26.02.2015.godine - Saopštenje

Povodom oglasa za izbor državnih tužilaca koji je objavljen 5.12.2014.godine, obavještavaju se kandidati koji se prvi put biraju za državnog tužioca da će se pisano testiranje sprovesti 06.03.2015. sa početkom u 14 sati u staroj zgradi Vlade(prizmlje), ul. Jovan Tomaševića 2. 

Pitanja za pisani test nalaze se na stranici Tužilačkog savjeta.


25.02.2015.godine - Saopštenje

Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković daće  Odjeljenju za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, uputstvo za postupanje u predmetu formiranom po krivičnoj prijavi koju je 18.04.2011.  podnio Šemsudin Radončić, u kojoj se navodi da je Slobodan Pejović u toku 1992.godine učestvovao u ratnom zločinu hapšenja i deportovanja bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Herceg Novog. Uputstvo Vrhovnog državnog tužioca odnosi se na to da se saslušaju podnosilac prijave, prijavljeno lice, te eventualno i druga lica za koja se ocijeni da mogu pružiti relevantne podatke za donošenje odluke po prijavi.


20.02.2015.godine – Saopštenje

Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković i predsjednik  nevladine organizacije ”Građanska alijansa”  Boris Raonić potpisali su u prostorijama Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore  Memorandum o saradnji  između Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore i NVO “Građanska alijansa”.

Memorandumom  je predviđena saradnja koja bi doprinijela većoj efikasnosti i transparentnosti rada Državnog tužilaštva, u skladu sa praksom i preporukama Evropske unije.

Memorandum o saradnji stupio je na snagu činom potpisivanja i primjenjivaće se dvije godine. Partnerstvo uspostavljeno Memorandumom o saradnji biće nastavljeno i nakon planiranog perioda, osim ako ugovorene strane ne prekinu saradnju.


19.02.2015.godine - Saopštenje

Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković dostavio je rukovodiocu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici kopiju izvještaja koji je sačinila Komisija formirana rješenjem Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja od 01.08.2008. godine.

Komisija je od 13. do 15. avgusta 2008.godine obavila eksternu provjeru kvaliteta stručnog rada u Opštoj bolnici u Bijelom Polju i u vezi sa tim donijela predlog mjera.

Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković ukazao je da prema do sada poznatim podacima nadležno Ministarstvo uopšte nije postupalo po predlogu Komisije, zbog čega je potrebno provjeriti da li je time učinjeno krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, a sve to imajući u vidu poznate događaje u Opštoj bolnici u Bijelom Polju.

Vrhovni državni tužilac naložio je rukovodiocu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici da ga odmah obavijesti o preduzetim radnjama.


18.02.2015.godine - Saopštenje

Iz Kancelarije za međunarodnu pomoć Ministarstva pravde SAD-a  upućen je poziv  Državnom tužilaštvu da njegovi predstavnici  posjete  Vašington kako bi se neposredno izvršio uvid u američka dokumenta u vezi sa slučajem Telekom. Takođe je iskazana spremnost da se pruži pomoć prilikom uvida u dokumentaciju  u  Vašingtonu.

Povodom poziva koji je, u vezi sa slučajem Telekom,  Kancelarija za međunarodne poslove Ministarstva pravde SAD-a u Vašingtonu uputila Državnom tužilaštvu,  Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković   21.01.2015.godine ukazao je Odjeljenju za suzbijanje organizovanog kriminala , korupcije terorizma i ratnih zločina da bez odlaganja  prihvati poziv  kako bi se neposredno izvršio  uvid u američku dokumentaciju. Vrhovni državni tužilac ukazao  je Specijalnom tužiocu da u cilju pribavljanja neophodne  dokumentacije treba koristiti ponuđenu pomoć. U toku su tehničke pripreme za odlazak u Vašington.


11.02.2015.godine – Saopštenje

Po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, 11.02.2015.godine, lišen je slobode M.D., načelnik hirurškog odjeljenja Opšte bolnice u Bijelom Polju, zbog osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teška djela protiv zdravlja ljudi, u vezi sa krivičnim djelom nesavjesno pružanje ljekarske pomoći.

Nakon što je osumnjičeni saslušan u Višem državnom tužilaštvu Bijelom Polju, određeno mu je zadržavanje u trajanju od 48 časova.

Osumnjičenom   M.D. se stavlja na teret da je 18.12.2014.godine, prilikom operativnog zahvata nad oštećenom pokojnom Ć.R., primijenio očigledno nepodoban način liječenja, usljed čega je došlo do smrti kod oštećene.


11.02.2015.godine - Saopštenje

Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković sa saradnicima primio je delegaciju Evropske unije na čelu sa direktorom Direktorata za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu za proširenje Evropske unije, Žan-Erik Pakeom.

Pake je pohvalio izbor Vrhovnog državnog tužioca i podržao njegovo opredjeljenje da se ostvare mjerljivi rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Sagovornici su se saglasili da javnost u Crnoj Gori, ali i Brisel očekuju  da se napori koji se ulažu u zakonodavstvo i institucije pretoče u konkretne rezultate i to u vidu presuda iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije, prije svega korupcije na visokom nivou.

Evropska unija u tom smislu pratiće i ostvarivanje rezultata kako bi se napravila uporedna analiza sa učinjenim u zemljama regiona. Direktor Direktorata za proširenje Evropske unije pozdravio je i namjeru da se ubrzo usvoje  Zakoni o državnom tužilaštvu i Specijalnom državnom tužilaštvu. Delegacija iz Evropske unije iskazala je  spremnost da se Državnom  tužilaštvu pruži sva tehnička i druga  neophodna pomoć.

