• Štampa

 

Na osnovu člana 103 stav 1 tačka 1 i člana 105 stav 3 Zakona o Državnom tužilaštvu („Sl.list CG“, br. 11/15, 42/15, 80/17 i 10/18), Tužilački savjet je, shodno članu 23 Poslovnika Tužilačkog savjeta, dana 8. jula 2019.godine, donio

O D L U K U

Utvrdjuje se da je Živku Savoviću prestala funkcija specijalnog tužioca, dana 3. jula 2019. godine, istekom mandata.....Pročitajte odluku


Na osnovu člana 104 stav 1 tačka 1 i člana 105 stav 2 i 3 Zakona o Državnom tužilaštvu („Sl.list CG“, br. 11/15, 42/15, 80/17 i 10/18), Tužilački savjet je, shodno članu 23 Poslovnika Tužilačkog savjeta, 13. juna 2019.godine, donio

O D L U K U

Utvrdjuje se da je Vojislavu Grujiću prestala funkcija rukovodioca Osnovnog državnog tužilaštva u Kolašinu, dana 9. juna 2019. godine, istekom mandata, te da imenovani ostaje u tom državnom tužilaštvu kao državni tužilac.....Pročitajte odluku


Na osnovu člana 104 stav 1 tačka 1 i člana 105 stav 2 i 3 Zakona o Državnom tužilaštvu („Sl.list CG“, br. 11/15, 42/15, 80/17 i 10/18), Tužilački savjet je, shodno članu 23 Poslovnika Tužilačkog savjeta, 13. juna 2019.godine, donio

O D L U K U

Utvrdjuje se da je Gorici Golubović prestala funkcija rukovoditeljke Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama, dana 9. juna 2019. godine, istekom mandata, te da imenovana ostaje u tom državnom tužilaštvu kao državna tužiteljka....Pročitajte odluku


Na osnovu člana 104 stav 1 tačka 1 i člana 105 stav 2 i 3 Zakona o Državnom tužilaštvu („Sl.list CG“, br. 11/15, 42/15, 80/17 i 10/17), Tužilački savjet je, shodno članu 23 Poslovnika Tužilačkog savjeta 20. maja 2019.godine, donio 

O D L U K U

Utvrđuje se da je Stevu Šekariću prestala funkcija rukovodioca Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću dana 25. aprila 2019.godine, istekom mandata, te da imenovani ostaje u tom državnom tužilaštvu kao državni tužilac..... Pročitajte odluku

 


Na osnovu člana 104 stav 1 tačka 1 i člana 105 stav 2 i 3 Zakona o Državnom tužilaštvu („Sl.list CG“, br. 11/15, 42/15, 80/17 i 10/17), Tužilački savjet je, shodno članu 23 Poslovnika Tužilačkog savjeta 20. maja 2019.godine, donio 

O D L U K U

Utvrđuje se da je Hajranu Kalaču prestala funkcija rukovodioca Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama dana 25. aprila 2019.godine, istekom mandata, te da imenovani ostaje u tom državnom tužilaštvu kao državni tužilac..... Pročitajte odluku

 


Na osnovu člana 104 stav 1 tačka 1 i člana 105 stav 2 i 3 Zakona o Državnom tužilaštvu („Sl.list CG“, br. 11/15, 42/15, 80/17 i 10/17), Tužilački savjet je, shodno članu 23 Poslovnika Tužilačkog savjeta 20. maja 2019.godine, donio 

O D L U K U

Utvrđuje se da je Snježani Zejnilagić prestala funkcija rukovoditeljke Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom dana 25. aprila 2019.godine, istekom mandata, te da imenovana ostaje u tom državnom tužilaštvu kao državna tužiteljka..... Pročitajte odluku

 


Na osnovu člana 104 stav 1 tačka 1 i člana 105 stav 2 i 3 Zakona o Državnom tužilaštvu („Sl.list CG“, br. 11/15, 42/15, 80/17 i 10/17), Tužilački savjet je, shodno članu 23 Poslovnika Tužilačkog savjeta 20. maja 2019.godine, donio 

O D L U K U

Utvrđuje se da je Ferihi Muratović prestala funkcija rukovoditeljke Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju dana 25. aprila 2019.godine, istekom mandata, te da imenovana ostaje u tom državnom tužilaštvu kao državna tužiteljka..... Pročitajte odluku

 


