,75 eura, vinogradarsku žicu, vrijednosti od 2,30 eura, motornu testeru marke „Stihl“, vrijednosti od 312,50 eura, motornu testeru marke „Graphil“, vrijednosti od 157,50 eura, paket hemikalija za loze, vrijednosti od 11,13 eura, libelu, vrijednosti od 23,75 eura, mješalicu za beton, vrijednosti od 282,50 eura, motokultivator sa frezom, vrijednosti od 1.365,00 eura, čekić, vrijednosti od 8,88 eura, paket gripli za vezivanje loza, vrijednosti od 175,50 eura, paket sajli za lozu, vrijednosti od 0,73 eura, dva komada kliješti za vezivanje loze, vrijednosti od po 29,75 eura, i 41 vreću cementa, vrijednosti od po 5,05 eura, sve prednje stvari u ukupnoj novčanoj vrijednosti od 3.855,75 eura,vlasništvo oštećenog M.V., koje stvari su smjestili u kombi marke „Renault Masters“ reg. oznaka NK AU..., kojim su se dovezli na lice mjesta, zajedno sa radnom mašinom-bagerom vlasništvo oštećenog T.Z., ali se navedeni kombi pokvario, i isti nijesu uspjeli pokrenuti ni upotrebom radne mašine-bagera, koji su takođe onesposobili, tako da stvari nijesu uspjeli odnijeti sa lica mjesta, već su se okrivljeni B.M. i Č.S. sledećeg dana vratili na lice mjesta kombijem marke „Mercedes“ reg. oznaka NK CC ..., i u namjeri da prethodno oduzete stvari odnesu sa lica mjesta, i odvezu radnu mašinu, pokušali izvući kombi marke „Renault Masters“, u kojem su bile smještene stvari oštećenog M.V., a kada to nijesu uspjeli, isti su osposobili radnu mašinu vlasništvo oštećenog T.Z., tako što je okrivljeni Č.S. sa sobom doneo akumulator koji su smjestili u navedenu radnu mašinu, kako bi ista bila u voznom stanju, te je okrivljeni B.M. stavio u pogon radnu mašinu, i do magistralnog puta Cetinje-Podgorica gurao kombi marke „Renault Masters“, u kojem su bile smještene stvari oštećenog M.V., a kojim je upravljao okrivljeni Č.S., ali su u odvoženju stvari spriječeni nailaskom oštećenog T.Z.

Optužnica je potvrđena 10.01.2018.godine.


19.01.2018.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici je potvrdio optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog J.J., zbog izvršenja krivičnog djela – teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja u vezi sa krivičnim djelom – ugrožavanje javnog saobraćaja kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 11.10.2017.godine, oko 08,40 časova, na lokalnom putu Podgorica – Dinoša, u mjestu Vrela Ribnička, opština Podgorica, ugrozio  saobraćaj i doveo u opasnost život i tijelo ljudi, na način što je upravljao putničkim motornim vozilom marke “Dacia Sandera”, reg.oznake PG ….., u teško pijanom stanju sa koncentracijom od najmanje 3,18 promila apsolutnog alkohola u krvi, označenim lokalnim putem iz pravca Podgorice, a da nije obratio dužnu pažnju na pješaka na kolovozu – oštećenu V.K., koja se kretala uz lijevu ivicu kolovozne trake, gledano iz pravca Dinoše, usled čega je prednjim desnim dijelom vozila ostvario kontakt sa tijelom oštećene koja je tom prilikom zadobila teške i po život opasne povrede, usled kojih je nastupila smrt.

Optužnica potvrđena 12.01.2018.godine.


19.01.2018.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici je potvrdio optužnicu Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici  protiv okrivljenog M.B., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija kojom optužnicom je predstavljeno da je dana 03.11.2017.godine, u Herceg Novom, u Ulici Braće Grakalića broj 28, neovlašćeno radi dalje prodaje, u svom stanu držao 153,03 grama opojne droge marihuane, koja je bila upakovana u tri pvc kesice, kao i da je istog dana u svom stanu bez odobrenja nadležnog organa držao veću količinu oružja i municije.

Optužnica potvrđena 11.01.2018.godine.


15.01.2018.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici je potvrdio optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog  M.S., zbog izvršenja krivičnog djela – ubistvo u pokušaju, kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 09.08.2017.godine, oko 13,00 časova, u Kotoru, ispred Doma zdravlja, pokušao da liši života oštećenog J.Đ., na način što mu je prišao dok je sjedio na klupi i zadao mu dva udarca drvenom motkom u predjelu glave, da bi mu kada je pao sa klupe zadao više udaraca u predjelu tijela, nanoseći mu teške i po život opasne povrede.

Optužnica je potvrđena 10.01.2018.godine.


11.01.2017.godine- Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 21.12.2017.godine, protiv okrivljenog  L.M.,  zbog  izvršenja krivičnog  djela – ubistvo u sticaju sa krivičnim djelom- nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 27.10.2017.godine, oko 17,50 časova, u Podgorici, ispred svoje porodične kuće, sa umišljajem lišio života oštećenog Z.M. Nakon kraće prepirke i svađe sa oštećenim, okrivljeni je izvadio pištolj marke “Radom VIS” Mod 35 N15567, fabričkog broja N1477, cal.9 mm, koji je držao neovlašćeno i bez odobrenja za nabavku oružja, a zatim je u predjelu glave oštećenog Z.M. ispalio hitac. Tom prilikom nanio je oštećenom strijelnu ranu – ustrelinu od koje je nastupila smrt. Nakon toga okrivljeni se dao u bjekstvo.

Optužnica je potvrđena 29.12.2017.godine.


11.01.2017.godine- Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici  od 07.12.2017.godine, protiv okrivljenog Đ.Z., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. 

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 22.10.2017.godine, u Podgorici, u stanu, neovlašćeno radi prodaje držao 12,018 grama opojne droge heroin. 

Optužnica je potvrđena 28.12.2017.godine.


11.01.2017.godine- Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici  od 20.12.2017.godine, protiv okrivljenog M.I., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 09.11.2017.godine, oko 17,30 časova, u Podgorici, neovlašćeno radi prodaje držao opojnu drogu heroin. Okrivljeni je drogu, upakovanu u devet pvc pakovanja, ukupne količine 5,133 grama, držao u vozilu, marke “Seat Ibica, kojim je upravljao.

Optužnica je potvrđena 28.12.2017.godine.


11.01.2017.godine- Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 21.12.2017.godine, protiv okrivljenog  L.M.,  zbog  izvršenja krivičnog  djela – ubistvo u sticaju sa krivičnim djelom- nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 27.10.2017.godine, oko 17,50 časova, u Podgorici, ispred svoje porodične kuće, sa umišljajem lišio života oštećenog Z.M. Nakon kraće prepirke i svađe sa oštećenim, okrivljeni je izvadio pištolj marke “Radom VIS” Mod 35 N15567, fabričkog broja N1477, cal.9 mm, koji je držao neovlašćeno i bez odobrenja za nabavku oružja, a zatim je u predjelu glave oštećenog Z.M. ispalio hitac. Tom prilikom nanio je oštećenom strijelnu ranu – ustrelinu od koje je nastupila smrt. Nakon toga okrivljeni se dao u bjekstvo.

Optužnica je potvrđena 29.12.2017.godine.


11.01.2017.godine- Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici  od 07.12.2017.godine, protiv okrivljenog Đ.Z., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 22.10.2017.godine, u Podgorici, u stanu, neovlašćeno radi prodaje držao 12,018 grama opojne droge heroin. 

Optužnica je potvrđena 28.12.2017.godine.


11.01.2017.godine- Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici  od 20.12.2017.godine, protiv okrivljenog M.I., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 09.11.2017.godine, oko 17,30 časova, u Podgorici, neovlašćeno radi prodaje držao opojnu drogu heroin. Okrivljeni je drogu, upakovanu u devet pvc pakovanja, ukupne količine 5,133 grama, držao u vozilu, marke “Seat Ibica, kojim je upravljao.

Optužnica je potvrđena 28.12.2017.godine.

 

 

10.01.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Osnovni sud u Beranama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog I.B. iz Berana, zbog krivičnog djela - teška krađa.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni u 09. - 11.05.2016.godine u ulici ”Polimskoj” u Beranama  obio kuću Ž.M. Okrivljeni je podesnim sredstvom razvalio bravu od podrumskih vrata,  ušao u unutrašnjost i ispod stepeništa koje vode na sprat kuće oduzeo drveni sanduk u kojem su se nalazili 300 komada municije kal.7,9 mm i 7,62 mm, lovačka puška marke “Bereta”, kal.20 mm; lovačka puška marke “Sulht”, kal.16 mm; vojnička puška-karabin, kal.7,9 mm i vojnička puška “talijanka”, vlasništvo oštećenog, sada pokojnog V.V. Na taj način okrivljeni je pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnoj vrijednosti od 1.671,00 eura.

Optužnica je potvrđena 22.12.2017.godine.

 


 

10.01.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Osnovni sud u Beranama potvrdio je optužnicu  Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog S.P. iz Brčkog, zbog krivičnog djela - prevara.

Optužnicom je  predstavljeno da je okrivljeni u periodu 12. - 16.11.2015.godine u Beranama, lažnim prikazivanjem činjenica da njegov drug iz Engleske prodaje vozilo marke “DAF” sa prikolicom marke “Šmit” doveo i održavao u zabludu oštećenog Z.T. iz Plava, te mu je na štetu svoje imovine u motelu kod Tutina, Republika Srbija, predao novac u iznosu od 16.500,00 eura. Nakon tri dana okrivljeni je pozvao oštećenog iz Engleske i dao mu broj koji koristi u Engleskoj, a na kom broju ima Viber. Tom prilikom tražio je oštećenom 2.500,00 eura, na ime troškova goriva i tablica, kojim bi navodno dovezao vozilo do Berana. Oštećeni je na ime okrivljenog 16.11.2015.godine u banci uplatio novac u iznosu od 2.500,00 eura, nakon čega je okrivljeni isključio sve telefone , pa oštećeni  više nije mogao sa njim da stupi u kontakt. Na taj način okrivljeni je na štetu oštećenog sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 19,000,00 eura.

Optužnica je potvrđena 25.12.2017.godine. 


 

10.01.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Osnovni sud u Beranama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog Ž.I.iz Berana, zbog krivičnog djela  - teška krađa u produženom trajanju.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 14.06.2017.godine obio kiosk vlasništvo oštećene Lj.K. Okrivljeni je ramenom, razvalio ulazna vrata, a zatim ušao u kiosk i oduzeo robu ukupne vrijednosti od 194,00 eura. Istog dana okrivljeni je obio trafiku vlasništvo oštećenog DOO … , na način što je podesnim sredstvom odvalio metalni panel u dnu kioska, isti izvukao i napravio otvor, a zatim se kroz tako napravljen otvor provukao, ušao u unutrašnjost objekta i oduzeo robu u ukupnoj vrijednosti od 556,00 eura.

Optužnica je potvrđena 27.12.2017.godine. 


05.01.2018.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnpg tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog M.V. zbog krivičnog djela - teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. 

Optužnicom je predstavljeno da je optuženi 17.06.2017.godine oko 22,00h u mjestu Markovići, opština Budva, na magistralnom putu Cetinje – Budva, upravljajući vozilom „Honda Accord“ iz pravca Budve prema Cetinju ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život oštećenog M.V. iz Podgorice. Optuženi je vozilom upravljao pod dejstvom alkohola sa 1,40 promila alkohola u krvi i nije ga usmjeravao uz desnu ivicu kolovoza. Prilikom mimoilaženja nije održavao bezbjedan razmak, već je prilikom savladavanja desne krivine prešao u suprotnu saobraćajnu traku gdje je prednjim dijelom vozila ostvario kontakt sa prednjim dijelom vozila „Passat“ kojim je iz suprotnog smjera upravljao S.Ž. Tom prilikom je suvozač u vozilu optuženog, M.V., zadobio tešku tjelesnu povredu. 

Optužnica je potvrđena 20.12.2017. godine.


05.01.2018.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog M.R. zbog krivičnog djela - omogućavanje uživanja opojnih droga. 

Optužnicom je predstavljeno da je optuženi 14.06.2017.godine oko 22,30h u Budvi, u parku hotela većem broju lica omogućio uživanje opojne droge marihuane. Optuženi je nabavio drogu i od nje pripremio dva džointa, koja je dao N.T., da bi jedan od njih kasnije, zajedno sa A.S. konzumirali. Džoint su im oduzeli policijski službenici koji su ih primjetili. Oduzeta je i PVC kesica sa sadržajem zelene biljne materije za koju je utvrđeno da predstavlja marihuanu. 

Optužnica je potvrđena 20.12.2017. godine.


05.01.2018.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnpg tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog pravnog lica iz Budve i M.K., zbog krivičnog djela - utaja poreza i doprinosa. 

Optužnicom je predstavljeno da su optuženi u periodu od decembra 2012.godine do aprila 2014.godine u Budvi, u prijavama za PDV prikazivali manje oporezivi promet, dok prijavama poreza na dobit nisu ispostavljane sve fakture i knjiženi svi prihodi. Na taj način izbjegnuto je plaćanje poreza na dobit pravnih lica u ukupnom iznosu 12.082,20€ i PDV-a u ukupnom iznosu 80.565,67€. 

Optužnica je potvrđena 22.12.2017. godine.


05.01.2018.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnpg tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenih A.R. i G.D., zbog krivičnog djela - teška tjelesna povreda.

Optužnicom je predstavljeno da su optuženi 03.02.2016.godine oko 10,30h u Reževićima, Opština Budva teško tjelesno povrijedili jedan drugog, pri čemu je A.R. povrijedio G.D. tako teško da je uslijed toga doveden u opasnost njegov život. Optuženi su se zaustavili svojim automobilima u neposrednoj blizini pumpe, zatim započeli svađu i tuču, uslijed koje je okrivljeni A.R. prvo metalnom šipkom na izvlačenje dva puta udario G.D. u predjelu desne nadlaktice, a zatim dva puta kamenom u predjelu potiljačnog predjela glave. Uslijed toga G.D. je pao na tlo, gdje su nastavili da se rvaju, a zatim i otimaju za nož, koji je jedan od njih dvojice izvadio. U jednom momentu nož je bio u posjedu G.D., koji je uslijed otimanja posjekao A.R..Tom prilikom je G.D. zadobio teške i po život opasne tjelesne povrede, a A.R. teške tjelesne povrede. 

Optužnica je potvrđena 26.12.2017. godine.


05.01.2018.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnpg tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog Ž.N., zbog krivičnog djela - prevara.

Optužnicom je predstavljeno da je optuženi 27.02.2016.godine u Kotoru, lažnim prikazivanjem činjenice da je i dalje punomoćnik oštećenog pravnog lica iz Budve, (odnosno prikrivajući činjenicu da mu je punomoćje od 15.08.2013.godine opozvano dana 29.09.2015.godine, kod notara u Budvi, o čemu je bio obavješten putem e-maila i usmeno od strane notara) doveo u zabludu notara I.K. iz Kotora i naveo je da na štetu oštećenog pravnog lica iz Budve ovjeri notarski zapis – saglasnost za uknjižbu kojom je T.N.V. iz Ruske Federacije dao saglasnost za uknjižbu na stambenom prostoru PD 7, pov.90m2, u zgradi II u Svetom Stefanu, iako ista nije isplatila cjelokupnu kupoprodajnu cijenu u iznosu od 192.000,00€ po ugovoru od 13.02.2015.godine, zaključenog između oštećenog pravnog lica i T.N.V. Na taj način optuženi je potvrdio da je kupoprodajna cijena u cijelosti isplaćena, a od T.N.V. primio iznos od 10.000,00€ u kom iznosu je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist, a oštećenom pravnom licu nanio štetu u iznosu od 60.000,00€. 

Optužnica je potvrđena 28.12.2017. godine.


29.12.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici  od 22.12.2017.godine, protiv okrivljenog R.L., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 24.09.2017.godine, u Budvi, neovlašćeno radi dalje prodaje, u vozilu marke “Golf”, bez registarskih oznaka, držao  419,185 grama opojne droge kokain, kao i pištolj marke “CZ 99”, kalibra 40 S&W, fabričkog broja 45439, sa sedam komada municije kalibra 40 S&W, a bez odobrenja nadležnog organa.

Optužnica je potvrđena 28.12.2017.godine.


29.12.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici  od 08.12.2017.godine, protiv okrivljeno G.P., zbog izvršenja krivičnih djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga,  nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti .
Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 11.10.2017.godine, oko 08,00 časova, u Podgorici, neovlašćeno radi prodaje unio u Crnu Goru opojnu drogu - marihuanu, na način što je zajedno sa još tri NN lica nelegalno prešao preko granice iz Republike Albanije u Crnu Goru, na području sela Nabon. Tom prilikom su unijeli ukupno 88 PVC pakovanja navedene opojne droge, ukupne neto težine 87.590,290 grama.
Optužnicom je, takođe predstavljeno da je okrivljeni neovlašćeno nosio pištolj marke “Astra”, model Kempo Hiro 1913, kalibra 9mm,fabričkog broja 549641 sa šest metaka te da je upotrebom oružja prijetio da će napasti oštećenog K.G., ovlašćeno službeno lice  Uprave policije CB Podgorica, koji je obavljao poslove kontrole lica koja su mimo graničnog prelaza ušla u Crnu Goru.

Optužnica je potvrđena 27.12.2017.godine.


29.12.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću podignutu 18.12.2017.godine protiv okrivljenog K.D. zbog krivičnog djela - teška krađa.

Optužnicom je predstavljeno da je optuženi neutvrdjenog dana u  periodu od 20.06. do 29.06.2017.godine u Nikšiću, po prethodnom dogovoru sa maloljetnim I.A. obio podrum u vlasništvu B.M. Okrivljeni je kroz otvoreni prozor susjednog podruma zgrade uskočio u podrumski hodnik, podesnim predmetom odvalio kompletnu bravu sa katancem od drvenih ulaznih vrata, nakon čega je ušao u podrum i iz njega oduzeo dva sportska bicikla i dvije sjekire, ukupne vrijednosti 350,00 eura, vlasništvo B.M. Za to vrijeme okrivljenom je maloljetni I.A. čuvao stražu. Okrivljeni je oduzete stvari kroz otvoreni prozor dodao maloljetnom I.A. a zatim ih narednog dana prodao nepoznatom licu. 

Optužnica je potvrđena 28.12.2017.godine.


29.12.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog D.Š. zbog krivičnog djela - nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Optužnicom je predstavljeno da je optuženi u periodu od neutvrđenog dana do 11.10.2017.g. u Budvi, neovlašćeno nabavio i držao veću količinu municije, čija nabavka i držanje su zabranjeni. Okrivljeni je municiju 11.10.2017.godine neovlašćeno nosio do diskoteke „Maine“ u Budvi, gdje je stavio u vozilo marke „Golf“ vlasništvo Z.S. Prilikom pretresa tog vozila municija je oduzeta.

Optužnica je potvrđena 23.11.2017. godine.


29.12.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog A.C. zbog krivičnog djela - utaja i produženog krivičnog djela - falsifikovanja isprave. 

Optužnicom je predstavljeno da je optuženi 23.07.2015.godine u Budvi, prisvojio tuđe pokretne stvari, koje su mu povjerene – 11.000,00€ vlasništvo oštećenih Z.K. i A.K. iz Pljevalja. Navedeni novac, koji mu je po nalogu Z.K. predao M.I. iz Budve radi uplate na račun D.I. optuženi nije uplatio, već ga je prisvojio. Optuženom je stavljeno na teret i da je 31.07.2015.g. u Budvi preinačio prave isprave i preinačene ih upotrijebio tako što je u ime pravnog lica, koje je bilo u obavezi da u korist drugog pravnog lica iz Budve, po osnovu odvoza smeća uplati iznose od 627,88€ i 646,14€ i u korist Opštine Budva, po osnovu komunalne takse iznos od 976,00€, uplatio iznose po osnovu tri uplatnice na iznose od 64,14€, 67,88€ i 96,00€. Nakon toga optuženi je navedene uplatnice preinačio tako što je dodao cifre povećavajući iznos, a onda uplatnice, koje je na taj način učinio lažnim, upotrijebio kao prave, predavši ih Opštini Budva i oštećenom pravnom licu. Na taj način je privredno društvo, u čije ime je predao uplatnice od nadležnog organa Opštine Budva dobilo Rješenje o odobrenju privremene lokacije. 

Optužnica je potvrđena 01.12.2017. godine.


29.12.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog pravnog lica iz Budve, M.G. i I. B., zbog krivičnog djela -utaje poreza i doprinosa. 

Optužnicom je predstavljeno da su optuženi u periodu od 01.01.2007.godine do 11.11.2013.godine u Budvi, u namjeri da optuženo pravno lice potpuno izbjegne plaćanje poreza i doprinosa na lična primanja i djelimično izbjegne plaćanje poreza na dodatu vrijednost. Optuženo pravno lice i optuženi M.G. kao osnivač i ovlašćeno lice od 01.01. do 01.06.2009.godine, a optuženi I.B. u periodu od 01.06.2009.godine do 11.11.2013.godine, kao ovlašćeno lice u pravnom licu, nisu podnosili obaveznu prijavu nadležnom organu Poreske uprave i time izbjegli plaćanje poreza i doprinosa u iznosu od 72.656,33€. U podnijetim poreskim prijavama za PDV optuženi su djelimično prikazali ostvareni prihod i na taj način izbjegli plaćanje ove obaveze u iznosu od 19.334,67€. 

Optužnica je potvrđena 04.12.2017. godine.


29.12.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog R.B. zbog produženog krivičnog djela - teška krađa.

Optužnicom je predstavljeno da je optuženi u periodu 15.05.-21.05.2017.godine u Budvi, u četiri navrata oduzeo tuđe pokretne stvari. Optuženi je 21.05.2017.godine od oštećenog A.S. oduzeo naočare i ručni sat ukupne vrijednosti 310,00€ i novac u iznosu od 10,00€. Optuženi je ušao u hotelsku sobu oštećenog dok je spavao i oduzeo navedene predmete koji su se nalazili na putnoj torbi ispod kreveta. Osim toga, optuženi je 15.05.2017.godine od oštećenog I.C., iz hotelske sobe, dok je oštećeni bio u kupatilu, oduzeo novčanik u kojem se nalazilo 400USD, 90,00€ i 1050HRK. Optuženi je, takođe iz hotelske sobe, 20.05.2017.godine, od oštećenog V.P. dok je bio u kupatilu, oduzeo novac u iznosu od 100,00€ i 100HRK. Optuženi je i 21.05.2017.godine pokušao da oduzme novac u iznosu od 20,00€ i 200HRK od oštećenog P.Š., upotrebom ključa, koji je prethodni dan vršenjem krivičnog djela krađa oduzeo iz iste sobe. Optuženi je ušao u hotelsku sobu i iskoristio nepažnju oštećenog koji je bio na terasi i iz sobe pokušao da oduzme novac. U tome ga je prekinuo V.P., koji je ušao u sobu.

Optužnica je potvrđena 15.12.2017. godine.


27.12.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici  od 08.12.2017.godine, protiv okrivljenog  M.A. zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 22.08.2017.godine, u Nikšiću, u iznajmljenom stanu u Njegoševoj ulici bb, neovlašćeno radi prodaje držao 62 pakovanja heroina, ukupne neto mase 5,676 grama i 16 tableta buprenofina sa natpisom “Buprenofin 8 mg”, ukupne neto mase 1,760 grama.

Optužnica je potvrđena 26.12.2017.godine.


27.12.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju

Osnovni Sud u Ulcinju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju, podignutu protiv okrivljene R.D. iz Podgorice, zbog krivičnog djela - prevara.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljena neutvrdjenog dana u toku decembra 2015.godine, u Ulcinju, lažnim prikazivanjem činjenica dovela u zabludu oštećenog M.Z. tako što mu je rekla da će mu uz pomoć “nekih ljudi u Ulcinju” omogućiti naplatu njegovih dugova od firme u vlasništvu M.D. i to na način da M.R. uzme beton u vrijednosti duga od 12.000,00 eura, a da on isplati M.Z. iznos od 12.000,00 evra.

Oštećeni je na to pristao, pa je R.M. preuzeo beton u navedenoj vrijednosti, a za uzvrat   predao vozilo marke “Mercedes E Klase” i 2.000 evra na ruke optuženoj kao posredniku.

Optužena je vozilo i novac  zadržala za sebe i tako na štetu imovine oštećenog pribavila sebi imovinsko  korist u iznosu od 12. 000, 00 €.

Optužnica je potvrđena dana 26.12.2017.godine.


27.12.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju

Osnovni Sud u Ulcinju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju, podignutu protiv okrivljenih R.M.  i I.V. iz Ulcinja, zbog krivičnog djela - prevara u saizvršilaštvu.

Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni neutvrdjenog dana u toku jula 2015.godine, u Ulcinju, doveli  u zabludu oštećenog E.V.N. iz Rusije.

Okrivljeni R.M. predstavio se kao vlasnik i predložio oštećenom da kupi nepokretnosti  ukupne površine 4.732 m2, koje su se formalno vodile na I. V., a zatim  su zajedno ubjeđivali oštećenog da je R.M. stvarni vlasnik predmetnih nepokretnosti, da je njihova obaveza da predmetne nepokretnosti oslobode tereta hipoteke i da prenesu pravo svojine  oštećenom.
Nakon toga oštećeni je pristupio pregovorima shodno njima, u zamjenu za ove nepokretnosti prenio pravo svojine svojih nepokretnosti na lica je koje predložio R.M. i to: 
-svojinu na poslovnom prostoru  u Podgorici površine 67 m2, spratnosti 1 P u vrijednosti 63.700,00 € prenio na lice R.Z.,
-svojinu na stambenom prostoru u Dobrim Vodama, površine 162 m2 u vrijednosti 125.000,00 € na lice R.T., 
-svojinu na stambenom prostoru u Dobrim Vodama, površine 94 m2, u vrijednosti 83.000,00 € prenio na lice K.N.
-svojinu na plovilu – brodu, vrijednosti 20.000,00 € prenio na lice Lj.Lj..

Nakon što je prenio svojinu na navedena lica R.M. I I.V. nijesu na oštećenog prenijeli pravo svojine na  kat.parcelama u Ulcinju, već su ga i dalje držali u zabludi da će ispoštovati dogovoreno, i time  pribavili protivpravnu imovinsku korist koja prelazi iznos od 30.000,00 €, a sve na štetu oštećenog E.V.N.

Optužnica je potvrđena 26.12.2017.godine.


27.12.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom

Osnovni sud u Herceg Novom  potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom protiv I.R i T.R. iz Herceg Novog zbog krivičnog djela - teška krađa u produženom trajanju. 

Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni 25.10.2017.godine u poslijepodnevnim časovima u Herceg Novom, iskoristivši odsustvo oštećenog T.T ušli u njegov stan  kroz otključana vrata i sa vitrine pored televizora u dnevnoj sobi oduzeli novčanik u kome se nalazio novac u iznosu od 51€ kao i lična dokumenta.

Istog dana u večernjim časovima okrivljeni su ušli u kuću oštećenog D.Z gdje su u hodniku primjetili suprugu oštećenog sa maloljetnim sinom. Nakon što je supruga oštećenog vrisnula u hodnik je izašao i oštećeni  D.Z. koji je od okrivljenih zahtjevao da odmah izađu, šro su okrivljeni i uradili ne odnijevši ništa.

Optužnica je potvrđena 21.12.2017.godne.


21.12.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici je potvrdio optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, protiv okrivljenog  K.P., zbog  izvršenja krivičnog djela – teško ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija okrivljenog Đ.V., zbog izvršenja krivičnog djela – teško ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija okrivljenog J.D., zbog  izvršenja krivičnog  djela –  ubistvo u pokušaju i okrivljenog M.D., zbog izvršenja krivičnog djela sprečavanje dokazivanja, kojom optužnicom je predstavljeno da je dana 11.06.2017.godine, od 03,00 do 03,30 časova, u Nikšiću, u ugostiteljskom objektu “C.” okr. K.P. pokušao da liši života oštećenog J.D. i pritom umišljajno doveo u opasnost živote više lica i to J.D., M.D. i još pet NN lica, u čemu mu je pomogao okr. Đ.V. tako što mu je stavio na raspolaganje pištolj i municiju za isti, koje oružje i municiju su okr.K.P. i Đ.V. neovlašćeno držali i nosili na javnom mjestu, dok je okr. J.D. pokušao da liši života K.P., a okr. M.D. je sakrio predmete koji potiču iz krivičnog djela u cilju sprečavanja dokazivanja istog.

Optužnica je potvrđena 29.11.2017.godine.


20.12.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici  protiv okrivljenih B.B. i E.LJ. zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i protiv okrivljenog V.C. zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga putem pomaganja, kojom optužnicom je predstavljeno da su okr. B.B. i  E.Lj. dana 29.09.2017.godine, oko 20,00 časova, u mjestu Dušići, Opština Podgorica, neovlašćeno radi prodaje prenosili 42.905,00 grama opojne droge marihuane, koja se upakovana u 4 veća pakovanja od plastičnih folija nalazila u prtljažniku vozila marke “Golf 3” reg.oznaka…….  vlasništvo okrivljenog V.C., koji im je stavio na raspolaganje navedeno vozilo, znajući da im je isto potrebno za prevoz opojne droge.

Optužnica je potvrđena 15.12.2017.godine.


20.12.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je  optužnicu Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici  protiv okrivljenog Š.A., zbog izvršenja krivičnih djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija đ, kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 06.10.2017.godine, u Podgorici, u zajedničkoj prostoriji porodične kuće koja se nalazi u ul. Miodraga Bulatovića bb., neovlašćeno radi prodaje držao 7.978,49 grama opojne droge marihuane, dok je u svom dijelu porodične kuće neovlašćeno držao 10 komada municije nepoznatog kalibra, za koju nije imao izdat oružni list od strane državnog organa.

Optužnica je potvrđena 15.11.2017.godine.


20.12.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici je potvrdio optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog  M.B., zbog izvršenja krivičnog djela – ubistvo u pokušaju, kojom  optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni  dana  24.09.2017.godine, oko 15,00 časova, u Podgorici, sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog B.D., na način što je prilikom svađe sa istim, izvadio nož na rasklapanje i istim uboo oštećenog u predjelu lijeve strane grudi, nanoseći mu tom prilikom tešku tjelesnu povredu.

Optužnica je potvrđena 11.12.2017.godine.


