29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog  B.Z., zbog izvršenja krivičnog djela – teško ubistvo u pokušaju, kojom  optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni  dana 22.08.2016.godine, oko 17,30 časova, u Podgorici, u neposrednoj blizini svoje kuće u Nikšićkoj ulici br.127, pokušao da liši života više lica -oštećenog pok. S.B. i oštećenog A.B., na način što je nakon svađe sa oštećenima iz pištolja marke “CZ M-57”, kal.7,62 mm, fabr.br. C-55816, ispalio jedan projektil u oštećenog S.B., nanoseći mu teške tjelesne povrede usled kojih je dana 31.08.2016.g. nastupila njegova smrt, a zatim je ispalio jedan projektil u oštećenog A.B., nanoseći mu teške tjelesne povrede.

Optužnica je potvrđena 22.12.2016.godine. 


29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenih S.B. i P.Đ. i Predlog za izricanje krivične sankcije protiv mldb. L.V.  zbog  toga što su kao saizvršioci izvršili krivično djelo – razbojništvo, kojim je predstavljeno da su dana 11.12.2014.g., oko 23,30 časova, u Podgorici, u ul. IV jula, okr. S.B. i P.Đ., zajedno sa mldb. L.V., u grupi, upotrebom sile oduzeli tuđu pokretnu stvar, na način što su od prodavnice “Lida” koja se nalazi u ul. Mitra Bakića pratili državljane Ukrajine – oštećene A.L., V.P. i A.K., koji su se kretali prema Zabjelu, da bi kod parka Pobrežje trčećim korakom sa leđa prišli oštećenim A.L. i V.P. i dok su ih okr. S.B. i P.Đ. fizički napali, mldb. L.V. je iz ruku V.P. otrgao torbu u kojoj se nalazilo 10.500,00 €, lap top, bežični miš i mobilni telefon, ukupne vrijednosti 11.034,50 €. 

Optužnica je potvrđena 22.12.2016.godine. 


29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, protiv okr. K.X., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 28.11.2016.g., oko 15,00 časova, u Podgorici, na graničnom prelazu Božaj, neovlašćeno radi prodaje iz Republike Albanije unio u Crnu Goru opojnu drogu marihuanu, na način što je u vozilu kojim je upravljao, marke “Subaru”, reg.ozn. ……., prenosio 14870 grama ove opojne droge,  koja je bila sakrivena u bankinama vozila i upakovana u 41 pakovanje.

Optužnica je potvrđena 26.12.2016.godine. 


29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici

Osnovni sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, podignutu protiv okrivljenih R.R. i S.B., zbog krivičnog djela-zloupotreba službenog položaja.
Optužnicom je stavljeno na teret, i to okrivljenom R.R. da je u junu 2008. godine, Upravi za nekretnine-PJ Podgorica predao zahtjev za brisanje tereta,sa potvrdama, navodno izdatim od strane oštećenog privrednog društva iz Podgorice, u kojima je bila navedena neistinita sadržina da je ispunio obaveze iz ugovora o kreditu,zaključenim sa oštećenim privrednim društvom, kao davaocem kredita,koji je bio obezbijeđen ugovorom o hipoteci na stambenom prostoru okrivljenog, pa je okrivljena S.B. donijela i potpisala rješenje o brisanju zabilježbe ugovora o hipoteci sa stambenog prostorairješenje nije dostavila strankama, koje po zakonu imaju pravo žalbe, već ga je, iako nije bilo konačno, dala na postupanje, pa je došlo do brisanja zabilježbe hipoteke, nakon čega je okrivljeni R.R., u junu 2012. godine,predmetni stan, bez tereta i ograničenja,prodao i novac od prodaje zadržao, na koji način je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist, a oštećenom privrednom društvu,kojem nije isplatio preostali dug iz ugovora o kreditu, nanio štetu u iznosu od 69.262,84 eura.

Optužnica je potvrđena 26.12.2016.godine. 


29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici

Osnovni sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, podignutu protiv Z.Š., zbog krivičnog djela-teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. 
Optužnicom je okrivljenom stavljeno na teret da jedana 19.06.2016. godine, oko 14:00 časova, u Podgorici, na lokalnom putu Bobija-Briđe, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa, ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život i tijelo ljudi, na način što se,upravljajući putničkim vozilom marke “Renault Megane”,registarskih oznaka PG...., pod dejstvom alkohola, pri koncentraciji od 1,22 promila apsolutnog alkohola u krvi,nije kretao desnom stranom kolovoza, u smjeru kretanja, već je prešao na lijevu polovinu kolovoza i prednjim dijelom vozila udario u stijenu, van kolovoza, sa lijeve strane, kojom prilikom je saputnik u vozilu, oštećeni J.Š., zadobio tešku tjelesnu povredu. 

Optužnica je potvrđena 23.12.2016.godine. 