Sastanku su prisustvovali i zamjenik šefa Odjeljenja u Generalnom direktoratu za proširenje, Tomas Hagleinter, Sef sektora za politiku, evropske integracije i trgovinu u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori Alberto Kamarata  i Njegova Ekselencija, Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Ambasador Mitja Drobnič.


06.02.2015.godine - Saopštenje

Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju, podnijelo je Osnovnom sudu u Bijelom Polju, optužni predlog protiv J.S. iz Bijelog Polja, zbog krivičnog djela kriminalno udruživanje u sticaju sa produženim krivičnim djelom posredovanje u vršenju prostitucije i protiv Š.M. i D.R. iz Bijelog Polja, zbog produženog krivičnog djela posredovanje u vršenju prostitucije. Okrivljenim J.S., Š.M.  i D.R. stavljeno je na teret da su od 20.03.2014.godine do 16.10.2014.godine, u Bijelom Polju,  djelovali kao grupa, koju je organizovao okrivljeni J.S., a čiji pripadnici su postali okrivljeni Š.M. i D.R., sa ciljem vršenja krivičnih djela posredovanje u vršenju prostitucije.

Okrivljeni J.S., kao organizator grupe, u svojstvu vlasnika lokala u Bijelom Polju, organizovao je pružanje seksualnih usluga za novac od strane djevojaka koje su boravile u tom lokalu. Okrivljeni J.S. pri tom je angažovao okrivljene Š.M. i D.R., da kao konobari i zaposleni na poslovima obezbjeđenja u tom lokalu, ugovaraju, određuju cijenu  i naplaćuju seksualne usluge koje su za novac pružale djevojke, o čemu su obavještavali okrivljenog J.S. Pripadnici grupe svjesno su učestvovali u iznajmljivanju ženskih lica drugima radi vršenja prostitucije, pa su tako u navedenom periodu navodili i podsticali na prostituciju oštećene A.G, J.Ž i S.S., na način što su ugovarali njihovo iznajmljivanje za pružanje seksualnih usluga za novac u iznosima od 40 i 50€, većem broju nepoznatih muških lica. Oštećene su u prostorijama lokala u Bijelom Polju pružale seksualne usluge. Okrivljeni su novac naplaćivali od klijenata i dijelili između sebe, a dio davali oštećenima.

Pored toga okrivljenom J.S. stavljeno je na teret da je u vremenu od 30.12.2013.godine do 05.01.2014.godine, navodio i podsticao na prostituciju oštećenu Đ.S., koju je primio da radi kao konobarica u lokalu čiji je vlasnik gdje je oštećenu i smjestio. Okrivljeni J.S. ugovarao je iznajmljivanje oštećene za pružanje seksualnih usluga za novac većem broju nepoznatih muških lica. Oštećena je u prostorijama lokala pružala seksualne usluge za novac, koji je okrivljeni naplaćivao od klijenata.


06.02.2015.godine - Saopštenje

Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju izjavilo je žalbu na odluku Višeg suda u Bijelom Polju da se ukine pritvor okrivljenim Z.P., H.T. i T.M. iz Bijelog Polja, za koje  postoje osnovana sumnja da su izvršili krivično djelo - teška djela protiv zdravlja ljudi u vezi krivičnog djela nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti.

Za ovo djelo propisana je kazna zatvora od 2 do 12 godina. Osim toga krivično djelo je posebno teško zbog posljedica, odnosno smrti jednog novorođenčeta  i teškog narušavanja zdravlja četvoro novorođenčadi. Time su ispunjeni zakonski uslovi za pritvor.

Tužilaštvo ukazuje da je Viši sud u Bijelom Polju osam dana ranije produžio pritvor okrivljenima, a da se u međuvremenu nisu promijenile navedene okolnosti, zbog kojih je pritvor bio produžen.

Viši sud u Bijelom Polju, 06.02.2015.godine odbio je kao neosnovanu žalbu Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju.


04.02.2015.godine -Saopštenje

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, 03.02.2015.godine, podnijelo je Osnovnom sudu u Danilovgradu, optužni predlog protiv V.G, V.S., K.M., S.M., D.D., L.L., Z.V., D.P. i P.Đ. Tužilaštvo je predložilo da se S.M. odredi pritvor zbog krivičnih djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i teška tjelesna povreda.

Okrivljenima je stavljeno na teret da su kao osuđena lica, 14.01.2015.godine, oko 14.30 časova, u krugu Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, napali službena lica u vršenju službene dužnosti. Okrivljeni su za vrijeme šetnje negodovali i vikali na stražare ZIKS-a zbog odluke uprave da u paviljon B smjesti osuđenike iz prijemnog odjeljenja. Okrivljeni su potom nasrnuli na stražare i to okrivljeni V.S. tako što je udario nogom u stomak oštećenog P.M.. Istom stražaru okrivljeni K.M. zadao je udarac pesnicom u predjelu glave, uslijed čega je oštećeni pao. Tada mu je prišao i okrivljeni S.M. i udario ga pesnicom u glavu. Istovremeno su ostali okrivljeni fizički napali oštećene stražare, P.I., I.V., N.B., R.P. i B.R udarajući ih pesnicama po glavi i tijelu.

Na poziv okrivljenog V.G. svi okrivljeni potrčali su prema improvizovanoj teretani, kako bi uzeli šipke od tegova, u čemu nije uspio da ih spriječi oštećeni R.P., koji je pri tom zadobio udarac u predjelu glave. Okrivljeni su oštećenim stražarima P.V. i B.R. nanijeli teške tjelesne povrede, dok su lake tjelesne povrede nanijeli oštećenima: P.M., N.B.  i R.P.