Na osnovu člana 104 stav 1 tačka 1 i člana 105 stav 2 i 3 Zakona o Državnom tužilaštvu („Sl.list CG“, br. 11/15, 42/15, 80/17 i 10/17), Tužilački savjet je, shodno članu 23 Poslovnika Tužilačkog savjeta 20. maja 2019.godine, donio 

O D L U K U

Utvrđuje se da je Luki Martinoviću prestala funkcija rukovodioca Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju dana 25. aprila 2019.godine, istekom mandata, te da imenovani ostaje u tom državnom tužilaštvu kao državni tužilac..... Pročitajte odluku

 


Na osnovu člana 104 stav 1 tačka 1 i člana 105 stav 2 i 3 Zakona o Državnom tužilaštvu („Sl.list CG“, br. 11/15, 42/15, 80/17 i 10/17), Tužilački savjet je, shodno članu 23 Poslovnika Tužilačkog savjeta 20. maja 2019.godine, donio 

O D L U K U

Utvrđuje se da je Erdanu Feratoviću prestala funkcija rukovodioca Osnovnog državnog tužilaštva u Plavu dana 25. aprila 2019.godine, istekom mandata, te da imenovani ostaje u tom državnom tužilaštvu kao državni tužilac.....Pročitajte odluku

 


Na osnovu člana 104 stav 1 tačka 1 i člana 105 stav 2 i 3 Zakona o Državnom tužilaštvu („Sl.list CG“, br. 11/15, 42/15, 80/17 i 10/17), Tužilački savjet je, shodno članu 23 Poslovnika Tužilačkog savjeta 20. maja 2019.godine, donio 

O D L U K U

Utvrđuje se da je Ljiljani Klikovac prestala funkcija rukovoditeljke Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici dana 25. aprila 2019.godine, istekom mandata, te da imenovana ostaje u tom državnom tužilaštvu kao državna tužiteljka.....Pročitajte odluku

 


Na osnovu člana 104 stav 1 tačka 1 i člana 105 stav 2 i 3 Zakona o Državnom tužilaštvu („Sl.list CG“, br. 11/15, 42/15, 80/17 i 10/17), Tužilački savjet je, shodno članu 23 Poslovnika Tužilačkog savjeta 20. maja 2019.godine, donio 

O D L U K U

Utvrđuje se da je Vesni Jovićević prestala funkcija rukovoditeljke Višeg državnog tužilaštva u Podgorici dana 25. aprila 2019.godine, istekom mandata, te da imenovana ostaje u tom državnom tužilaštvu kao državna tužiteljka....Pročitajte odluku

 


Na osnovu člana 105 stav 2 Zakona o Državnom tužilaštvu („Sl.list CG“ br.11/15, 42/15, 80/17 i 10/18), Tužilački savjet je shodno članu 23 Poslovnika Tužilačkog savjeta, dana 15. januara 2019.godine, donio

O D L U K U

Utvrdjuje se da je Nadi Bugarin, državnoj tužiteljki u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, prestala funkcija državne tužiteljke, dana 15. januara 2019.godine, ispunjenjem uslova za starosnu penziju......Pročitajte odluku

 


Na osnovu člana 105 stav 2 Zakona o Državnom tužilaštvu („Sl.list CG“, br. 11/15, 42/15, 80/17 i 10/18), Tužilački savjet je shodno članu 23 Poslovnika Tužilačkog savjeta, dana 07. septembra 2018. godine, donio

                                                                        O D L U K U

Utvrđuje se da je Višnji Medojević, državnoj tužiteljki u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, prestala funkcija državne tužiteljke, dana 5. septembra 2018. godine, ispunjenjem uslova za starosnu penziju.....Pročitajte odluku

 


Na osnovu člana 105 stav 2 i 3 Zakona o Državnom tužilaštvu („Sl.list CG“, br. 11/15 i 42/15), Tužilački savjet je na prvoj sjednici održanoj  dana 28. februara 2018. godine, donio   

                                                                          O D L U K U

Rifatu Hadroviću, rukovodiocu Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, prestaje funkcija državnog tužioca, dana 28. februara 2018. godine, ispunjenjem uslova za starosnu penziju.....Pročitajte odluku

 


Na osnovu člana 105 stav 2 Zakona o Državnom tužilaštvu („Sl. list CG“ br.11/15, 42/15, 80/17 i 10/18), Tužilački savjet je na III sjednici održanoj dana 24. maja 2018.godine, donio