29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog G.Đ. zbog produženog krivičnog djela teške krađe u pokušaju. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 23.08.2016. godine u Kotoru, pokušao da iz kuće oštećenih N.Đ. i V.M. oduzme stvari veče od 150,00 €, na način što je podesnim predmetom djelovao na ulazna vrata, ušao u kuće iz kojih nije oduzeo  ništa jer je bio spriječen nailaskom vozila, odnosno zbog činjenice što nije našao ništa u kući ošt. V.M.  

Optužnica je potvrđena 16.09.2016. godine.


29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog D.V. zbog krivičnog djela teškog djela protiv opšte sigurnosti. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 06.08.2016. godine, oko 19,30 časova ispred svoje kuće u Kotoru neovlašćeno držao i nosio vatreno oružje B kategorije – lovačku pušku, kojom je izazvao opasnost za život i tijelo ošt. K.I. na način što je, nakon prethodne svađe između njih dvojice, iz kuće uzeo lovačku pušku, prvo mu se obratio riječima da ide odatle ili će pucati, da bi, kad je oštećeni zakoračio u njegovom pravcu, ispalio jednu patronu ispred njega, usled čega ga je dio sačme pogodio u predjelu desnog stopala i desne podkoljenice nanijevši mu teške tjelesne povrede.

Optužnica je potvrđena 16.09.2016. godine.


29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog F.N. zbog krivičnog djela teška krađa u pokušaju. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 15.12.2015. godine, oko 15,30 časova u Buljarici, po prethodnom dogovoru sa mal. J.E. pokušao da oduzme tuđu pokretnu stavar, na način što su obijanjem polomivši prozor kuće ošt. I.M., ušli u unutrašnjost iste i oduzeli više stvari ukupne vrijednosti 128,70 €, koje su krenuli da unesu u vozilo vlasništvo mal. J.E., u čemu su spriječeni od strane komšije oštećenog.

Optužnica je potvrđena 23.09.2016. godine.


29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog Š.N. zbog produženog krivičnog djela teške krađe. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 02.09.2016. godine oko 18,20 časova u Budvi, iz stana ošt. J.G. oduzeo novčanik sa novcem dok je oštećeni spavao; dana 01.09.2016. godine u Budvi, iz prostorije za personal u TN „Slovenska plaža“ oduzeo novčanik vlasništvo ošt. A.S.; dana 02.09.2016. godine oko 19,00 časova u Budvi, iz stana ošt. NN lica oduzeo novčanik.

Optužnica je potvrđena 27.09.2016. godine.


29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog K.V. zbog krivičnog djela teškog djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 23.11.2015. godine, oko 20,30 časova u Budvi, upravljajući pmv „VW Golf II“, ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život ošt. K.V. na način što je upravljao vozilom u pripitom stanju sa 0,92 promila apsolutnog alkohola u krvi, što nije prilagodio vožnju uslovima saobraćaja na raskrsnici i što nije vozio brzinom pri kojoj može da zaustavi i propusti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza, već je ušao u raskrsnicu a da se nije prdržavao obaveze izražene znakom izričitih naredbi – obavezno zaustavljanje „STOP“, već je nastavio kretanje  i ušao u raskrsnicu, a da nije propustio vozilo marke „Renault Scenic“ kojim je upravljao B.V., u kojem je na mjestu suvozača bila ošt. K.V., usled čega je došlo do kontakta između vozila, kojom prilikom je ošt. K.V. zadobila tešku tjelesnu povredu.

Optužnica je potvrđena 16.09.2016. godine.


29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenih R.V. i D.S. zbog krivičnog djela zelenaštva i okr. M.J. zbog krivičnog djela prevare. Optužnicom je predstavljeno da su optuženi R.V. i D.S. dana 19.03.2014. godine u Budvi, za davanje novca ugovorili nesrazmjernu  imovinsku korist koristeći teško imovno stanje i nuždu ošt. M.J., na način što su mu dali na zajam 10.000,00 €, ugovorivši mjesečnu kamatu od 12% za period od 3 mjeseca i prilikom predaje novca na ime kamate unaprijed za dva mjeseca umanjili pozajmljeni iznos za 2.400,00 €, uz obavezu da oštećeni po isteku roka isplati 11.200,00 €, a za obezbjeđenje vraćanja novca okr. R.V. sa ošt. M.J. zaključio ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – stana u Budvi, na osnovu koga se okr. R.V. po isteku ugovorenog roka vraćanja glavnice sa kamatom i izdate clausule intabulandi uknjižio kao vlasnik nepokretnosti kod Uprave za nekretnine PJ Budva, čime je za okr. R.V. pribavljena protivpravna imovinska korist u iznosu od 16.928,00 €. Optuženom M.J.  stavljeno je na teret da je 19.03.2014.godine, prikrivanjem činjenica da je stambeni prostor pov. 28 m2 u Budvi, kao staralac svog sina M.B., prodao ošt. R.I. 18.10.1996. godine, doveo u zabludu R.V. i naveo ga da na štetu imovine ošt. R.I. zaključi ugovor o kupoprodaji dana 19.03.2014. godine i time obezbjedi vraćanje zajma, na osnovu čega se R.V. uknjižio kao vlasnik, čime je okr. M.J. sebi pribavio protivpravnu  imvovinsku korist, a ošt. R.I. nanio štetu u iznosu od 24.528,00 €.

