29.01.2015.godine – Saopštenje

Predsjednik Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, Din Spilman, primio je danas Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore Ivicu Stankovića, sa saradnicima. Vrhovni državni tužilac je upoznao predsjednika Evropskog suda za ljudska prava sa glavnim pravnim problemima sa kojima se suočava crnogorsko tužilaštvo, naročito u periodu nakon izbora novog Vrhovnog državnog tužioca.

Predsjednik Spilman je dao punu podršku Vrhovnom državnom tužiocu, posebno u kontekstu borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i obećao svu neophodnu pomoć. Takođe je istakao, da će podršku i pomoć dati  u pogledu upoznavanja sa praksom i standardima Evropskog suda za ljudska prava.


28.01.2015.godine – Saopštenje

Inicijativa za DNK vještačenje i slanje materijalnih tragova u Forenzički institut u Holandiji potekla je tokom 2011.godine u policiji prilikom radne posjete Crnoj Gori i posjete Upravi policije, službenika Forenzičkog institute iz Holandije kojima je saopšteno da se  tragovi sa mjesta ubistva  nalaze u Forenzičkom centru u Danilovgradu, koji nije osposobljen za tu vrstu analiza. Prijedlog holandske policije da im se dostave određeni materijalni dokazi sa lica mjesta ubistva Dragana Bećirovića bio je tema sastanka predstavnika Višeg tužilaštva u Podgorici i Uprave policije. 

Na zahtjev Višeg državnog tužilaštva, u oktobru 2011.godine, Uprava policije - Područna jedinica Budva dostavila je uzorke za DNK analizu, radi upućivanja na vještačenje Forenzičkom institutu u Holandiji, što je i učinjeno. U februaru 2012.godine Više državno tužilaštvo u Podgorici primilo je obavještenje od  Ministarstva pravde Crne Gore, Sektora za međunarodnu pravnu saradnju i evropske integracije – Odsjeka za međunarodnu pravnu pomoć u Podgorici, da je prema obavještenju službenika TNT-a  dana 09.11.2011.godine pošiljka uručena na adresu u Holandiji. 

Ministarstvo bezbjednosti i pravde Holandije poslalo je obavještenje da je navedena pošiljka sa zamolnicom i prilozima primljena od strane službenika Ministarstva bezbjednosti i pravde Holandije, koji je potpisao prijem, ali da isti nijesu stigli do Sektora za međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim stvarima. Ministarstvo bezbjednosti i pravde Holandije izrazilo je spremnost da uđu u trag zahtjevu za pravnu pomoć i dokazu koji nedostaje, ali do danas oni nijesu pronađeni.

Institut u Visbadenu ne vrši ispitivanja koja su tražena od Forenzičkog instituta Kraljevine Holandije.

Prema informacijama Višeg državnog tužilaštva dio materijalnih dokaza za DNK analizu, s obzirom na to nije u cjelosti poslat kao prilog na vještačenje Forenzičkom institutu Kraljevine Holandije, i dalje se nalazi u Forenzičkom centru u Danilovgradu.


26.01.2015.godine -  Saopštenje

Na sjednici Tužilačkog savjeta, kojom je predsjedavao Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, za državne tužioce u Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore izabrani su Miodrag Latković i Dražen Burić.


22.01.2015.godine - Saopštenje

Uprava policije CB Budva podnijela je Višem državnom tužilaštvu u Podgorici krivične prijave protiv osumnjičenog M. Š. iz Danilovgrada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teško ubistvo Dragana Bećirovića i protiv osumnjičenog M. B. , takođe iz Danilovgrada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda putem pomaganja u pokušaju, u sticaju sa krivičnim djelom neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca.

Nakon što su lišeni slobode M. Š. i M. B. su sprovedeni Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Posle  saslušanja M. Š. je određeno zadržavanje i protiv njega biće predloženo određivanje pritvora sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici.  Nakon saslušanja, za M. B., koji je prijavljen za krivična djela za koje se primjenjuju odredbe Zakonika o krivičnom postupku o skraćenom postupku, donijeta je odluka da se u daljem toku postupka brani sa slobode.

Današnja akcija rezultat je višemjesečne saradnje Vrhovnog državnog tužilaštva - Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova s ciljem rasvjetljavanja krivičnog djela.