29.02.2016.godine – Saopštenje

Državno tužilaštvo neće se upuštati u javne polemike sa menadžmentom Uprave policije, već će se u svom djelovanju pridržavati zakonskih propisa, prema kojima je Tužilaštvo institucija koja rukovodi izviđajem i istragom. Podsjećamo da u skladu sa zakonodavstvom Crne Gore policija postupa po nalogu Tužilaštva. Zakon takođe propisuje da prikupljene dokaze Tužilaštvo prezentuje sudu, a ne menadžmentu Uprave policije. Napominjemo da zaštitu svakom građaninu Crne Gore, koji nije prekršio propise, bez obzira na profesiju, pružaju isključivo Ustav i zakon.

Pročitajte kompletan tekst


26.02.2016.godine – Saopštenje

Na sjednici Tužilačkog savjeta, kojom je predsjedavao Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, između ostalog, usvojen je Finansijski izvještaj potrošačke jedinice Tužilaštva za 2015.godinu. Tužilački savjet je za PILOT državno tužilaštvo, u kome će se sprovesti postupak ocjenjivanja rada državnih tužilaca i rukovodioca državnog tužilaštva u skladu sa Zakonom o državnom tužilaštvu, odredio Osnovno državno tužilaštvo u Cetinju i određeno je 14 mentora iz reda državnih tužilaca Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici koji ispunjavaju potrebne uslove. 

Na sjednici je, takođe, donijet Plan klasifikacionih oznaka u Sekretarijatu Tužilačkog savjeta, kao i odluka o prestanku funkcije Cmiljani Perović – državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, ispunjavanjem uslova za starosnu penziju.

Tužilački savjet nastaviće sa radom u srijedu, 02.marta 2016.godine u 13.00 sati.


22.02.2016.godine - Saopštenje

Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković susreo se danas u prostorijama Tužilaštva sa predsjednikom Venecijanske komisije Đanijem Bukvikjom.

Vrhovni državni tužilac upoznao je gosta sa ustrojstvom i organizacijomDržavnog tužilaštva, formiranjem Sekretarijata Tužilačkog savjeta i Specijalnog državnog tužilaštva koje je za kratko vrijeme postiglo konkretne rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije.

Zajednički je ocijenjeno da uslovi rada Državnog tužilaštva treba da budu mnogo bolji, imajući u vidu institucionalne novine koji proizilaze iz Zakona o Državnom tužilaštvu.


20.02.2016.godine – Saopštenje

Predmet protiv  V.M koji je lišen slobode 19.02.2016.godine,  iz Specijalnog državnog tužilaštva  proslijeđen je juče na nadležnost  Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.  Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, podnijelo je Osnovnom sudu u Podgorici  predlog za određivanje pritvora osumnjičenom V.M. zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo – prevara.  Sudija za istragu je, po predlogu za određivanje pritvora, u prisustvu državnog tužioca, saslušao osumnjičenog u prostorijama Kličkog centra Crne Gore, nakon čega je donio rješenje o određivanju pritvora do 30 dana. 


19.02.2016. godine – Saopštenje

Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković razgovarao je danas sa šeficom Misije OEBS-a u CrnojGori, ambasadorkom Janinom Hrebičkovom.

Zajednički je konstatovano da je saradnja Vrhovnog državnog tužilaštva i Misije OEBS-a u prethodnom periodu bila kontinuirana i veoma uspješna, te da ima prostora za proširenje saradnje kroz realizaciju novih projekata.

Susret sa Hrebickovom bio je prilika da Vrhovni državni tužilac upozna ambasadorku sa primjenom pojedinih institute krivično-procesnog prava u oblasti organizovanog kriminala i visoke korupcije, postignutim rezultatima, kao i sa evidentnim poboljšanjem u oblasti transparentnosrti rada Državnog tužilaštva.

Vrhovni državni tužilac je zahvalio ambasadorki na podršci koju Misija pruža Tužilaštvu, tehničkoj i stručnoj pomoći. 


12.02.2016.godine - Saopštenje

Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković i Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić razgovarali su danas u prostorijama Tužilaštva sa zvaničnicom Stejt dipartmenta, Alinom Romanovski. Sastanku je prisustvovala i ambasadorka SAD-a u Podgorici, Margaret En Ujehara. Teme razgovora bile su podrška Vlade SAD-a Tužilaštvu, zajednički projekti, kao i ideje za buduće projekte.

Vrhovni državni tužilac upoznao je goste sa radom Državnog tužilaštva, postignutim rezultatima, ali i sa izazovima sa kojima se Tužilastvo suočava. Konstatovao je da je glavni akcenat na borbi protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije i u tom kontekstu istakao primjenu instituta sporazuma o priznanju krivice koji vodi porijeklo iz pravnog sistema SAD-a, a sada punu afirmaciju doživljava i u Crnoj Gori kroz djelovanje Specijalnog državnog tužilaštva.

Zvaničnica Stejt dipartmenta g-đa Romanovski čestitala je Vrhovnom državnom tužiocu i Glavnom specijalnom tužiocu na evidentnom napretku koji Tužilaštvo postiže u borbi protiv kriminala.

Sagovornici su izrazili zadovoljstvo zbog dosadašnje izuzetno uspješne saradnje Tužilaštva i Ambasade SAD-a u Podorici, uz očekivanje da će se ona i ubuduće nastaviti.


05.02.2016.godine – Saopštenje

Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković razgovarao je, u prostorijama Vrhovnog državnog tužilaštva u Podgorici, sa vršiocem dužnosti Glavnog krunskog tužioca Ujedinjenog Kraljevstva, Frankom Fergusonom. Tema sastanka bile su organizaciona struktura tužilaštva, rezultati  rada zaposlenih,  saradnja sa drugim institucijama.

Poseban cilj posjete bilo je pružanje podrške Ujedinjenog kraljevstva kroz razmjenu iskustava u oblasti upravljanja državnim tužilaštvom i  ljudskim resursima, u cilju unapređenja kvaliteta rada državnog tužilaštva. Vrhovni državni tužilac je upoznao sagovornika sa izradom strateškog plana za razvoj državnog tužilaštva i tužilačkog savejta za period 2016-2019 godina. Tužilac Ferguson je iskazao spremnost da  podrži  izradu stateškog plana u dijelu koji se tiče unapređivanja administrativnih kapaciteta državnog tužilaštva.

Ova posjeta je produbljivanje već upostavljene uspješne saradnje Vrhovnog državnog tužilaštva sa Ambasadom Ujedinjenog kraljevstva u Crnoj Gori. 


03.02.2016.godine - Saopštenje

Vrhovni državni tužilac,  Ivica Stanković i Glavni specijalni tužilac, Milivoje Katnić učestvovali su u građanskom satu u organizaciji Centra za demokratsku tranziciju (CDT) na temu „ Sporazum o priznanju krivice - institut za borbu protiv korupcije ili sredstvo zlopotrebe“.

Građanski sat je  bio prilika da se objasne prednosti zaključivanja Sporazuma o priznanju krivice, njegov značaj u konkretnim predmetima, kao i da konačnu odluku o svakom zaključenom Sporazumu donosi sud. Građanskom satu su prisustvovali i predstavnici medija. Prisutni su imali priliku da Vrhovnom državnom tužiocu i Glavnom specijalnom tužiocu postave i konkretna pitanja o slučajevima za koje je javnost zainteresovana, a koji se  tiču konkretne teme.

Građani su pohvalili rad Tužilaštva i aktivnosti preduzete u prethodnom periodu,kao i namjeru da u narednom periodu bude više ovakvih događaja.