Optužnica je potvrđena 29.09.2016. godine.


29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog S.G., P.B., D.I., Ć.D. zbog krivičnog djela nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija. Optužnicom je predstavljeno da su optuženi u periodu od neutvrđenog dana do 10.04.2016. godine u Kotoru, neovlašćeno nabavili i držali veću količinu oružja i municije, čija je nabavka i držanje zabranjeno i neovlašćeno nabavili i držali veću količinu oružja i municije bez odobrenja za nabavku i držanje, na način što su predmetno oružje i municiju držali zakopanu u dvorištu kuće gdje je pronađeno od strane policije.

Optužnica je potvrđena 29.09.2016. godine.


29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog V.S. zbog krivičnog djela teška krađa. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 06.01.2016. godine, oko 10,30 časova u Kotoru, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi veće od 3.000,00 €, oduzeo flašu „Hennessy Richard“, čija je cijena u maloprodaji 3.090,00 €, na način što je istu uzeo sa police maloprodajnog objekta koji posluje u okviru oštećenog pravnog lica iz Kotora, stavio ispod odjeće i napustio lice mjesta. Istom Optužnicom predstavljeno je da je i dana 14.10.2014. godine oko 10,30 časova u Kotoru, na štetu istog pravnog lica oduzeo flašu „Bolinger Rose“, čija je cijena 356,89 € i flašu „Dom Perignon“ čija je cijena 170,41 €, na način što ih je uzeo sa police, prvo stavio u korpu, a potom ispod odjeće i napustio lice mjesta.

Optužnica je potvrđena 05.10.2016. godine.


29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog M.D. zbog krivičnog djela teška krađa. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 30.03.2016. godine u Kotoru, ušao u zanatsko limarsku radnju  na način što je upotrebom podesnog sredstva polomio staklo na prozorima radionice i pomoćnog objekta i pokušao da oduzme vozilo marke „Mercedes E220“ vlasništvo ošt. L.Ž., vrijednosti 4.169,66 €, djelujući podesnim sredstvom na bravu na vozačevim vratima, u čemu nije uspio, nakon čega je oduzeo jedan pištolj za farbanje vozila marke „Sat“, jedan pištolj za farbanje vozila NN marke, ukupne vrijednosti 210,00 €, vlasništvo ošt. S.D i  ključeve od dva pmv marke „Mitsubishi Colt 1,3“, vlasništvo ošt. DŽ.L., vrijednosti 3.385,98 € i pmv marke „VW Polo 1,9 Sdi“ vlasništvo opšt. K.B. vrijednosti 1.561,25 €, nakon čega se tim vozilima udaljio u nepoznatom pravcu.

Optužnica je potvrđena 11.10.2016. godine.


29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljene Š.S. zbog krivičnog djela omogućavanja uživanje opojnih droga. Optužnicom je predstavljeno da je optužena dana 14.06.2015. godine, u Budvi, na javnoj priredbi  tokom održavanja festivala „Spring break“, dala na uživanje većem broju lica opojnu drogu marihuanu, na način što je izvadila džoint, zapalila isti i dodala C.M., koja je nakon konzumiranja džoint dodala M.G., koji je nakon konzumiranja isti dodao M.T., koji ga je nakon konzumiranja ponovo vratio M.G., kojom prilikom su primjećeni od strane OPS UP.

Optužnica je potvrđena 14.10.2016. godine.