20.12.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici je potvrdio optužnicu Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici  protiv okrivljenog Z.S., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 17.10.2017.godine, u Baru, kod sebe neovlašćeno radi prodaje držao jedan veći pvc zamotuljak, u kojem se nalazilo 97,841 grama opojne droge marihuane i jedno pakovanje pvc kesa, koje se koriste za prepakivanje marihuane u manje zamotuljke.

Optužnica je potvrđena 15.12.2017.godine.


20.12.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici je potvrdio optužnicu Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici  protiv okrivljenog P.A., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni od neutvrđenog dana početkom oktobra 2017.godine, u Podgorici, neovlašćeno prodavao, a dana 27.10.2017.godine, u kući A.A., neovlašćeno držao opojnu drogu heroin, na način što je u navedenom periodu više puta prodavao paketiće sa po oko 0,4 grama ove opojne droge za iznos od po 8,00 € NN licima, a dana 27.10.2017.godine na stolu u dnevnoj sobi kuće A.A. držao je jedan zamotuljak od pvc kese u kojem se nalazilo 0,528 grama opojne droge heroin, dok je u jakni držao pakovanje sa 48,895 grama opojne droge heroin i pakovanje sa 11,835 grama kofeina i paracetamola.

Optužnica je potvrđena 15.12.2017.godine.


20.12.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici  protiv okrivljenih B.B. i E.LJ. zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i protiv okrivljenog V.C. zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga putem pomaganja, kojom optužnicom je predstavljeno da su okr. B.B. i  E.Lj. dana 29.09.2017.godine, oko 20,00 časova, u mjestu Dušići, Opština Podgorica, neovlašćeno radi prodaje prenosili 42.905,00 grama opojne droge marihuane, koja se upakovana u 4 veća pakovanja od plastičnih folija nalazila u prtljažniku vozila marke “Golf 3” reg.oznaka…….  vlasništvo okrivljenog V.C., koji im je stavio na raspolaganje navedeno vozilo, znajući da im je isto potrebno za prevoz opojne droge. Optužnica je potvrđena 15.12.2017.godine.


20.12.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću podignutu dana 27.11.2017.godine protiv okrivljenog R.I. zbog krivičnog djela teška krađa. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi R.I. dana 05.11.2017.godine, oko 22:30 časova, u Nikšiću, u ulici Karađorđevoj, po prethodnom dogovoru, zajedno sa maloljetnim A.E., u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist u vrijednosti koja prelazi iznos od 150,00 eura, obio objekat bivšeg „Kineskog restorana“, na način što je upotrebom vilastog ključa koji je ubacio između vrata i dovratnika odvalio vrata na navedenom objektu, a zatim ušao u unutrašnjost istog, odakle je upotrebom fizičke snage odvalio 6 aluminijskih radijatora, u vrijednosti od 198.80 eura, vlasništvo oštećenog V.B., za koje vrijeme mu je maloljetni A.E. „čuvao stražu“, nakon čega je navedene radijatore dodavao maloljetnom A.E., koji ih je nasložio sa druge strane ulice Karađorđeve, pored kontejnera za smeće.

Optužnica je potvrđena 11.12.2017.godine.


20.12.2017.godine- Potvrdjena optužnica Osnovnog  državnog tužilaštva u Bijelom Polju

Osnovni sud u Bijelom Polju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju protiv optuženog M. K. iz Bijelog Polja, zbog  produženog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa okrivljeno pravno lice “M. MDK” D.O.O, produženo krivično djelo utaja poreza i doprinosa.

Optužnicom je predstavljeno su:

- u julu mjesecu 2014.godine, u Bijelom Polju, okrivljeni M.K., sposoban da shvati značaj svog djela i da upravlja svojim postupcima i svjestan svog djela čije je izvršenje htio, znajući da je isto zabranjeno, kao odgovorno lice u pravnom licu “M.MDK” D.O.O, kako bi ostvario korist tom pravnom licu, djelujući u ime istog, u okviru svojih ovlašćenja, u namjeri da za to pravno lice djelimično izbjegne plaćanje poreza, dao lažne podatke o zakonito stečenim prihodima, na način što je u knjigovodstvu preduzeća proknjižio predračun br...., od 06.11.2013.godine, izdat od preduzeća “V. M” iz Podgorice, na ime kupovine opreme, čija je vrijednost bez PDV-a 58.823,00€ u kojem je obračunat i iskazan PDV u iznosu od 11.176,37€, pa je vrijednost isporučene robe sa PDV-om 69.999,37€ i taj predračun je preduzeće “M.MDK” DOO iskoristilo za naplatu sredstava od Investiciono razvojnog fonda Crne Gore, koja naplata je ostvarena po izvodu broj 55 od 18.07.2014.godine na žiro račun ...., na osnovu čega je u mjesečnoj prijavi za obračun PDV-a za jul mjesec 2014.godine netačno unio iznos ulaznog PDV-a iskazan u pred-računu br....., od 06.11.2013.godine u iznosu od 11.176,37€ i na taj način umanjio poresku obavezu po osnovu obračunatog PDV-a i pričinio štetu Budžetu Crne Gore u tom iznosu;

-  u martu mjesecu 2015.godine, u Bijelom Polju, okrivljeni M. K., sposoban da shvati značaj svog djela i da upravlja svojim postupcima i svjestan svog djela čije je izvršenje htio, znajući da je isto zabranjeno, kao odgovorno lice u pravnom licu “M.MDK” D.O.O, kako bi ostvario korist tom pravnom licu, djelujući u ime istog, u okviru svojih ovlašćenja, u namjeri da za to pravno lice djelimično izbjegne plaćanje poreza, dao lažne podatke o navodnoj kupovini kamiona od preduzeća “V M” iz Podgorice, na način što je u knjigovodstvu preduzeća dana 31.03.2015.godine proknjižio račun br.001-2513, od 11.08.2014.godine, izdat od preduzeća “V. M”, na ime kupovine robe, čija je vrijednost bez PDV-a 54.621,00€ u kojem je obračunat i iskazan PDV u iznosu od 10.377,99€, pa je vrijednost isporučene robe sa PDV-om 64.998,99€ i u mjesečnoj prijavi za obračun PDV-a za mart mjesec 2015.godine netačno unio iznos ulaznog PDV-a iskazan u računu br...., od 11.08.2014.godine u iznosu od 10.377,99€ i na taj način umanjio poresku obavezu u iznosu od 3.991,52€ koji iznos se odnosi na predporez na navodno prodati kamion koji nije isporučen, te je u tom iznosu pričinio štetu Budžetu Crne Gore.

Optužnica je potvrđena 19.12.2017.godine.


18.12.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju

Osnovni Sud u Ulcinju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju, podignutu protiv okrivljenih H.B. iz Ulcinja, zbog krivičnog djela prevara. Optužnicom je predstavljeno da je osumnjičeni neutvrđenog dana u toku avgusta mjeseca 2015.godine, u Ulcinju, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu oštećenu S.T. i time je naveo da mu ova na štetu svoje imovine nešto učini, na način što se istoj predstavio kao vlasnik jedne platform na Adi Bojani, koju je navodno kupio od jednog albanskog državljanina i predočio joj je  ugovor na kojem  je stajalo ime Đ.S., te joj obećao  da će izgraditi novu platform i sagraditi dvije kućice koje će potom prodatii njih dvoje će podijeliti novac, pa mu je oštećena na ime toga  prvo dala iznos od 3.500,00 evra za izgradnju nove platforme, potom iznose od 4.000,00 evra i 2.850,00 evra za izgradnju dvije vikendice na toj platformi, iako je bio svjestan da nije vlasnik navedene platform i na istoj nije otpočeo sa izgradnjom, niti bilo kakvim radovima, pa je potom oštećenoj kao garanciju za navedeni dogovor o izgradnji platorme i kućica predao motocikl marke »Beverly«  koje nije bilo njegovo vlasništvo, već je vlasništvo  K.S. pokušavajući da  je na taj način i dalje drži u zabludi i time  sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u  iznosu  od 10.350,00 €, pri čemu je bio svjestan svoga djela i htio njegovo izvršenje.

Optužnica je potvrđena dana18.12.2017.godine.


15.12.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je  optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljene  K.J., zbog izvršenja krivičnog djela – ubistvo u pokušaju kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljena  dana 10.09.2017.godine, oko 02,15 časova u Podgorici, u ulici Pavla Mijovića bb, sa umišljajem pokušala da liši života oštećenu P.M., na način što je, nakon međusobnog verbalnog i fizičkog sukoba, oštećenoj nožem zadala udarce u predjelu lijevog ramena i zadnje strane grudnog koša, nanoseći joj tako teške tjelesne povrede.

Optužnica je potvrđena 07.12.2017.godine.


14.12.2017.godine - potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju

Osnovni Sud u Cetinju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, podignutu protiv okrivljenog  X.R., zbog krivičnog djela teška krađa u pokušaju.

Optužnicom je predstavljeno da je neutvrđenog dana u vremenskom periodu od 14. do 20. avgusta 2016.godine, u mjestu Ljubotinj, Prijestonica Cetinje, obijanjem započeo izvršenje krivičnog djela teške krađe, na način što je došao do kuće vlasništvo oštećenog R.V. iz Cetinja, nakon čega je upotrebom podesnog sredstva i fizičke sile otvorio prozor na pomoćnom objektu-ostavi, iz koje je uzeo drvene merdevine, koje je zatim prislonio na zid kuće i popeo se do prozora na spratu kuće, sa kojeg je skinuo plastičnu mrežu-komarnik, a potom polomio prozor i provlačeći se između metalnih cijevi kojim je napadnuti prozor bio zaštićen ušao u unutrašnjost kuće, u kojoj je izvršio pregled i premještaj stvari, ali iz iste nije oduzeo neku pokretnu stvar, obzirom da u kući nije bilo vrednijih pokretnih stvari.

Optužnica je potvrđena 05.12.2017.godine. 


12.12.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću podignutu dana 23.11.2017. godine protiv okrivljenog L.M. zbog krivičnog djela - teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Optužnicom je predstavljeno da je optuženi L.M. dana 21.8.2017.godine oko  17:45 časova  na  putu   Nikšić – Lukovo u mjestu Lukovo,  ne pridržavajući se saobraćajnih propisa upravljao putničkim  motornim vozilom marke ’’ Ford’’ pod dejstvom alkohola pri koncentraciji od 1,90 promila apsolutnog alkohola u krvi i time tako ugrozio saobraćaj da je doveo u opasnost život i tijelo oštećenog  J.J. , na način  što  krećući se  od Lukova prema Nikšiću  brzinu kretanja vozila nije prilagodio saobraćajnim uslovima - liniji prostiranja puta u  obliku oštre desne krivine posmatrano u njegovom smjeru kretanja, tako da vozilo može blagovremeno zaustaviti pred svakom preprekom koju pod datim uslovima može da vidi ili predvidi, odnosno da vozilom upravlja na način  na koji ne ugrožava bezbjednost saobraćaja, već je upavljao vozilom brzinom oko 42 km/h, iako je na tom dijelu puta bezbjedna brzina kretanja vozila bila do 33 km/h, usled čega je vozeći ovako,  prilikom savladavanja oštre desne krivine u smjeru njegovog kretanja, vozilom prešao na lijevu stranu kolovoza namijenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smjera i izavao sudar sa putničkim motornim vozilom marke ’’Renault senic’’ kojim je  od Nikšića prema Lukovu  upravljao  L.I,  kojom prilikom je saputnik u vozilu okrivljenog, J.J.  zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu preloma četvrte i pete kosti doručja desne šake, oguljotine kože u predjelu  čela sa lijeve strane i oguljotine kože u predjelu nosa.

Optužnica je potvrđena 11.12.2017 .godine.


11.12.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici  od 09.11.2017.godine, protiv okrivljenog P.Z.M., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.
 
Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 27.09.2017.godine na graničnom prelazu Sukobin, neovlašćeno radi prodaje unio u Crnu Goru opojnu drogu marihuana. 
 
Okrivljeni je iz Republike Albanije unio u Crnu Goru 10. 111,47 grama opojne droge, koja je bila upakovana u 17 pakovanja i sakrivena u metalnoj plinskoj boci prtljažnika putničkog vozila poljskih registarskih oznaka, kojim je upravljao okrivljeni.
 
Optužnica je potvrđena 29.11.2017.godine.

07.12.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici je potvrdio optužnicu Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici, protiv okr. B.P., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 07.08.2017.godine, radi prodaje u Crnu Goru  unio kokain, na način što je prethodno iz Južne Amerike naručio 66 pakovanja kokaina ukupne neto mase 1097,181 grama, koja opojna droga je upakovana i sakrivena u šest okruglih podmetača – tepiha bijelo braon boje, a potom kao paket pošiljka navedenog dana dopremljena iz Perua u Crnu Goru, a dana 17.08.2017.godine upućena na adresu stana okrivljenog.

Optužnica je potvrđena 30.11.2017.godine godine. 


07.12.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici  protiv okr. M.K., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 11.09.2017.godine, u Podgorici, na željezničkoj stanici, u vozu, neovlašćeno radi prodaje držao opojnu drogu marihuanu, na način što je pored sebe, na sjedištu u kupeu voza, u kesi držao opojnu drogu marihuanu, koja je bila upakovana u jedan veći PVC zamotuljak u količini od 1017,34 grama.

Optužnica je potvrđena 05.12.2017.godine.


 

04.12.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću
 
Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću podignutu 17.11.2017.godine protiv okrivljenog K.M. zbog krivičnog djela - teška krađa. 
 
Optužnicom je predstavljeno da je optuženi K.M 30.8.2017. godine u Nikšiću provalio  putničko motorno vozilo marke '' Golf I '', parkirano na platou ispred objekta Vatrogasne službe Nikšić, vlasništvo T.B. Okrivljeni je pomoću ključa –kalauza otključao gepek od vozila i iz njega oduzeo  motornu šegu  marke '' Stihl'' u vrijednosti od 270,00 eura.
 
Okrivljeni je, takođe, 22.9.2017 godine oko 22:00 časova u Nikšiću provalio  putničko motorno vozilo marke '' Pasat'', vlasništvo S.S, koje je bilo parkirano na platou ispred stambene zgrade. Tom prilikom je pomoću ključa-kalauza okrivljeni otključao vrata od vozila, ušao u njegovu unutrašnjost i oduzeo akumulator NN marke, u vrijednosti od 35, eura, vlasništvo oštećene.
 
Optužnica je potvrđena 4.12.2017 .godine.

04.12.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću podignutu  03.11.2017.godine protiv okrivljenog M.B. zbog produženog krivičnog djela - teška krađa.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni M.B 12.10.2017. godine u Nikšiću, na četvrtom spratu stambene zgradi prišao s ledja oštećenoj R.D. dok je otključavala vrata stana, iz ruke joj istrgao novčanik u vrijednosti od 14,00 eura u kome se nalazilo 15,00 eura. Nakon toga okrivljeni se udaljio u nepoznatom pravcu.

Tri dana kasnije okrivljeni je  prišao s ledja oštećenoj Č.N. dok je išla uz  stepenice stambene zgrade u kojoj živi i iz ruke joj istrgao novčanik u vrijednosti od 6,00 eura u kome se nalazilo oko 20,00 eura, a zatim se udaljio u nepoznatom pravcu.

Okrivljeni je 18.10.2017. godine prišao s ledja oštećenoj K.J. dok je išla uz stepenice stambene zgrade u  kojoj se nalazi njen stan i iz kese koju je držala u ruci istrgao novčanik u vrijednosti od 14,00 eura u kome se nalazio novčanik u vrijednosti od 5,00 eura, kao i iznos od oko 10 eura. Nakon toga okrivljeni se udaljio u nepoznatom pravcu.

Optužnica je potvrđena 29.11.2017.godine. 


01.12.2017.godine - potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju.

Osnovni Sud u Cetinju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, podignutu protiv okrivljenih R.R. i M.G., zbog krivičnog djela - pokušaj teške krađe u saizvršilaštvu.

Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni 27. oktobra 2017.godine, oko 3.25 časova, u ulici Baja Pivljanina u Cetinju, došli do trgovinske radnje, vlasništvo oštećenog I.Đ. iz Cetinja, nakon čega su korišćenjem metalnih pajsera otvorili zaključana ulazna vrata radnje.

Kada su se uvjerili da ih niko nije primijetio, okrivljeni su ušli u unutrašnjost radnje. Osumnjičeni R.R. tada je,  iz plastične posude koja se nalazila pored registar kase, oduzeo novac u raznim apoenima u ukupnom iznosu od 365 eura i 5 dolara, dok je M.G. u magacinskom dijelu radnje pronašao dvije plastične posude sa sitnim metalnim novcem u ukupnom iznosu od oko 115 eura.

U daljem vršenju krivičnog djela okrivljene su spriječili ovlašćeni policijski službenici  Uprave policije – Odjeljenja bezbjednosti Cetinje, koji su ih zatekli u radnji i lišili slobode.

Optužnica je potvrđena 28.11.2017.godine.


01.12.2017.godine - potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici

Osnovni sud u Danilovgradu potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici  od 13.10.2017.godine, podignutu protiv okrivljenog B.P. zato što je izvršio krivično djelo - omogućavanje uživanja opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni B.P., 07.05.2017.godine, u Danilovgradu, u prostorijama Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvorenim licima sa kojima se nalazio u istoj zatvorskoj sobi ( F.R. i R.N.) dao na uživanje po dio tablete buprenorfina. 

Ova tableta, koju su pritvorena lica konzumirala stavljanjem pod jezik,  Pravilnikom o utvrđivanju droga, psihotropnih supstanci i bilja koje se može koristiti za proizvodnju droga, proglašena je za opojnu drogu.

Optužnica je potvrđena 23.11.2017.godine.


01.12.2017.godine - potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici  potvrdio  je optužnicu Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici  od 26.10.2017.g., protiv okrivljenog  O.M., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 25.11.2016.godine, oko 22 časa, u Podgorici, na graničnom prelazu Božaj, neovlašćeno,  radi prodaje,  iz Republike Albanije unio u Crnu Goru opojnu drogu marihuanu.

U teretnom vozilu bugarskih registarskih oznaka,  kojim je upravljao i priključnom vozilu njemačkih registarskih oznaka okrivljeni je  prenosio 433, 547 grama opojne droge. Marihuana  je bila sakrivena iza kabine kamiona u 33 putne torbe i u 15 buradi.

Optužnica je potvrđena 10.11.2017.godine.


01.12.2017.godine - potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici  od 15.11.2017.godine, protiv okrivljenog  G.I., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. 

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 18.08.2017.godine, u Podgorici,  neovlašćeno, radi dalje prodaje, držao opojne droge marihuanu i kokain.

Okrivljeni  je u svojoj kući, u dnevnoj sobi,  držao jednu plastičnu bočicu u kojoj se nalazilo 3,986 grama opojne droge marihuane, kao i jedan ručno pravljeni zamotuljak od plastične kese u kojem su se nalazila tri ručno pravljena zamotuljka sa opojnom drogom kokain ukupne neto mase 2,243 grama.

Optužnica je potvrđena 28.11.2017.godine.


01.12.2017.godine - potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici
Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 06.11.2017.godine, protiv okrivljenog  J.J. zbog izvršenja krivičnog djela – razbojništvo.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 10.01.2011.godine, oko 02,50 časova u Podgorici, u kazinu hotela Crna Gora, zajedno sa dva NN lica,  oduzeo tuđu pokretnu stvar.

Okrivljeni i NN lica bili su maskirani zimskim crnim kapama, tamnim naočarima i zimskim šalovima preko lica. Okrivljeni J.J.  prišao je radnici kazina,oštećenoj K.T. , stisnutom pesnicom je udario u predjelu glave, oborio na pod, nakon čega joj je selotejp trakom vezao noge, ruke i oblijepio usta.

Dok je jedno NN lice sa nožem u ruci čuvalo oštećenu, okrivljeni je sa drugim NN licem izvršio pretres kazina i oduzeo novac u iznosu od 12.500,00 €. Nakon toga su se sva trojica dala u bjekstvo.

Optužnica je potvrđena 27.11.2017.godine.

 


30.11.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Osnovni sud u Beranama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog D.Ć.iz Berana, zbog krivičnog djela - falsifikovanje novca.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 26.02.2017.godine oko 20,00 časova, u kladionici “Olimp”, stavio u opticaj lažan novac - novčanicu u apoenu od 100,00 eura, za koju je znao da je lažna. Okrivljeni je lažnu novčanicu predao radnici kladionice prilikom uplate tiketa za sportsku prognozu.

Optužnica je potvrđena 23.11.2017.godine.


30.11.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici

Osnovni sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici  od 13.11.2017.godine, podignutu protiv okrivljenog V.R., zato što je izvršio krivično djelo - razbojništvo.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 17.09.2017. godine, oko 21,30 časova, u Podgorici, maskiran, sa fantomkom na glavi, prišao oštećenoj J.B., koja se nalazila ispred marketa ‘’C.’’, u kojem je zaposlena, i držeći nož sa oštricom usmjerenom u pravcu oštećene naredio joj da uđe u market, što je ona iz straha i uradila.

Okrivljeni je nakon toga radnici koja se nalazila u marketu pored kase, oštećenoj B.J.,  takođe držeći nož sa oštricom usmjerenom u pravcu nje, naredio da mu preda sav novac iz kase, što je oštećena iz straha za svoj život i uradila, i predala mu sav novac u iznosu od 530,00 eura. Posle toga okrivljeni je napustio navedeni objekat.

Po predlogu tužiteljke, okrivljenom je nakon podizanja optužnice produžen pritvor.

Optužnica je potrđena 27.11.2017.godine.


29.11.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorica

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici  od 31.10.2017.godine, protiv okrivljenog T.M., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 15.08.2017.godine u Kotoru, neovlašćeno radi prodaje držao opojnu drogu marihuana. Okrivljeni je u putničkom vozilu marke “Lancia”, kao i kod sebe u donjem vešu, držao 14 ručno pravljenih zamotuljaka od plastične kese u kojima je bilo upakovano 30,318 grama opojne droge.

Optužnica je potvrđena 21.11.2017.godine.


24.11.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog D.V. zbog krivičnog djela - teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. 

Optužnicom je predstavljeno da je optuženi 23.07.2017.godine, u dijelu akvatorijuma plaže Jaz, upravljajući skuterom „Yamaha“, ugrozio brodski saobraćaj i doveo u opasnost život i tijelo oštećenog B.B.T.

Optuženi je tokom plovidbe nekontrolisano dodao gas i pramčanom stranom udario direktno u desnu stranu pedaline, gdje je sjedio oštećeni, koji je tom prilikom zadobio tjelesne povrede od kojih je istog dana preminuo u bolnici.

Optužnica je potvrđena 03.11.2017. godine.


24.11.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog A.A. zbog krivičnog djela - teška krađa u pokušaju. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi 25.09.2017.godine sa službenog parkinga Uprave Policije Centra bezbjednosti Budva pokušao da oduzme golf marke 1,9TDI, vlasništvo oštećenog M.K., na način što je upotrebom pravog ključa koji je pribavio od NN lica otključao vozilo i napustio parking. Nakon toga optuženog je sustigla policija.

Optužnica je potvrđena 02.11.2017. godine.


24.11.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog S.P. zbog krivičnog djela - falsifikovanje novca. 

Optužnicom je predstavljeno da je optuženi 21.09.2017.godine u Kotoru, na gradskoj pijaci stavio u opticaj lažan novac – 5 novčanica u apoenima od 50,00€. 

Optuženi je to radio tako što je lažnim novčanicama oštećenima (L.B., R.K., A.M., R. B. i S.J.) plaćao robu u vrijednosti od oko 10,00€, a oni su mu tom prilikom vraćali kusur.

U namjeri da ih stavi u opticaj kao prave, optuženi je navedene lažne novčanice u Crnu Goru unio 21.09.2017.godine sa još 59 lažnih novčanica u istim apoenima.

Optužnica je potvrđena 20.10.2017. godine.


24.11.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog R.F. zbog krivičnog djela - ucjena u pokušaju. 

Optužnicom je predstavljeno da je optuženi 13.06.2017.godine u Budvi, oštećenog Đ.S. pokušao prinuditi da mu oprosti dug od 30.000,00 eura. Optuženi je oštećenom  prijetio da će u suprotnom otkriti činjenice koje mogu škoditi njegovoj časti i ugledu, tako što mu je putem telefon poslao više SMS poruka, u kojima navodi da je oštećeni imao seksualni odnos sa maloljetnicom i da će ga procesuirati.

Optužnica je potvrđena 18.10.2017. godine.


24.11.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog J.M. zbog krivičnog djela - teška krađa.

Optužnicom je predstavljeno da je optuženi 22.06.2016.g. u Rafailovićima, pokušao da oduzme gorivo iz autobusa, vlasništvo oštećenog M.G..

Optuženi se sa jednim NN licem, svojim automobilom dovezao do autobusa i iz njega iznio 9 bidona – kanistera za gorivo, kapaciteta 20-25l.

Nakon toga optuženi i NN lice su podesnim sredstvom prekinuli lanac koji obezbjeđuje rezervoar za gorivo autobusa i iz njega, pomoću crijeva izvukli gorivo u 3 bidona.

U daljem vršenju krivičnog djela spriječio ih je dolazak patrole policije. 

Optužnica je potvrđena 04.10.2017. godine.


24.11.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog Ž.V. zbog krivičnog djela - davanje mita i napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti. 

Optužnicom je predstavljeno da je optuženi 13.07.2017.godine u Risnu, službenicima Uprave policije Odjeljenja bezbjednosti Kotor, R.V. i V. R., dao poklon da ne izvrše službenu radnju lišenja slobode zbog počinjenog prekršaja i prijetio da će ih napasti.

Nakon upućenih uvreda i izbjegavanja alko testiranja, optuženi je izvadio dvije novčanice od po 50,00 eura i ubacio ih kroz prozor u službeno vozilo obraćajući se službenicima Uprave policije riječima: ,,mogu i vama 100,00 eura da me puštite, ajde idite jedite i niste me viđeli i svak svojim putem“.

Kada mu je oštećeni V.R. rekao da sjedne u vozilo i da je lišen slobode, optuženi ga je sa obje ruke u predjelu grudi odgurnuo. Nakon toga oštećeni su savladali optuženog, stavili mu sredstva za vezivanje i poveli u stanicu.
Optužnica je potvrđena 03.10.2017. godine.


24.11.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju

Osnovni Sud u Ulcinju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju, podignutu protiv okrivljenih K.A. i LJ.I. iz Ulcinja, zbog krivičnog djela - teška krađa u saizvršilaštvu.

Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni 07.09.2016.godine, oko 22,30 časova  na Port Mileni u Ulcinju, iz privatne lučice u vlasništvu Dž.M., oduzeli skuter za vodu vrijedan oko 16.400,00 eura, vlasništvo oštećenog G.V. iz Rusije.

Okrivljeni su zahtijevali da ih O.L. svojim vozilom odveze do Port Milene, odakle su pješke otišli do mjesta gdje je skuter bio parkiran. Nakon toga skuter su gurali u pravcu skele, upalili ga po izlasku na otvoreno more i odvezli se u pravcu Ade Bojane.

Optužnica je potvrđena 24.11.2017.godine.


20.11.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom

Osnovni sud u Herceg Novom potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom protiv A.M. zbog krivičnog djela – prevara.

Optužnicom je predstavljeno da je u toku jula i avgusta 2016.godine u Herceg Novom, lažnim prikazivanjem činjenice da posjeduje građevinsku firmu koja će izvoditi radove na rekonstrukciji krova  na kući oštećenog M.M, doveo u zabludu oštećenog i naveo ga da mu na štetu svoje imovine preda iznos od 400,00€.

Okrivljeni je oštećenog održavao u zabludi lažnim prikazivanjem činjenice da je naručio materijal za izvođenje radova i naveo ga da mu na štetu svoje imovine u dva navrata preda novac u ukupnom iznosu od 4.900,00€, nakon čega je napustio Crnu Goru, a ugovorene radove nije izveo, niti je vratio primljeni novac.

Na taj način okrivljeni je pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 5.300,00€,

Osnovni sud Herceg Novi optužnicu je potvrdio 16.11.2017.godne.


08.11.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 16.10.2017.g., protiv okrivljenog R.M., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 25.07.2017.godine, u Baru, u iznajmljenom stanu, NN licu neovlašćeno prodao pola grama opojne droge heroin za iznos od 10,00 eura, a drugom NN licu neovlašćeno prodao jedan gram opojne droge kokain za iznos od 30,00 eura.

U istom stanu okrivljeni je 26.07.2017.godine neovlašćeno radi prodaje držao: 41 tabletu buprenorfina(ukupne neto mase 4,469 grama); 3,318 grama opojne droge heroin; jednu PVC kesa u kojoj je pronađen 31 ručno pravljen PVC zamotuljak, sa 6,983 grama opojne droge kokain  i jednu vagu za precizno mjerenje do 100 grama, marke “Tangen”.

Optužnica je potvrđena 3.11.2017.godine.


07.11.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom 
 
Osnovni sud u Herceg Novom  potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom protiv B.V. zbog krivičnog djela – teška krađa.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni u noći 19.septembra 2017. godine u Bijeloj ispred hotela “P”, oduzeo biciklo marke “ Merida” vrijednosti 250,00€, vlasništvo oštećenog F.L.

Okrivljeni je došao do kamp vozila ispred koga se nalazilo biciklo zaključano sajlom za vezanje bicikla, odnio ga sa lica mjesta i sakrio kod jedne napuštene kuće u blizini hotela” P”. Sljedećeg dana okrivljeni je došao do mjesta gdje je biciklo sakrio i uz pomoć kliješta prekinuo sajlu na biciklu, odnio ga u Igalo i prodao M.M za iznos od 150,00€.

Optužnica je potvrđena 25.10.2017.godne. 


06.11.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Osnovni sud u Beranama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama  protiv okrivljenog R.A. zbog krivičnog djela - teška kradja.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni od kraja januara 2017.godine do 16.februara 2017. godine, u selu Vinicka, Opština Berane, obio kuću vlasništvo oštećenog O.D.

Okrivljeni je upotrebom podesnog sredstva razvalio dvokrilna ulazna vrata i  ušao u unutrašnjost kuće odakle je oduzeo: teleskop za noćno gledanje zvijezda marke “Turist P“ ruske proizvodnje, 2  dvogleda marke “Zeiss”, gasni pištolj marke “Blow” i suvenir sablju arapskog dizajna dužine oko 1,20m sa ukrasnim koricama. Ukupna vrijednost oduzetih stcvari je 408,00 eura.

