30.06.2016. godine – Saopštenje

Pred predsjenikom i članovima Tužilačkog savjeta, u prostorijama Vrhovnog državnog tužilaštva, zakletve su položili  izabrani specijalni tužioci u Specijalnom državnom tužilaštvu Sanja Jovićević i Saša Čađenović. Predsjednik Tužilačkog savjeta Ivica Stanković čestitao je tužiocima Specijalnog državnog tužilaštva na izboru, za koje su kandidate, kako je rekao, isključivo preporučili znanje i profesionalna sposobnost. 


30.06.2016.godine – Saopštenje: Državni tužioci pohađali obuke za odnose s javnošću

U cilju unapređenja odnosa s javnošću  predstavnici Državnog tužilaštva učestvovali su u obukama  koje su organizovane u saradnji sa ambasadom SAD-a u Podgorici, Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) i Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu.

U prethodna tri mjeseca dvije bazične obuke pohađalo je više od trideset predstavnika Državnog tužilaštva, dok je petnaest  predstavnika učestvovalo i u naprednoj obuci. Bila je to prilika da se državni tužioci, svjesni značaja koji odnos s javnošću ima, obuče za javne nastupe, kako bi Državno tužilaštvo  i u narednom periodu  pokazalo da je otvorenost institucije jedan od prioriteta  u radu. Obuke su samo dio projekta  u okviru kog su u toku prošle godine  izrađena dva dokumenta – Strategija za odnose s javnostima i Vodič  kroz krivični postupak i razvoj komunikacionih vještina.  Novinu u radu predstavlja i činjenica  da svako državno tužilaštvo ima tužioca portparola , tako da mediji i zainteresovana javnost u svakom tužilaštvu imaju kontakt osobu.

Državno tužilaštvo i u narednom periodu nastaviće sa aktivnostima koje će doprinijeti većoj otvorenosti institucije. 


22.06.2016.godine – Saopštenje: Vrhovno državno tužilaštvo će se baviti eventualim zloupotrebama poslodavaca na štetu radnika

Državni tužilac u Vrhovnom državnom tužilaštvu Veselin Vučković i šef kabineta Vrhovnog državnog tužioca Tanja Božović sastali su se u prostorijama Vrhovnog državnog tužilaštva sa Generalnim sekretarom Unije poslodavaca Crne Gore  Srđom Kekovićem. Tema razgovora bila je zloupotreba prava radnika od strane poslodavaca.

Na sastanku se između ostalog govorilo o potpisivanju blanko sporazumnih raskida radnog odnosa, kao i drugim zloupotrebama poslodavaca na štetu radnika. Ukazano je na dužnost redovnog obavještavanja Vrhovnog državnog tužilaštva o svim saznanjima o postojanju krivičnih djela koja se gone po službenoj dužnosti.

Vrhovno državno tužilaštvo će vršiti potrebne  provjere kroz mehanizme unutrašnjeg nadzora i kontrole i, po potrebi, nadležnim tužilaštvima dati uputstva za postupanje. 


16.06.2016.godine – Saopštenje

U nastavku  sjednice Tužilačkog  savjeta kojom je predsjedavao Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, između ostalog, donijeta je odluka o izboru dva specijalna tužioca. Za specijalne tužioce izabrani su Sanja Jovićević koja je do sada obavljala funkciju državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici i Saša Čađenović koji je kao državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici bio upućen na rad u Specijalno državno tužilaštvo. 


09.06.2016.godine – Saopštenje

Na sjednici Tužilačkog savjeta, kojom je predsjedavao Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, između ostalog, izvršen je izbor  državnog tužioca koji je dobrovoljno premješten iz Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama u Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju., usvojena je informacija o realizaciji odluke Tužilačkog savjeta  o implementaciji IMB Case Management sistema, kao i  izvještaj Komisije za Etički kodeks državnih tužilaca. Osim toga, Tužilački savjet je razmatrao Pravilnik o načinu i kriterijumima  za rješavanje stambenih potreba državnih tužilaca i obrazovao Komisiju za pitanja budžeta.

 Na sjednici je, takođe,  obavljen intervju sa kandidatima za specijalne tužioce u Specijalnom državnom tužilaštvu.