29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljene I.S. zbog produženog krivičnog djela zloupotreba povjerenja. Optužnicom je predstavljeno da je optužena dana 12.08. i 25.11.2014. godine u Kotoru, zastupajući imovinske interese ošt. N.Ć. i M.Ć. zloupotrebila ovlašćenja data joj generalnim punomoćjem zaključenim pred notarom dana 05.06.2014. godine,u namjeri da sebi i S.K. pribavi imovinsku korist i da ošteti N.Ć. i M.Ć. kao lica čije je imovinske interese zastupala, na način što je 12.08.2014. godine kao punomoćnik prodavaca pred notarom potpisala notarski zapis ugovora o kupoprodaji sa kupcem M.Š. o prodaji stana pov.50 m2 u Budvi, za cijenu od 75.000,00 € i dala saglasnost da se kupac knjiži po prijemu novca koji je uzela za sebe, iako je prema punomoćju imala obavezu kupoprodajnu cijenu uplatiti na žiro račun oštećenih i saglasnost za uknjižbu dati tek pošto joj davaoci punomoćja to pismeno potvrde, na koji način je sebi pribavila korist, a ošt. N.Ć. i M.Ć. nanijela štetu u iznosu od 75.000,00 €, dok je dana 25.11.2014. godine, kao punomoćnik istih lica, pred notarom potpisala notarski  zapis ugovora o kupoprodaji sa kupcem S.K. o prodaji stana pov. 53 m2 u Budvi, za cijenu od 74.200,00 e i dala saglasnost da se kupac uknjiži, iako S.K. nije bio kupac stana, niti je platio kupoprodajnu cijenu, već joj je pozajmio 11.000,00 €, iako je prema punomoćju imala obavezu da kupoprodajnu cijenu uplati na ćiro račun N.Ć. i M.Ć.  i saglasnost za uknjižbu da tek pošto joj oni pismeno potvrde, na koji način je K.S. pribavila korist, a N.Ć. i M.Ć. nanijela štetu  u iznosu od 74.200,00 €.

Optužnica je potvrđena 14.10.2016. godine.


29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenih S.M. i B.S. zbog krivičnog djela teška krađa u pokušaju. Optužnicom je predstavljeno da su optuženi dana 08.02.2016. godine, oko 01,30 časova u Budvi, pokušali na štetu ošt. K.N. iz Budve da iz njegovog vozila oduzmu stvari, pri čemu su bili spriječeni od strane OPS CB, koji su ih zatekli na licu mjesta, na način što su obijanjem – podesnim sredstvom i fizičkom snagom dijelovali na prozor vrata vozila, nakon čega je S.M. ušao u vozilo, a B.S. čuvao stražu, kojom prilikom ih je primjetio T.M. i obavjestio policiju koja je došla na lice mjesta.

Optužnica je potvrđena 05.10.2016. godine.


29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog I.M. zbog krivičnog djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 22.05.2016. godine oko 04,30 časova u Budvi,  upravljaući pmv „VW Passat“,. vlasništvo I.J. doveo u opasnost život ošt. D.B. iz Budve na način što je vozilom upravljao u pijanom stanju sa 1,57 promila apsolutnog alkohola u krvi i što se na putu u naselju sa ograničenom brzinom do 50 km/h kretao brzinom od najmanje 81 km/h, usled čega je izgubio upravljivost vozilom, prešao u suprotnu kolovoznu traku i izletio na betonsko proširenje uz lijevu ivicu kolovoza, gdje je ostvario kontakt sa metalnom ogradom, kojom prilikom je ošt. D.B., suvozač u njegovom vozilu zadobio teške tjelesne povrede.

Optužnica je potvrđena 26.10.2016. godine.


29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog V.M. zbog krivičnog djela teške krađe i nedozvoljene polne radnje.  Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 16.09.2016. godine oko 03,30 časova u Budvi, nakon što je kao taksi vozač primio u vozilo ošt. Y.E.F. nad istom uz upotrebu sile  izvršio nedozvoljene polne radnje, na način  što je isti uhvatio  rukama za glavu, pokušao da je poljubi, potom je hvatao rukama za bitine tražeći od nje da imaju seksualni odnos, što je ona odbijala gurajući ga od sebe, te pokušao da joj skine grudnjak, udario rukom u čelo, pri čemu je zaključao vrata vozila i ograničio joj slobodu kretanja, nakon čega je oštećena uspjela da otključa vrata i izađe iz vozila, kojom prilikom je zadobila lake tjelesne povrede, da bi prilikom izlaska oštećene iz vozila, oštećenoj otrgnuo iz ruku torbu sa stvarima – telefon, novčanik i novac.

Optužnica je potvrđena 26.10.2016. godine.


29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog B.K.  zbog krivičnog djela razbojništva.  Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 10.02.2016. godine oko 13,30 časova u Tivtu,prijetnjom prema V.DŽ. radnici kladionice ošt.pravnog lica iz Podgorice, oduzeo, na način po ulasku u kladionicu prišao pultu uperio pištolj u V.DŽ. i naredio joj da mu da kovertu sa novcem, a onda naredio da mu da i drugu kovertu, što je ona učinila nakon čega je napustio objekat uzevši novac u iznosu od 1 820,00 eura.

Optužnica je potvrđena 03.11.2016. godine.