Optužnica je potvrđena 27.10.2017.godine.


18.10.2017.godine - potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici

Osnovni sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici  od 28.09.2017.godine, podignutu protiv okrivljenog R.D. zato što je izvršio krivično djelo - nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni R.D., 30.08.2017.godine, u Podgorici, u dvorištu porodične kuće, neovlašćeno držao veću količinu vatrenog oružja kategorije ‘’A’’ i municije čije je držanje građanima zabranjeno (dvije automatske puške, 204 komada municije za automatsku pušku i 12 komada municije za pištolj kalibra 7,65,). 

Okrivljeni je istog dana otkriven, kada su mu navedeno oružje i municiju oduzeli  ovlašćeni službenici Uprave policije – Centar bezbjednosti Podgorica.

Po predlogu tužioca, okrivljenom je produžen pritvor nakon podizanja optužnice.

Optužnica je potvrđena 12.10.2017.godine.


18.10.2017.godine - potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju.

Osnovni Sud u Cetinju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, podignutu protiv okrivljenog Đ.I., zbog produženog krivičnog djela - računarska prevara, okrivljenih T.N., D.M. i P. D., zbog produženog krivičnog djela - zaloupotreba položaja u privrednom poslovanju u sticaju sa produženim krivičnim djelom računarska prevara, kao i protiv okrivljenih L.S. i D.D.,T.N.,  zbog produženog krivičnog djela - zaloupotreba položaja u privrednom poslovanju u sticaju sa produženim krivičnim djelom računarska prevara.

Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni Đ.I., T.N., D.M. i P.D., u vremenskom periodu od 11. januara 2013.godine do 21. oktobra 2015.godine, u cetinjskoj poslovnici oštećenog akcionarskog društva iz Podgorice, u više navrata ometali rad računarskog sistema – igre na sreću ”rulet”. Okrivljeni su kao odgovorna lica u oštećenom akcionarskom društvu  zloupotrijebili svoj položaj pričinili štetu oštećenom akcionarskom društvu za oko 41 hiljadu eura.

Optužnicom je, takođe, predstavljeno da su okrivljeni Đ.I., T.N., L.S. i D.D., u vremenskom periodu od 19. avgusta 2015.godine do 02. avgusta 2016.godine u budvanskoj poslovnici oštećenog akcionarskog društva iz Podgorice u više navrata ometali rad računarskog sistema – igre na sreću.”rulet”.
Okrivljeni su kao odgovorna lica u oštećenom akcionarskom društvu zloupotrijebili svoj položaj i za oko 35 hiljada eura, pričinili štetu oštećenom akcionarskom društvu.

Optužnica je potvrđena 10.10.2017.godine.


17.10.2017godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću
 
Osnovni sud u Nikšiču potvrdio  je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću od 29.9.2017 godine protiv okrivljenog O.D. zbog krivičnog djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 29.6.2017 godine u Nikšiću u ulici Radoja Dakića, upravljao p.m.v. pod dejstvom alkohola pri koncentraciji od 1,08 promila alkohola u krvi, na način što nije prilagodio brzinu kretanja vozila, uslovima saobraćaja, stanju kolovoza, čija površina je bila mokra i klizava, i saobrazno tim uslovima upravljao bezbjednom brzinom do 40km/h, usled čega je upravljajući neprilagodjenom brzinom od 53km/h prilikom ulaska sa vozilom u prostornu zonu semaforizovane raskrsnice ulica Radoja Dakića i Bulevara Vuka Mićunovića, te preduzimanja radnje skretanja u lijevo u pravcu Trga Save Kovačevića, nastupila destabilizacija vozila sa tendencijom izlijetanja vozila na desno kada je vozilom naletio na fizičku prepreku stablo koje se nalazilo na trotoaru po desnoj strani Bulevara Vuka Mićunovića, gledano iz pravca Rastoka, kojom prilikom je oštećeni D.M. zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu frakture desne nadlaktice sa dislokacijom.

Optužnica potvrđena 12.10.2017 godine.


16.10.2017.godine – potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 27.09.2017.godine, protiv optuženog P.D., zbog izvršenja krivičnog djela – teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Optužnicom  je predstavljeno da je optuženi 25.10.2016.godine, oko 17,30 časova, u naselju Kličevo, Opština Nikšić, na pružnom prelazu Željezničke pruge Podgorica – Nikšić, ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život i tijelo ljudi.

Optuženi je lokalnim putem, paralelnim sa željezničkom prugom, iz pravca Podgorice ka Nikšiću upravljao kombi vozilom marke “Fiat”. Dolaskom na pružni prelaz nije se pridržavao znaka opasnosti “Andrejin krst” koji označava prelaz preko Željezničke pruge, niti svjetlosnog saobraćajnog znaka koji informiše o približavanju voza, već je nastavio kretanje vozilom i naglim skretanjem ulijevo zaobišao spušteni polubranik i ušao na pružni prelaz u trenutku kada je iz pravca Podgorice ka Nikšiću nailazio elektrovoz.

Usljed toga došlo je do sudara vozila okrivljenog i elektrovoza, kojom prilikom je saputnik u vozilu okrivljenog Z.M. zadobio teške tjelesne povrede od kojih je istog dana nastupila smrt.

Optužnica je potvrđena 11.10.2017.godine.  


16.10.2017.godine – potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 20.09.2017.godine, protiv okrivljene A.S., zbog izvršenja krivičnog djela – teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Optužnicom  je predstavljeno da je okrivljena 01.03.2017.godine, oko 15 časova, u Baru, u naselju Šušanj, na pružnom prelazu Željezničke pruge Podgorica – Bar, ugrozila saobraćaj i dovela u opasnost život i tijelo ljudi.

Okrivljena je sporednim putem, paralelnim sa željezničkom prugom, od Sutomora prema Baru upravljala putničkim motornim vozilom marke “Renault Scenic”. Dolaskom na pružni prelaz nije se pridržavala znaka opasnosti “Andrejin krst” koji označava prelaz preko Željezničke pruge, niti svjetlosnog saobraćajnog znaka koji informiše o približavanju voza, već je nastavila kretanje vozilom.

Tom prilikom je na putnom prelazu došlo do sudara prednjeg čeonog dijela voza broj 76001 i bočnog lijevog dijela vozila kojim je upravljala okrivljena, usljed čega je maloljetni A.A. koji se nalazio na zadnjem sjedištu vozila zadobio teške tjelesne povrede od kojih je istog dana nastupila smrt.

Optužnica je potvrđena 06.10.2017.godine.


13.10.2017.godine - potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju

Osnovni Sud u Cetinju potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, podignutu protiv okrivljenog M.V. iz Podgorice, zbog krivičnog djela - teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. 

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 01.avgusta 2014.godine, u 23,45 časova,  na magistralnom putu Cetinje-Podgorica, upravljajući putničkim motornim vozilom marke »Mini Cooper Countryman«, prilikom mimoilaženja sa putničkim motornim vozilom marke »Opel Astra«, kojim je upravljao oštećeni R.V. iz Cetinja, nije sa svoje lijeve strane ostavio dovoljno rastojanja između svog vozila i vozila oštećenog.

Zbog takvog načina upravljanja došlo je do sudara dva vozila. Tom prilikom je oštećeni R.V. zadobio tešku i po život opasnu tjelesnu povredu, usljed čega je 07.09.2014.godine u Kliničkom centru Crne Gore nastupila njegova smrt. Oštećeni M.R. iz Podgorice, koji je bio saputnik u vozilu okrivljenog, zadobio je laku tjelesnu povredu.

Optužnica je potvrđena 27.09.2017.godine


13.10.2017.godine - potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici

Osnovni sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici od 21.09.2017.godine, podignutu protiv okrivljenog A.LJ. zato što je izvršio krivično djelo - teška tjelesna povreda.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 15.08.2017.godine, oko 13,30 časova, u Podgorici, u naselju Konik, teško tjelesno povrijedio oštećenog D.M. tako što ga je tri puta udario nogom u predjelu stomaka.

Na taj način okrivljeni je oštećenom nanio po život opasnu tešku tjelesnu povredu.

Optužnica je potvrđena 4.10.2017.godine.


13.10.2017.godine - potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju

Osnovni Sud u Cetinju potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, podignutu protiv okrivljenog V.F. iz Cetinje, zbog krivičnog djela - teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. 

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 23.10.2016.godine, oko 14,45 časova, u ulici Lovćenskoj b.b. u Cetinju, upravljajući putničkim motornim vozilom marke „BMW” , ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život i tijelo ljudi.

Okrivljeni je vozilom upravljao bez položenog vozačkog ispita i kretao se nedozvoljenom brzinom od 70 km/h, koja nije bila prilagođena postojećim saobraćajnim uslovima  (vidljivosti,preglednosti, gustini saobraćaja), zbog čega nije uspio da se blagovremeno zaustavi u trenutku kada je oštećeni M.M. iz Cetinja, upravljajući nepropisno putničkim motornim vozilom „Zastava 55 Koral“, otpočeo radnju uključivanja u saobraćaj. Usljed udara dva automobila, oštećeni M.M. zadobio je teške tjelesne povrede.
Optužnica je potvrđena 14.09.2017.godine. 


13.10.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama
 
Osnovni sud u Rožajama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama od 28.08.2017.godine, protiv okrivljenih V.B. iz Rožaja i I.Đ. iz Podgorice zbog produženog krivičnog djela - računarska prevara u sticaju sa produženim krivičnim djelom - zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.
Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni u vremenskom periodu od 01.01.2013.godine do 22.07.2016.godine, u rožajskoj poslovnici privrednog društva iz Podgorice, kao odgovorna lica u privrednom društvu, zloupotrebom položaja, pribavili sebi protivpravnu imovinsku korist, a privrednom društvu iz Podgorice nanijeli imovinsku štetu u ukupnom iznosu od skoro 119.000 eura.
Okrivljeni su, po prethodnom dogovoru, u više navrata, ometali rad računarskog sistema – igre na sreću tzv. automatskog ruleta. Nakon dobitaka na ruletu, okrivljeni V.B.  je podizao novac iz poslovnice, čije vrijednosti nijesu prelazile iznos od 3.000,00 eura. Dio tog novca V.B. je putem pošte, preko drugih lica,  slao I.Đ. i tako mu uplatio ukupan iznos od 13.450,00 Eura.
Okrivljeni V.B. je, takođe, nepoznati iznos novca I.Đ. predao na ruke u Rožajama, dok je jedan dio novca zadržavao za sebe, od čega je dva puta, 18.12.2015. i 04.01.2016.godine,  pribavio sebi imovinsku korist koja prelazi iznos od 3.000,00 eura.

Optužnica je potvrđena 5.10.2017.godine.


13.10.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama

Osnovni sud u Rožajama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama, od 20.07.2017.godine protiv osumnjičenog N.T. iz Rožaja, zbog produženog krivičnog djela – ucjena.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni, početkom jula 2016. Godine, preko svog Facebook profila „F. N.“, poslao poruku na Facebook profil oštećene „B. Z.“, da mu pošalje 2.000,00 eura, ili će u protivnom njene fotografije koje je posjedovao u svom telefonu na kojima je ona naga  objaviti na internet.

Oštećena je 13.07.2016.godine, preko banke iz Rijeke, Republika Hrvatska, uplatila iznos od 1.000,00 eura, na žiro račun okrivljenog, koji  je on podigao 18.07.2016.godine, filijali iste banke u  Rožajama.

Okrivljeni je svoje radnje ponovio 04. 09. 2016. godine, nakon čega mu je oštećena, uplatila  još 2.000,00 eura, koje je podigao 08.09.2016.godine, dok je 12.09.2016.godine, preko iste banke i na isti žiro račun oštećena uplatila 3.500,00 Eura, koje je on podigao 13.09.2016.godne. Pošto je okrivljeni nastavio sa ucjenama oštećena ga je prijavila policiji 01.10.2016. godine.

Optužnica je potvrđena 15.09.2017.godine. 


11.10.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju

Osnovni sud u Ulcinju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju, podignutu protiv okrivljenog M.S. zbog produženog krivičnog djela - teška krađa.

Optužnicom je predstavljeno da je optuženi 14.08.2017.godine oko 02,00 časova, u Ulcinju, u naselju Pinješ, iz porodične kuće K.B. iz Ulcinja, oduzeo stvari vlasništvo oštećenog S.B. 

Okrivljeni je obio prozor u prizemlju kuće, ušao u njenu unutrašnjost i otuđio 1 telefon marke “Iphone 7+“ i fotoaparat marke Nikon sa optikom za fotografisanje, ukupne vrijednosti 900,00 evra.

Okrivljeni je 21.08.2017. godine oko 02,00 časova u naselju Pinješ, iz stana oštećene D.A.,  u trenutku dok su ona i majka spavale, otuđio 1 telefon marke “Samsung S5“, slušalice od telefona marke “Iphone 7+“, ukupne vrijednosti od 280,00 evra, kao i 1 novčanik sa 70,00 € i 1 novčanik sa 150,00 €.

U naselju Pinješ, okrivljeni je 24.08.2017.godine, oko 03,30 časova, iz porodične kuće oštećenog G.L., oduzeo tuđe pokretne stvari, u trenutku dok je oštećeni spavao. Okrivljeni je kroz otvoren prozor ušao u unutrašnjost prizemlja kuće, odakle je otuđio 1 telefon marke “Lenovo A 100“, vrijednosti 50,00 evra i iznos od 520,00 evra. Istog dana okrivljeni je iz porodične kuće oštećenog G.G., otuđio lap top marke „I Mac book pro intel 5“, 1 par patika marke Adidas i 1 par patika marke Nike, ukupne vrijednosti od 880,00 evra. Okrivljeni je, takođe, 24.08.2017.godine  iz porodične kuće oštećenog N.I., u koju je ušao kroz otključana ulazna vrata, oduzeo novac u iznosu od 85,00 eura, telefon marke „Samsung S4“, 2 muške košulje, 1 par farmerica i 1 majicu marke, ukupne vrijednosti  225,00 evra.

Optužnica je potvrđena 10.10.2017. godine.


09.10.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću protiv okrivljenog S.R., zbog krivičnog djela razbojništvo.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni S.R. dana 07.01.2017.godine u porodičnoj kući oštećenog K.T. u naselju Ozrinići bb, prema oštećenom upotrijebio silu i prijetnju da će neposredno napasti na njegov život i tijelo, na način što je navedenog dana u kasnim večernjim satima došao u kuću oštećenog K.T., sjeo i pitao oštećenog hoće li mu dati koju paru, a nakon što mu je oštećeni rekao da nema para jer su mu pare kod kćerke, sa stola uzeo kuhinjski nož, prišao oštećenom koji je sjedio na krevetu i držeći mu nož uperen u vrat uputio mu riječi ''sad ću da te ubijem i zakoljem'', a nakon što  je oštećeni ponovo rekao da para nema, oštećenom uputio riječi ''jesi li ti peder'' nakon čega je spustio pantalone, izvadio polni organ i obraćajući se oštećenom riječima ''sad ćeš da mi ga pušiš'' prišao oštećenom prinoseći mu polni organ u blizini lica, kada ga je oštećeni odgurnuo, nakon čega je okrivljeni uzeo drveni štap oštećenog koji se nalazio pored kreveta i istim oštećenog više puta udarao po nogama koje su bile pokrivene jorganom, ponavljajući više puta riječi ''daj pare'', kojom prilikom se drveni štap polomio nakon čega je okrivljeni kraj polomljenog dijela  štapa  stavio na žar u šporetu a zatim užarenim krajem istog kretao prema oštećenom, uzeo mu i pretresao jaknu koja se nalazila ispod glave oštećenog tražeći novac, nakon čega je sjeo i popio rakiju a zatim ponovo udarao oštećenog koljenima u predjelu grudi, sa zida iznad kreveta oštećenog skinuo ikonu i gurao je oštećenom u usta, pretresao mu kutiju sa ljekovima, a zatim uzeo mobilni telefon oštećenog marke ''Samsung'' u kome se nalazila kartica sa brojem ---- i  flašu sa rakijom, nakon čega je napustio kuću oštećenog.

Optužnica je potvrđena dana 29.09.2017.godine.


06.10.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom

Osnovni sud u Herceg Novom  potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom protiv T.Ž i B.D. zbog krivičnog djela - teška krađa.

Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni, kao saizvršioci, u noći između 10. i 11.aprila  2017. godine  u mjestu Sutorina-opština Herceg Novi, po prethodnom dogovoru, putničkim vozilom marke “ Opel  Corsa”  došli do kuće oštećenog B.Đ.

Dok je okrivljeni B.D. čuvao stražu, okrivljeni T.Ž. došao je do prizemlja  kuće, nasilno je otvorio drvene škure i prozor, a zatim uskočio u unutrašnjost kuće, došao do kupatila i iz njega oduzeo trimer kosilicu marke “Stihl FS 55” i motornu testeru marke “Alpina”  ukupne vrijednosti 210,00 eura.

Optužnica je potvrđena  04.10.2017. godine.


05.10.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom 

Osnovni sud u Herceg Novom  potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom protiv B.V.  zbog krivičnog djela - teška krađa.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 13. Maja 2017. Godine, u ranim jutarnjim časovima u  Sutorini, u namjeri da prisvajanjem tuđih pokretnih stvari pribavi protivpravnu imovinsku korist  obio prodavnicu oštećenog društva “ T ” DOO Herceg Novi.

Okrivljeni je upotrebom metalnog pajsera razbio staklo na ulaznim vratima prodavnice i ušao u unutrašnjost  odakle je oduzeo 1.330 kutija cigareta različitih marki , 15 upaljača BIC  depozit iz kase i mobilni telefon marke “ Samsung Galaxy J”, sve ukupne vrijednosti 2.935,00€.

Optužnica je potvrđena  03.10.2017. godine


05.10.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom

Osnovni sud u Herceg Novom  potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom protiv B.V.  zbog krivičnog djela - teška krađa.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 13.maja 2017. godine u ranim jutarnjim časovima u  Sutorini, u namjeri da prisvajanjem tuđih pokretnih stvari pribavi protivpravnu imovinsku korist  obio prodavnicu oštećenog društva “ T ” DOO Herceg Novi na način da je upotrebom metalnog pajsera razbio staklo na ulaznim vratima prodavnice i ušao u unutrašnjost  odakle je uzeo 1.330 kutija cigareta različitih marki, 15 upaljača BIC  depozit iz kase iznos  i mobilni telefon make “ Samsung Galaxy J”, sve ukupne vrijednosti 2.935,00€.

Optužnica je potvrđena  dana 03.10.2017. godine


03.10.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru
 
Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog LJ.L. zbog krivičnog djela - nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Optužnicom je predstavljeno da je optuženi 25.02.2015. godine,  u svojoj kući u Kotoru, neovlašćeno držao veću količinu oružja i sredstava i to oružje i municiju A i B kategorije – lovačku pušku tipa „Bokerica“ kalibra 16  mm, lovački karabin, dva protivavionska metka, 20 metaka kalibra 8x57 JS, 43 komada lovačke municije kalibra 16 mm i prigušivač zvuka, kao i privredni eksploziv bruto mase 431 gram i sredstva za paljenje eksploziva, jedan aktivirani upaljač ručne bombe i jedan sporogoreći štapin poprečnog presjeka 5 mm.

Optužnica je potvrđena 27.09.2017. godine.


04.10.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 07.09.2017.godine, protiv okrivljenog K.D., zbog izvršenja krivičnog djela – ubistvo u pokušaju.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 13.05.2017.godine, u ranim jutarnjim časovima, u Tivtu, u kući u vlasništvu oštećene Ž.V., kod koje je iznajmljivao stan, umišljajno pokušao da liši života oštećenu.

Okrivljeni je pokucao na vrata stana oštećene i kada mu je ona otvorila, pesnicom ju je dva puta udario u predjelu glave. Nakon toga okrivljeni se mašio noža, prijeteći da će da ubije i oštećenu i njenog sina, a zatim ju je jednom rukom uhvatio za glavu, dok joj je drugom rukom stavio oštricu noža ispod grla i prevukao nožem po vratu u predjelu gdje se nalaze krvni sudovi. Tom prilikom oštećenoj je nanio lake tjelesne povrede.

Optužnica je potvrđena 28.09.2017.godine.

 


29.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je  optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici  protiv okr. V.G.J.T.M., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 07.07.2017.godine, na graničnom prelazu Božaj, neovlašćeno radi prodaje, iz Republike Albanije unio u Crnu Goru  6.563,02 grama opojne droge marihuane, na način što je u unutrašnjosti putničkog motornog vozila “Volkswagen-Sharan” reg.oznake ….. kojim je upravljao, sakrio navedenu opojnu drogu u plastičnim spremištima, u patosu ispred zadnjih sjedišta i u prtljažniku vozila iza tapacira.

Optužnica je potvrđena 26.09.2017.godine.


29.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici
 
Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici  protiv okr. N.D., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 29.05.2017.godine, u tržnom centru “Gintaš" u Podgorici, radi prodaje držao 78 tableta “diazepama” i “ksalola”, na način što je u torbici držao sakriveno 35 tableta “diazepama” ukupne neto mase 7,035 grama i 43 tablete “ksalola” ukupne neto mase 4,343 grama.

Optužnica je potvrđena 14.09.2017.godine.


28.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici

Osnovni sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici  podignutu protiv okrivljenog F.S. zato što je izvršio krivično djelo - teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni F.S., dana 03.04.2017.godine, oko 19,30 časova, u ul.Janka Đonovića, u Podgorici,  ne pridržavajući se saobraćajnih propisa ugrozio javni saobraćaj i doveo u opasnost  život i tijelo ljudi, na način što se upravljajući putničkim vozilom marke ‘’Golf II’’, registarske oznake PG…, desnom kolovoznom trakom dijela ul.Janka Đonovića, iz pravca Tornja, pod dejstvom alkohola, pri koncentraciji od 1,33 promila apsolutnog alkohola u krvi, nije kretao bliže desnoj ivici kolovoza i na tolikoj udaljenosti od nje da obzirom na brzinu kretanja, uslove saobraćaja i stanje i karakteristike puta ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju i ne izlaže sebe opasnosti, već je vozilom skrenuo udesno, usled čega je došlo do prevrtanja vozila na krov, kojom prilikom je saputnik u njegovom vozilu – oštećeni V.Đ. zadobio tešku tjelesnu povredu. 

Optužnica je potvrđena 22.09.2017.godine.


28.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici

Osnovni sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici  podignutu protiv okrivljenog E.K. zato što je izvršio produženo krivično djelo teška krađa.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana  15.07. i 25.08.2017.godine, u Podgorici, obio prostorije džamije na Karaburškom polju, na način što je ušao kroz otvorena vrata džamije i sa prozora kancelarije koju koristi Imam, upotrebom fizičke snage i skalperom,  otvorio lajsne na prozoru, skinuo staklo i napravio otvor, te ušao u kancelariju, i iz fioke radnog stola oduzeo i prisvojio sav novac koji je našao, u ukupnom iznosu od 23,50 eura.

Optužnica je potvrđena 25.09.2017.godine.


27.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama
 
Osnovni sud u Beranama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog K.S. iz Berana, zbog krivičnog djela - nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.
 
Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni, u noći 08.10.2016.godine oko 22,50 časova, u ulici Svetog Save bb, Opština Berane, neovlašćeno nosio eksplozivna sredstva velike razorne moći (privredni eksploziv, detonatorsku kapislu i sporegoreći štapin) čije je držanje i nošenje zabranjeno. Iste večeri okrivljeni je privredni eksploziv, koji spada u grupu eksplozivnih brizantnih materija, postavio ispred ulaznih vrata kozmetičkog salona „Glamur“ vlasništvo M.M. i aktivirao pomoću detonatorske kapisle i sporogorećeg štapina.
 
Optužnica je potvrđena 19.09.2017.godine.

27.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama
 
Osnovni sud u Beranama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog R.A, zbog krivičnog djela - teška krađa.
 
Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni između 06 i 07. 01. 2017.godine, u selu Vinicka, Opština Berane, upotrebom podesnog sredstva razvalio bravu ulaznih vrata kuće, ušao u njenu unutrašnjost i  tom prilikom oduzeo nakit i robu ukupne vrijednosti od oko 27. 200 eura.
 
Optužnica je potvrdjena 18.09.2017.godine.

27.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nkišiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, od 04.08.2017.godine, protiv okrivljenog Z.R., zbog krivičnog djela - teško djelo protiv bezbijednosti javnog saobraćaja. 

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni Z.R. 24.05.2017.godine, oko 22:40 časova u Nikšiću, u ulici Vuka Karadžića, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa, upravljao putničkim  motornim vozilom marke ''Peugeot'' pod dejstvom alkohola, pri koncentraciji od  najmanje 1,79 promila apsolutnog alkohola u krvi. Na taj način ugrozio je saobraćaj i doveo u opasnost živote i tijela oštećenih R.B. i K.M..

Okrivljeni se kretao ulicom Vuka Karadžića, iz pravca centra grada  prema naselju Rubeža, brzinom od 76 km/h iako je dozvoljena brzina kretanja vozila na putu u naselju do 50 km/h. U momentu kada se nalazio naspram trgovinskog objekta ’’Conto’’, okrivljeni je vozilom prešao na lijevu saobraćajnu traku, namijenjenu za kretanja vozila iz suprotnog smjera, a zatim prešao van kolovoza po lijevoj strani puta i udario u betonsku ogradu porodične kuće L.M.. Tom prilikom su saputnici okrivljenog u vozilu, oštećeni R.B. i K.M., zadobili teške tjelesne povrede. 

Optužnica je potvrđena 20.09.2017.godine.


27.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nkišiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, od 04.08.2017.godine, protiv okrivljenog P.S., zbog krivičnih djela - teško djelo protiv opšte sigurnosti i nedozvoljeno držanje oružja I eksplozivnoh materija. 

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni u noći između 22. i 23.05.2017.godine, ispred svadbenog salona ’’Knjaz’’ koji se nalazi u ulici VI Crnogorske u Nikšiću izazvao opasnost za život oštećenog  K.V.. Prilikom tuče sa više  NN lica , okrivljeni je iza pojasa izvadio i repetirao  pištolj marke ’’ CZ M70’’, u čijem okviru se nalazilo osam metaka kalibra 7,65 mm. Iz pištolja, koji je zajedno sa municijom neovlašćeno nabavio i nosio na javnom mjestu, okrivljeni je ispalio jedan projektil u vis i dva  projektila u pravcu zida na kome se nalaze glavna ulazna vrata svadbenog salona’’Knjaz’’. Jedan projektil pogodio je u predjelu lijeve potkoljenice oštećenog K.V., koji je stajao ispred glavnih ulaznih vrata svadbenog salona. Tom prilikom oštećeni je zadobio tešku tjelesnu povredu.

Optužnica je potvrđena  20.09.2017.godine. 


27.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nkišiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, od 18.08.2017.godine, protiv okrivljenog P.A., zbog krivičnog djela - teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. 

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni  23.05.2017.godine oko 02:30 časova,  na magistralnom putu   Nikšić – Podgorica, u mjestu Stubica, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa, upravljao putničkim motornim vozilom marke ''Renault Clio'' pod dejstvom alkohola, pri koncentraciji od najmanje 1,39 promila apsolutnog alkohola u krvi. Na taj način okrivljeni je ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost živote i tijela oštečenih P.S. i Đ.A..

Krećući se magistralnim putem Nikšić – Podgorica okrivljeni vozilo, tokom kretanja, nije držao na dovoljnoj udaljenosti od desne ivice kolovoza, s obzirom na brzinu kretanja vozila, uslove saobraćaja, stanje i karakteristike puta, pa je vozilom kojim je upravljao prešao preko desne ivice kolovoza  na zemljanu bankinu i udario u betonski potporni zid. Tom prilikom saputnici u vozilu, oštećeni P.S. i Đ.A., zadobili su teške tjelesne povrede.

Optužnica je potvrđena 20.09.2017.godine.


27.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Osnovni sud u Beranama potvrdio optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog K.S. iz Berana, zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni u noći 08.10.2016.godine oko 22,50 časova, u ul.Svetog Save bb, Opština Berane neovlašćeno nosio privredni eksploziv, detonatorsku kapislu i sporegoreći štapin, eksplozivna sredstva velike razorne moći, čije je držanje i nošenje zabranjeno, a potom je iste večeri privredni eksploziv, koji spada u grupu eksplozivnih brizantnih materija, postavio ispred ulaznih vrata kozmetičkog salona „Glamur“ vlasništvo M.M. i aktivirao pomoću detonatorsle kapisle i sporogorećeg štapina.

Optužnica je potvrdjena 19.09.2017.godine.


26.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Osnovni sud u Beranama potvrdio optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog R.A, zbog krivičnog djela teška kradja.Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni  dana 06/07. 01. 2017.godine, u selu Vinicka, Opština Berane u namjeri da njihovim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 27.205,00 eura,  obio kuću oštećenog B.Dž, na način što je upotrebom podesnog sredstva razvalio bravu od ulaznih vrata, a zatim kroz otvorena ušao u unutrašnjost i oduzeo: jedan televizor marke “Samsung” dijagonale 80cm/32”, u vrijednosti 260,00 eura, jedan zlatni muški sat NN marke, u vrijednosti od 1.406,00 eura, jedan džepni zlatni muški sat NN marke, u vrijednosti od 1.444,00 eura, dva ženska sata sa zlatnim kaiševima NN marke, u vrijednosti od 2.186,00 eura, 15 ženskih zlatnih ogrlica dužine oko 30cm, ukupne vrijednosti od 6.480,00 eura, dvije ženske ogrlice sa žutim i rozim biserima, ukupne vrijednosti od 2.100,00 eura, osam ženskih zlatnih narukvica, ukupne vrijednosti od 3.072,00 eura,  četrnaest ženskih prstenova od bijelog zlata, ukupne vrijednosti od 3.360,00 eura, četrnaest zlatnih ženskih prstenova od čega je jedan sa biserom bijele boje, ukupne vrijednosti od 255,00 eura, jedan dječji prsten pink boje sa cirkonom vrijednosti od 110,00 eura i dvanaest zlatnih burmi ukupne vrijednosti od 2.669,00 eura, četiri para zlatnih minđuša sa biserima zelene i bijele boje sa cirkonima, ukupne vrijednosti od 780,00 eura, dva zlatna krsta jedan manji u vrijednosti od 768,00 eura i jedan veći  u vrijednosti od 1.920,00 eura, jedan zlatni medaljon sa upisanom godinom 1816 u vrijednosti od 480,00 eura, jedan polovni šauber u vrijednosti od 80,00 eura, jedna polovna ubodna testera marke “Bosch” u vrijednosti od 25,00 eura, jedna polovna bor mašina marke “Bosch” u vrijednosti od 60,00 eura, jedan mikser za kolače sa dvije butalice u vrijednosti od 25,00 eura, jedan univerzlani švajcarski nož marke “Var” u vrijednosti od 15,00 eura, jedne makaze za nokte sa pozlaćenim ručkama u vrijednosti od 20,00 eura, dva pozlaćena dugmeta za rukave od košulje u vrijednosti od 30,00 eura kao i jedna bižuterijska ogrlica dužine oko 60 cm u vrijednosti od 25,00 eura.

