Nacrti zakona,  Izvještaji sa javne rasprave i Predlozi zakona 

 

Nacrti zakona


Izvještaji sa javne rasprave

  • Izvještaj o održanoj  javnoj raspravi povodom Nacrta Zakona o sudovima, Nacrta Zakona o sudskom savjetu i pravima i dužnostima sudija i Nacrta Zakona o Državnom tužilaštvu....Otvorite dokument
  • Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu....Otvorite dokument

Predlozi zakona