29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog D.R. i S.M. zbog krivičnog djela teške krađe. Optužnicom je predstavljeno da su optuženi dana 13.06..2014. godine oko 06.00 časova u Budvi, na naročito drzak način od ošt.I.R. oduzelizlatni prsten marke „Bulgari“, sat marke „Ulisse Nardin“ i dva para naočara marke Porshe design i Prada, ukupne vrijednosti 3330,00 eura, na način što su iskoristivši činjenicu da je oštećeni zaspao u taxi vozilu, nakon što je D.R. prethodno pozvao S.M. da mu se pridruži, oštećenom sa ruke skinuli sat i prsten, da pi po dolasku do zgrade u kojoj je boravio oštećeni od njega tražili da plati čak 196,00 eura kao cijenu vožnje, da bi obzirom da ošt.nije imao kod sebe toliko novca, okr.D.R. od njega zahtjevao da donese iz stana poslavši okr.S.M. da ide sa njim,da bi okr.S.M. dok je ošt. u svom stanu tražio novac, iz hodnika oduzeo dva navedena para naočara, a onda od ošt.uzeo i novac i otišao.

Optužnica je potvrđena 04.11.2016. godine.


29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog LJ.Z. zbog krivičnog djela prevare. Optužnicom je predstavljeno da je optužena u periodu od 27.05.2013. godine do 30.09.2014.g., u Budvi, lažnim prikazivanjem činjenica oštećenom B.D. da je zainteresovana za kupovinu hotela u Bečićima, dovodeći ga u zabludu da je ozbiljan kupac zaključivši sa njim predugovor o kupoprodaji dna 28.5.2013.g.,a prije toga mu pokazavši lažne potvrde stranih banaka da je njihov klijent i da ima sredstava u značajnim iznosima na računima,te je na osnovu tako prikazanih lažnih činjenica u više navrata tražila od oštećenog novčane pozajmice, radi navodnog sreživanja papirologije u inostranstvu u cilju prebacivanja novca za kupovinu hotela,čime ga je dovela u zabludu i navela da joj na štetu svoje imovine i imovine svojih pravnih lica,isplati odrežene novčane iznose, a istovremeno joj iznajmi sedam soba u hotelu i tri rent a car vozila, uz tvrdnju da će najam platiti naknadno, što nije učinila čime je pribavila protivpravnu imovinsku korist a oštećenom nanijela štetu u iznosu od 96.709,80 eura na ime najma soba i iznos od 5.050,00 eura na ime najma vozila, kao i odreženi iznos na ime pozajmica.

Optužnica je potvrđena 14.11.2016. godine.


29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog D.Đ.  zbog krivičnog djela omogućavanje uživanja opojnih droga.  Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 22.05.2016. godine oko 23,30 časova u Budvi, tokom održavanja muzičkog festivala dao većem broju lica na uživanje opojnu drogumarihuanu, na način što jeizvadio tzv.“džoint#i zapalio isti a potom ga predao J.K.koja mu je nakon konzumiranja isti vratila,a on ga potom dao na uživanje A.G.koja ga je konzumirala a onda više puta razmijenila sa optuženim, kada su primjećeni od strane OPS UP.

Optužnica je potvrđena 15.11.2016. godine.


29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog Đ.B.  zbog krivičnog djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.  Optužnicom je predstavljeno da je optuženi 11.08.2016. godine, oko 00,45 časova, na magistralnom putu Tivat – Lepetani, upravljajući pmv marke „Honda Civic“ TV reg. oznaka, ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost živote oštećenih A.B., M.K. i M.J., na način što je upravljajući vozilom u pripitom stanju sa 0,77 promila apsolutnog alkohola u krvi, otpočeo radnju preticanja kolone vozila, a da se prethodno nije uvjerio da radnju može obaviti ne ometajući kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smjera, usled čega se našao kao prepreka pmv „Renault Laguna“ BG reg.oznaka kojim je upravljao ošt. M.J., usled čega je došlo do kontakta kojom prilikom su oštećeni zadobili teške i lake tjelesne povrede.

Optužnica je potvrđena 16.11.2016. godine.


29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog N.B.  zbog produženog krivičnog djela teške krađe. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana  22.10.2016. godine, između 02,00 i 07,00 časova u Budvi, zajedno sa dijetetom I.P., po prethodnom dogovoru, oduzeo pokretne stvari, vlasništvo ošt. D.B. i T.V. na naročito drzak način što je ušao u apartman dok su oštećene spavale i sa noćnog ormarića oduzeo torbu u kojoj su se nalazila lična dokumenta, mobilni telefon i novac od oko 800,00 €, nakon čega je novac podijelio sa mal.  I.P. Optužnicom je stavljeno na teret i da je 22.10.2016. godine, oko 04,00 časa u Budvi, zajedno sa mal. I.P., po prethodnom dogovoru, oduzeo stvari vlasništvo ošt. M.A. i E.M., na naročito drzak način, na način što je ušao u apartman i dok su oštećene spavale, on držao stražu mal. I.P.  koji je sa frižidera oduzeo zlatni presten sa crvenim kamenom, narukvicu i prsten od bižuterije, ukupne vrijednosti 224,00 €, vlasništvo ošt. M.A., a sa noćnog ormarića mobilne telefone marke I-phone 6S i HTC, ukupne vrijednosti 430,00 €, vlasništvo ošt. E.M., nakon čega su zajedno napustili objekat.