Optužnica je potvrdjena 18.09.2017.godine.


26.09.2017.godine- Potvrdjena optužnica Osnovnog  državnog tužilaštva u Bijelom Polju

Osnovni sud u Bijelom Polju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju protiv optuženog  T.M. iz Kosovske Mitrovice, zbog  krivičnog djela teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Optužnicom je predstavljeno da je  okrivljeni  T.M. dana 26.08.2017.godine, oko 18:00 h u mjestu Žurena, opština Bijelo Polje, upravljajući PMV marke “Pasat“  iz pravca Ribarevina u pravcu Berana ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život i tijelo ljudi na način što je preticao teretno vozilo marke “MAN” , koje se u istom smjeru kretalo ispred njega pri čemu je koristio saobraćajnu traku koja je namijenjena kretanju vozila iz suprotnog smjera, a da se nije uvjerio da time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smjera i da na putu ima dovoljno prostora za bezbjedno preticanje, u saobraćajnoj situaciji kada je iz suprotnog smjera svojom kolovoznom trakom nailazilo vozilo “Renault „Clio“ kojim je upravljao N. M. koji je usporavo svoje vozilo usled približavanja nadolazećeg vozila kojim je kolovoznom trakom za kretanje vozila iz suprotnog smjera upravljao okrivljeni pri preticanju teretnog vozila, pa je usled tih okolnosti i nemogućnosti bezbjednog prolaska pored vozila “Renault clio” sada pok. D. K., koji se motociklom marke “Kawasaki” kretao iza vozila “Renault clio”, bočnom lijevom prednjom stranom motocikla udario u bočnu lijevu zadnju stranu vučnog vozila zaustavljenog t.m.v. ”Man”, nakon čega se odbio udesno i destabilizovan nastavljajući kretanje naprijed sa izmicanjem bočno udesno, na kom putu je, u sustizanju vozila “Renault”, naginjući se ulijevo, gubio oslonac točkovima na kolovoz, dalje kontaktirajući kolovoz, tako da je izmicanjem i rotiranjem ulijevo izmješten sa naletne putanje na zaustavljeni “Renault”, pri čemu je tijelo vozača motocikla, sada pok. D. K. isturano naprijed zauzimajući položaj prema lijevoj strani V-tih vrata “Renaulta” u koje je udarilo, kojom prilikom je od udara zadobio povrede u vidu: rane u predjelu desne pazušne jame promera 1x8x0,5 cm, rane u predjelu zadnje strane srednje trećine desne natkoljenenice koja je  kružna, zjapeća, promjera 6x22x2cm, rascjepa slezine promjera 1x0,2cm, rascjepa desnog režnja jetre, potpunog preloma grudne kosti na mjestu spoja III i IV rebra, potpunog preloma II, III, IV, V i VI rebra sa lijeve strane u središnjoj lopatičnoj liniji, potpunog preloma svih rebara desne strane uz pripoj za kičmeni stub i desne natkoljenice u srednjoj trećini i potpunog preloma kičmenog stuba na mjestu spoja II i III grudnog pršljena na kom mjestu je kičmena moždina u širini oko 2cm razorena, od kojih povreda je kod istog nastupila smrt.

Optužnica je potvrđena 21.09.2017.godine.


25.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici  od 29.08.2017.godine, protiv okrivljenog K.D., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 26.04.2017.godine, u Baru, u ulici Mila Boškovića, neovlašćeno, radi prodaje, držao opojnu drogu marihuana. Okrivljeni je 3,470 grama ove opojne droge držao kod sebe u garderobi, dok je 28,790 grama opojne droge marihuane držao u ulazu stambene zgrade u kojoj boravi.

Optužnica je potvrđena 13.09.2017.godine.


25.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici  od 05.09.2017.godine, protiv okrivljenog M.I., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. 

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 14.07.2017.godine, oko 20,35 časova, na plaži Jaz u Budvi, na festivalu “Sea dance”, neovlašćeno radi prodaje držao opojnu drogu MDMA -ekstazi, na način što je u donjem vešu držao sakriveno 20 komada tableta roze boje opojne droge MDMA - ekstazi ukupne neto mase 7,228 grama i 10 ručno pravljenih zamotuljaka od plastične kese opojne droge MDMA - ekstazi ukupne neto mase 8,326 grama.

Optužnica je potvrđena 18.09.2017.godine


25.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici  od 06.09.2017.godine, protiv okrivljenog J.G., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 09.09.2016.godine, u Budvi, neovlašćeno radi prodaje držao opojnu drogu marihuana. Okrivljeni je, kod sebe u torbici držao 2,47 grama ove opojne droge, dok je u naselju Lazi, u stambenoj zgradi u izgradnji, na drugom spratu držao platneni neseser u kome se nalazilo 57,213 grama marihuane, kao i vagu za precizno mjerenje, marke “Satrue”.

Optužnica je potvrđena 19.09.2017.godine.


25.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici  od 14.08.2017.godine, protiv okrivljenog T.V., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 03.06.2017.godine, od Podgorice do graničnog prelaza Vraćenovići, putničkim motornim vozilom marke VW”Golf IV”, vlasništvo B.Ž., neovlašćeno radi dalje prodaje prenosio 9929,76 grama opojne droge marihuana. Opojna droga bila je sakrivena u specijalno izrađenom bunkeru ispod zadnjeg branika vozila.

Optužnica je potvrđena 12.09.2017.godine.


25.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 08.08.2017.godine protiv okrivljenog R.M. zbog izvršenja krivičnog djela – silovanje.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni neutvrđenog dana 2014.godine, u Podgorici, upotrebom sile prinudio na obljubu svoju suprugu, oštećenu D.R., na način što joj je, u prisustvu njihove tri maloljetne kćerke, zadao više udaraca u predjelu tijela, nakon čega je protivno njenoj volji izvršio obljubu nad njom. Okrivljeni je upotrebom sile svoju suprugu prinudio na obljubu i 24.05.2017.godine.

Optužnica je potvrđena 18.09.2017.godine.


 

19.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Osnovni sud u Beranama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog M.M.iz Berana, zbog krivičnog djela - teška krađa.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni u noći 02.04.2017.godine, na Njegoševom trgu, Opština Berane, obio kafe bar “Havana” vlasništvo oštećenog A.D.. Upotrebom podesnog sredstva okrivljeni je skinuo šaraf sa bočnog držača pvc prozora, a potom fizičkom snagom  otvorio prozor, ušao u unutrašnjost kafe bara i iz šanka oduzeo novac u iznosu od 150,00 eura. 

Optužnica je potvrdjena 06.09.2017.godine.      


19.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Osnovni sud u Beranama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog Ž.I. iz Berana, zbog krivičnog djela - teška kradja u pokušaju.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 08.05.2017.godine,oko 21,00 čas, u ulici Jasikovačka bb, Opština Berane, obio kiosk-SUR „Fast Food“ vlasništvo oštećenog N.B.

Okrivljeni je fizičkom snagom i upotrebom podesnog sredsta, pajsera, razvalio ulazna pvc vrata, ušao u unutrašnjost kioska iz kog je  oduzeo robu ukupne vrijednosti oko 50,00 eura

Optužnica je potvrđena 06.09.2016.godine.     


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog D.Š. zbog krivičnog djela teške krađe. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 23.06.2016. godine u Budvi, iz sobe hotela Slovenska plaža, na naročito drzak način dok su oštećene I.G. i I.D. spavale, izvršio premetačinu i oduzeo novac u ukupnom iznosu od 395,00 €, 163 dolara, 136 manata, dvije tašne, dva novčanika, mobilni telefon, sve ukupne vrijednosti 213,00 €, na način što je prethodno  ušao kroz otvoren prozor u sobu, da bi kada se oštećena I.G. probudila, iskočio kroz prozor i pobjegao.  Optužnica je potvrđena 28.12.2016. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog LJ.D. zbog krivičnog djela falsifikovanja novca. Optužnicom je predstavljeno da je optužena dana 17.06.2014. godine u 12,30 časova, na kiosku na autobuskoj stanici u Tivtu, stavila u opticaj lažnu novčanicu u apoenu od 10,00 €, na način što je istu predala  prilikom kupovine cigareta.  Optužnica je potvrđena 29.12.2016. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog I.G. zbog krivičnog djela teške krađe u pokušaju. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 27.11.2013. godine oko 19,50 časova u Tivtu, pokušao obiti magacin restorana „Mitsu“, vlasništvo pravnog lica iz Tivta, na način što je upotrebom fizičke sile otvorio vrata magacina, a onda usled nailaska obezbjeđenja napustio lice mjesta. Optužnica je potvrđena 29.12.2016. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog A.K. I D.J  zbog krivičnog djela teške krađe. Optužnicom je predstavljeno da su optuženi dana 15.11.2016. godine u Budvi, u zajednici sa mal. S.A., obili stan ošt. M.Č., na način što su po prethodnom dogovoru došli do stana, gdje je okr. D.J. podesnim sredstvom obio bravu na prozoru kupatila, ušao u stan i otvorio ulazna vrata da bi ušli A.K. i mal. A.S., gdje su izvršili premetačinu i  gdje su oduuzeli sef u kom se nalazio novac u i znosu od 100.000,00 €, dva pečata, jedan muški sat, dva zlatna dugmenta za manžetne, kutija sa dva zlatnika, zlatni broš sa privjeskom, lap top marke HP, muzička linija marke Sony, sve ukupne vrijednosti 2.675,00 €, nakon čega su optuženi oduzeti novac podijelili. Optužnica je potvrđena 29.12.2016. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog D.N. zbog krivičnog djela teške krađe. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 26.04.2014. godine u večernjim satima, iz objekta benzinske stanice u Buljarici, opština Budva,upotrebom fizičke snage i podesnog sredstva obio ulazna vrata objekta, ušao u unutrašnjost i  oduzeo novac u iznosu od 79,28 €, cigarete ukupne vrijednosti 606,90 €.  Optužnica je potvrđena 09.01.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog R.V. zbog krivičnog djela teške krađe u pokušaju. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 24.12.2016. godine oko 22,50 časova u Bečićima, opština Budva, obijanjem pokušao da iz marketa vlasništvo ošt. „HD“ oduzme novac, na način što je uz pomoć metalnih kliješta i fizičke snage otvorio zaključana sporedna vrata marketa, ušao unutra i ključem koji je bio u bravi kase istu otvorio i oduzeo novac u iznosu od 61,00 € i 388,00 €, u različitim apoenima, koji se novac nalazio u platnenoj torbi, a onda sa police pokušao da oduzme osam kutija cigareta, kada je ugledao policajca, te uzeo torbu i potrčao ka zadnjem dijelu marketa, gdje je u toaletu sakrio torbu, a zatim se popeo na policu, otvorio ploču na plafonu kako bi pobjegao, u čemu nije uspio usled nailaska policije. Optužnica je potvrđena 18.01.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog S.S. zbog krivičnog djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 11.10.2016. godine oko 18,00 časova, na magistralnom putu Tivat – Budva, upravljajući pmv marke Peugeot, ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život ošt. N.K., na način što je upravljao vozilom u pripitom stanju i što se prethodno nije uvjerio da radnju preticanja može vršiti ne ometajući normalno kretanje vozila iz suprotnog smjera, već je započeo preticanje, pa kad je vidio da mu se iz suprotnog pravca približava vozilo, pokušao da se vrati u svoju saobraćajnu traku, izgubio kontrolu nad vozilom i prednjim dijelom ostvario kontakt sa prednjim lijevim dijelom vozila Toyota, kojim je iz suprotnog pravca upravljao oštećeni N.K. koji je zadobio teške tjelesne povrede. Optužnica je potvrđena 19.01.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenih N.R., A.Š. i J.F. zbog krivičnog djela teško djelo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim djelom izazivanje opasnosti neobezbjeđenjem mjera zaštite na radu. Optužnicom je predstavljeno da su optuženi dana 21.11.2016 godine u 12,20 časova u Bečićima, na gradilištu  na kat.parc. 87/10, kao odgovorna lica i to J.F. kao poslovođa, A.Š. kao brigadir i N.R. kao kranista, nehatno ugrozili živote E.H. i E.Š, na način što su optuženi J.F. i A.Š. postupail suprotno odredbama Zakona o zaštiti na radu, Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu, Pravilnika o mjerama zaštite prilikom upotrebe sredstava za rad i Pravilnika o opštim mjerama i normativima zaštite na radu sa dizalicama, dali naloge radnicima da započnu rad na gradilištu na kom nisu obezbjeđene preventivne mjere zaštite na radu, i otpočeli sa procesom rada na gradilištu na kome se iznad radnog prostora prenosi teret dizalicom, a da za vezače tereta nisu imali stručno osposobljeno lice, i da je dizalica bila u neispravnom stanju u dijelu funkcionisanja zvučnog signala koji se mora dati kada se u manipulacionom prostoru iznad koga prolazi teret, nalaze druga lica, i ne sprečavajući organizacionim mjerama predvidljivu opasnost pada tereta koja može da nastupi prilikom prenosa tereta dizalicom, i ne obezbjeđujući da sei zaposleni sklone ispod visećeg tereta, već je okrivljeni A.Š. po planu koji je prethodno napravio sa okr. J.F., dao nalog A.B. i S.S. licima koja nisu stručno osposobljena za poslove vezivanja tereta na kranu, da vežu teret i da kače na kran dvije oplate pričvršćene tzv. gambima jedna za drugu i to tako da samo jedna  od oplata bude pričvršćena za sajlu krana, i dao im nalog da daju signal dizaču tereta okr. N.R. da počne sa prenosom istog, dok su se radncii nalazili na mjestu ispod putanje tereta, a okr. N.R. radio sredstvom za rad na kom nije bio u ispravnom stanju dio za davanje zvučnog signala, a koji signal je u obavezi  da da prilikom prenosa tereta i nije zahtijevao popravku sredstva za rad niti obustavio rad na istom usled kvara, te iako je primjetio da je teret nepravilno vezan i da se ispod putanje tereta nalaze radnici, počeo sa prenosom tereta ne priavljujući nepravilnost pretpostavljenom i ugrožavajući tako druge zaposlene koji su se našli ispod putanje tereta, što je suprotno odredbama Pravilnika o mjerama zaštite prilikom upotrebe sredstava za rad i Pravilnika o opštim mjerama i normativima zaštite na radu sa dizalicama, usled čega je došlo do pada dijela tereta jedne oplate na oštećenog E.H., koji je zadobio teške tjelesne povrede usled je nastupila smrt, a koja oplata je pri padu zahvatila i ošt. E.Š., koji je zadobio laku tjelesnu povredu. Optužnica je potvrđena 24.01.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog E.N. zbog krivičnog djela teške krađe u pokušaju. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 05.08.2015. godine u oko 08,00 časova u Budvi, pokušao da iz pmv marke VW Sharan, vlasništvo ošt. S.S., oduzme stvari podobne za oduzimanje, na način što je upotrebom podesnog sredstva šrafcigera i fizičke snage pokušao da obije bravu na prednjim lijevim vratima, kada je primjećen od strane B.V., koja je obavijestila policiju koja je zatekla okrivljenog na licu mjesta.  Optužnica je potvrđena 19.01.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenih M.K., M.M., V.Š., L.P. i M.B. zbog krivičnog djela teško djelo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim djelom izazivanje opasnosti neobezbjeđenjem mjera zaštite na radu. Optužnicom je predstavljeno da su optuženi dana 11.02.2014 godine u 10,40 časova u Radanovićima, opština Kotor, na gradilištu kao odgovorna lica i to okr. M.K., M.M. i V.Š. kao odgovorna lica kod izvođača radova, a okr. L.P. i M.B. kao ogovorna lica za organizovanje i sprovođenje mjera zaštite na radu, ne postupajući po propisima i tehničkim pravilima o mjerama zaštite na radu ugrozili život S.U. na način što su okr. JV.Š. kao poslovođa bravarskog pogona, okr. M.M., kao šef bravarskog pogona, a okr. M.K. kao šef gradilišta, pristupili izvođenju radova na visini – postavljanju panela na krovnoj konstrukciji na visini od 10,5 m, iako nisu bili ispunjeni uslovi za iste, svi postupajući suprotno Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu, na način što su okr. V. Š., M.M. i M.K. kao neposredni rukovodioci na gradilištu otpočeli navedene radove, bez prethodno izrađenog programa koji sadrži mjere zaštite na radu, a okr. V.Š. i M.M. dali nalog ošt. S.U. da opočne sa radom na visini, a da prethodno nisu bile postavljene zaštitne nadstrešnice, odnosno prihvatne skele ili postavljena prihvatna mreža, kako je to predviđeno Pravilnikom, sa čime je bio saglasan okr. M.K. kao šef gradilišta, a okr. L.P. postupajući suprotno odredbama Zakona o zaštiti na radu, jer nije stavio pisani predlog za obustavu radova u nebezbjednim uslovima, a okr. M.B., postupio suprotno odredbama Zakona o zaštiti na radu ne prateći kao odgovorno lice kod pravnog lica angažovanog od strane investitora za praćenje mjera zaštite na radu na gradilištu, ne predlažući pisanim izvještajem mjeru zabrane rada zaposlenima u nebezbjednim uslovima, a koju je obavezu preuzeo ugovorom o saradnji sa investitorom, usled kojih njihovih radnji je došlo do pada radnika S.U. sa visine, koji je zadobio teške tjelesne povrede usled kojih je nastupila smrt.

Optužnica je potvrđena 24.01.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenih V.O. i S.L. zbog krivičnog djela razbojništva. Optužnicom je predstavljeno da su optuženi dana 04.01.2017. godine oko 17,30 časova u Kotoru, prijetnjom da će napasti na život i tijelo ošt. A.G., od istog oduzeli  zlatni nakit i zlato, ukupne vrijednosti 595,00 €, vlasništvo oštećenog, na način što su ušli u njegovu zlataru, gdje je okr. V.O. izvadio nož i naredio oštećenom da pakuje stvari, a zatim preskočio pult i krenuo ka oštećenom, dokje okr. S.L. vičući „Ubodi ga“, pokušao oduzeti zlatni nakit koji se nalazio u fioci staklenog prodajnog pulta, otvorivši fioku i zgrabivši ploču na kojoj se nalazila veća količina zlatnog nakita, kojom prilikom ga oštećeni hvata za ruke i odguruje od pulta, nakon čega okr. S.L. napušta zlataru i bježi, a zatim i okr. V.O. kreće da izlazi, mimoilazeći se sa oštećenim i držeći nož u jednoj ruci, drugom hvata tablu sa zlatnim nakitom i kreće da izlazi, nakon čega mu je oštećeni prišao s leđa i uspio da mu iz ruke istrgne tablu sa zlatom, a okrivljeni uspio da pobjegne sa nešto oduzetog nakita.

Optužnica je potvrđena 25.01.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog Z.Ž. zbog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi u periodu od juna do septembra 2013. godine, kao odgovorno lice – izvršni direktor u pravnom licu, u namjeri da djelimično izbjegne plaćanje PDV-a, dao lažne podatke o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje te obaveze, čime je po osnovu poreza izbjegao plaćanje iznosa koji prelazi 10.000,00 €, na način što je u prijavi PDV-a za mjesec jun 2013. godine prikazao dva računa, iako isti nisu plaćeni, pa se nije mogao ni obračunati ulazni PDV i što je prikazao kao ulazni PDV porez po osnovu kupovine vozila, a nije regulisao odobrenje za bavljenje djelatnostima rent a cara, pa nije mogao odbiti ulazni PDV po osnovu nabavke motornih vozila, u prijavi za avgust 2013. godine takođe prikazao račune koji nisu plaćeni i ulazni PDV obračunat po osnovu kupovine vozila, na koji način je i za avgust izbjegao plaćanje PDV-a,  sve u ukupnom iznosu od preko 10.000,00 €

Optužnica je potvrđena 08.02.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog S.S. zbog krivičnog djela falsifikovanja novca. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 26.08.2014 godine u Budvi, u poslovnici Pošte, stavio u opticaj 83 lažne novčanice u apoenima od 100 USD, na način što je iste predao službenici pošte radi konverzije u Eure, koja službenica mu je i isplatila 5.978,67 €.

Optužnica je potvrđena 03.03.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenih R.T., M.Đ., zbog krivičnog djela teške krađe u produženom trajanju i okr. D.G. i O.S. zbog krivičnog djela prikrivanje u produženom trajanju. Optužnicom je predstavljeno da su optuženi R.T. i M.Đ. dana 28.01. i 31.01.2017. godine u Budvi, provalili u unutrašnjost hotela Regina Elena i iz soba otuđili u prvom navratu 2 LCD televizora marke LG, a u drugom navratu 32 LCD televizora marke Fuego, dva tostera, jedan aparat mesoreznicu i jedan aparat za hot dog, i veću količinu alkoholnog i bezalkoholnog pića ukupne vrijednosti 3.948,85 €, vlasništvo ošt. B.G., na način što je okr. R.T. upotrebom fizičke snage djelovao na prozor restorana u prizemlju, isti uspio da otvori i u prvom navratu iznio dva televizora, dok ga je okr. M. Đ. Čekao ispred i preuzeo stvari, a zatim ih sklonio u zgradu u kojoj su boraviili, a u drugom navratu okr. R.T. na isti način ušao u hotel i iznio navedene stvari koje je dodavao okrivljenom M.Đ. kroz prozor, a on ih sklanjao u zgradi u kojoj borave, a koja se nalazi odmah do pomenutog hotela. Optužnicom je predstavljeno i da je optuženi D.G. u tri navrata, u periodu od 28.01.-31.01.2017. godine pribavio predmete koji potiču iz krivičnog djela i to dva LCD TV marke LG i dva TV marke Fuego, koja je kupio od okr. M.Đ. za iznos od ukupno 300,00 €. Optužnicom je predstavljeno i  da je optuženi O.S. u periodu od 28.01.-31.01.2017. godine pribavio predmete koji potiču iz krivičnog djela i to 19 LCD TV marke Fuego, koje je kupio od okr. M.Đ. za iznos od 60,00 € po televizoru.

Optužnica je potvrđena 09.03.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog D.B. zbog krivičnog djela utaje. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 16.10.2016. godine prisvojio veću količinu alata koja mu je povjerena od strane oštećenog M.A., ukupne vrijednosti 5.735,30 €.  

Optužnica je potvrđena 14.03.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog M.S. zbog produženog krivičnog djela falsifikovanja novca. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 10. i 11.02.2017. godine u Budvi stavio u opticaj dvije novčanice od po 100,00 €, predajući ih radnicima oštećenih pravnih lica prilikom plaćanja kupljene robe.

Optužnica je potvrđena 15.03.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenih E.B. i A.P. zbog krivičnog djela teške krađe u pokušaju. Optužnicom je predstavljeno da su optuženi dana 18.01.2016. godine oko 00,30 časova u Budvi, obili aparat za elektronsku dopunu,vlasništvo privrednog društva, i pokušali oduzeti novac na način što su se prethodno vozilom marke Renault clio dovezli iz Podgorice u Budvu, gdje je okr. E.B. zajedno sa mal. S.C., uz upotrebu fizičke snage i šrafcigera djelovao na pomenuti aparat, dok je okr. A.P. sjedio na obližnjoj klupi čuvajući stražu, kojom prilikom su od strane policije zatečeni na licu mjesta.

Optužnica je potvrđena 20.03.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog M.M. zbog krivičnog djela teške krađe. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 20.06.2015. godine u Budvi, iz sobe hotela Slovenska plaža, na naročito drzak način dok je oštećeni A.B. spavao,  oduzeo novac u iznosu od 3.700,00 € , tri mobilna telefona, jednu kožnu tabakeru sa cigaretama i upaljač marke „DUPO“ sve ukupne vrijednosti 4.262,00 €.

Optužnica je potvrđena 19.04.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenih Đ.L. i S.L. zbog dva krivična djela teške krađe i krivičnog djela nedozvoljenog držanja oružja. Optužnicom je predstavljeno da su optuženi u periodu od 10.12.2016.-11.01.2017. godine, u Budvi, iz garaže porodične kuće ošt. I.B. oduzeli tri pneumatika sa felnama, a iz vozila koje se unutra nalazilo i koje su prethodno obili bord kompjuter, CD kasetofon. Takođe stavljeno im je na teret da su obili drvena balkonska vrata na I spratu kuće ošt. I.O. i A.O., ušli u kuću i iz fioke komode uzeli ključeve pmv Peugeot 205 i ključeve garaže, pošli u garažu i oduzeli vozilo vrijednosti 875,10 €. Optuženom Đ.L. je stavljeno na teret da je od neutvrđenog dana 2014. godine do 22.01.2017. godine u svojoj kući neovlašćeno držao 8 metaka različitih kalibara.

Optužnica je potvrđena 04.05.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljene J.J. zbog krivičnog djela zloupotreba povjerenja. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi u vremenskom periodu od 07.03.-10.06.2013., zastupajući imovinske interese ošt. S.A., prilikom kupovine nepokretnosti u Tivtu, na način što je sa računa oštećenog kod Atlas banke, u nekoliko navrata podigla različite novčane iznose, a na osnovu pristupnice od 09.01.2013. godine, kojim je ovlašćena za prenos novca sa računa oštećenog na račun. D.J., čime je prisvojila novac i pribavila imovinsku korist u iznosu od 27.000,00 €.

Optužnica je potvrđena 08.05.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenih I.R., Z.B., i V.J. zbog produženog krivičnog djela falsifikovanje i zloupotreba kreditnih kartica i kartica za bez gotovinsko plaćanje, a okr. I.R. i zbog produženog krivičnog djela falsifikovanje službene isprave. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi V.J. tokom aprila i maja 2013.godine u dva navrata nabavio 4 lažne platne kartice koje je predao okr. Z.B. koji je iste prenio u Budvu radi upotrebe i predao ih radi upotrbe okr.I.R. koji je u prostorijama pravnog lica čije je vlasnik i odgovorno lice iste upotrebio kao prave vršeći plaćanje iznosa na post terminalu, kao navodno plaćenje po Ugovorima o najmu vozila koje je lično izradi i u njih unio neistinite podatke, obzirom da su vozila na koje se Ugovori odnose , već bila izdata drugim licima, kao i jedan Ugovor navodno zaključen sa licem koje ne postoji i takvu službenu ispravu sa neistinitom sadržinom ovjerio potpisom i službenim pečatom, na koji način su preko predmetnih kartica pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od preko 6.000,00€. Optužnicom je okr. I.R. stavljeno na teret i da je dana 06.04.2013.godine u više navratau prostorijama svog pravnog lica upotrebio kao prave tri lažne platne kartice pokušavajući da izvrši plaćanje na post terminalu iznose od 1.840,00€ odnosno dva puta iznose od po 2.150,00€ u čemu nije uspio.

Optužnica je potvrđena 09.05.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog M.J. zbog krivičnog djela teškog djela protiv opšte sigurnosti. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi 23.03.2017. godine, oko 10,30 časova, u mjestu Buljarica opština Budva, upravljajući teretnim motornim vozilom marke „Iveco“, kojim je prevozio 2,5 m3 šljunka, izazvao opasnost za živote ošt. R.V. i M.B., na način što je nakon što se vozilo zaustavilo na usponu lokalnog puta, izašao iz istog,a da ga nije obezbijedio aktiviranjem pomoćne ručne kočnice i stavljanjem mjenjača u brzinu, što je uslovilo samopokretanje vozila unazad i naglo ubrzanje, zbog čega nije mogao ponovo ući u kabinu, niti postaviti podmetače ispod točkova, pa je vozilo probilo kameni zid i nastavilo nekontrolisano kretanje niz zemljanu kosinu, gdje je zadnjim lijevim dijelom ostvarilo kontakt sa kabinom teretnog vozila marke „Gaz“, kojim je u tom trenutku Jadranskim putem, iz pravca Bara u pravcu Budve upravljao ošt. R.B., usled čega se tovarni sanduk – kiper odvojio od ležišta i zajedno sa teretom pao na vozilo oštećenog, kojom prilikom je ošt. R.B. preminuo na licu mjesta, dok je suvozač u njegovom vozilu ošt. M.V. zadobio teške tjelesne povrede od kojih je preminuo dana 28.03.2017. godine.  

Optužnica je potvrđena 12.05.2017.godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog I.B. zbog krivičnog djela teška krađa. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi 06.05.2014. godine u Budvi, na naročito drzak način, od ošt. S.M. oduzeo mobilni telefon marke Nokia E7 i parfem marke „Milion Pacco Raban“, ukupne vrijednosti 168,00 €, na način što je ušao u hotelsku sobu oštećenog u kojoj je drug oštećenog M.N. spavao, i iz iste oduzeo navedene predmete.

Optužnica je potvrđena 12.05.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog M.V. zbog krivičnog djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi u 23.10.2016. godine, oko 21,00 čas, u mjestu Košljun, upravljajući pmv marke Renault megane, ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost živote oštećenih I.S. i M.M, na način što je vozilom upravljao pod dejstvom alkohola i što se nije kretao desnom stranom kolovoza, već je prešao ulijevu saobraćajnu traku i zašao u putanju pmv marke Opel, kojim je upravljao ošt. I.S., kojom prilikom su oštećeni zadobili teške tjelesne povrede.

Optužnica je potvrđena 16.05.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog D.M. zbog krivičnog djela zloupotreba povjerenja. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi u vremenskom periodu od kraja decembra 2012.godine i dalje u Kotoru zloupotrebio ovlašćenja pri zastupanju imovinskih interesa i staranju imovinom ošt. D.K. svog sestrića koji mu je predao novac uiznosu od 146.000,00€ uz dogovor da mu za iznos od 100.000,oo€ sagradi i opremi za život sprat od kuće, a da mu čuva preostali dio novca i daje određene iznose za tekuće troškove, što okr. Nije uradio , već je sami ugrubo sagradio sprat od kuće, uloživši 14.784,55€ , a oda nakon što mu je dao određene iznose za kupovinu automobila, motocikla a za tekuće troškove nedeljno mu davao određene iznose do septembra 2015.godine nakon čega je prestao trvrdeći da novca više nema, čime je pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od  117.015,45€.

