• Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku….Otvorite dokument 
  • Pravilnik o evidenciji o izrečenim alternativnim mjerama….Otvorite dokument
  • Dani državnih tužilaca, 1. novembar 2017.godine - "Saslušanje djeteta žrtve i svjedoka krivičnog djela" .......Otvorite dokument
  • Seminar 10. i 11. maj 2017.godine - Krivična medijacija - Posredovanje u krivičnom postupku - Šansa za maloljetnika, žrtvu i zajednicu......Otvorite dokument
  • Okrugli sto 05. maj 2017.godine - Razmjena iskustava i postupanje prilikom primjene i praćenja vaspitnih naloga.....Otvorite dokument
  • Obrazac Dnevnik rada maloljetnika VASPITNI NALOG društveno korisni rad sportske aktivnosti….Otvorite dokument
  • Obrazac za pracenje VASPITNOG NALOGA drustveno korisni rad sporstske aktivnosti….Otvorite dokument
  • PLAN I PROGRAM vaspitnog naloga u skoli….Otvorite dokument
  • PLAN I PROGRAM vaspitnog naloga u ustanovi organizaciji….Otvorite dokument
  • Porodični zakon Crne Gore….Otvorite dokument
  • Sporazum o međusobnoj saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima.... Otvorite dokument