U INFORMATIČKOJ SLUŽBI
obavljaju se poslovi u cilju obezbjeđivanja bezbjednog informacionog sistema unutar državnih tužilaštava, kao i integracije u Pravosudni informacioni sistem, obavljaju se poslovi izrade strategija, planova i analiza za primjenu i unapređivanje informaciono-komunikacionih tehnologija u svim državnim tužilaštvima; pripremaju se metode za ocjenu izvodljivosti IT projekata; obezbjeđuje se znanje i pozitivna praksa iz zemalja Evropske unije i regiona; razvija se i implementira sigurnosna politika u informacionom sistemu državnih tužilaštava, izrađuje se i kontroliše primjena pravilnika o sigurnosti informacionih sistema i mrežne infrastrukture;obezbjeđuje se softverska podrška; kreiraju se i održavaju baze podataka potrebne za rad svih državnih tužilaštava; vrši se analiza i projektuje se mrežna, računarska i sigurnosna infrastruktura, administrira se i nadzire pristup informacionim sistemima i mrežnoj infrastrukturi; održava se i unapređuje sistem sigurnosti; stara se o bezbjednosti podataka i pravima pristupa tokom krivičnog postupka, zavisno od nadležnosti državnog tužilaštva.