Optužnica je potvrđena 18.05.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog A.E. zbog krivičnog djela prevare. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 23.01.2016. godine u Budvi, lažnim prikazivanjem da će iznajmljeno vozilo marke „HJUNDAI“ I30 vl. oštećenog Renta-cara iz Budve vratiti dana 26.01.2016.godine, a sa unaprijed stvorenom namjerom da to ne učini, doveo u zabludu M.G., zaposlenog u ošt. DOO, da na štetu istog, zaključi Ugovor o najmu i preda mu vozilo koje nije vratio u ugovorenom roku, već je napustio Crnu Goru, nakon čega je prekinuo kontakt sa oštećenim, čime je pribavio protivpravnu imovinsku korist  u i znosu od 7.063,94€.

Optužnica je potvrđena 25.05.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog S.Š. zbog krivičnog djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 26.08.2016. godine oko 15,50h na magistralnom putu Tivat-Budva u mjestu Sutvara upravljajući pmv. marke „Daimler chrysler“ sporednim putem, iz pravca Trojice ka Bigovi ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život ošt. D.F i B.P. na način što je vozilom upravljao pod dejstvom alkohola i prilikom uključenja na magistralni put vozilo nije zaustavio i pored postojećeg saobraćajnog znaka i što se kretao brzinom većom od dozvoljne, te presjekao putanju kretanja vozilu marke „Renault“ kojim je iz prvca Tivta upravljala ošt. B.F. ,uslijed čega je došlo do kontakta, uslijed čega su oštećene zadobile tjelesne povrede.

Optužnica je potvrđena 07.06.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog D.B. i M.V. zbog krivičnog djela teška krađa. Optužnicom je predstavljeno da su optuženi dana 20.03.2013. godine,u Stolivu, opština Kotor, u zajednici sa dva NN lica, obili kuću u okviru koje se nalazi kozmetički salon vlasništvo ošt. I.DŽ., na način što su se po prethodnom dogovoru sastali ispred kuće oštećene gdje je okr. M.V. pajserom razvalio vrata, nakon čega su svi ušli unutra, ušli u kancelariju gdje su pokušali otvoriti sef, što nisu uspjeli, nakon čega su otišli na sprat, obili vrata od spavaće sobe i iz par kutija oduzeli veću količinu nakita, ukupne vrijednosti 3.678,86 €, nakon čega su, obzirom da nisu mogli otvoriti sef, isti oduzeli iz kancelarije, stavili u vozilo i pošli u pravcu Lepetana, gdje su podijelili oduzeti nakit.

Optužnica je potvrđena 13.06.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenih D.R. i S.B. zbog krivičnog djela teška krađa Optužnicom je predstavljeno da su optuženi 27.05.2015. godine, u Budvi sa NN licem, dok su NN lice i okr. S.B. držali stražu, okr. D.R. upotrebom podesnog sredstva i fizičke snage otvorio vrata eloksiranog kioska za prodaju mobilnog telefona, vlasništvo ošt. pravnog lica iz Budve, i iz istog oduzeli lap top, skener, mobilni telefon marke Samsung, 100 futrola za mobilne telefone, sve ukupne vrijednosti  1.380,00 €.

Optužnica je potvrđena 13.06.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog B.Š. zbog krivičnog djela teška krađa i prevare. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi u periodu od 19.03.2014-23.03.2014. godine, u Budvi oduzeo automobil marke Suzuki Swift vrijednosti  8.158,77 €, vlasništvo oštećenog pravnog lica, na način što je prvo iznajmio predmetno vozilo dana 04.03.2014. godine, kada je napravio odgovarajuću kopiju ključeva, a zatim nakon vraćanja vozila, u navedenom vremenskom periodu upotrebom napravljenog ključa pokrenuo i oduzeo vozilo. Optužnicom je stavljeno na teret i da je dana 16.02.2014. godine, lažnim prikazivanjem da će iznajmljeno vozilo marke Suzuki swift, vrijednosti  4.299,40 €, vlasništvo drugog pravnog lica, po isteku ugovorenog roka najma od tri dana vratiti, doveo u zabludu ošt. M.L. i naveo ga da sa njim zaključi ugovor o najmu vozila i preda mu isto, nakon čega je prvo tražio produženje najma za još 6 dana, nakon čega vozilo nije vraćao, održavajući oštećenog u zabludi, nakon čega je prekinuo svaki kontakt sa oštećenim, čime je pribavio imovinsku korist u iznosu vrijednosti pemenutog vozila.

Optužnica je potvrđena 27.06.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog O.Đ. zbog krivičnog djela falsifikovanje novca. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 31.07.2013. godine, u marketu Roda u Kotoru, stavio u opticaj lažnu novčanicu od 200,00 €, na način što je istu predao kasirki S.A. prilikom plaćanja računa.

Optužnica je potvrđena 29.06.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenih P.G. i B.S. zbog krivičnog djela teška krađa i krađa. Optužnicom je predstavljeno da su optuženi u noći 07./08.11.2015. godine u Petrovcu, po prethodnom dogovoru došli do oštećenog marketa, gdje je okr. P.G. pajserom slomio vrata marketa, vlasništvo ošt. D.V., i iz istog oduzeo registar kasu sa novcem u iznosu od 150,00 €, 7 kutija cigareta i 1 flašu pića, sve ukupne vrijednosti 456,30 €, dok je okr. B.S. čuvao stražu, nakon čega su napustili lice mjesta.Optužnicom je stavljeno na teret okr. P.G. da je u novembru 2015. godine u Budvi, iz restorana vlasništvo ošt. G.B., sa zida oduzeo dva revolvera ukupne vrijednosti 1.300,00 €.

Optužnica je potvrđena 11.07.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenih A.L. i V. P. zbog produženog krivičnog djela teške krađe. Optužnicom je predstavljeno da su optuženi tokom 2013, 2014. i 2015. godine u Budvi,  u 13 navrata, po prethodnom dogovoru, obijanjem stanova, poslovnih prostora i kuća, ušli u iste i oduzeli različite predmete. Optužnica je potvrđena 12.07.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenih N.S., D.B. i E.R. zbog krivičnog djela teške krađe. Optužnicom je predstavljeno da su optuženi dana 20.11.2016. godine, na gradilištu hotela As u Budvi, sa krana oduzeli deblji kabal dužine 40m, tanji kabal dužine 50 m, reflektor i gedoru marke Lumino, ukupne vrijednosti  4.378,20 €, vlasništvo ošt. pravnog lica, koje su smjestili u vozilo i udaljili se sa lica mjesta.

Optužnica je potvrđena 18.07.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog D.U. zbog krivičnog djela prevare. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi 16.02.2014. godine u Budvi, lažnim prikazivanjem da će iznajmljeno vozilo marke Audi A4, vrijednosti  4.338,69 €, vlasništvo ošt. pravno lice iz Budve, po isteku ugovorenog roka najma od jednog dana vratiti, doveo u zabludu ošt. M.P. i naveo ga da sa njim zaključi ugovor i preda mu vozilo, koje nije vratio, već je vozilo otuđio i time pribavio protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu.

Optužnica je potvrđena 20.07.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljene V.P. zbog krivičnog djela prevare. Optužnicom je predstavljeno da je optužena u periodu od novembra 2014.godine do 12.02.2015.godine  u Kotoru, lažnim prikazivanjem ošt. Ž.Z. i N.Z. da će dobijeni novac upotrijebiti za potrebe njihovog pravnog lica čime oh je dolvela u zabludu da joj predaju 4.690,00€ od kojih je 1.500,00€ nije uplatila za reg, firme, a izdala lažnu ispravu u ime pravnog lica iz Podgorice, niti iznos od 1.500,00€ uplatila na ime poreza, a onda od 12.10.2015.godine oštećene održavala u zabludi da će preuzeti novac vratiti što nije učinila te je pribavila  protivpravnu imovinsku korist u i znosu od 4.690,00€.

Optužnica je potvrđena 21.07.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenih E.T. i D.T. zbog produženog krivičnog djela teške krađe. Optužnicom je predstavljeno da su optužene u dva navrata, tokom juna 2017. godine u Budvi,  obile dva stana i oduzele novac u različitim iznosima, a okr. E.T. dana 30.06.2017. godine u Budvi, ušla u stan ošt. P.A. i dok se oštećeni nalazio u kupatilu, ušla u spavaću sobu gdje je pokušala da oduzme jedan muški ručni sat, u čemu je zatekao oštećeni, zbog čega je pobjegla sa lica mjesta.

Optužnica je potvrđena 03.08.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog M.S. zbog krivičnog djela teške krađe. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi  u noći 08./09.05.2017. godine u Budvi, fizičkom snagom otvorio prozor stana ošt. M.P., ušao unutra i oduzeo crnu kožnu torbicu, dva muška ručna sata i dva mobilna telefona, sve ukupne vrijednosti  247,17 €.

Optužnica je potvrđena 16.07.2017. godine.


 

13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 23.07.2017. godine u 06,05 časova u Budvi, upravljajući pmv marke VW Golf, doveo u opasnost život ošt. N.M., na način što je vozilom upravljao pod dejstvom alkohola, krećući se brzinom većom od dozvoljene, i ne usmjeravajući vozilo uz desnu ivicu kolovoza, usled čega je izletio na razdijelno ostrvo, ostvarivši kontakt sa metalnim stubom rasvijete, kojom prilikom je ošt. N.M., koji se nalazio u vozilu, zadobio teške po život opasne tjelesne povrede.

Optužnica je potvrđena 18.08.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog N.B. zbog krivičnog djela pre. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi 30.10.2016. godine u Kotoru, lažnim prikazivanjem da će iznajmljeno vozilo marke Citroen C3, vrijednosti 5.296,51 €, vratiti u dogovorenom roku, doveo u zabludu sina ošt. B.B. da sa njim zaključi ugovor i preda mu vozilo, koje nije vratio po isteku roka, već je sa istim dana 30.10.2016. godine napustio Crnu Goru, pribavivši korist u navedenom iznosu.

Optužnica je potvrđena 04.09.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici
 
Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici  protiv okr. N.D., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 08.03.2017.godine, u Podgorici, u ulici Veliše Popovića broj .., u stanu u kojem živi kao podstanar i u vozilu marke “Peugeot 407”, reg.oznake ……., neovlašćeno, radi prodaje držao opojnu drogu marihuanu, na način što je  u potkrovlju stana držao 3739,59 grama te opojne droge, dok je u vozilu  držao 24372,11 grama opojne droge marihuane, a dana 08.03.2017.godine, u istom stanu držao pištolj marke “Zastava Para M88” i 12 komada municije za isti, kao i  revolver marke “Smit Wesson” i 153 komada municije.

Optužnica je potvrđena 04.09.2017.godine. 


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici
 
Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici  protiv okr.U.V. zbog  izvršenja krivičnog  djela teško ubistvo i krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, okr.M.D. zbog izvršenja krivičnog djela teško ubisvo i okr. M.B. zbog izvršenja krivičnog djela pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela i krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, kojom optužnicom je predstavljeno da su  okr. U.V. i okr. M.D. dana 08.07.2016.godine, na teritoriji Opština Bar i Cetinje, na podmukao način, sa umišljajem lišili života oštećenog M.N. a okr.M.B. pružio pomoć okr. U.V. da ne bude otkriven.

Optužnica je potvrđena 11.08.2017.godine.


13.09.2017. godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju

Osnovni sud u Bijelom Polju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju protiv okrivljenog S.K.. iz Bijelog Polja, zbog krivičnog djela teška krađa izvršenog u saizvršilaštvu. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni u noći 09.02.2017. godine, oko 18,00 h, okrivljeni K .S i maloljetnik Đ.N, u naselju GP, opština Bijelo Polje, po prethodnom dogovoru, oduzeli tuđu pokretnu stvar - novčanik sa novcem u iznosu od 95,00 € i mobilni telefon marke “Samsung A3”, čija je vrijednost 340,03 €, vlasništvo oštećene M. S., na način što su u blizini OŠ “D K” sačekali oštećenu koja se noseći u ruci novčanik sa novcem i mobilnim telefonom, vraćala kući iz prodavnice, u kojem momentu je okrivljeni K. S. rekao maloljetniku Đ. N, da mu je ona komšinica i da ima dosta novca, te da joj pritrči i otme joj novčanik jer on to ne može da uradi iz razloga što njega poznaje, nakon čega je maloljetnik krenuo za oštećenom, prišao joj s leđa i iz ruke joj na naročito drzak način oduzeo novčanik, tako što joj je isti više puta povlačio iz ruke, koji joj je tom prilikom i istragao, nakon čega je odgurnuo oštećenu i dotrčao do okrivljenog, koji ga je za to vrijeme čekao na poligonu OŠ ”D. K” i predao mu novčanik, koji je okrivljeni stavio ispod majice, nakon čega su otišli u kuću koja se nalazi u mjestu Rasovo, a koju koristi maloljetnik, gdje su iz novčanika izvadili telefon i novac, koji su podijelili, sve u namjeri da njegovim prisvajanjem sebi pribave protivpravnu imovinsku korist; 

Optužnica je potvrđena dana 12.09.2017. godine. 


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom

Osnovni sud u Herceg Novom potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom protiv okrivljenog K.M. zbog krivičnog djela- falsifikovanje novca.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 15. marta 2017. godine u Meljinama - opština Herceg Novi stavio u opticaj lažnu novčanicu u apoenu od 100,00 € za koju je znao da je lažna. Okrivljeni je lažnu novčanicu dao V.J.koja mu se požalila na svoje teško materijalno stanje, nakon čega je V.J. na benzinskoj pumpi  pokušala da istom plati kupljenu robu.

Optužnica je potvrđena 13.09.2017. godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od  16.08.2017.godine, protiv okrivljenog K.K., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni K.K. 13.07.2017.godine, na graničnom prelazu Debeli Brijeg u Herceg Novom, neovlašćeno radi prodaje prenosio opojnu drogu heroin. U vozilu marke “Mercedes”, albanskih registarskih oznaka,  kojim je upravljao okrivljeni je prenosio  9.438,60 grama opojne droge heroin, koja je bila sakrivena u specijalno napravljenom bunkeru u patosu.  

Optužnica je potvrđena 04.09.2017.godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od  15.06.2017.godine, protiv okrivljenih  R.M. i V.N., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni R.M. u periodu od neutvrđenog dana avgusta 2015.godine do početka juna 2016.godine, u Podgorici, neovlašćeno prodavao opojne droge heroin i buprenorfin, te na drugi način neovlašćeno stavljao u promet i radi prodaje držao opojnu drogu heroin. U navedenom periodu, po prethodnom dogovoru, koji je ostvarivao putem mobilnog telefona, okrivljeni R.M. je  licima kojima je neovlašćeno prodavao opojnu drogu heroin i buprenorfin zakazivao mjesto primopredaje. Okrivljeni V.N. je 29.02.2017.godine, u Podgorici, neovlašćeno prodao 4,01 gram opojne droge heroin i 1,25 grama opojne droge kokain, sve  za novčani iznos od 150,00€, dok je 07.03.2016.godine, za neutvrđeni novčani iznos, neovlašćeno prodao 3,97 grama opojne droge heroin. 

Optužnica je potvrđena 17.07.2017.godine.


13.09.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od  24.05.2017.godine, protiv okrivljenog J.M. zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i  okrivljenog V.N. zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni J.M. u od 28.03.2016.godine do 12.08.2016.godine, u  Nikšiću, neovlašćeno prodao 3,65 grama opojne droge marihuana i 0,43 grama opojne droge kokain, a okrivljeni V.N. u aprilu i maju 2016.godine, u Nikšiću, neovlašćeno prodao 3,41 grama opojne droge marihuana.

Optužnica je potvrđena 28.07.2017.godine.


08.09.2017.godine-  Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog G.F., zbog izvršenja krivičnog djela – silovanje u pokušaju.

Optužnicom  je predstavljeno da je  okrivljeni 08.06.2017.godine, oko 23,00 časa, u Podgorici, u svojoj porodičnoj kući na Kakarickoj Gori, pokušao da upotrebom sile prinudi suprugu – oštećenu G.A. na obljubu. Pošto je legao u krevet u kojem je bila oštećena okrivljeni joj je rekao da ne želi da se razvedu, zahtijevajući od nje da imaju seksualne odnose, nakon čega mu je oštećena rekla da ne želi. Okrivljeni je u namjeri da izvrši obljubu upotrijebio silu stavivši oštećenoj ruku preko usana, a potom svojim tijelom legao preko njenog tijela oštećene. Za to vrijeme oštećena je pružala aktivan otpor, ugrizla okrivljenog da bi se oslobodila, nakon čega ju je on udario pesnicom u predjelu sljepoočnice. Oštećena je nakon udarca vrisnula i probudila maloljetnu djecu koja su spavala u istoj prostoriji, usljed čega je okrivljeni spriječen da izvrši obljubu nad oštećenom.
Optužnica je potvrđena 17.07.2017.godine.


08.09.2017.godine-  Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 07.07.2017.godine, protiv okrivljenog  F.M.,  zbog  izvršenja krivičnog  djela – ubistvo u pokušaju iz člana.
Optužnicom je predstavljeno da je  okrivljeni 15.03.2017.godine, oko 23,00 časa, u Budvi, u ulici Mainski put bb, u blizini kafe bara “Tema”, sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog K.M. Tokom kraće verbalne rasprave i fizičkog sukoba sa oštećenim, okrivljeni se mašio noža,  a zatim njime zamahnuo i ubo oštećenog u predjelu tijela gdje se nalaze vitalni organi. Tom prilikom oštećenom je nanijeta tjelesna povredu u vidu rane ubodine.
Optužnica je potvrđena 01.08.2017.godine.


08.09.2017.godine-  Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici  potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od  28.07.2017.godine, protiv okrivljenog  D.S., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 21.06.2017.godine, iz pravca Rožaja prema Podgorici, neovlašćeno radi prodaje prenosio opojnu drogu heroin, na način što je u vozilu marke “Golf  IV”, kojim je upravljao, prenosio opojnu drogu heroin, upakovanu u dva veća ručno pravljena zamotuljka od plastične kese. U jednom se nalazilo 99,516 grama opojne droge heroin, a u drugom 377,560 grama supstance koja sadrži paracetamol i kofein, kao i heroin u koncentraciji od 0,0025%.  Pakovanja droge nalazila su se u crnoj muškoj čarapi,  sakrivenoj kod radio kasetofona navedenog vozila.

Optužnica je potvrđena 04.08.2017.godine.


08.09.2017.godine-  Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici  potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od  05.07.2017.godine, protiv okrivljenog  P.D., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 23.12.2015.godine i  31.12.2015.godine, u Nikšiću, neovlašćeno prodavao opojnu drogu marihuanu, na način što je istu pakovao u manje zamotuljke i za neutvrđene novčane iznose prodao. Šest pakovanja ove opojne droge okrivljeni je prodao  G.N. 23.12.2015.godine, u količinama od 0,238 grama, 0,361 gram, 0,308 grama, 0,290 grama, 0,270 grama i 0,307 grama,  dok je 31.12.2015.godine V.M. prodao jedno pvc pakovanje opojne droge marihuane u količini od 0,415 grama.

Optužnica je potvrđena 19.07.2017.godine.


08.09.2017.godine-  Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici  od 30.06.2017. godine, protiv okrivljene  J.M., zbog  izvršenja krivičnog  djela – ubistvo u pokušaju putem pomaganja.

Optužnicom je predstavljeno da je  okrivljena neutvrđenog dana početkom marta 2016.godine, sa umišljajem pomogla NN licima u pokušaju ubistva oštećenog P.M. tako što im je stavila na raspolaganje prethodno pripremljeno sredstvo za izvršenje krivičnog djela i to pištolj NN marke, cal.9 mm, u koji je stavila metke istog kalibra. NN lica su pištolj koristila 25.03.2016. godine u Podgorici, u ulici Drugog crnogorskog bataljona, kada su sa umišljajem pokušali da liše života oštećenog P.M. Krećući se vozilom “Golf” iz pravca Zagoriča, u trenutku kada su naišli na vozilo oštećenog, NN lica su iz navedenog pištolja ispalila više projektila. Tom prilikom oštećeni je zadobio teške tjelesne povrede.

Optužnica je potvrđena 21.07.2017.godine.


08.09.2017.godine-  Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici  potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od  04.07.2017.godine, protiv okrivljenog  B.V., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 19.04.2017.godine, u Podgorici, neovlašćeno radi prodaje držao opojnu drogu marihuanu, na način što je sa zemljane površine pored magistralnog puta ubacio u prtljažnik PMV marke “Golf VI”  dvije crne sportske torbe, nakon čega se udaljio vozilom. Nedugo zatim okrivljeni se vratio u pravcu Distributivnog centra, kada su službenici Uprave policije, koji su posmatrali cjelokupan događaj, pretragom terena na gradilištu, iza Distributivnog centra, ispod betonskih blokova, pronašli ove dvije crne sportske torbe u kojima se nalazilo 19.766,07 grama marihuane.

Optužnica je potvrđena 01.08.2017.godine.


08.09.2017.godine-  Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Osnovni sud u Beranama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog R.A. iz Berana, zbog krivičnog djela - teška krađa.
Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni u aprilu 2017.godine, u naselju Hareme, Opština Berane obio kuću oštećenog S.K, na način što je fizičkom snagom tijela razvalio ulazna vrata, a zatim ušao i na sprat kuće i podesnim sredstvom razvalio vrata spavaće sobe, ušao u nju i iz nje oduzeo: motorni trimer marke “Einhell”, u ukupnoj vrijednosti od 115,00 eura. 

Optužnica je potvrđena 04.09.2017.godine.


04.09.2017.godine-  Potvrdjena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju

Osnovni sud u Bijelom Polju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju protiv okrivljenih R.M i R.D. iz Kolašina zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda u sticaju sa krivičnim djelom nasilničko ponašanje. Optužnicom je predstavljeno da su dana 03.01.2008.godine, oko 16,30h, na putu Kolašin-Jezerine, u blizini restorana “Savardak”, opština Kolašin ugrozili spokojstvo oštećenih: D.B., J.B., V.P., M.K. i S.J. i teško tjelesno povrijedili oštećenog sada pok. D.B., na način što je okrivljeni M.R. upravljajući putničkim motornim vozilom “Grand Cherokee”, iz pravca Kolašina u pravcu Jezerina, u kom vozilu su se kao saputnici nalazili okrivljeni R.D., sada pok.V.S. i NN lice, kada je predstojalo mimoilaženje sa vozilom “Toyota-Land Criuser”, kojim je iz suprotnog smjera, svojom kolovoznom trakom, upravljao oštećeni J.B. u kom su se nalazili oštećeni: D.B., V.K, M.K i S.J, u namjeri da zaustavi njihovo vozilo, naglo skrenuo u lijevu kolovoznu traku ispred i u blizini njihovog vozila i prednjom desnom stranom svog vozila udario u prednju lijevu stranu vozila oštećenih, nakon čega su okrivljeni izašli iz vozila, sjekirom polomili prednje vjetrobransko staklo na vozilu oštećenih, govoreći im: “Izlazite iz vozila, sve ćemo vas pobiti”. Zatim su prišli do zadnjeg sjedišta vozila “Toyota” gdje je sjedio oštećeni D.B i to okrivljeni M.R. sa lijeve, a okrivljeni R.D. sa desne strane vozila i nakon što je Rakočević ispalio jedan metak unutar kabine vozila koji je prošao kroz krov vozila, više puta udarali oštećenog u predjelu glave i tijela i to okrivljeni M.R. drškom od pištolja a okrivljeni R.D drvenom palicom sa metalnim djelovima na njenom kraju, nakon čega su ga izvukli iz vozila, nastavljajući da ga udaraju po glavi i tijelu dok se nalazio na zemlji sa desne strane vozila, od kojih udaraca je oštećeni zadobio teške tjelesne povrede, usljed čega je doveden u opasnost život oštećenog.

Optužnica je potvrđena dana 15.8.2017. godine.


04.09.2017.godine-  Potvrdjena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju
 
Osnovni sud u Bijelom Polju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju protiv optuženog S.A iz Bijelog Polja, zbog krivičnog djela teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 24.06.2017.godine, oko 13:00 h, u u mjestu Rogov Krš, opština Mojkovac, upravljajući PMV marke “GOLF“II, iz pravca Mojkovca u pravcu Bijelog Polja, ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život i tijelo ljudi na način  što je vozilom upravljao pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 2,45%, brzinom od 70,1km/h iako je saobraćajnim znakom brzina kretanja vozila za tu dionicu puta ograničena na 60km/h i preticao kamion koji se u istom smjeru kretao ispred njega na mjestu gdje je na kolovozu obilježena neispreksidana uzdužna linija pri čemu je koristio saobraćajnu traku koja je namijenjena kretanju vozila iz suprotnog smjera usljed čega je prednjom čeonom stranom svog vozila udario u prednju čeonu stranu vozila “Golf”IV, kojim je iz suprotnog smjera svojom kolovoznom trakom upravljao M.Ć., kojom prilikom su saputnici u vozilu “Golf”II, oštećeni M.T. i V.B. zadobili povrede i to, oštećeni M.T. teške tjelesne povrede opasne po život, a oštećeni V.B. teške tjelesne povrede.

Optužnica je potvrđena dana 25.8.2017. godine.


23.08.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju

Osnovni sud u Ulcinju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju, podignutu protiv optuženih M.E. i H.D. iz Bara, zbog krivičnog djela - iznuda u pokušaju u saizvršilaštvu. Optužnicom je predstavljeno da su optuženi dana 13.06.2017.godine u Ulcinju,  zajedno i po prethodnom dogovoru, u namjeri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist u iznosu koji prelazi 3.000,00 € silom i prijetnjom pokušali prinuditi drugoga da nešto učini na štetu svoje imovine,na način što su navedenog dana oko 18,00 časova u ulici 26 novembra bb,  došli ispred radnje “M….P…” i tražeći  od vlasnika navedene radnje G.M. iz Bara da putem telefona pozove oštećenog A.M. i predstavi mu  da od njega žele kupiti PMV marke “Audi A5”. Po dolasku oštećenog, M.E.i H.D. su ušli sa oštećenim  u vozilo i uputili se u pravcu Bara. Dolaskom ispred  “G….C….” M.E. zaključava vrata vozila na prekidaču i oštećenom upućuje riječi: “Mi u stvari nijesmo došli za kupovinu vozila,  već nas je unajmila osoba tebi bliska da te prebijemo da završiš u bolnicu,  ali imamo jakog zajedničkog prijatelja koji nam je rekao  da ne budemo previše grubi prema tebi i da vidimo  da se dogovorimo i zbog te zajedničke osobe možemo da odradimo kombinaciju i možeš nama da daš 10.000,00 €”, dok ga za to vrijeme H.D. steže rukama u predjelu desnog ramena, a zatim mu obojica upućuju riječi: “Okrenućemo vozilo ali ćemo doći sjutra opet, sad smo došli kao prijatelji, a sjutra ćemo pričati na drugačiji način, jel se ti to nama mafijašiš, možemo da te izrokamo, izbodemo”, nakon čega  se PMV  vraćaju ispred radnje  “M…p..”,pri čemu su bili svjesni svoga djela i htijeli njegovo izvršenje.

Optužnica je potvrđena 17.8.2017. godine.


26.07.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću od 19.07.2017. godine, protiv okrivljenog K.D., zbog krivičnog djela razbojništvo u pokušaju. Optužnicom je predstvaljeno da je okrivljeni K.D. dana 16.05.2017.godine oko 20:50 časova u  Nikšiću, po prethodnom dogovoru, zajedno sa maloljetnim I.A. prijetnjom  da će neposredno napasti na  život  Ž.M. pokušao da oduzme tuđu pokretnu stvar na način  što je maskiran sa kapuljačom od trenerke na glavi i crnom ženskom čarapom preko lica  ušao u sportsku kladionicu ''Hemingvej'' u ulici  Beogradskoj, gdje je držeći u ruci  plastični pištolj  prošao iza pulta, a zatim se obratio radnici Ž. M., nakon čega  ga je oštećena Ž. M. svojom rukom udarila u ruku u kojoj je držao pištolj ,a zatim ga  izgurala i nogom udarila u predjelu zadnjice, nakon čega je okrivljeni  izašao iz objekta, za koje vrijeme mu je maloljetni I. A. maskiran sa gas - maskom na glavi ''čuvao stražu'' ispred objekta, nakon čega su zajedno trčećim korakom pobjegli u nepoznatom pravcu.

Optužnica je potvrđena dana 25.07.2017.god.


21.07.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici  od 05.07.2017. godine, protiv okrivljenog  R.N.,  zbog  izvršenja krivičnog  djela – ubistvo u pokušaju, u sticaju sa krivičnim djelom - nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Optužnicom je predstavljeno da je  okrivljeni 06.05.2017.godine, oko 15,00 časova, u Podgorici, u ulici Ivana Vujoševića, sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog R.I., na način što je iz pištolja nepoznate marke, kalibra 9 mm - D, za koji mu nije izdat oružni list, u pravcu oštećenog ispalio 3 projektila.

Kada je oštećeni počeo da bježi, okrivljeni je trčao za njim i ispaljivao projektile, od kojih je jedan pogodio oštećenog u petu lijeve noge. Tom prilikom oštećenom je nanijeta teška tjelesna povreda u vidu rane prostreline.

Optužnica je potvrđena 18.07.2017.godine.


20.07.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici

Osnovni sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici od 12.06.2017.godine, podignutu protiv okrivljenog D.B., zbog krivičnih djela falsifikovanje novca i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Optužnicom je okrivljenom stavljeno na teret da je 07.04.2017. godine, u Ulici Spasa Nikolića br.21, u Podgorici, u porodičnoj kući, držao 30 lažnih novčanica u apoenu od 500,00 eura, dok je u dvorištu držao automatku pušku marke “PPSh”, sa 50 metaka u dobošu, te 67 metaka, različitog kalibra, čije držanje je građanima zabranjeno.

Optužnica je potvrđena 17.07.2017.godine.


18.07.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od  27.06.2017.godine, protiv okrivljenog V.M., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni V.M. 17.05.2017.godine, u Podgorici, u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, ispred broja 46, neovlašćeno radi prodaje držao opojnu drogu marihuanu, na način što je u rancu sivo-crne boje držao sakriveno jedno veće pakovanje sa opojnom drogom marihuanom, mase 938,60 grama. Droga je bila upakovana u zelenu kesu obmotanu providnim celofanom.