O D L U K U

Miodragu Latkoviću, državnom tužiocu u Vrhovnom državnom tužilaštvu, prestaje funkcija državnog tužioca, dana 24. maja 2018.godine, ostavkom.....Pročitajte odluku

 


Na osnovu člana 105 stav 2 i 3 Zakona o Državnom tužilaštvu („Sl.list CG“ br.11/15 i 42/15), i člana 23 Poslovnika Tužilačkog savjeta („Sl.list CG“ br.67/15), Tužilački savjet je dana 31. maja 2017.godine, donio 

O D L U K U

Draganu Karadžiću, državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, prestaje funkcija državnog tužioca, dana 31. maja 2017.godine, ispunjenjem uslova za starosnu penziju....Pročitajte odluku

 


Na osnovu člana 105 stav 2 Zakona o Državnom tužilaštvu („Sl.list CG“ br.11/15 i 42/15), Tužilački savjet je na prvoj sjednici održanoj 27. januara 2017.godine, donio

O D L U K U

Enisu Bakoviću, državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, prestaje funkcija državnog tužioca dana 27. januara 2017.godine, ostavkom.... Pročitajte odluku


Na osnovu člana 105 stav 2 i 3 Zakona o Državnom tužilaštvu („Sl.list CG“ br.11/15 i 42/15), Tužilački savjet je na prvoj sjednici održanoj 26. februara 2016.godine, donio

O D L U K U

Cmiljani Perović, državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, prestaje funkcija državnog tužioca, dana 26. februara 2016.godine, ispunjenjem uslova za starosnu penziju ......Pročitajte odluku


Na osnovu člana 50 stav 1  i 51  stav 5 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu (»Sl.list CG« br.40/08 i 46/13), Tužilački savjet je na desetoj sjednici održanoj 27.decembra 2013.godine, donio

O D L U K U

Borisu Saviću, Osnovnom državnom tužiocu u Kotoru, prestaje funkcija Osnovnog dražavnog tužioca u Kotoru, dana 27.decembra 2013.godine, zbog isteka mandata. Pročitajte Odluku.


Na osnovu člana 50 stav 1  i 51  stav 5 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu (»Sl.list CG« br.40/08 i 46/13), Tužilački savjet je na desetoj sjednici održanoj 27.decembra 2013.godine, donio

O D L U K U

Gorici Golubović, Osnovnom državnom tužiocu u Beranama, prestaje funkcija Osnovnog dražavnog tužioca u Beranama, dana 27.decembra 2013.godine, zbog isteka mandata. Pročitajte Odluku.


Na osnovu člana 50 stav 1  i 51  stav 5 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu (»Sl.list CG« br.40/08 i 46/13), Tužilački savjet je na desetoj sjednici održanoj 27.decembra 2013.godine, donio

O D L U K U

Luki Martinoviću, Osnovnom državnom tužiocu na Cetinju, prestaje funkcija Osnovnog dražavnog tužioca na Cetinju, dana 27.decembra 2013.godine, zbog isteka mandata. Pročitajte Odluku.


Na osnovu člana 50 stav 1  i 51  stav 5 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu (»Sl.list CG« br.40/08 i 46/13), Tužilački savjet je na desetoj sjednici održanoj 27.decembra 2013.godine, donio

O D L U K U

Mirku Bulatoviću, Osnovnom državnom tužiocu u Bijelom Polju, prestaje funkcija Osnovnog dražavnog tužioca u Bijelom Polju, dana 27.decembra 2013.godine,zbog isteka mandata. Pročitajte Odluku.


Na osnovu člana 50 stav 1  i 51  stav 5 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu (»Sl.list CG« br.40/08 i 46/13), Tužilački savjet je na desetoj sjednici održanoj 27.decembra 2013.godine, donio

O D L U K U

Vesni Jovićević, Višem državnom tužiocu u Podgorici, prestaje funkcija Višeg dražavnog tužioca u Podgorici, dana 27.decembra 2013.godine, zbog isteka mandata. Pročitajte Odluku.


Na osnovu člana 50 stav 1  i 51  stav 5 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu (»Sl.list CG« br.40/08 i 46/13), Tužilački savjet je na desetoj sjednici održanoj 27.decembra 2013.godine, donio

O D L U K U

Vojislavu Grujiću, Osnovnom državnom tužiocu u Kolašinu, prestaje funkcija Osnovnog dražavnog tužioca u Kolašinu, dana 27.decembra 2013.godine,zbog isteka mandata. Pročitajte Odluku.


 

FaLang translation system by Faboba