Tužilački savjet nastaviće sa radom u četvrtak, 16.juna 2016.godine u 12.00 sati.


08.06.2016. godine – Saopštenje: U Višem državnom tužilaštvu u Podgorici formirani timovi tužilaca koji rade na rasvjetljavanju krivičnih djela izvršenih u Kotoru

Povodom krivičnih djela koja su prethodnom periodu izvršena na teritoriji opštine Kotor Vise državno tuzilastvo u Podgorici u prostorijama Tužilačkog savjeta organizovalo je konferenciju za medije kako bi se javnost upoznala sa preduzetim aktivnostima.

Rukovoditeljka Vesna Jovićević istakla je da je u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici  formiran  tim državnih tužilaca koji je preduzeo brojne radnje u cilju pribavljanja i obezbjeđenja materijalnih dokaza, kao i obezbjeđenja personalnih dokaza u vidu saslušanja većeg broja svjedoka koji su dali precizne i jasne izjave o konkretnim događajima.

Na današnjoj konferenciji su o konkretnim predmetima govorili i državni tužioci u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici – Miloš Šoškić i Tatjana Begović . Oni su kao članovi navedenog tima zajedničkim postupanjem i preduzimanjem službenih radnji pratili  i usmjeravali tok izvidjaja u ovim predmetima, kao i u predmetima iz nadležnosti nižih državnih tužilaštava, a posebno Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru.

Nakon ocjene da postoje osnovi sumnje da su navedena krivična djela izvršili pripadnici kriminalne organizacije,  Više državno tužilaštvo u Podgorici cjelokupne spise predmeta dostavilo je Specijalnom državnom tužilaštvu na dalje postupanje i nastavilo sa preduzimanjem hitnih istražnih i dokaznih radnji, istakla je rukovoditeljka Jovicevic. Ona je istovremeno saopstila da je tokom dvomjesečnog rada na ovim predmetima Tužilaštvo imalo dobru saradnju sa Upravom policije, što je rezultiralo postignutim kvalitetom pribavljenih dokaza. 


06.06.2016.godine – Saopštenje

Više državno tužilaštvo u Podgorici dostavilo je  Specijalnom državnom tužilaštvu spise predmeta formiranih u vezi sa  dogadjajima u Budvi i Kotoru. To je učinjeno  nakon što je tim državnih tužilaca Višeg državnog tužilaštva u Podgorici koji je formirala rukovoditeljka Vesna Jovićević, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova – Upravom policije Crne Gore, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, sproveo izvidjajne radnje  tokom kojih su pribavljeni dokazi koji ukazuju na postojanje osnova sumnje da su individualno određena lica izvršila više krivičnih djela protiv života i tijela, nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija, ugrožavanja sigurnosti gradjana, zloupotrebe službenog položaja i drugih krivičnih djela za koja se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, a koja djela su, kako na to ukazuju pribavljeni podaci, po ocjeni ovog tužilaštva rezultat  organizovanog kriminala. Više državno tužilaštvo u Podgorici će do donošenja odluke Specijalnog državnog tužilaštva nastaviti sa radom u ovim predmetima preduzimanjem svih hitnih istražnih radnji.


03.06.2016.godine – Saopštenje: Vrhovni državni  tužilac Ivica Stankovića govorio na otvaranju skupa o napadima na novinare 

Na otvaranju skupa koji je u podgoričkom hotelu Ramada organizovala nevladina organizacija Akcija  za ljudska prava,  pod nazivom „Ka vladavini prava i slobodi izražavanja: kako obezbijediti  kažnjivost  napada na novinare, kako spriječiti takve napade i obezbijediti pravni okvir povoljan za istraživačko novinarstvo“ Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković imao je uvodno izlaganje.