Optužnica je potvrđena 10.07.2017.godine.


17.07.2017.godine - Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju

Osnovni sud u Cetinju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju podignutu protiv okrivljenog Ć.V. iz Cetinje, zbog izvršenog krivičnog djela - teška krađa podstrekavanjem.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni Ć.V., u vremenskom periodu od 04. juna 2016.godine do 02.septembra 2016.godine, u svojoj porodičnoj kući, u naselju K.P. bb. u  Cetinju,  u namjeri da oduzimanjem i prisvajanjem tuđe pokretne stvari, sebi i drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu od preko 150,00 eura,  oduzeo i prisvojio električnu energiju vlasništvo oštećenog C. E. S.,  u količini od 22.008,00 Kwh električne energije, ukupne novčane vrijednosti od 4.606,60 eura, na način što je sa umišljajem podstrekao NN lice da dovodni višežilni elektro-provodnik presjeka 6 mm prekine i priključi na tri automatska osigurača od po 40A, te da pored osigurača instalira dvije sklopke 1-0-2 kojima je regulisan režim uključenja i isključenja elektro brojila broj 12N4E5B25........  i broj 12N4E5B25.......... sa elektro-distributivne mreže, što je utvrđeno prilikom kontrole navedenog mjernog mjesta od strane radnika C.E.S. dana 02.09.2016.godine, kojom prilikom su obije sklopke zatečene u položaju broj 2, kada brojila ne registruju utrošak električne energije.

Optužnica je potvrđena 26.06.2017.godine.


17.07.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od  26.06.2017.godine, protiv okrivljenog  P.V., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni, 22.04.2017.godine, oko 07,00 časova, u Baru, u voz koji saobraća na  relaciji Bar - Beograd, unio u kupe i neovlašćeno radi dalje prodaje prenosio opojnu drogu – marihuanu, na način što je 2.774,16 grama ove opojne droge zapakovao u tri pvc kese, oblijepljene selotejp trakom i sakrio na zadnju stranu sjedišta, radi prenošenja iz Bara u Beograd.

Optužnica je potvrđena 11.07.2017.godine.


17.07.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od  27.06.2017.godine, protiv okrivljenog  M.B., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni  M.B. tokom aprila 2017.godine sve do 29.maja 2017.godine, u Podgorici, neovlašćeno prodavao i radi prodaje držao amfetamin, MDMA i marihuanu,  na način što je od nepoznatog lica radi dalje prodaje nabavio 17,877 grama opojne droge amfetamina, koju je upakovao u dva zamituljka od plastične kese i plastične folije, 0,294 grama opojne droge MDMA, koju je upakovao u dva zamotuljka od plastične kese i 0,685 grama opojne droge marihuane, koju je upakovao u plastičnu kutiju sa poklopcem.

Optužnica je potvrđena 10.07.2017.godine.


17.07.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću od 27.06.2017. godine, protiv okrivljenog Z.D. zbog krivičnog djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 10.05.2017 godine u Nikšiću, na raskrsnici ulica Narodne omladine i Šeste crnogorske, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa upravljao  biciklom nepoznate marke, na način što je navedenim biciklom  kojim se prethodno kretao trotoarskom površinom uz desnu kolovoznu traku ulice Narodne omladine iz pravca ulice Vuka Karadžića stupio na navedenu raskrsnicu i preko iste dijagonalno prešao u namjeri da nastavi kretanje desnom kolovoznom trakom ulice Šeste crnogorske u pravcu Filozofskog fakulteta, pa prilazeći obilježenom pješačkom prelazu na tom dijelu ulice Šeste Crnogorske nije biciklom upravljao prilagođenom brzinom tako da isto može bezbjedno zaustaviti ispred pješačkog prelaza i na način da ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju   usled čega je biciklom na pješačkom prelazu udario pješaka S.S. koji je prelazio preko pješačkog prelaza krećući se iz pravca ulice Serdara Šćepana u pravcu ulice Vuka Karadžića, i oborio ga na kolovoz kojom prilikom je pješak S.S. zadobio tešku tjelesnu povredu od kojih povreda je dana 14.05.2017.godine u Kliničko bolničkom centru Crne Gore nastupila smrt oštećenog.

Optužnica je potvrđena 10.07.2017.godine.


10.07.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od  19.06.2017.godine, protiv okrivljenog  T.N., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni  T.N. 18.05.2017.godine, u Tivtu - naselje Dumidran bb, neovlašćeno radi prodaje držao opojnu drogu marihuanu, na način što je navedenog dana u pomoćnom objektu - magacinu koji se nalazi u sklopu porodične kuće, držao 378,351 grama opojne droge marihuane, koja je bila upakovana u 8 pvc kesica, dok je u desnom džepu šortsa, u kutiji od cigareta “Malboro”, kao i u donjem vešu u aluminijumskoj foliji, držao ručno pravljenu cigaretu – džoint sa opojnom drogom marihuanom.

Optužnica je potvrđena 05.jula 2017.godine.


10.07.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od  16.05.2017.godine protiv okrivljenog N.A., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni N.A. 13.marta 2017.godine, u ulici Mata Antunovića u Nikšiću, neovlašćeno radi prodaje držao opojnu drogu marihuanu, na način što je u putničkom motornom vozilu marke “Renault 4” bez registarskih oznaka, parkiranom u dvorištu kuće u kojoj boravi, držao 509,62 grama ove opojne droge upakovane u PVC kese i foliju,  kao i digitalnu vagu marke “First” i tri pakovanja korišćene PVC folije.

Optužnica je potvrđena 04.07.2017.godine.


10.07.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 05.06.2017.godine, protiv okrivljenog B.D., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 12.04.2017.godine u Podgorici, u ulici Milana Raičkovića bb, neovlašćeno radi prodaje držao opojnu drogu – heroin, na način što je u svom stanu držao četiri veća pvc pakovanja u kojima se nalazio heroin u količini od 5,433grama, 4,555 grama, 4,634 grama i 1,038 grama, vagu za precizno mjerenje sa tragovima heroina, tri plastificirane kartice sa tragovima heroina, više pvc kesica, aluminijsku foliju i makaze za pakovanje droge, dok je jednu veću pvc kesu sa 70,292 grama heroina bacio u wc šolju u trenutku kada su ovlašćeni policijski službenici ušli u njegov stan.

Optužnica je potvrđena 03.07.2017.godine.


10.07.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 19.05.2017.godine, protiv okrivljenih J.S. i Ć.D., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni u periodu od 15.01.2017.godine do 07.09.2017.godine, u Nikšiću, neovlašćeno prodavali opojnu drogu heroin, na način što je okrivljeni J.S. 15.01.2017.godine prodao 4,64 grama ove opojne droge  Š.Z., za neutvrđeni iznos novca, dok je 11.04.2017.godine prodao 0,25 grama K.S., a  16.07.2017.godine 2,33 grama ove opojne droge prodao je J.G.

Optužnicom je takođe predstavljeno da je Ć.D. 19.05.2016.godine prodao D.M. 0,18 grama heroina,  a 07.09.2016.godine prodao je L.M. 0,50 grama heroina.

Optužnica je potvrđena 30.06.2017.godine.


10.07.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 30.05.2017.godine, protiv okrivljenog V.N., zbog izvršenja krivičnog djela – silovanje, a protiv okrivljenih V.S. i B.V. zbog izvršenja krivičnog djela – prinuda.

Optužnicom  je predstavljeno da je optuženi V.N. 22.03.2017.godine, u vremenu između 11,00 i 11,30 časova, na teritoriji Opštine Podgorica, silom i prijetnjom da će neposredno napasti na život i tijelo oštećene Š.I., prinudio istu na obljubu, dok su okrivljeni V.S. i B.V. po uputstvima okrivljenog V.N. prišli oštećenoj koja se kretala ulicom kao pješak  i upotrebom fizičke sile  prinudili istu da uđe u vozilo u kojem se nalazio okrivljeni V.N.,  koji je zatim zaključao vrata vozila, stavio isto u pogon i uputio se vozilom u pravcu Dajbaba, te dolaskom u nenaseljeno mjesto zaustavio vozilo i izvršio obljubu nad oštećenom Š.I.

Optužnica je potvrđena 29.06.2017.godine.


10.07.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 13.06.2017.godine, protiv okrivljenog M.M. zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 16.05.2017.godine, na graničnom prelazu Božaj, iz Republike Albanije, neovlašćeno radi prodaje unio u Crnu Goru opojnu drogu heroin, upakovanu u 13 pakovanja oblika kvadra od plastične kese, ukupne mase 6439,06 grama. Opojna droga bila je sakrivena u instrumental tabli, u specijalno izrađenom prostoru pmv marke “Fiat Bravo” albanskih registarskih oznaka, kojim je upravljao okrivljeni M.M.

Optužnica je potvrđena 29.06.2017.godine.


10.07.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 02.06.2017.godine, protiv okrivljenih T.B. i C.E. zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni 11.05.2017.godine, iz Republike Albanije u Crnu Goru, preko otvorenog mora, teritorijalnih voda Crne Gore, neovlašćeno radi dalje prodaje unijeli opojne droge marihuanu i hašiš, na način što su u Crnu Goru unijeli opojnu drogu marihuanu, upakovanu u 720 manjih pakovanja  od pvc kesa oblijepljenih selotejp trakom, ukupne mase 1526635 grama i opojnu drogu hašiš upakovanu u 8 manjih pakovanja od pvc kese, oblijepljenih selotejp trakom, ukupne mase 1947,19 grama. Pakovanja sa opojnom drogom nalazila su se u putnim torbama i većim pakovanjima od plastičnih kesa oblijepljenih selotejp trakom, sakrivena u plovilu marke “Clubman” 28 Joker boat.

Optužnica je potvrđena 16.06.2017.godine.


10.07.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 30.05.2017.godine, protiv okrivljenog LJ.D., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 12.04.2017.godine, u Podgorici, na raskrsnici ulica Novaka Miloševa i Balšića, neovlašćeno radi prodaje držao opojnu drogu marihuanu, na način što je u ruksaku, u metalnoj kutiji, držao 14 pvc pakovanja u kojima se nalazilo 39,362 grama opojne droge marihuane, plastična drobilica sa sadržajem marihuane ukupne mase 0,050 grama, kao i 46 praznih pvc kesica.

Optužnica je potvrđena 16.06.2017.godine.


10.07.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 30.05.2017.godine, protiv okrivljenog Š.Ž., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 10.04.2017.godine, u Budvi, u ulici Filipa Kovačevića, neovlašćeno radi prodaje držao opojnu drogu heroin, na način što je u torbici držao 4 pvc kesice u kojima se nalazilo ukupno 8.149 grama ove opojne droge, ručno pravljenu kašičicu sa tragovima heroina i 8 pvc isječaka namijenjenih za pakovanje opojne droge, kao i novac u iznosu od 125,90 €, koji potiče od prodaje opojne droge.

Optužnica je potvrđena 15.06.2017.godine.


26.06.2017.godine- potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju

Osnovni Sud u Cetinju potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, podignutu protiv okrivljenog Ć.V. iz Cetinje, zbog izvršenog krivičnog djelateška krađa podstrekavanjem.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni Ć.V., u vremenskom periodu od 04. juna 2016.godine do 02.septembra 2016.godine, u svojoj porodičnoj kući, u naselju K.p. bb. u  Cetinju,  u namjeri da oduzimanjem i prisvajanjem tuđe pokretne stvari, sebi i drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu od preko 150,00 eura,  oduzeo i prisvojio električnu energiju vlasništvo oštećenog C. E. S.,  u količini od 22.008,00 Kwh električne energije, ukupne novčane vrijednosti od 4.606,60 eura, na način što je sa umišljajem podstrekao NN lice da dovodni višežilni elektro-provodnik presjeka 6 mm prekine i priključi na tri automatska osigurača od po 40A, te da pored osigurača instalira dvije sklopke 1-0-2 kojima je regulisan režim uključenja i isključenja elektro brojila broj 12N4E5B25........  i broj 12N4E5B25.......... sa elektro-distributivne mreže, što je utvrđeno prilikom kontrole navedenog mjernog mjesta od strane radnika C.E.S. dana 02.09.2016.godine, kojom prilikom su obije sklopke zatečene u položaju broj 2, kada brojila ne registruju utrošak električne energije.


23.06.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici

Osnovni sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici od 04.05.2017.godine, podignutu protiv okrivljenog M.L. zato što je izvršio krivično djelo - omogućavanje uživanja opojnih droga u pokušaju.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 27.03.2017.godine, oko 13,00 časova, u Danilovgradu, pokušao drugom da da opojnu drogu, na način što je sedam tableta Buprenorfina, selotejp trakom pričvrstio za taban lijeve noge, a zatim obuo čarape i cipele, kako bi ih unio u Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, i dao osuđenom licu koje izdržava kaznu zatvora.

Prilikom pretresanja okrivljenog drogu je pronašao i privremeno oduzeo službenik na prijavnici Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija.

Optužnica je potvrđena 07.06.2017.godine.


22.06.2017. godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju

Osnovni sud u Ulcinju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju, podignutu protiv okrivljenog Ć.G. iz Ulcinja zbog krivičnog djela - teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Optužnicom je predstavljeno da je optuženi 8.4.2017.godine oko 04,15h, na raskrsnici bulevara Bratstva Jedinstva i Maršala Tita u Ulcinju, pod dejstvom alkohola pri koncentraciji od 0,96 promila apsolutnog alkohola u krvi, upravljao vozilom “Renault Senic”, vlasništvo njegovog oca, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa, optuženi je ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život oštećenih J.D. i S.M., tako što nije ustupio prvenstvo prolaza vozilu marke “VW”,  kojim je upravljao oštećeni J.D. kroz zonu raskršća, u trenutku ukrštanja smjerova kretanja i nije zaustavio vozilo ispred raskrsnice, uslijed čega je došlo do sudara u kom su oštećeni J.D. i S.M. zadobili teške tjelesne povrede.

Optužnica je potvrđena 21.6.2017. godine.


19.06.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici 

Osnovni sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, podignutu protiv okrivljenog R.R. zato što je izvršio krivično djelo - teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni R.R., dana 14.12.2016.godine, oko 23,30 časova, na raskrsnici Bulevara Stanka Dragojevića i Bulevara Ivana Crnojevića, u Podgorici, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa ugrozio javni saobraćaj i doveo u opasnost život i tijelo ljudi, na način što se upravljajući putničkim vozilom marke ‘’BMW’’, registarskih oznaka PG…, Bulevarom Ivana Crnojevića u pravcu ulice 13.jula, nedozvoljenom brzinom od 88,49 km/h, u zoni ograničenja brzine do 50,00 km/h, nailaskom na označenu raskrsnicu koja je regulisana svjetlosnim saobraćajnim znacima – semaforima, nije pridržavao zabrane izražene pomoću postavljenog svjetlosnog saobraćajnog znaka zabrane prolaza – crvenog svijetla, već je bez zaustavljanja vozilom ušao u raskrnicu, u trenutku kada je sa njegove desne strane u raskrnicu ušlo putničko vozilo marke ‘’Jeep Cherooke’’, registarskih oznaka PG…, kojim je iz pravca Bulevara Stanka Dragojevića u pravcu ulice Slobode, upravljao oštećeni R.S., usljed kojeg propusta okrivljenog je došlo do sudara ovih vozila, kojom prilikom je saputnik u vozilu oštećenog, oštećeni mldb. M.S., zadobio tešku tjelesnu povredu, a drugi saputnik, oštećeni mldb. J.Z., zadobio je laku tjelesnu povredu.

Optužnica je potvrđena 15.06.2017.godine.


16.06.2017.godine-Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju

Osnovni Sud u Cetinju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, podignutu protiv okrivljenog J. Ž. iz Podgorice, zbog krivičnog djelazloupotreba službenog položaja.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni J. Ž. iz Podgorice, dana 29. avgusta 2016.godine, u 09:32:46 časova, u službenim prostorijama UP-OB Cetinje, u svojstvu službenog lica-policijskog službenika UP-OB Cetinje, raspoređenog na poslovima vođe saobraćajnog bezbjednosnog sektora u Stanici policije, na način što je u dva navrata, u elektronskoj evidenciji zapisnika o uviđaju saobraćajnih nezgoda,izmijenio podatke za učesnika nezgode Đ. Z. iz Podgorice, ispravno unijete dana 17.08.2016.godine u zapisniku o uviđaju saobraćajne nezgode koja se dogodila dana 13.08.2016.godine, u 23,05 časova, na magistralnom putu P.-C., u mjestu zv.”D.Ž.”, a u kojoj su učestvovali Đ. Z. i L.M., oba iz P., i to tako što je u 09:26:42 časova, u rubrici „alkohol/droge” umjesto istinitih podatka „upućen na analizu krvi i urina”, unio lažan podatak „izvršen alkotest na licu mjesta”, a u 09:29:46 časova, u rubrici „Lice_mjesta” izvršio brisanje istinitog podatka „napustio(la)”, ostavljajući prazno polje, iako je znao da učesnik predmetne saobraćajne nezgode Đ.Z. nije zatečen ni alkotestiran na licu mjesta, nakon čega jeu 09:32:46 časova Đ.Z. izdao zapisnik o uviđaju br.74/2016, sa navedenim lažnim podacima, koji je ovjerio svojim potpisom i službenim pečatomUP-OB Cetinje, na osnovu kojeg je otac Đ.Z.-Đ.Ž.iz Podgorice, od oštećenog „L”A.D. Podgorica, dana 29.09.2016.godine, naplatio štetu u iznosu od 4.693,00 eura, iako na to ne bi imao pravo, između ostalog, i ako je vozač osiguranog vozila upravljao vozilom pod uticajem alkohola, a Đ. Z. je oko 160 minuta nakon saobraćajne nezgode imao 1,03 ‰ (pro mille) alkohola u krvi, na koji način je Đ. Ž. pribavio koristu iznosu od 4.693,00 eura, aoštećenom „L” A.D. Podgorica, u tom iznosu nanio štetu.

Optužnica je potvrđena 31.05.2017.godine.


16.06.2017. Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju
 
Osnovni sud u Ulcinju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju, podignutu protiv okrivljenog E.F. iz Ulcinja zbog krivičnog djela - teška krađa.

Optužnicom je predstavljeno da je optuženi 3.5.2017.godine oko 02,00h u ulici Ulcinjskih moreplovaca u Ulcinju, obijanjem objekta, čiji je vlasnik oštećeni M.M. iz Ulcinja, oduzeo pokretne stvari ukupne vrijednosti 544, 00 eura.

Iz objekta u kojem je oštećeni izvodio građevinske radove okrivljeni je oduzeo alat, koji je odnio u vozilo parkirano u blizini objekta i zatim se odvezao u nepoznatom pravcu.

Optužnica je potvrđena 15.6.2017. godine.


16.06.2017. Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici
 
Osnovni sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici od 31.05.2017.godine, podignutu protiv okrivljenog V.C. zato što je izvršio krivično djelo - teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 12.04.2017.godine, oko 14,00 časova, pod dejstvom alkohola, pri koncentraciji od 2,33 promila apsolutnog alkohola u krvi upravljao putničkim vozilom marke ‘’VW Passat’’, na lokalnom putu Podgorica - Danilovgrad, u mjestu Malo brdo, iz pravca Podgorice.

Okrivljeni se tom prilikom nije kretao desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja, već je vozilom prešao na lijevu stranu kolovozne trake, kada je iz suprotnog smjera, naišlo putničko vozilo marke ‘’Renault Clio’’, kojim je upravljao oštećeni P.P. usljed čega je okrivljeni svojim udario u vozilo oštećenog.

Tom prilikom su oštećeni i njegov saputnik, P.P., zadobili lake tjelesne povrede, dok je drugi saputnik, oštećena B.P., zadobila tešku tjelesnu povredu.

Optužnica je potvrđena 12.06.2017.godine. Po predlogu tužioca, okrivljenom je produžen pritvor.


13.06.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju

Osnovni sud u Ulcinju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju, podignutu protiv okrivljenog H.A. iz Ulcinja zbog krivičnog djela - teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni,  8.8.2015.godine oko 05,00h, na regionalnom putu Ada Bojana – Ulcinj, u naselju Donji Štoj, ne pridržavajući se saobraćajanih propisa, ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život i tijelo ljudi.

Okrivljeni je prije skretanja na put koji vodi ka plaži “Copacabana” putničkim motornim vozilom marke “Alfa Romeo”  upravljao brzinom od najmanje 117 km/h, iako na tom mjestu ograničenje brzine iznosi 80 km/h. Uslijed prekoračene brzine okrivljeni je izgubio kontrolu nad vozilom, prešao na lijevu saobraćajnu traku, a potom i preko trotoara, nakon čega se vozilo prevrnulo na zemljanu površinu.

Tom prilikom je saputnica u vozilu, oštećena Q.I. iz Republike Albanije zadobila tjelesne povrede, od kojih je nastupila smrt, dok je oštećeni saputnik G. M. iz Ulcinja zadobio teške tjelesne povrede.

Optužnica je potvrđena 13.6.2017. godine.


12.06.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Osnovni sud u Beranama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog M.M.zbog krivičnog djela - teška krađa.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 13.12.2016.godine, u ulici Polimska 44, Opština Berane, upotrebom fizičke snage obio prozor iznad ulaznih vrata kafe bara “Kobra”, vlasništvo oštećenog  M.V., ušao u unutrašnjost objekta i iz istog oduzeo novac u iznosu od 330,00 eura koji se nalazio u dvije torbice i potvrdu od kladionice “Volcano” u iznosu od 49,56 eura.

Na taj način okrivljeni je sebi, a na štetu oštećenog, pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od  skoro 380 eura.

Optužnica je potvrđena 05.06.2017.godine.


09.06.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva, protiv okrivljenog S.M. zbog krivičnog djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 22.02.2017.godine, oko 15:39 časova u Nikšiću, na raskrsnici ulica Pete Proleterske, Njegoševe i ulice Narodnih Heroja ne pridržavajući se saobraćajnih propisa, pod dejstvom psihoaktivne supstance Benzoylecgonina (metabolit kokaina) upravljao putničkim motornim vozilom marke ''Audi Q7'',  i time tako ugrozio saobraćaj da je doveo u opasnost život i tijelo oštećenog  maloljetnog R. A., na način što krećući se ulicom Pete Proleterske, iz pravca Zahumlja prema raskrsnici navedene ulice sa ulicom Njegoševom i Narodnih Heroja, i dolaskom na početak ulice Narodnih Heroja se vozilom kretao brzinom od najmanje 55 km/h, iako je na tom dijelu puta brzina kretanja vozila  ograničena na 50 km/h i što se nije kretao desnom stranom kolovoza u smjeru svog kretanja, te što nije upotrijebio zvučni znak upozorenja na putu maloljetnom oštećenom, iako je  bez upotrebe  tog znaka došlo do nastanka saobraćajne nezgode u fazi prolaska kroz  navedenu raskrsnicu prema ulici  Narodnih  Heroja, vozilom prešao na lijevu stranu kolovoza i prednjim lijevim dijelom vozila udario u bicklo, kojim je, krećući se nepropisno lijevom stranom kolovoza ulice Njegoševe, prema Hotelu, upravljao  oštećeni maloljetni R. A. koji je  dolazio sa lijeve strane, gledano  iz pravca kretanja  okrivljenog , usled čega je oštećeni maloljetni  bio nošen i odbačen vozilom okrivljenog , a zatim i pao na kolovoz, kojom prilikom je zadobio teške tjelesne povrede.

Optužnica je potvrđena  02.06.2017.godine.


09.06.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Osnovni sud u Beranama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog M.M. zbog krivičnog djela - teška kradja. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 13.12.2016.godine, u Ul.Polimska 44, Opština Berane, sposoban da shvati značaj svog djela i da upravalja svojim postupcima i svjestan svog djela čije je izvršenje htio, znajući da je isto zabranjeno, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, upotrebom fizičke snage-tijela obio prozor dimenzija 100x50 cm, koji se nalazi iznad ulaznih vrata kafe bara “Kobra”, vlasništvo oštećenog  M.V., ušao u unutrašnjost objekta i iz istog oduzeo novac u iznosu od 330,00 eura koji se nalazio u dvije torbice i potvrdu od kladionice “Volcano” u iznosu od 49,56 eura, čime je sebi na štetu oštećenog pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od  379,56 eura.

Optužnica je potvrdjena 05.06.2017.godine.


08.06.2017.godine- Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju

Osnovni Sud u Cetinju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, podignutu protiv okrivljenog V.B. iz BiH., zbog krivičnog djela - teška krađa u produženom trajanju, izvršenog u saizvršilaštvu i protiv okrivljenog J.F. iz Cetinja, zbog krivičnog djela - teška krađa, izvršenog u saizvršilaštvu.

Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni V.B. i J.F. dana 09. marta 2017.godine, oko 22,00 časova, u selu Njeguši, opština Cetinje, po prethodnom dogovoru i zajedno sa još jednim, za sada nepoznatim licem, fizičkom snagom i podesnim sredstvom obili objekat vlasništvo oštećenog privrednog društva „I“ D.O.O. Podgorica, te u istom presijecanjem glavnog električnog provodnika obezbijedili beznaponsko stanje, a zatim pokidali bakarne elektroinstalacione kablove, u dužini od 680,00 metara, novčane vrijednosti od 462,40 eura, koje su odnijeli sa sobom, kao i da je okrivljeni V.B. dana 10. marta 2017.godine, oko 22,00 časova, u selu Njeguši, opština Cetinje, po prethodnom dogovoru i zajedno sa još dva za sada napoznata lica, provalio u objekat vlasništvo oštećenog privrednog društva „I“ D.O.O. Podgorica, tako što je ušao u isti kroz prozor čija se donja ivica nalazi na visini od oko 2,00 metra od tla, gdje je upotrebom fizičke snage i makazama koje je donio sa sobom, pokidao elektro-instalacione kablove, i prateću elektroinstalacionu opremu, u ukupnoj novčanoj vrijednosti od 565,33 eura, i smjestio u svoje putničko motorno vozilo marke,ali je u daljem oduzimanji i prisvajanju stvari oštećenog spriječen dolaskom službenika Uprave policije-Odjeljenja bezbjednosti Cetinje, zbog čega je bjekstvom napustio lice mjesta.

Optužnica je potvrđena 31.05.2017.godine.


25.05.2017.godine - Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju.

Osnovni Sud u Cetinju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, podignutu protiv okrivljenog P.S. iz Cetinja zbog krivičnog djela - teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 16.februara 2017.godine, oko 01,25 časova, u ul. »Baja Pivljanina« u Cetinju, upravljajući u saobraćaju putničkim motornim vozilom marke »Fiat Idea« ne pridržavajući se saobraćajnih propisa, ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život i tijelo ljudi, na način što, krećući se vozilom iz smjera zgrade Prijestonice Cetinje u smjeru spomenika »Vila«, pod dejstvom od 0,92 g/kg promilla apsolutnog alkohola u krvi, nije vozilo u kretanju držao što bliže desnoj ivici kolovoza, da s obzirom na brzinu kretanja vozila koja je bila od oko75 km/h, dok je dozvoljena brzina kretanja na tom putu bila ograničena do 50 km/h, kojom prilikom je prolaskom pored ugostiteljskog objekta »Ambasador«, prednjom stranom vozila naletio na zadnju stranu p.m.v. marke »Fiat Panda«, kojim se u istom smjeru, ispred njegovog vozila kretao oštećeni V. J. iz Cetinja, nakon čega je nastupila destabilizacija i nekontolisano kretanje vozila marke »Fiat Idea« po putu i njegov prelazak na trotoarski prostor, van lijeve ivice puta u smjeru kretanja, gdje je isto ostvarilo kontakt sa parkiranim vozilom marke »VW Golf VII«, parkiranim teretnim motornim vozilom marke »Mercedes« i motornim vozililom marke “Porshe” kojom prilikom je oštećeni V.J. zadobio tešku tjelesnu povredu, dok je na navedenim vozilima prouzrokovana imovinska šteta. 


01.06.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Osnovni sud u Beranama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog M.Š. zbog krivičnog djela - teška kradja.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 08.08.2015.godine, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, u mjestu Lipjan-Kosovo, oduzeo putničko motorno vozilo marke ”BMW X5”, vlasništvo oštećenog S.K. iz Minhena - Njemačka, u vrijednosti od 22.000,00 eura.

Optužnica je potvrdjena 17.05.2017.godine. 


30.05.2017.godine- Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju

Osnovni sud u Bijelom Polju potvrdio je optužnici Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju  protiv M. B. zbog krivičnog djela - teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.  

Optužnicom je predstavljano da je okrivljeni M.B. 29.01.2017. godine, oko 18:30 h, u krugu objekta  DOO ”Pelengić trade”, u Industrijskoj ulici, opština Bijelo Polje, upravljao radnom mašinom marke “Volvo” L 60 F,  ne pridržavajući se saobraćajnih propisa, čime je ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život i tijelo oštećenog  V. T.

Okrivljeni se radnom mašinom  kretao unazad,  a da se prethodno nije uvjerio da to može da učini na bezbjedan način, nije obratio pažnju na pješaka-oštećenog V. T. , koji je bio leđima okrenut radnoj mašini. 

Okrivljeni je radnom mašinom prolazio iza leđa oštećenog, udario ga točkom u glavu, nakon čega je oštećeni pao. Daljim kretanjem unazad okrivljeni je mašinom prešao preko desne strane tijela i glave oštećenog. Tom prilikom oštećeni je zadobio povrede opasne po život, od kojih je nastupila smrt.

Optužnica je potvrđena 25.05.2017.godine.


15.5.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici
 
Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 18.04.2017.godine, protiv okrivljenih D.D.,  Ć.T., N.G., V.T. i A.V., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni D.D. u periodu od 15. marta 2016.godine do polovine septembra 2016.godine, u Nikšiću, neovlašćeno, više puta, prodavao neutvrđene količine opojne droge heroin za neutvrđeni iznos novca, da je okrivljeni Ć.T. u periodu od 09. marta 2016.godine do polovine septembra 2016.godine, neovlašćeno kupovao, prodavao i radi prodaje držao opojnu drogu heroin, te radi prodaje neovlašćeno držao opojnu drogu marihuanu, na način što je u više navrata neovlašćeno kupovao neutvrđenu količinu opojne droge heroin za neutvrđene novčane iznose od okrivljenog D.D., koju opojnu drogu je zatim prepakivao u manje paketiće i prodavao, dok je pretresom njegove kuće pronađeno rasuto 9,145 grama opojne droge heroin i 0,618 grama  opojne droge marihuana.

