2019.godina

Mišljenje Komisije za etički kodeks državnih tužilaca br.02-9-453-1/19.........Otvorite dokument

Mišljenje Komisije za etički kodeks državnih tužilaca br.02-9-958-12/18........Otvorite dokument

2018.godina

Odluka br.02-9-1301-1/17

Odluka br.02-9-1313/1

Ts.br.191/15

Ts.br.207/15

Mišljenje Komisije za etički kodeks Tu.br.36/15.....Otvorite dokument