Optužnica je potvrđena 23.11.2016. godine.


29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog L.Ć.  zbog krivičnog djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi 30.07.2016. godine, oko 18,00 časova, na magistralnom putu Budva - Cetinje upravljajući pmv marke „Passat“, ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život oštećenih A.K., S.J. i J.P., na način što je upravljao vozilom u pripitom stanju sa 1,34 promila apsolutnog alkohola u krvi, i što se vozilom nije kretao desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja, već je prešao na lijevu kolovoznu traku gdje je ostvario čeoni sudar sa pmv marke „Opel Corsa“, kojim je iz suprotnog smjera upravljao J.P., kojom prilikom su oštećeni S.J., A.K. i A.P. zadobili teške tjelesne povrede.

Optužnica je potvrđena 28.11.2016. godine.


29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog V.K.  zbog krivičnog djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi 26.02.2016. godine, oko 16,30 časova, na magistralnom putu Kotor – Risan, upravljajući pmv marke „Renault Clio“ NK reg.oznaka, ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život oštećenih M.K. i J.B. na način što se na dijelu puta na kojem je brzina ograničena na 50 km/h, kretao brzinom dvostruko većom od  dozvoljene i to brzinom od 100-115 km/h i što brzinu vozila nije prilagodio uslovima i stanju puta, usled čega je nakon izlaska iz desne krivine proklizao i udario u stijenu sa desne strane kolovoza, nakon čega se vozilo odbilo i više puta prevrnulo po kolovozu, usled čega je došlo do prelaska vozila u suprotnu kolovoznu traku gdje je desnim bočnim dijelom svog vozila udario u vozilo marke „Mercedes“, kojim je iz suprotnog pravca upravljao D.M., usled čega su oštćeni M.K. i J.B. zadobili teške tjelesne povrede.

Optužnica je potvrđena 02.12.2016. godine.


29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog I.Đ. i N.M.Đ  zbog krivičnog djela prevare. Optužnicom je predstavljeno da su optuženi 12.06.2013. godin u Budvi, u namjeri da svom sinu mal. A.Đ. pribave protivpravnu imovinsku korist, lažnim prikazivanjem činjenica ošt. R.Š. da će isplatiti kupoprodajnu cijenu u iznosu od 165.000,00 € za kupovinu stana označenog kao PD3 i garaže, prema dogovoru postignutim sa majkom ošt. M.K.I. do 31.12.2013. godine, a sa unapred stvorenom namjerom da to ne učine, doveli u zabludu ošt. R.Š. i naveli ga da umjesto ugovora o kupoprodaji zaključi i ovjeri ugovor o poklonu, navodeći da će time izbjeći troškove, iako su prethodno dogovorili zaključenje i ovjeru ugovora na drugom mjestu, pa pošto je odbio da sačini i ovjeri ugovor o poklonu, umjesto ugovor o kupoprodaji, prikrio činjenicu da je drugi notar odbio da zaključi ugovor o poklonu i kod notara S.V. zaključili ugovor o poklonu i isti predali Upravi za nekretnine uz zahtjev za uknjižbu, iako ugovorenu kupoprodajnu cijenu nisu isplatili do navedenog roka, održavajući oštećene u zabludi da će to da učine, nakon čega su prekinuli svaki kontakt sa oštećenima, čime su mal. A.Đ. pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 165.623,20 €.

Optužnica je potvrđena 02.12.2016. godine.


29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog S.B.  zbog krivičnog djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi 29.08.2016. godine, oko 16,00 časova, na magistralnom putu Risan - Grahovo upravljajući pmv marke „Golf II“ HN reg.oznaka, ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost živote oštećenih D.M.G., E.S.A. i M.V., na način što se nije kretao desnom stranom kolovoza i što brzinu kretanja nije prilagodio karakteristikama i stanju puta, već je vozilom prešao na lijevu kolovoznu traku i zašao u putanju kretanja motocikla marke „BMW“, kojim je iz suprotnog smjera upravljao D:M.G., usled čega je ostvaren kontakt, nakon kojeg je nastavio kretanje lijevom kolovoznom trakom i ostvario kontakt sa pmv „VW Caddy“, kojim je iz suprotnog smjera upravljao M.V., kojom prilikom je D.M.G. zadobio teške tjelesne povrede,  usled kojih je nastupila smrt, a ošt. E.S.A. i M.V. teške i lake tjelesne povrede.

Optužnica je potvrđena 06.12.2016. godine.


