30.12.2015.godine – Saopštenje

Po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju Uprava policije CB Bijelo Polje  podnijela je Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju   krivičnu prijavu  protiv  I.V. iz Mojkovca zbog krivicnog djela  - bjekstvo lica lišenog slobode u sticaju sa krivičnim djelom  - nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i krivičnim djelom – protivpravno lišenje slobode.  I.V. je  24.12.2015.godine, pobjegao sa izdržavanja kazne zatvora u Bijelom Polju.

U cilju prikupljanja potrebnih dokaza u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju bice, u svojstvu svjedoka, saslušani zatvorski službenici koji su prilikom bjekstva I.V. bili na dužnosti. Po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju i sudije za istragu Osnovnog suda u Bijelom Polju Uprave policije CB Bijelo Polje i NCB Interpol Podgorica  preduzeli su i druge mjere i radnje. 


29.12.2015.godine – Saopštenje

Na današnjoj sjednici Tužilačkog savjeta donijeta je odluka o izboru državnih tužilaca u Osnovnim državnim tužilaštvima, Višim državnim tužilaštvima i Vrhovnom državnom tužilaštvu,  koji su i do sada vršili tužilačku funkciju.

Na upražnjeno mjesto državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici izabrana je Biljana Medenica, dok je na mjesto državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama izabran Marko Bojović.


26.12.2015.godine- Saopštenje

U nastavku  sjednice Tužilačkog  savjeta obavljen je intervju sa prijavljenim kandidatima na javni oglas  za državne tužioce u Osnovnim državnim tužilaštvima u Podgorici, Baru, Kotoru, Ulcinju i Herceg Novom.

Tužilački savjet će održati sjednicu i u utorak, 29.12.2015.godine u 09:00 sati. 


25.12.2015.godine – Saopštenje

U nastavku  sjednice Tužilačkog  savjeta obavljen je intervju sa prijavljenim kandidatima na javni oglas  za državne tužioce u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, Osnovnim državnim tužilaštvima u Bijelom Polju, Beranama, Pljevljima, Rožajama, Plavu, Kolašinu i Nikšiću.

Radi intervjua sa preostalim kandidatima Tužilački savjet će održati sjednicu i u subotu, 26.12.2015.godine u 11:00 sati. 


25.12.2015.godine – Saopštenje

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podnijelo je, dana 22. decembra 2015.godine, Sudu za prekršaje u Podgorici zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, protiv Đ.M., jer kao rukovodilac mirnog okupljanja nije prekinuo mirno okupljanje, kada je nastupila stvarna opasnost za bezbjednost učesnika mirnog okupljanja i imovinu, a što je bio dužan prema Zakonu o javnim okupljanjima.

Zahtjevom je predstavljeno da je okrivljeni, dana 24.oktobra 2015.godine, oko 22,00 časa, u Podgorici, u Bulevaru Sveti Petar Cetinjski, kao rukovodilac javnog okupljanja koje se, u organizaciji političkog saveza, održavalo ispred Skupštine Crne Gore, nije prekinuo javno okupljanje nakon što je učesnik tog skupa, S.R., preko razglasa saopštio:’’Deset minuta još i mi više nikakvu odgovornost ne preuzimamo!’’, nakon čega su pojedini učesnici okupljanja navukli kape na glavu i zaštitne maske preko lice skandirajući:’’Nema više čekanja!’’, i nekontrolisano i agresivno prišli zaštitnoj ogradi koja je razdvajala učesnike okupljanja od službenika policije koji su obezbjeđivali skup, istu srušili i prema službenicima policije i zgradi Skupštine Crne Gore bacali baklje, tzv. Molotovljeve koktele, kamenice i druge predmete i tako stvorili stvarnu opasnost za bezbjednost učesnika mirnog okupljanja i imovinu – zgradu  Skupštine Crne Gore.


24.12.2015.godine  - Saopštenje povodom netačnih navoda dnevnog lista “Dan”

Radi objektivnog informisanja, Osnovno državno tužilaštvo u Rožajama  obavještava javnost da nijesu tačni navodi objavljeni u dnevnom listu  „DAN“ 23.12.2015. godine u tekstu pod naslovom „Sina tukli čekićem, a majku šipkom”. Netačni su navodi iz teksta  da je tužilac  događaj prvo kvalifikovao kao krivično djelo, a zatim kao prekršaj. Osnovno državno tužilaštvo u Rožajama je događaj od 19.12.2015.godine kvalifikovao kao krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti. Povodom ovog dogadjaja  formiran je predmet u tužilaštvu, a postupak se nalazi u fazi izviđaja.  U ovom događaju oštećeno je više lica.  Postoji osnovana sumnja da je više lica  izvršilo krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, a čija kvalifikacija će se u konačnom odrediti nakon završenog izviđaja.

Osnovno državno tužilaštvo u Rožajama ističe  da tačne informacije za medije i ukupnu javnost ,  u vezi sa radom ovog tužilaštva mogu jedino da se dobiju putem zvanične komunikacije i ovim putem želi da obavijesti javnost  da svoj rad zasniva na principima zakonitosti  i jednakosti prema svima, nepristrasno, a sve u cilju zaštite Ustava i Zakona.


23.12.2015.godine – Saopštenje

Na sjednici Tužilačkog savjeta, kojom je predsjedavao Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, između ostalog,  razmatran je Plan slobodnih tužilačkih mjesta,  razmatrana su i usvojena Pravila za ocjenjivanje tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava, dato je mišljenje na Pravilnik  o unutrašnjem poslovanju Državnog tužilaštva i  donijet je Godišnji plan redovnih sjednica Tužilačkog savjeta za 2016.godinu.

Na sjednici je, takođe, obavljen i intervju sa prijavljenim  kandidatima na javni oglas  za državne tužioce u Vrhovnom državnom tužilaštvu, Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, Osnovnim državnim tužilaštvima u Herceg Novom i Cetinju.


Saopštenje – 8.12.2015.godine

Udruženje državnih tužilaca Crne Gore 25. novembra 2015. godine dalo je primjedbe i sugestije na Prijedlog zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Naknadno je dostavljena i konkretizacija iznijetih primjedbi u odnosu na odredjene poslove i grupe poslova. 

Primjedbe na prijedlog Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

Konkretizacija primjedbi na prijedlog Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru


04.12.2015.godine - Saopštenje

Višem državnom tužilaštvu u Podgorici 03.12.2015.godine Uprava policije – CB Bar, podnijela je krivičnu prijavu protiv V.V.,G.L. i S.R. zbog krivičnog djela - iznuda, koji su istog dana  saslušana u svojstvu  osumnjičenih. Nakon saslušanja tužilaštvo im nije odredilo zadržavanje, jer na osnovu dokaza pribavljenih u izvidjaju  proizilazi da je mogućnost da su ova lica izvršila krivično djelo jednaka kao i  mogućnost da to nijesu učinili. Više državno tužilaštvo u Podgorici je donijelo naredbu za sprovodjenje istrage, a istovremeno sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici  stavilo predlog da se protiv  imenovanih odrede mjere nadzora, a kojim mjerama se mogu supstituisati pojedini oblici pritvora, u ovom slučaju sprečavanje bjekstva osumnjičenih  i sprečavanje dokazne  opstrukcije. U postupku istrage utvrdiće se da li su osumnjičeni izvršili ovo  krivično djelo, te zavisno od rezultata istrage tužilaštvo će  odlučiti o daljem toku postupka.