2019.godina

Lista zahtjeva za slobodan pristup informacijama u januaru 2019.godine....Otvorite dokument

2018.godina

Lista zahtjeva za slobodan pristup informacijama u decembru 2018.godine....Otvorite dokument

Lista zahtjeva za slobodan pristup informacijama u novembru 2018.godine....Otvorite dokument

Lista zahtjeva za slobodan pristup informacijama u aprilu 2018.godine....Otvorite dokument

Lista zahtjeva za slobodan pristup informacijama u februaru 2018.godine....Otvorite dokument

Lista zahtjeva za slobodan pristup informacijama u januaru 2018.godine....Otvorite dokument

2017.godina

Lista zahtjeva za slobodan pristup informacijama u decembru 2017.godine....Otvorite dokument

Lista zahtjeva za slobodan pristup informacijama u oktobru 2017.godine....Otvorite dokument

Lista zahtjeva za slobodan pristup informacijama u avgustu 2017.godine....Otvorite dokument

Lista zahtjeva za slobodan pristup informacijama u julu 2017.godine....Otvorite dokument

Lista zahtjeva za slobodan pristup informacijama u maju 2017.godine....Otvorite dokument

Lista zahtjeva za slobodan pristup informacijama u aprilu 2017.godine....Otvorite dokument

Lista zahtjeva za slobodan pristup informacijama u januaru 2017.godine....Otvorite dokument

2016.godina

Lista zahtjeva za slobodan pristup informacijama u decembru 2016.godine....Otvorite dokument

Lista zahtjeva za slobodan pristup informacijama u novembru 2016.godine....Otvorite dokument

Lista zahtjeva za slobodan pristup informacijama u oktobru  2016.godine....Otvorite dokument

Lista zahtjeva za slobodan pristup informacijama u septembru  2016.godine....Otvorite dokument

Lista zahtjeva za slobodan pristup informacijama u julu  2016.godine....Otvorite dokument

Lista zahtjeva za slobodan pristup informacijama u junu  2016.godine....Otvorite dokument

Lista zahtjeva za slobodan pristup informacijama u aprilu  2016.godine....Otvorite dokument

Lista zahtjeva za slobodan pristup informacijama u martu  2016.godine....Otvorite dokument

Lista zahtjeva za slobodan pristup informacijama u februaru  2016.godine....Otvorite dokument

2015.godina

Lista zahtjeva za slobodan pristup informacijama u decembru  2015.godine....Otvorite dokument

Lista zahtjeva za slobodan pristup informacijama u martu 2015.godine....Otvorite dokument