Optužnicom je, takođe, predstavljeno da su okrivljeni N.G. i V.T. u periodu od 22.marta 2016.godine do 25. aprila 2016.godine, u Nikšiću, neovlašćeno kupovali i prodavali opojnu drogu heroin, a okrivljeni V.T. i neovlašćeno posredovao u kupovini opojne droge heroin i radi prodaje držao opojnu drogu marihuanu, na način što su neutvrđenu količinu opojne droge heroin zajedno kupovali od okrivljenog Ć.T. za neutvrđene novčane iznose, a zatim istu prepakivali i za neutvrđene novčane iznose prodavali, kao i da je okrivljeni A.V. u periodu od 25.aprila 2016.godine do polovine septembra 2016.godine, u Nikšiću, neovlašćeno kupovao i prodavao opojnu drogu heroin i radi prodaje držao opojnu drogu marihuanu.

Optužnica je potvrđena 04.05.2017.godine.


15.05.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici

Osnovni sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici od 19.04.2017.godine, podignutu protiv okrivljenog M.P., zato što je izvršio krivično djelo - razbojništvo i krivično djelo razbojništvo u pokušaju.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 23.januara 2017.godine, oko 13, 00 časova, u ulici Mila Radunovića, u Podgorici, ušao u market ‘’T.S. br.14’’, vlasništvo oštećenog d.o.o. T.S.P., iz ruksaka izvadio pištolj i uperio ga u radnicu, oštećenu I.M., i naredio joj da mu preda novac, da bi zatim prišao naplatnom pultu i iz registar kase oduzeo sav novac koji se u njoj nalazio u iznosu od 231,79 eura, nakon čega je iz objekta oduzeo 86 kutija cigareta raznih marki i 10 pakovanja kafe, ukupne vrijednosti 186,10 eura, na koji način je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 417,89 eura.

Optužnicom je, takođe, predstavljeno da je okrivljeni 25. januara 2017.godine, oko 10, 30 časova, u ulici Ivana Vujoševića br.35, u Podgorici, ušao u market ‘’T.S. br.21’’, vlasništvo oštećenog d.o.o. T.S.P., izvadio pištolj, repetirao ga i uperio u radnika, oštećenog N.M., i naredio da mu preda novac.

U tom trenutku oštećeni je okrivljenog uhvatio za ruku, u kojoj mu se nalazio pištolj, nakon čega je došlo do guranja među njima, da bi se okrivljeni istrgao iz ruku oštećenog i drškom pištolja oštećenog udario u glavu i tom prilikom mu nanio laku tjelesnu povredu.

Optužnica je potvrđena 08.05.2017.godine. Po predlogu tužioca, okrivljenom je produžen pritvor. 


12.05.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju

Osnovni sud u Ulcinju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju, podignutu protiv okrivljenog E.F. iz Ulcinja zbog krivičnog djela - teška krađa. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi  u noći 28/29.3.2017.godine, u Ulcinju, obijanjem oduzeo tudje pokretne stvari vlasništvo oštećenog N.B.iz Ulcinja i to: 1 štampač-skener marke HP, tip Laser pro MFP M125 nw, vrijednosti 126 evra, 1 muzičko pojačalo marke Sony, vrijednosti 39,20 evra, 1 resiver marke Dream multimedia, vrijednosti  16,81 evra, 1 računarski monitor marke BENQ, vrijednosti  1,41 evra, 1 DVD marke LG, vrijednosti 4,71 evra, 1 računarsku tastaturu marke MS, model KB-1616, vrijednosti 0,43 evra, 3 zvučnika marke MS, vrijednosti 1,68 evra, 3 zvučnika marke Pioneer, vrijednosti 20,58 evra, 1 ručnu baterijsku bormašinu sa punjačem marke Verto, vrijednosti 20 evra, 1 električnu bormašinu marke Verto, vrijednosti 20 evra, 2 kompleta ručnog alata okasto-viljuškastih ključeva, šrafcigeri i kliješta, vrijednosti 20 evra, 1 heftalicu, vrijednosti 1,68 evra, 1 strugač marke Schuller, vrijednosti  0,56 evra, 1 računarsko kućište, vrijednosti  1,13 evra, 1 muzičko pojačalo marke Stage line od 200 W, tip STA-102, vrijednosti 1,69 evra, 1 D-link sa kablovima i adapterom, vrijednosti 7,35 evra, 1 TP-link, model TL-WR740N sa adapterom, vrijednosti 52,50 evra, 1 TP – link, model TL-WA7210N, vrijednosti  3,36 evra, 1 D-link ruter, vrijednosti 3,36 evra, 1 ručni metal detector marke Gold Century, vrijednosti 3,29 evra, 1 prenosivi produžni kabal u koturu, vrijednosti 4,19 evra i 10 produžnih kablova, vrijednosti 85,75 evra, što sve ukupno čini 435,60 evra, na način što je koristeći noćne uslove i odsutnost vlasnika neopaženo prišao restoranu H. čiji je zakupac oštećeni, te šrafcigerom obio bravu aluminijumskih vrata istog, nakon čega je ulaskom u unutrašnjost u plastične kese stavio navedene stvari, koje je zatim odnio u vozilo koje je parkirao u blizini restorana, te se sa stvarima odvezao u nepoznatom pravcu, u namjeri da njihovim prisvajanjem pribavi sebi protivpravnu imovinsku korist u vrijednosti većoj od 150 evra, pri čemu je bio svjestan svoga djela i htio njegovo izvršenje

Optužnica je potvrđena 12.5.2017. godine.


10.05.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici
 
Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 20.04.2017.godine, protiv okrivljenog M.B., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni u periodu od neutvrđenog dana u maju mjesecu 2016.godine do 04. avgusta 2016.godine, u Nikšiću, u ulici VI Crnogorske T 17, neovlašćeno proizvodio marihuanu i biljke konoplje koje sadrže supstancu tetrahidrokanabinol (THC) u koncentraciji iznad 0,2%, a koja supstanca djeluje na centralni nervni sistem i izaziva stanje zavisnosti, na način što je u 10 saksija na balkonu svoga stana zasadio više sjemenki radi proizvodnje opojne droge i bilja, od kojih sjemenki je dobio 0,27 grama biljne materije – marihuane koja sadrži THC u koncentraciji iznad 0,2% od koje je napravio dva džointa i 4 biljke – stabljike konoplje na kojima je bilo 16,63 grama suve biljne materije koja sadrži THC u koncentraciji iznad 0,2%.

Optužnica je potvrđena 05.05.2017.godine.


10.05.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici
 
Viši sud u Podgorici  potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 03.04.2017.godine, protiv okrivljenog R.I., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 10.12.2016.godine, u ZIKS-u, opština Danilovgrad, kao i u kući u mjestu Komani - Ćafa bb, neovlašćeno radi prodaje držao opojnu drogu “buprenorfin”, “alprazolam” i “dijazepam”, kao i opojnu drogu marihuana.

Okrivljeni je u ZIKS-u, prilikom posjete svojoj supruzi, držao kod sebe, u štepu od donjeg veša jednu tabletu “ buprenorfina” neto mase 0,107 grama, dok je u svojoj torbi, koja se  nalazila ispred ulaznih vrata prijavnice ZIKS-a, držao opojnu drogu “alprazolam” i to 123 tablete u farmaceutskom pakovanju “ksalola” neto mase 12,054 grama, 15 tableta “dijazepama” neto mase 2,970 grama i 65 tableta “buprenorfina” neto mase 7,020 grama, dok su pretresom njegove kuće pronađene 4 tablete “alprazolama” neto mase 0,388 grama, kao i tri paketića sa opojnom drogom marihuanom, neto mase 1,744 grama.
Optužnica je potvrđena 04.05.2017.godine. 


10.05.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici
 
Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 13.04.2017.godine, protiv okrivljenog  G.V., zbog izvršenja krivičnog djela – ubistvo u pokušaju.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 15.02.2017.godine, oko 20,00 časova u Danilovgradu, u montažnom objektu u mjestu Grbe bb, sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog K.F.

Okrivljeni je nakon verbalnog sukoba, nožem, koji je držao u desnoj ruci, oštećenom  zadao udarac u predjelu vrata, nanoseći mu tešku tjelesnu povredu opasnu po život.

Optužnica je potvrđena 03.05.2017.godine.    


10.05.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici
 
Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici  od 10.04.2017.godine, protiv okrivljenog  R.B., zbog izvršenja krivičnog djela – ubistvo u pokušaju.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni  23.10.2016.godine, oko 01,30 časova, u Nikšiću, u ulici Novice Cerovića, ispred ugostiteljskog objekta “Montenegro pub”, pokušao da liši života oštećenog V.A., na način što je tokom tuče sa oštećenim uzeo nož koji je imao kod sebe i oštećenog V.A. ubo u predjelu grudi, nanoseći mu lake tjelesne povrede.

Optužnica je potvrđena 03.05.2017.godine. 


10.05.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici
 
Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici  od 18.04.2017.godine, protiv okrivljenog B.S., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 12.08.2016.godine, na parking prostoru u mjestu Škaljari, u neposrednoj blizini marketa “Idea”, opština Kotor, neovlašćeno radi prodaje držao opojnu drogu heroin, na način što je kod sebe, u desnom džepu bermuda, držao jednu kutiju cigareta “Winston”, u kojoj se nalazila jedna pvc kesa sa 13 aluminijskih paketića sa 2,37 grama opojne droge heroin.

Optužnica je potvrđena 03.05.2017.godine.


10.05.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici
 
Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 22.12.2016.godine, protiv okrivljenog J.C.K., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 16.07.2015.godine, u namjeri neovlašćene prodaje, iz Republike Irske unio u Crnu Goru jedan ručno pravljeni zamotuljak od plastične kese sa opojnom drogom marihuanom, neto mase 0,17 grama, šest manjih ručno pravljenih zamotuljaka od plastične kese sa 0,24 grama opojne droge MDMA, dvije tablete svijetložute boje sa opojnom drogom MDMA ukupne neto mase 0,60 grama i 15 tableta svijetlo zelene boje sa opojnom drogom MDMA ukupne neto mase 3,70 grama.

Optužnica je potvrđena 28.04.2017.godine. 


10.05.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju
 
Osnovni sud u Bijelom Polju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju od 25.04.2017.godine protiv okrivljenog Š.K. iz Bijelog Polja, zbog krivičnog djela - teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni Š.K. 10.02.2017.godine, oko 13,35 h, u mjestu Srđevac, opština Bijelo Polje, ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život i tijela ljudi, na način što je upravljao putničkim vozilom marke „Ford Fiesta", vlasništvo Š. M., magistralnim putem iz pravca Ribarevina u pravcu Berana, pod dejstvom alkohola pri koncentraciji od 1,15 promila apsolutnog alkohola u krvi.

Okrivljeni se vozilom nije kretao desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja, već je u saobraćajnoj situaciji kada je predstojalao mimoilaženje sa putničkim vozilom marke „VW Pasat 1.9 TDI“, kojim je krećući se iz suprotnog smjera svojom kolovoznom trakom upravljao oštećeni A. A., vozilo izmicao bočno ulijevo, zbog čega je došlo do čeono bočnog sudara.

Tom prilikom je oštećeni A.A. zadobio tešku tjelesnu povredu, a saputnik u njegovom vozilu, oštećeni D. A., laku tjelesnu povredu, dok je na vozilima prouzrokovana imovinska šteta.

Optužnica je potvrđena 09.05.2017.godine.


10.05.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću od 18.04.2017.godine, protiv okrivljenog D.D., zbog krivičnog djela - teška krađa.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni D.D. u februaru 2017.godine u Nikšiću, u mjestu Kočani, obio porodičnu kuću vlasništvo K. S., na način što je pomoću šrafcigera otvorio balkonski prozor, nakon čega je ušao u unutrašnjost kuće odakle je oduzeo bakreni poklopac – kapu za mašinski rakijski  kazan, bakreni kazan  u kojem se kuva trop, spojnu cijev kazana – lulu i savijenu bakrenu cijev koja se nalazi unutar kazana za vodu, akumulatorsku bušilicu marke „Vetro“, 20 metara bakarnih cijevi za parno grijanje Ø12mm, bušilicu – čekićaru nepoznate marke, garnituru burgija, jedan reflektor i više komada sitnog alata.

Okrivljeni je u unutrašnjost kuće našao ključ kojim je otključao vrata na pomoćnom objektu – garaži i iz iste oduzeo  brusilicu marke „Blek deker“, bušilicu marke „Volker  best“, 20 metara crijeva za vodu sa motalicom, 2 dimižane zapremine od po 5 litara u kojima se nalazilo po 5 litara rakije jabukovače, u ukupnoj vrijenosti od 755,00 eura.

Optužnica je potvrđena 03.05.2017.godine.


28.04.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici

Osnovni sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici podignutu protiv okrivljenog B.R. zato što je izvršio krivično djelo -  teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni B.R., dana 23.01.2017.godine, oko 13,00 časova, na lokalnom putu Podgorica - Danilovgrad, u mjestu Podanje, u Danilovgradu, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost  život i tijelo ljudi, na način što upravljajući putničkim motornim vozilom marke ‘’Peugeot 308’’, registarskih oznaka PG…, u pravcu Podgorice, pod dejstvom alkohola, pri koncentraciji od 1,14 promila apsolutnog alkohola u krvi, nije držao potrebno odstojanje od vozila koje se kretalo ispred njega tako da može blagovremeno da uspori ili da se zaustavi, ako vozilo ispred njega uspori ili se zaustavi, usljed kojih propusta je prednjim desnim dijelom vozila udario u zadnji dio autobusa ‘’Tezeller LR 280 S’’, registarskih oznaka DG…, kojim je u istom pravcu upravljao M.S. i koji je prolazeći pored autobuskog stajališta smanjio brzinu kretanja, kojom prilikom je saputnik u vozilu okrivljenog, oštećeni G.P., zadobio tešku tjelesnu povredu. Optužnica je potvrđena 11.04.2017.godine.


28.04.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog B.M., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 18.02.2017.godine, u Baru, u ulici Borska br.3, neovlašćeno radi prodaje držao opojnu drogu amfetamin, na način što je u spavaćoj sobi, u ormaru sa garderobom, držao sakriveno 10,01 grama ove opojne droge, koja je bila upakovana u 19 pvc zamotuljaka. Optužnica je potvrđena 24.04.2017.godine.


21.04.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici
 
Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 03.04.2017.godine, protiv okrivljenog K.R., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 17.02.2017.godine, u Podgorici, u ulici 27. marta,  u blizini pekare “Anđela”, neovlašćeno, radi prodaje držao opojnu drogu heroin, na način što je u desnoj ruci držao dva papirna zamotuljka u kojima se nalazilo 2,317 grama ove opojne droge, a u donjem vešu jedno veće pakovanje sa 9,583 grama opojne droge heroin. Droga je bila namijenjena daljoj neovlašćenoj prodaji.

Optužnica je potvrđena 19.04.2017.godine. 


21.04.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici
 
Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 17.03.2017.godine, protiv okrivljenog K.D., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni  08. i 09.02.2017. godine, u Tivtu, neovlašćeno prodao i radi prodaje držao opojnu drogu heroin, na način što je 08.02.2017.godine prodao NN licu jedan paketić sa opojnom drogom heroin za iznos od 7,00 eura, dok je u stanu u kojem živi, u ladici stola u dnevnom boravku držao, radi dalje prodaje 4,162 grama opojne droge heroin upakovane u petnaest ručno pravljenih paketića od aluminijumske folije.

Osim toga, okrivljeni je u džepu donjeg dijela trenerke držao pvc kesu u kojoj su se nalazila 4 ručno pravljena paketića od aluminijumske folije ukupne mase 1,091 grama, u kojima se nalazila droga namijenjena daljoj prodaji.

Optužnica je potvrđena 19.04.2017.godine.


18.04.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici
 
Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 28.03.2017.godine, protiv okrivljenog R.M., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni tokom druge polovine 2016.godine u Baru, neovlašćeno proizveo opojnu drogu marihuanu, na način što je na brdu Sutorman zasadio više sjemenki navedene opojne droge radi proizvodnje, od kojih sjemenki je dobio konoplje ukupne neto mase suve biljne materije od 42,321 grama.

Optužnica je potvrđena 07.04.2017.godine. 


18.04.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici
                  
Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 27.03.2017. godine, protiv optuženog G.A., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je optuženi 04.03.2017.godine, na graničnom prelazu Božaj, iz Republike Albanije, neovlašćeno radi dalje prodaje unio u Crnu Goru, te prenosio opojnu drogu marihuanu, ukupne neto mase 24.381,25 grama. Opojna droga bila je sakrivena u unutrašnjosti vozila marke “VW” tip “Multivan”, vlasništvo A.B., supruge optuženog. Vozilom je upravljao optuženi.

Optužnica je potvrđena 06.04.2017.godine.


18.04.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici
 
Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 01.03.2017.godine, protiv okrivljenog K.R., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 18.01.2017.godine, u Herceg Novom, neovlašćeno proizveo i radi prodaje držao opojnu drogu marihuanu, na način što je uzgajao biljku cannabis sativa, a zatim je ubrao njene plodove i proizveo 84,325 grama opojne droge marihuane, od čega je jedan dio mase 65,620 grama upakovao u 50 manjih paketića, a zatim u dva zamotuljka od plastične kese, a drugi dio mase 18,705 grama držao u jednom zamotuljku od plastične kese, koju opojnu drogu je radi dalje prodaje držao ispod kreveta u dnevnoj sobi.

Optužnica je potvrđena 30.03.2017.godine.


10.04.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Osnovni sud u Beranama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog D.M, zbog krivičnog djela - teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 12.02.2017.godine, oko 14,30 časova, na regionalnom putu Berane-Andrijevica, u mjestu Gradinsko polje, Opština Berane, upravljajući putničkim motornim vozilom marke Audi A6, reg.oznaka ….. iz pravca Berana u pravcu Andrijevice ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost živote i tijela ljudi, na način što je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u oraganizmu sa sadržinom od 1,35% /pro mile/ i brzinom oko 90,1 km/h, iako je na tom dijelu puta brzina kretanja vozila ograničena saobraćajnim znakom na 70 km/h i što vozilo kojim je upravljao, s obzirom na brzinu kretanja, nije držao na takvom rastojanju od drugih vozila da ne bi izazvao opasnost i ometao druge učesnike u saobraćaju, usled čega je bez intenzivnog kočenja čeonom više desnom stranom svog vozila naletio na zadnju više lijevu stranu putničkog motornog vozila marke VW Polo Sity, reg.oznaka ….., koje se kretalo ispred njega iz pravca Berana u pravcu Andrijevice, a kojim je upravljao N.O, koje je potom potisnuo u smjeru svog kretanja, a kojom prilikom su tjelesne povrede zadobili i to oštećeni N.O. teške tjelesne povrede u vidu potresa mozga, istegnuća vratne kičme, jače kontuzije grudnog koša i većih krvnih podliva u predjelu potiljka, dok je oštećeni V.P. koji se nalazio na mjesto suvozača u putničkom motornom vozilu marke VW Polo Sity, zadobio lake tjelesne povrede u vidu oguljotine u predjelu nosa, na dorzalnoj strani lijeve šake i u predjelu lijeve slabine, iako je bio svjestan da svojom radnjom može učiniti djelo i njegove zabranjenosti pa je na to pristao, dok je olako držao da do teške tjelesne povrede nekog lica neće doći.

Optužnica je potvrdjena 03.04.2017.godine.


10.04.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici

Osnovni sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici  od 17.03.2017.godine, podignutu protiv okrivljenog G.M., zato što je izvršio krivično djelo - razbojništvo.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 19.01.2017.godine, oko 01,00 čas, u naselju Zagorič, u Podgorici, zajedno sa NN licem ušao u market ‘’T.’’, vlasništvo oštećenog V.D.

Tom prilikom okrivljeni G.M. držao je nož u ruci, a NN lice pištolj. Oni su naredili oštećenom da im preda novac iz kase i cigarete, što je oštećeni iz straha i uradio, iz kase je izvadio i predao im novac u ukupnom iznosu od 66,00 eura i 26 kutija cigareta raznih marki ukupne vrijednosti 58,40 eura. Nakon toga okrivljeni i NN lice napustili su prodavnicu, pribavivši sebi protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 124,40 eura. Optužnica je potvrđena 31.03.2017.godine. Po predlogu tužioca, okrivljenom je produžen pritvor.


07.04.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici
 
Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 20.03.2017.godine, protiv okrivljenog Đ.S., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 22.02.2017.godine, u Budvi, neovlašćeno radi dalje prodaje držao opojnu drogu marihuanu, na način što je kod sebe i u vozilu marke “VW Polo”, zapakovanu u tri veća i jedan manji zamotuljak, držao marihuanu ukupne neto mase  95,252 grama, koja mu je služila za dalju prodaju.

Optužnica je potvrđena 05.04.2017.godine.


07.04.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici
 
Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 24.03.2017.godine, protiv okrivljenog U.M., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 09.02.2017.godine, oko 14,00 časova, na graničnom prelazu Ilino Brdo – Opština Nikšić, neovlašćeno, radi prodaje držao opojnu drogu marihuanu, na način što je navedenog dana opojnu drogu marihuanu upakovanu u 11 pakovanja od pvc folije, neto mase 10170,93 grama, držao sakrivenu ispod zadnjih tapacira sa lijeve i desne strane vozila marke “Renault Clio”, vlasništvo rent-a-car agencije “S. S." kojim je upravljao.

Optužnica je potvrđena 05.04.2017.godine.


 

6.04.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv optuženog M.G., zbog izvršenja krivičnog djela – teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 05.10.2016.godine, oko 17,00 časova, na magistralnom putu Podgorica – Cetinje, u mjestu zv.”Belveder”, opština Cetinje, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa, ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život i tijelo oštećenog S.S., na način što je upravljajući svojim vozilom na motorni pogon, marke “Alfa Romeo” bez reg. oznaka, namijenjenim za auto trke, u pripitom stanju, pod dejstvom alkohola od 0,76 promila alkohola u krvi i brzinom od najmanje 114 km/čas, iako je saobraćajnim znakom brzina ograničena na 70 km/čas, usled čega je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u metalnu bankinu po lijevoj strani kolovoza, kada je došlo do zapaljenja prednjeg dijela vozila, kojom prilikom je suvozač u njegovom vozilu S.S. zadobio teške tjelesne povrede usled kojih je na licu mjesta nastupila smrt. Optužnica je potvrđena 04.04.2017.godine.


 5.04.2017.godine  – Potvrđena  optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog M.P., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni u periodu od  07.07.2016.godine do 17.09.2016.godine, u Nikšiću, neovlašćeno prodavao opojnu drogu heroin i buprenorfin, dok je dana 21.12.2016.godine neovlašćeno radi prodaje držao heroin, na način što je u navedenom periodu po dogovoru koji je ostvarivao putem mobilnog telefona i ličnim kontaktima sa licima kojima je neovlašćeno prodavao opojnu drogu, zakazivao mjesto primopredaje droge, te je tako za neutvrđeni novčani iznos  prodao 1,632 grama opojne droge heroin i šest tableta buprenorfina ukupne neto mase 0,593 grama, a za novčani iznos od 15,00 eura prodao je jedan paketić od 0,264 grama opojne droge heroin, dok su dana 21.12.2016.godine  ovlašćeni policijski službenici na polici u spavaćoj sobi okrivljenog pronašli 0,157 grama opojne droge heroin. Optužnica je potvrđena 03.04.2017.godine.


05.04.2017.godine  – Potvrđena  optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici

Osnovni sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici  podignutu protiv okrivljenog S.S., zato što je izvršio krivično djelo - razbojništvo.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 24.02.2017. godine, oko 20,00 časova, u Podgorici, prijetnjom da će neposredno napasti na život i tijelo, oduzeo tuđu pokretnu stvar u namjeri da njenim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, na način što je u prodavnici ‘’I.’’, koja posluje u okviru oštećenog privrednog društva ‘’M. C.G.’’, lijevom rukom uhvatio za desno rame radnicu, oštećenu J.M., a kuhinjski nož koji je držao u desnoj ruci usmjerio u pravcu njenog stomaka, naređujući joj da mu preda novac, pa je oštećena iz straha, iz kase izvadila i predala mu 170,00 eura, koji novac je okrivljeni uzeo, a zatim napustio prodavnicu, pribavivši sebi protivpravnu imovinsku korist u označenom iznosu.  Po predlogu tužioca, okrivljenom je produžen pritvor. Optužnica je potvrđena 29.03.2017.godine.


05.04.2017.godine  – Potvrđena  optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici

Osnovni sud u Podgorici potvrdio je  optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici  podignutu protiv okrivljenog C.L. zato što je izvršio krivično djelo - teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni C.L., dana 24.novembra 2016.godine, oko 13,00 časova, na magistralnom putu M-2 Golubovci - Podgorica, na raskrsnici puteva Podgorica-Ponari-Mataguži-Virpazar, u mjestu Golubovci, u Podgorici, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život i tijelo ljudi, na način što je upravljajući teretno – vučnim vozilom marke ‘’V.’’ FH 4x2, registarskih oznaka SK… i priključnim vozilom ‘’S.’’ SKO registarskih oznaka SK…, u pravcu Podgorice, preduzeo radnju skretanja udesno u pravcu Mataguža, a da se prethodno nije uvjerio da to može da učini na bezbjedan način, u trenutku kada se ispred njega kretao bicikl kojim je upravljao oštećeni R.R., sa namjerom da zadrži pravolinijsko kretanje kroz raskrsnicu u pravcu Podgorice, usled čega je prednjim desnim bočnim dijelom svog vozila udario u biciklistu, kojom prilikom je oštećeni R.R. zadobio tešku tjelesnu povredu, od kojih tjelesnih povreda je kod oštećenog R.R. nastupila smrt dana 22.12.2016.godine. Po predlogu tužioca, okrivljenom je produžen pritvor nakon podizanja optužnice. Optužnica je potvrđena 31.03.2017.godine.


04.04.2017.godine  – Potvrđena  optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio  je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog M.D., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni u periodu od 04.06.2016.godine do 27.07.2016. godine, u Nikšiću, neovlašćeno prodavao opojnu drogu marihuanu, na način što je u navedenom periodu po dogovoru, koji je ostvarivao lično i putem mobilnog telefona, zakazivao mjesto primopredaje droge i u više navrata  za neutvrđene novčane iznose neovlašćeno prodao 2,84 grama opojne droge marihuane. Optužnica je potvrđena 30.03.2017.godine.


31.03.2017.godine - Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju
 
Osnovni Sud u Cetinju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, podignutu protiv okrivljenog O.D.iz Podgorice, zbog krivičnog djela  - teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 25. decembra 2016. godine, u 23,15 časova, na magistralnom putu Cetinje - Podgorica, u mjestu Dobrsko selo, opština Cetinje, upravljajući u saobraćaju putničkim motornim vozilom marke »VW Polo«, vlasništvo oštećenog B.S. iz Budve, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa, ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život i tijelo ljudi, na način što, krećući se vozilom iz smjera Podgorice u smjeru Cetinja, pod dejstvom od 1,92 % promilla apsolutnog alkohola u krvi, nije vozilo u kretanju držao što bliže desnoj ivici kolovoza, kojom prilikom  je prolaskom kroz mjesto Dobrsko selo, vozilom zahvatio dio lijeve - suprotne kolovozne trake, a u fazi mimoilaženja sa putničkim motornim vozilom marke » VW Golf VI «, vlasništvo »H...b...« A.D.Podgorica, kojim je upravljao oštećeni S.E. iz Podgorice, usljed čega je na lijevoj kolovoznoj traci  smjera kretanja vozila »VW Polo«, došlo do kontakta - sudara prednjih djelova  vozila »VW Polo« i vozila » VW Golf  VI«, od koje siline sudara, su saputnici u vozilu okrivljenog - oštećeni B.S. i O.S., oboje iz Budve, kao i oštećeni S.E., zadobili teške tjelesne povrede. Optužnica je potvrđena 28.03.2017.godine.


31.03.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva, protiv okrivljenog R.M. zbog krivičnog djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 11.11.2016 godine u Nikšiću u ulici Trebješkoj, upravljao putničkim motornim vozilom marke ''Mercedes'' i time tako ugrozio saobraćaj da je doveo u opasnost život i tijelo oštećenog S.Nj., i to na način što je navedenim vozilom upravljao bez položenog vozačkog ispita i pod dejstvom alkohola pri koncentraciji od 1,44 promila apsolutnog alkohola u krvi, i što  krećući se navedenom ulicom iz pravca naselja Ozrinići u pravcu Bulevara 13 jul brzinu kretanja vozila nije prilagodio karakteristikama, stanju puta, vidljivosti i atmosferskim prilikama tako da vozilo može blagovremeno da zaustavi pred svakom preprekom koju pod datim uslovima može da predvidi i na način kojim ne ugrožava bezbjednost saobraćaja pa je vozeći brzinom od oko 60 km/h iako je prilagođena brzina bila do 40 km/h u  jednom momentu izgubio kontrolu nad vozilom, kada  je došlo do zanošenja i prelaska vozila na lijevu stranu kolovoza gdje došlo do sudara sa putničkim motornim vozilom marke ’’Peugeot 306’’ kojim je iz suprotnog smjera upravljao S.Nj., kojom prilikom je oštećeni S.Nj. zadobio  tešku tjelesnu povredu u vidu preloma dva  rebra sa lijeve strane i preloma proksimalnog članka kažiprsta lijeve ruke. Optužnica je potvrđena 24.03.2017.godine.