Tom prilikom Stanković je poručio da nema vladavine prava bez slobode izražavanja. Istovremeno je napomenuo da takođe nema vladavine prava ni bez odgovornosti zbog izražavanja, a to je upravo odgovornost  prema osnovnim društvenim vrijednostima koje štiti krivično pravni sistem. Vrhovni državni tužilac istakao je da su garant prava javnosti da zna i država i mediji. Vrhovni državni tužilac podsjetio  je javnost da Izvještaj o radu Državnog tužilaštva za 2015. godinu najbolje govori o napretku koji je postignit u saradnji s medijima, kao i istraživanje, koje je sprovela nevladina organizacija Centar za demokratsku tranziciju (CDT), koje je pokazalo je da je Državno tužilaštvo najotvorenija institucija u Crnoj Gori. Taj podatak posebno je značajan ako se ima u vidu  da je samo godinu ranije, 2014.godine, Tužilaštvo bilo najzatvorenija institucija u državi.

Pročitajte kompletan tekst


02.06.2016.godine – Saopštenje

Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković razgovarao je u prostorijama Vrhovnog državnog tužilaštva sa Ministrom unutrašnjih poslova Goranom Danilovićem.

Vrhovni državni tužilac čestitao je ministru na imenovanju i istakao da će zajednička saradnja i u narednom periodu biti uspješna i zasnivati se na međusobnom povjerenju i podršci.

Ministar unutrašnjih poslova naveo je da je doprinos Vrhovnog državnog tužioca u oblasti vladavine prava očigledan. Na sastanku je takođe konstatovano da Tužilaštvo i Policija moraju funkcionisati kao tim i da je to najbolji način za ostvarivanje rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije. 


02.06.2016.godine – Saopštenje: Određeno zadržavanje do 72 sata zbog utaje poreza

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje u trajanju do 72 sata, D.Š. i  M.V. zbog osnovane sumnje da su, kao odgovorna lica privrednog drustva iz Podgorice, izvršile produženo krivično djelo - utaja poreza i doprinosa, kojim su oštetili budžet države za skoro pola miliona eura. Osnovano se sumnja da su osumnjičene u periodu od maja 2013. godine, do početka 2015. godine, prikrivale i davale lažne podatke o činjenicama koje uticu na utvrđivanje poreskih obaveza, tako sto su sačinjavale lažne faktura i nisu iskazivale  promet pravnog lica. Postupajući na navedeni način sumnja se da su D.S. I M.V. utajile porez u iznosu od oko 450.000,00 eura.


01.06.2016. godine – Saopštenje: Podnijet optužni predlog protiv komandanta Specijalne antiterorističke jedinice

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podnijelo je optužni predlog protiv komandanta Specijalne antiterorističke jedinice  R. LJ., zbog osnovane sumnje da je učinio krivično djelo - pružanje pomoći učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

Osnovano se sumnja da je komandant pomogao pripadnicima Specijalne antiterorističke jedinice  da do danas ostanu neotkriveni, iako se izviđajima u više predmeta nesporno  dokazalo da su 24. oktobra  2015.godine nezakonito primjenili silu prema određenim građanima.

To je, između ostalog, saopšteno na konferenciji za medije koju je u prostorijama Tužilačkog savjeta organizovalo Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici. Novinarima su se tom prilikom obratili rukovoditeljka Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, Ljiljana Klikovac, državna tužiteljka i tužilac portparol Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, Danka Ivanović Đerić, kao i državni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, Miroslav Turković.

Državni tužioci govorili su o konkeretnim predmetima iz nadležnosti Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici.

Kada je riječ o incidentu u Skupštini Crne Gore do kog je došlo 13.maja 2016.godine državni tužilac Miroslav Turković  upoznao je javnost da je konkretnom slučaju  utvrđeno da nema elemenata krivičnog djela  koje se goni po službenoj dužnosti, kao ni prekršaja. Utvrđeno je da je tom prilikom remećen rad Skupštine, koji je propisan poslovnikom o radu te institucije.

Rukovoditeljka Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici na današnjoj konferenciji upoznala je novinare i sa rezultatima rada tog tužilaštva za prethodnu godinu.


01.06.2016.godine – Saopštenje

Osnovno državno tužilaštvo u Herceg Novom, 13.04.2016. godine, podnijelo je  Osnovnom sudu u Herceg Novom optužni predlog protiv  J.I. zbog krivičnog djela  - nedozvoljene polne radnje. Glavni pretres je zakazan za 25.08.2016.godine.