Tužilački savjet ima predsjednika i deset članova. Predsjednik Tužilačkog savjeta je Vrhovni državni tužilac. Sastav Tužilačkog savjeta proglašava predsjednik Crne Gore. (Član 84 Zakon o državnom tužilaštvu, "Službeni list RCG", br. 69/2003 i "Službeni list CG", br. 40/2008, 39/2011 i 46/2013.) Mandat Tužilačkog savjeta je četiri godine. (Član 85 Zakon o državnom tužilaštvu, "Službeni list RCG", br. 69/2003 i "Službeni list CG", br. 40/2008, 39/2011 i 46/2013.)

Članovi Tužilačkog savjeta su:

1.  Ivica Stanković – predsjednik Tužilačkog savjeta

2.  Stojanka Radović – iz reda državnih tužilaca

3.  Dražen Burić – iz reda državnih tužilaca

4.  Ljiljana Lakić  - iz reda državnih tužilaca

5.  Nada Bugarin – iz reda državnih tužilaca

6.  Katarina Kljajević – iz reda državnih tužilaca

7.  Veselin Racković – iz reda uglednih pravnika

8.  Hakija Lješnjanin – iz reda uglednih pravnika

9.  Nataša Radonjić – iz reda zaposlenih u Ministarstvu pravde

10. Novak Bego Laković – iz reda uglednih pravnika

11. doc dr Vesna Ratković  iz reda uglednih pravnika