29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog G.B.  zbog krivičnog djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi 08.07.2016. godine, oko 00,45 časova, na magistralnom putu Tivat - Budva upravljajući pmv marke „VW Golf V“, ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život ošt. E.Š., na način što je upravljao vozilom u pripitom stanju sa 0,65 promila apsolutnog alkohola u krvi, i na dijelu puta u naseljenom mjestu, na kome je brzina ograničena na 50 km/h se kretao brzinom minimalnom od 71 km/h, nije obratio pažnju na pješaka ošt. E.Š, koji je stupio na kolovoz, usled čega nije uspio da zaustavi vozilo, već je ostvario kontakt sa tijelom oštećenog, koji je oboreni koji je zadobio teške tjelesne povrede.

Optužnica je potvrđena 06.12.2016. godine.


29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog S.M. zbog krivičnog djela teške krađe. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 13.11.2016. godine oko 08,30 časova u Budvi, u namjeri pribavljanja protivoprravne imovinske koristi veče od 150,00 €, na naročito drzak način od ošt. S.P. oduzeo torbicu u kojoj se nalazio mobilni telefon marke „Samsung“, naočare za vid, knjiga, ukupne vrijednosti 62,10 € i novac u iznosu od 40,00 €, na način što je prišao s leđa oštećenoj i iz lijeve ruke joj istrgao torbicu i pobjegao.  

Optužnica je potvrđena 12.12.2016. godine.


29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog D.K. zbog produženog krivičnog djela teške krađe. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi u period od 04.10.-17.11.2016. godine, u četiri navrata u Budvi, na naročito drzak način, od ošt. Z.B., N.H.,J.R. i J.J. oduzeo pokretne stvari – nakit, na način što je prilazio oštećenima i trgao im sa vrata nakit, nakon čega se dao u bjekstvo.  

Optužnica je potvrđena 12.12.2016. godine.


29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenih Z.D., S.N. i A.V. zbog krivičnog djela teške krađe. Optužnicom je predstavljeno da su optuženi dana 12.04.2015. godine oko 23,15 časova u Kotoru,iz prostorija taxi udruženja i to iz kancelarije otuđili sef u kom se nalazio novac u iznosu od 4.800,00 €, novac od pazara u iznosu od 346,00 €, lap top marke Dell, osam ručnih radio stanica „motorola“, adapter za struju od 1 Kw, jedan mobilni telefon HTC Desire, tri mobilna telefona marke Nokia, ručni sat i 10 muških parfema, ukupne vrijednosti 2.870,00 €, na način što je okr. Z.D.  stavio na raspolaganje okr. S.N. i A.V. sredstvo za izvršenje krivičnog djela, dajući im ključ od kancelarije koji je prethodno nabavio od svoje djevojke A.M. i tako im otkloni prepreke i stvorio uslove za izvršenje krivičnog djela, nakon čega su oni ključem otvorili kancelariju i iz unutrašnjosti oduzeli navedene predmete.

Optužnica je potvrđena 13.12.2016. godine.


29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog D.K.zbog krivičnog djela prevara. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 07.06.2016. godine u oštećenoj rent a car agenciji u Budvi, lažnim prikazivanjem činjenica radnici agencije I.V. da će u roku od tri dana vozilo vratiti i platiti najam, doveo u zabludu i naveo je da na štetu imovine pravnog lica zaključi ugovor o najmu vozila marke „Toyota Corola“ BD reg.oznaka, na vremenski period od tri dana i istome preda na korišćenje, za koje vozilo nije platio najam, niti ga je vratio u navedenom roku, već je vozilom napustio Crnu Goru održavajući u zabludu I.V. da će produžiti najam i platiti cijenu najma, što nije učinio, pribavivši za sebe imovisku korist u iznosu od 15.310,50 €, koji predstavlja vrijednost vozila.

Optužnica je potvrđena 23.12.2016. godine.


29.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog D.Đ. zbog krivičnog djela teške krađe. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi un oći  21/22.06.2016. godine  u ugostiteljskom objektu u Porto Montenegro  u Tivtu, provaljianjem otvorio sef i iz istog oduzeo novac u iznosu od 5.500,00 €, vlasništvo ošt. D.D., na način što je za vrijeme dok je radio u tom ugostiteljskom objektu, znajući gdje se nalazi kartica za otključavanje prostorija, istu oduzeo, otvorio vrata magacina odakle je oduzeo ključeve sefa, istima otključao sef, oduzeo novac, nakon čega je taksijem pošao do Podgorice i jutarnjim avionom za Beograd.

Optužnica je potvrđena 28.12.2016. godine.


23.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Osnovni sud u Beranama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog R.L. iz Petnjice, zbog krivičnog djela - obljuba nad nemoćnim licem.
Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni od aprila 2016.godine do 12.05.2016. godine, u svojoj porodičnoj kući u selu Kruščica, Opština Petnjica u više navrata izvršio obljubu nad svojom kćerkom.

Optužnica je potvrdjena 12.12.2016.godine.    


