• Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku….Otvorite dokument 
 • Pravilnik o evidenciji o izrečenim alternativnim mjerama….Otvorite dokument
 • Dani državnih tužilaca, 1. novembar 2017.godine - "Saslušanje djeteta žrtve i svjedoka krivičnog djela" .......Otvorite dokument
 • Seminar 10. i 11. maj 2017.godine - Krivična medijacija - Posredovanje u krivičnom postupku - Šansa za maloljetnika, žrtvu i zajednicu......Otvorite dokument
 • Okrugli sto 05. maj 2017.godine - Razmjena iskustava i postupanje prilikom primjene i praćenja vaspitnih naloga.....Otvorite dokument
 • Obrazac Dnevnik rada maloljetnika VASPITNI NALOG društveno korisni rad sportske aktivnosti….Otvorite dokument
 • Obrazac za pracenje VASPITNOG NALOGA drustveno korisni rad sporstske aktivnosti….Otvorite dokument
 • PLAN I PROGRAM vaspitnog naloga u skoli….Otvorite dokument
 • PLAN I PROGRAM vaspitnog naloga u ustanovi organizaciji….Otvorite dokument
 • PLAN I PROGRAM izvršenja vaspitnog naloga - poravnanje sa oštećenim.......Otvorite dokument
 • PLAN I PROGRAM izvršenja vaspitnog naloga - uključivnje u pojedinačni ili grupni tretman u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, savjetovalištu ili drugoj odgovarajućoj organizaciji .......Otvorite dokument
 • PLAN I PROGRAM izvršenja vaspitnog naloga - uzdržavanje od posjećivanja određenog mjesta ili kontakta sa određenim licima......Otvorite dokument
 • Porodični zakon Crne Gore….Otvorite dokument
 • Sporazum o međusobnoj saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima.... Otvorite dokument