31.03.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva, da su okrivljeni K.D., H.S i T.F. kao saizvršioci izvršili krivično djelo teška krađa. Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni tokom noći 31.01.2017.godine u Nikšiću, po prethodnom dogovoru obili magacin i radionicu ''Frigo Sistem'' vlasništvo M.I.  koje su locirane  u prostorijama ''Sportskog Centra '' Nikšić u ulici Njegoševoj, a na način što je okrivljeni T. F. polomio staklo na donjem dijelu ulaznih vrata i kroz tako napravljeni otvor ušao u unutrašnjost objekta odakle je oduzeo 180 metara elektro kabla 4x075 mm, 170 metara elektro kabla 3x1,5 mm,145 metara elektro kabla 3x2,5 mm, 165 metara elektro kabla  kabla 5x1,5 mm, 140 metara elektro kabla 5x2,5 mm,50 metara elektro  kabla 5x4mm, 50 metara elektro kabla 5x6 mm, koji kabal je kroz napravljeni otvor dodao K.D. koji se nalazio na vratima objekta, a za koje vrijeme je okrivljeni H.S. čuvao stražu, nakon čega sva trojica okrivljenih navedene kablove ubacaju u gepek od taksi vozila koje je prethodno pozvao okrivljeni H.S., te iste odvoze u kuću T.F. u naselju Buda Tomovića br.16, nakon čega se ponovo vraćaju do ''Sportskog Centra'' kada u unutrašnjost objekta ulaze okrivljeni H. S. odakle iznosi 25 metara bakarnih cijevi ø 28, 20 metara bakarne cijevi ø 22, 25 metara bakarne cijevi ø 18, 30 metara bakarne cijevi ø 15, 20 metara bakarne cijevi ø 12, 27 metara bakarne cijevi ø 10, 15 metara bakarne cijevi  ø 35, 15 meta bakarne cijevi ø 42, 10 metra cijevi ø 54,koje cijevi je kroz napravljeni otvor dodao T. F. koji se nalazio na vratima objekta, a za koje vrijeme je okrivljeni K.D. čuvao stražu, nakon čega sva trojica okrivljenih navedene bakarne cijevi ubacaju u gepek od taksi vozila koje je prethodno pozvao okrivljeni H.S., te iste odvoze u kuću T.F. u naselju BudaTomovića br.16, u vrijednosti od 2.017,50 eura. Optužnica je potvrđena 24.03.2017.godine.


27.03.2017.godine - Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju

Osnovni Sud u Cetinju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, podignutu protiv okrivljenog Đ.Z.iz Cetinja, zbog krivičnog djela - teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 13. avgusta 2016.godine, oko 23,05 časova, na magistralnom putu Cetinje-Podgorica, u mjestu Dobrska Župa, opština Cetinje, upravljao putničkim motornim vozilom marke »Škoda Octavia«, vlasništvo njegovog oca - oštećenog Đ. Ž. iz Podgorice, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa, čime je ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost imovinu čija vrijednost prelazi iznos od dvadeset hiljada eura.

Krećući se navedenim vozilom iz smjera Cetinja u smjeru Podgorice, pod dejstvom od 1,43% promilla apsolutnog alkohola u krvi, okrivljeni vozilo u kretanju nije držao što bliže desnoj ivici kolovoza, uslijed čega je  prilikom savladavanja kritičnog poteza puta, došlo do kontakta vozila marke »Škoda Octavia« i vozila marke »BMW« X6,nakon čega je nastupila destabilizacija, rotiranje i skretanje vozila marke »BMW« X6.

Tom prilikom je na vozilu marke »Škoda Octavia«, vrijednosti 7.725,25 eura, nastupila imovinska šteta u iznosu od 5.214,00 eura, dok je na vozilu marke »BMW« X6, vrijednosti 71.235,00 eura, nastupila imovinska šteta u iznosu od 58.625,00 eura.

Optužnica je potvrđena 10.03.2017.godine.


23.03.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici
 
Osnovni sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici  podignutu protiv okrivljenih M.V. i M.V. zato što su kao saizvršioci izvršili krivično djelo razbojništvo, i protiv I.S. zato što je izvršio krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni M.V. i M.V., dana 26.12.2016.godine, oko 20,00 časova, u Podgorici, prijetnjom da će napasti na život i tijelo radnice u marketu, oštećene A.S., tuđu pokretnu stvar oduzeli drugom u namjeri da njenim prisvajanjem sebi pribave protivpravnu imovinsku korist u iznosu preko 150,00 eura, na način što su zajedno ušli u objekat marketa ‘’F.’’, gdje je M.V. držeći pištolj u ruci oštećenoj radnici A.S., naredio ‘’Ovo je pljačka, daj pare’’, koja je tom prilikom iz straha pala na pod, što su okrivljeni iskoristili i zajedno odvalili kasu, sa kojom je M.V. istrčao iz objekta, dok je M.V. sa pulta oduzeo tri kutije cigareta marke ‘’Marlboro’’, da bi im istog dana oko 21,30 časova, okrivljeni I.S., nakon što su mu okrivljeni saopštili da su izvršili krivično djelo, pomogao da ne budu otkriveni kao učinioci ovog krivičnog djela, na način što se svojim vozilom, kretao ispred vozila kojim je upravljao M.V., kako bi ga obavijestio ukoliko naiđe na policiju, sve do mjesta gdje su okrivljeni sakrili kasu, da bi potom okrivljeni razbili kasu u kojoj se nalazilo 1.625,00 eura, koji novac su okrivljeni M.V. i M.V. podijelili, a I.S. su dali jednu kutiju cigareta marke ‘’Marlboro’’.  Optužnica je potvrđena 16.03.2017.godine.


21.03.2017.godine - Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici

Osnovni sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici  podignutu protiv okrivljenih V.M. i M.D. zato što su izvršili krivično djelo prevara u pokušaju.

Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni krajem avgusta i u prvoj polovini septembra 2016.godine, u Cetinju i Podgorici, u namjeri da drugom pribave protivpravnu imovinsku korist u iznosu koji prelazi tri hilajde eura, pokušali da dovedu koga lažnim prikazivanjem činjenica u zabludu i time ga navedu da ovaj na štetu tuđe imovine nešto učini, na način što je okrivljena V.M., dana 07.09.2016.godine, oko 13,30 časova, u filijali ‘’H.B.’’, u Podgorici, šalterskom radniku M.P., predala lažni nalog za prenos srestava u iznosu od 7.650,00 eura, sa računa oštećenog privrednog društva ‘’H.M.’’ iz Nikšića, kao platioca, na račun D.J. sa Cetinja, kao primaoca, sa navodnom svrhom plaćanja – uplate zakupa za poslovni prostor, za period od 01.09.2016.godine do 01.09.2017. godine, ovjeren službenim pečatom oštećenog, a koji joj je 31.08.2016. godine, u Cetinju, sa lažnim punomoćjem od 01.08.2016.godine, predao okrivljeni M.D., kojim se navodno odgovorno lice oštećenog društva opunomoćuje da u ime oštećenog, u ‘’H.B.’’ i svim njenim filijalama u Crnoj Gori, može predavati naloge platioca za prenos sredstava, i tako pokušala da ga dovede u zabludu kako bi izvršio prenos sredstava u korist D.J., međutim šalterski radnik nije izvršio iniciranu novčanu transkaciju već je obavijestio policiju, pošto je direktor banke, elektronskom poštom obavijestio sve filijale banke da su okrivljeni prethodno, u filijali banke u Cetinju koristeći lažno punomoćje i lažni nalog za prenos platioca, doveli u zabludu šalterskog radnika i time ga naveli da sa računa oštećenog društva prenese novac na račun okrivljenog M.D., kako bi onemogućile sve transkacije čiji su inicijatori okrivljeni. Optužnica je potvrđena 15.03.2017.godine.


14.03.2017.godine - Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju

Osnovni Sud u Cetinju potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, podignutu protiv okrivljenog L.D. iz Cetinja, zbog krivičnog djela prevara iz čl.244 st.4 u vezi st.1 Krivičnog zakonika. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni neutvrđenog dana u oktobru, novembru i decembru mjesecu 2011.god, kao i početkom januara mjeseca 2012.god. u Cetinju, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, lažnim prikazivanjem činjenica o porijeklu i regularnosti putničkog motornog vozila marke „Porsche 911 Carerra“, stranih reg.oznaka BFY..., br.šasije WP...., doveo u zabludu oštećenog B.M. državljanina Ruske Federacije i time istog naveo da mu na štetu svoje imovine, u više navrata isplati ukupan novčani iznos od 48.800,00 eura. Optužnica je potvrđena 07.03.2017.godine.


14.03.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici

Osnovni sud u Podgorici potvrdio je  optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, podignutu protiv okrivljenog A.Đ. zato što je izvršio krivično djelo teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.
Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni A.Đ., dana 06.09.2016.godine, oko 16,00 časova, na putu Cetinje-Podgorica, u mjestu Barutana, teritorija Glavnog grada Podgorica, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost  život i tijelo ljudi, na način što je upravljao putničkim motornim vozilom marke ‘’Reno Senik’’, registarskih oznaka PG…, iz pravca Cetinja prema Podgorici, lijevom saobraćajnom trakom desne kolovozne trake,  pri čemu vozilo u kretanju nije držao što bliže desnoj ivici kolovoza i na tolikoj udaljenosti od te ivice da s obzirom na brzinu kretanja vozila od 72 km/h i stanje puta – sa betonskim ivičnjacima sa obje strane i mokrim od kiše, ne ugoržava druge učesnike u saobraćaju i ne izlaže sebe opasnosti, već je vozilo usmjerio udesno, izašao van kolovoza i udario u betonski ivičnjak pored puta, kojom prilikom su putnici u njegovom vozilu, oštećeni B.Đ. i T.Đ. zadobili teške tjelesne povrede, od kojih tjelesnih povreda je kod oštećenog B.Đ. nastupila smrt. Optužnica je potvrđena 03.03.2017.godine. 


 

10.03.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, protiv okrivljenih Ž.M. i V.U.  zbog izvršenja krivičnog djela – razbojništvo, kojom optužnicom je predstavljeno da su optuženi dana 17.08.2016.godine,  oko 10,30 časova, u Nikšiću, u mjestu Kočani, po prethodnom dogovoru, silom i prijetnjom da će neposredno napasti na život i tijelo oštećenih K.M. i Đ.R. – službenika Pošte Crne Gore, maskirani  i sa pištoljima u rukama ušli u poslovnicu Pošte, odakle su uzeli novac u iznosu od 5.865,62 € koji se nalazio na radnom stolu. Optužnica je potvrđena 23.02.2017.godine.


10.03.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog B.N., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 14.12.2016.godine, u Podgorici, u ulici Đ.Miraševića, neovlašćeno radi prodaje držao i na drugi način stavio u promet opojnu drogu marihuanu, na način što je O.M. poklonio 5 pvc pakovanja sa ovom opojnom drogom  u ukupnoj količini od 3,385 grama, kao i neovlašćeno radi prodaje držao opojnu drogu marihuanu u torbici koja se nalazila u  njegovom  vozilu marke “VW Passat” reg.oznake BD BA ...... u količini od 16,030 grama, kao i 11 manjih aluminijumskih pakovanja sa opojnom drogom marihuanom koji su se nalazili u ladici vozila i 8 pakovanja od aluminijumske folije u unutrašnjosti džepa od jakne u ukupnoj količini od 14,157 grama opojne droge marihuane. Optužnica je potvrđena 02.03.2017.godine.


10.03.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog B.G., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni u periodu od početka januara 2016.godine, pa do 03.03.2016.godine, u svojoj kući, u mjestu Stologlav, Opština Danilovgrad, neovlašćeno prodavao opojnu drogu heroin, na način što je u navedenom periodu prodao neutvrđenu količinu heroina, za sada nepoznatim licima, dok je dana 28.02.2016.godine Đ.M. prodao jednu pvc kesicu sa heroinom za neutvrđeni iznos novca. Optužnica je potvrđena 24.02.2017.godine.


10.03.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog L.D., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 10.12.2016.godine, u Kotoru, u diskoteci “Maksimus, neovlašćeno držao radi prodaje ukupno 4,447 grama opojne droge MDMA i 2,853 grama opojne droge amfetamina, koje droge je pripremio za prodaju korisnicima istih. Optužnica je potvrđena 02.03.2017.godine.


10.03.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Osnovni sud u Beranama potvrdio optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog M.M., zbog krivičnog djela teška - kradja u pokušaju. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni u noći 27.01.2017.godine, oko 23,10 časova, u ul.“Svetog Save”, Opština Berane, sposoban da sahvati značaj svog djela i upravlja svojim postupcima i svjestan svog djela čije je izvršenje htio, znajući da je njegovo djelo zabranjeno, obijanjem, tuđu pokretnu stvar pokušao da oduzme drugom u namjeri da njenim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu preko 150,00 eura, na način što je uz upotrebu podesnog sredstva pokidao napojna kabla za kameru video nadzora, alarm i osvjetljenje na maloprodajnom objektu-kiosku “Tabacco Shop doo Podgorica” br.47, a nakon toga je upotrebom fizičke snage tijela polomio staklo 50x100cm na izlogu sa desne strane kioska i kroz tako napravljen otvor pokušao da izvuče kompjuter i registar kasu, kada je zatečen od strane policijskih službenika Uprave policije CB Berane i spriječen u daljem izvršenju krivičnog djela. Optužnica je potvrdjena 07.03.2017.godine.


03.03.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom

Osnovni sud u Herceg Novom potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom,protiv okrivljenih B.V., V.V i  K.D.zbog krivičnog djela - teška krađa. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni B.V. u periodu od  07. septembra do  12.novembra 2016. godine u Baošićima i Bijeloj - opština Herceg Novi u tri navrata obio prodavnice “Merkator CG” iz kojih je oduzeo cigarete u ukupnoj vrijednosti 4.351 € , te dana 26.novembra 2016. godine okrivljeni B.V., V.V., i K.D. u Baošićima, opština Herceg Novi, obili prodavnicu “Merkator CG” iz koje su oduzeli cigarete, kozmetiku i alkoholno piće u ukupnoj vrijednosti od 4.787,00 €. Optužnica je potvrđena 28.02.2017.godine.


28.02.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama 

Osnovni sud u Beranama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenih D.A, S.R, A.S. svi iz Berana, zbog krivičnog djela - teška kradja u saizvršilaštvu. Optužnicom je predstavljeno da su:
- dana 12.12.2016.godine, u vremenskom periodu od 21,00 do 23,50 časova, zajedno, u selu Praćevac, opština Berane, sposobni da shvate značaj svog djela i upravljaju svojim postupcima i svjesni zabranjenosti svog djela, čije su izvršenje htjeli, obili kuću oštećenog R.R, na način što su podesnim sredstvom odvalili baglame i bravicu sa prozora od dnevne sobe na prvom spratu, dimenzija 140x120 cm, isti otvorili i kroz tako otvoren uskočili u unutrašnjost, sišli u podrum i iz istog oduzeli: jedan pištolj marke “Bereta” fbr.860510, u vrijednosti od 100,00 eura; jednu kutiju metaka (25) za pištolj marke “Bereta”, u vrijednosti od 12,50 eura; jednu bušilicu, zelene boje marke “IMCT Drill Rhino”, u vrijednosti od 60,00 eura, i jednu ukrasnu bejzboj palicu, dužine oko 50 cm, sa natpisom “Profesional ball”, u vrijednosti od 20,00 eura, a sve u namjeri da njihovim prisvajanjem sebi pribave protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 192,50 eura
- dana 12.12.2016.godine, u vremenskom periodu od 21,00 do 23,50 časova, zajedno, u selu Praćevac, Opština Berane, sposobni da shvate značaj svog djela i upravljaju svojim postupcima i svjesni zabranjenosti svog djela, čije su izvršenje htjeli, obili kuću oštećenog M.S, na način što su podesnim sredstvom odvalili bravu od ulaznih vrata, ista otvorili i ušli u unutrašnjost, odvalili drvena vrata od kuhinje i sobe i sa komode u dnevnoj sobi oduzeli jedan televizor marke “Vox” sa daljinskim upravljačem, u vrijednosti od 350,00 eura; jedan daljinski upravljač od Total TV-a, u vrijednosti od 7,50 eura i jedan par rukavica marke “Albo Buting”, u vrijednosti od 1,50 eura, a sve u namjeri da njihovim prisvajanjem sebi pribave protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 359,50 eura.

Optužnica je potvrdjena 21.02.2017.godine.    


27.02.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici  od 03.02.2017. godine, protiv okrivljenog  D.D.,  zbog  izvršenja krivičnog  djela – teško ubistvo u pokušaju, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni  07.11.2016.godine, između 13,30 i 13,50 časova, u Nikšiću, u ul.Serdara Šćepana, sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog B.A., neovlašćeno noseći na javnom mjestu pištolj marke “CZ”M-70, cal 7,65 mm, na način što je iz navedenog pištolja ispalio više projektila u pravcu oštećenog B.A., od kojih su ga dva pogodila, nanijevši mu osobito tešku tjelesnu povredu, nakon čega se taksi vozilom odvezao do ulice Dragovolučke u Nikšiću, gdje je istog dana između 14,00 i 14,12 časova pokušao da liši života oštećenog K.D. ispred njegove kuće, na način što je iz istog pištolja ispalio dva projektila u pravcu oštećenog K.D., od kojih ga je jedan pogodio, nanijevši mu tešku tjelesnu povredu.

Optužnica je potvrđena 17.02.2017.godine


27.02.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici  

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici  od 27.01.2017.godine, protiv okrivljenog S.N., zbog izvršenja krivičnog djela – ubistvo u pokušaju. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni  23.11.2016.godine, oko 18,45 časova, u Podgorici, u ul.Rusa Radulovića, pokušao da liši života oštećenog N.G., na način što je  tokom svađe i tuče sa oštećenim  izvadio nož i oštećenog ubo u predjelu leđa i posjekao ga u predjelu vrata i obraza nanoseći mu lake tjelesne povrede.

Optužnica je potvrđena 14.02.2017.godine.


27.02.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici    

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 30.01.2017.godine, protiv okrivljenog A.DŽ., zbog izvršenja krivičnog djela – ubistvo u pokušaju i krivičnog djela laka tjelesna povreda.
Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 02.12.2016.godine, između 21,00 i 22,00 časa, u Podgorici, u naselju Vrela Ribnička, pokušao da liši života oštećenog S.S., na način što ga je tupim metalnim dijelom sjekire i drvenim držalom sjekire udario više puta u predjelu glave i tijela, nanijevši mu tešku tjelesnu povredu, dok je istom prilikom, oštećenog S.V. udario drvenim držalom sjekire u predjelu glave, nanijevši mu laku tjelesnu povredu.

Optužnica je potvrđena 14.02.2017.godine.


27.02.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 25.01.2017.g., protiv okrivljenog M.M., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 05.11.2016.godine, na teritoriji Opštine Kotor, neovlašćeno radi prodaje držao opojnu drogu heroin i marihuanu, na način što je kod sebe držao sakrivenu jednu PVC kesicu sa heroinom težine 4,630 grama u desnoj čarapi  i jednu PVC kesicu sa marihuanom težine 0,885 grama u lijevoj čarapi, koja opojna droga je bila namijenjena daljoj prodaji.

Optužnica je potvrđena 10.02.2017.godine.


27.02.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 03.02.2017.g., protiv okrivljenih S.A., Z.E. i H.E. zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.
Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni 11.12.2016.godine, u blizini graničnog prelaza Božaj, opština Podgorica, neovlašćeno radi prodaje držali opojnu drogu marihuanu, na način što su u vozilu marke “Golf III” držali 50925 grama ove opojne droge.

Optužnica je potvrđena 20.02.2017.godine.


27.02.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 06.02.2017.godine, protiv okrivljenog V.I., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.
Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 14.12.2016.godine, u Podgorici, ispred kafane “Kod Bucka”, u svom vozilu marke “Renault Clio”, neovlašćeno radi prodaje držao sakrivenu ispod sjedišta suvozača opojnu drogu heroin, upakovanu u četiri veća PVC pakovanja  oblika valjka, ukupne neto mase 992,547 grama.

Optužnica je potvrđena 17.02.2017.godine.


27.02.2017.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici  od 31.01.2017.godine, protiv okrivljenih  J.B., M.N. i LJ.A. zbog izvršenja krivičnog djela – ubistvo u pokušaju.
Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni  02.06.2016.godine, oko 00,00 časova, u Podgorici, u ul.Studentskoj bb., zajedno pokušali da liše života oštećenog Đ.S., na način što su, ugledavši oštećenog u Sity kvartu, izašli iz  pmv  marke “Pasat”, a J.B. i M.N sa noževima u rukama, trčećim korakom sva trojica krenuli ka oštećenom koji se, kada ih je ugledao dao u bjekstvo, sustigli istog i fizički nasrnuli na njega udarajući ga sva trojica u predjelu glave rukama u kojima su držali kamenje, nanoseći mu tom prilikom tešku tjelesnu povredu, a potom ga napali i noževima tako što mu je okr. J.B. nožem zadao  laku tjelesnu povredu u vidu sjekotine, a okrivljeni M.N. zadao mu je laku tjelesnu povredu u vidu ubodine, nakon čega je oštećeni pao a okrivljeni pobjegli sa lica mjesta.

Optužnica je potvrđena 13.02.2017.godine.


21.02.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici

Osnovni sud u Danilovgradu  potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici  podignutu protiv okrivljenog O.D. zato što je izvršio krivično djelo teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.
Optužnicom je predstavljeno da okrivljeni O.D., dana 01.avgusta 2016.godine, oko 11,30 časova, na lokalnom putu M18 Podgorica – Danilovgrad, u mjestu Ćurilac, Opština Danilovgrad, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost  život i tijelo ljudi, na način što se upravljajući putničkim motornim vozilom marke ‘’Renault Megane’’, registarskih oznaka DG…, iz pravca Podgorice u pravcu Danilovgrada, nije kretao desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja, već je vozilom prešao na lijevu stranu kolovoza namijenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smjera, usljed čega je prednjim dijelom svog vozila udario u prednji dio putničkog motorng vozila marke ‘’Lada 1.6’’, registarskih oznaka DG…, kojim je upravljao oštećeni J.N., i isto potisnuo nazad, na vozilo marke ‘’Fiat Punto’’ kojim je upravljao oštećeni N.T., a koje se kretalo u istom sjeru kao i vozilo ‘’Lada’’, kojom prilikom je oštećeni J.N. zadobio tjelesne povrede od kojih je kod istog nastupila smrt, dok je oštećeni N.T. zadobio laku tjelesnu povredu, a saputnik u njegovom vozilu, Đ.R., zadobio je tešku tjelesnu povredu. 

Optužnica je potvrđena 01.02.2017.godine.


13.02.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici

Osnovni sud u Podgorici, potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici  od 12.01.2017.godine, podignutu protiv okrivljenog M.N. zbog krivičnog djela - teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni,  05.07.2016.godine, oko 15,30 časova, u ulici Put Radomira Ivanovića, u Podgorici, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa, ugrozio javni saobraćaj i doveo u opasnost  život i tijelo ljudi, na način što je upravljajući putničkim motornim vozilom marke ‘’Mercedes 200’’, ulicom Put Radomira Ivanovića u pravcu ulice Bracana Bracanovića, nedozvoljenom brzinom od 113,73 km/h, u zoni ograničenja brzine do 50,00 km/h, na putu za saobraćaj u oba smjera na kojem postoje četiri saobraćajne trake, prešao na kolovoznu traku namijenjenu za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera, udario u vozilo marke ‘’VW Jetta’’, kojim je ulicom Put Radomira Ivanovića iz pravca ulice Bracana Bracanovića u pravcu kružnog toka upravljao oštećeni Z.V., kojom prilikom su oštećeni Z.V. i saputnik u vozilu okrivljenog – oštećeni J.B., zadobili teške tjelesne povrede.

Optužnica je potvrđena 07.02.2017.godine


13.02.2017.godine - Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Osnovni sud u Beranama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog A.N., zbog krivičnog djela - teška kradja. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 27.06.2016.godine, u selu Lagatori, Opština Petnjica, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, obio ulazna vrata porodične kuće vlasništvo oštećenog A.N., ušao u unutrašnjost objekta i iz istog oduzeo motornu testeru marke “Stihl” 018, ukupne vrijednosti od 193,80 eura, čime je sebi na štetu oštećenog pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od  193,80 eura,

Okrivljeni je 25.10.2016.godine, u selu Lagatori, Opština Petnjica, obio prozor na porodičnoj kući vlasništvo oštećenog A.N., ušao u unutrašnjost objekta i iz istog oduzeo novac u iznosu od 70,00 eura, motornu testeru marke “Stihl” 018,  ukupne vrijednosti od 193,80 eura, čime je sebi na štetu oštećenog pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od  263,80 eura.

Optužnica je potvrđena 03.02.2017.godine.


30.01.2017.godine - Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Berana

Osnovni sud u Beranama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog Ž.D., zbog krivičnog djela - teška djela protiv bezbjednosti javnog.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 22.11.2016.godine, na lokalnom putu Berane Petnjik, u mjestu Jasikovac, opština Berane, upravljajući, traktorom, sa priključnim vozilom – poluprikolicom, ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život i tijela ljudi.
Okrivljeni je pod dejstvom alkohola, pri koncentraciji od 2,20 % alkohola u krvi, na poluprikolici na kojoj su se nalazile vitrine, prevozio oštećenog M.Ć. koji je bio oslonjen na stranicu poluprikolice. Okrivljeni je zbog alkoholisanosti, mijenjao način upravljanja i brzinu kretanja, usled čega je oštećeni ispao na asvaltnu podlogu i tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede, opasne po život.

Optužnica je potvrđena 25.01.2017.godine.    


30.01.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću podignutu 21.12.2016.godine protiv okrivljenog Ž.B. zbog krivičnog djela - razbojništvo.
Optužnicom je predstavljeno da je optuženi 16.12.2016.godine u Nikšiću, u naselju Kličevo, u kladionici, koja posluje u sastavu oštećenog pravnog lica, upotrebom sile i prijetnjom da će neposredno napasti na život i tijelo radnice N.S., oduzeo novac u ukupnom iznosu od 150,00 eura.

Optužnica je potvrđena 20.01.2017.godine.


17.01.2017.godine-Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju.

Osnovni sud u Bijelom Polju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju od 27.12.2016.godine protiv okrivljenog M.M. iz Bijelog Polja, zbog krivičnog djela - teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.
Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 29.11.2016.godine, oko 22:00 h, u ulici ”Slobodana Penezića”, naselje Gornja Pruška, opština Bijelo Polje, upravljajući vozilom marke “Audi“, tip A3, magistralnim putem iz pravca Bijelog Polja u pravcu naselja Nedakusi,  ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život i tijelo ljudi.

Tom prilikom okrivljeni je upravljao vozilom brzinom 89km/h, iako je brzina vozila u zoni mjesta nezgode, ograničena na 40km/h,  i  preticao vozilo koje se u istom smjeru kretalo ispred njega, iako je na tom mjestu na kolovozu obilježena neisprekidana uzdužna linija. Okrivljeni je pri tom koristio saobraćajnu traku koja je namijenjena kretanju vozila iz suprotnog smjera, usljed čega je izgubio kontrolu nad vozilom, koje je napustilo kolovoz, prešlo na trotoar, gdje je  udarilo u stub rasvjete i tom prilikom ga otkinulo.

Nakon toga vozilo okrivljenog je nastavilo kretanje, napustilo trotoar sa koga je, preko niskog potpornog zida palo u dvorište kuće. 
Tom prilikom saputnci u vozilu, A.H. i D.H., zadobili su teške tjelesne povrede , dok je oštećeni E.B. zadobio lake tjelesne povrede. 

Optužnica je potvrđena 16.01.2017. godine.


10.01.2017.godine - Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju.

Osnovni Sud u Cetinju potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, podignutu protiv okrivljenih  „C.G.“ d.o.o. Cetinje  i J.I. iz Cetinja, zbog krivičnog djela - utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju.

Optužnicom je predstavljeno da su u vremenskom periodu od 22. oktobra do 28. decembra 2015.godine, u Cetinju, okrivljeni J.I., kao odgovorno lice-osnivač, izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik okrivljenog pravnog lica „C.G.” D.O.O. Cetinje, djelujući u ime okrivljenog pravnog lica i u okviru svojih ovlašćenja, u namjeri da sebi i okrivljenom pravnom licu pribavi korist i potpuno izbjegne plaćanje poreza na dodatu vrijednost, u podnesenoj mjesečnoj prijavi PDV-a za oktobar  2015.godine, dao lažne podatke da ostvareni oporezivi promet i visina obaveze za uplatu PDV-a iznosi nula, iako je obaveza uplate PDV-a na ostvareni oporezivi promet koji je okrivljeno privredno društvo zakonito ostvarilo za taj mjesec iznosila 2.474,79 eura, dok za mjesec novembar 2015.godine oštećenoj Poreskoj upravi Crne Gore nije dostavio PDV prijavu, iako je to bio u obavezi da uradi do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, pri čemu je obaveza uplate PDV-a na ostvareni oporezivi promet koji je okrivljeno privredno društvo zakonito ostvarilo za taj mjesec iznosila 17.029,20 eura.

Takodje, u novembru 2015.godine, u namjeri da sebi i okrivljenom pravnom licu pribavi korist, i djelimično izbjegne plaćanje poreza na lična primanja zaposlenih i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, okrivljeni  je prikrio podatke koji se odnose na utvrđivanje poreza na lična primanja zaposlenih i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na način što nije izvršio obračun, obustavu, i uplatu pripadajućih poreza na lična primanja zaposlenih i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, a u poslovnoj dokumentaciji  je prikazao manji iznos osnovice za obračun poreza na lična primanja i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, tako što je kao troškove bruto zarada zaposlenih prikazao u iznosu od ukupno 67.240,92 eura, na koji je obračunao porez na lična primanja zaposlenih u ukupnom iznosu od 6.051,69 eura, te doprinose za obavezno socijalno osiguranje u ukupnom iznosu od 71,64 eura, iako su troškovi bruto zarada zaposlenih stvarno iznosili 241.505,08 eura, na koje obračunat porez ukupno iznosi 17.684,82 eura, a doprinosi 19.182,02 eura, te je za navedenu razliku u neobračunatim i neprijavljenim porezima na lična primanja zaposlenih u ukupnom iznosu od 11.633,13 eura, i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje u ukupnom iznosu od 19.111,87 eura, kao i naznačenim iznosima neprijavljenog PDV-a izbjegavao da oštećenoj plati poresku obavezu.  


10.01.2017.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Osnovni sud u Beranama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog N.L. iz Berana zbog krivičnog djela - teška tjelesna povreda. 
Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 22.10.2016.godine, oko 01,00 časova, na Njegoševom trgu u Beranama, ispred kafe bara “Smak”, teško tjelesno povrijedio oštećenog M.D.
Okrivljeni je oštećenog pesnicom udario u predjelu glave i tom prilikom mu nanio povredu u vidu krvnog podliva kapka lijevog oka, praćenog prelomom ljuske i piramide lijeve slepoočne kosti, višestrukim nagnječenjima kore velikog mozga i krvarenjem iz lijevog uva. Povreda je u vrijeme nanošenja bila opasna po život.  

Optužnica je potvrđena 30.12.2016.godine.    


 


Arhiva potvrđenih optužnica 2016

Arhiva potvrđenih optužnica 2015

Arhiva potvrđenih optužnica 2014