23.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Osnovni sud u Beranama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog Ž.I. iz Berana, zbog krivičnog djela - teška kradja u pokušaju.

Optužnicom je  predstavljeno da je okrivljeni 18.11.2016.godine, oko 00,20 časova, u ulici 29. novembra, Opština Berane, pokušao da obijanjem oduzme tuđe pokretne stvari, vlasništvo oštećenog M.P., u namjeri da njihovim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu preko 150,00 eura.
Okrivljeni je dužim ravnim šrafcigerom, razvalio bravu na ulaznim vratima SUR “Maćado”, koja se nalazi u sastavu kuće oštećenog, koji se nalazio na spratu. Zbog buke koju je čuo oštećeni je sišao u lokal i okrivljenog zatekao kod šanka i zadržao ga na licu mjesta do dolaska ovlašćenih službenika Uprave policije Centra bezbjednosti Berane.

Optužnica je potvrđena 19.12.2016.godine.      


22.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom

Osnovni sud u Herceg Novom potvrdio  je, 15.12.2016. godine, optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom od 15.11.2016.  godine, protiv okrivljenih V.I. i  K.M. zbog krivičnog djela- teška krađa. Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni  13. septembra 2016. godine u između ponoći i 02,00 sata u Bijeloj,  po predhodnom dogovoru,  oduzeli gumeni čamac  sa vanbrodskim motorom ukupne vrijednosti 1.300,00 €  vlasništvo oštećenog Đ.M.  

Krivično djelo izvršeno je tako što je okrivljeni K.M , doplivao do čamca koji je bio usidren u blizini plaže kod naselja “Rake”, prekinuo konopac kojim je čamac bio vezan, popeo se u čamac, stavio ga u pogon i odvezao do plaže “Rogač” u Kamenarima. Na isto mjesto vozilom marke “Jugo”  došao je okrivljeni V.I., nakon čega su oba okrivljena vanbrodski motor ubacili u vozilo i odvezli  se u pravcu Bjeljskih Kruševica. Pošto su ostavili vanbrodski motor okrivljeni su se vratili na plažu “Rogač” gdje su gumeni čamac izvukli iz mora,  ispustili vazduh iz njega i sakrili ga u zeleno rastinje u blizini plaže.
22.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom
Osnovni sud u Herceg Novom potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom od 27.10.2016. godine protiv okrivljenog K.M zbog krivičnog djela-teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.
Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni  26.04.2016. godine posle 11 sati u Zelenici-opština Herceg Novi,  upravljajući motociklom bez položenog vozačkog ispita i pod dejstvom opojnih droga, izazvao saobraćajnu nezgodu na način što je na pješačkom prelazu svojim ramenom udario u rame pješaka-oštećenog S.D.i oborio ga na kolovoz. Tom prilikom je oštećeni zadobio  teške tjelesne povrede i to prelom  lijeve tjemene kosti sa nagnječenjem velikog mozga.

Optužnica je potvrđena 16.12.2016.godine.


20.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, protiv okr. P.G., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni  dana 04.10.2016.godine, u jednom iznajmljenom stanu u Nikšiću, neovlašćeno držao radi prodaje jednu PVC kesicu sa 45,027 grama kokaina, jednu vagu marke “VIBRA SJR” sa tragovima kokaina, kojom prilikom je u istom stanu neovlašćeno držao vatreno oružje – pištolj marke “Crvena zastava”, model M 70, kal.7,65 mm, serijski broj 30419, sa sedam metaka u okviru,  dok je u drugom iznajmljenom stanu držao radi dalje prodaje 6456,24 grama marihuane koja je bila upakovana u 11 PVC pakovanja, kao i vagu marke “FIRST” na kojoj su pronađeni  tragovi marihuane. 

Optužnica potvrđena 15.12.2016.godine.


20.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici
 
Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okr. J.Đ., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 31.10.2016.godine, od pravca Tuzi, opština Podgorica, neovlašćeno radi prodaje prenosio 296,183 kg opojne droge marihuane, tako što je ovu opojnu drogu preuzeo od NN lica u Tuzima, upakovanu u 204 veća PVC pakovanja, smještenu u devet torbi i tri džaka i utovarenu u njegovo putničko vozilo marke “VW Golf III”, reg.oznake …., koje je tom NN licu stavio na raspolaganje nakon postignutog dogovora da mu za iznos od 500 € istu prenese do Podgorice, do naselja Konik.

Optužnica je potvrđena 14.12.2016.godine.


19.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici je 13.12.2016.godine, potvrdio optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici  od 22.11.2016. godine, protiv okrivljenih P.P. i N.M. zbog izvršenja krivičnog djela – teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja . Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni P.P. i N.M. 23.11.2014.godine, oko 00,15 h, u Podgorici, na raskrsnici ulica I proleterske, Franca Rozmana i Nikole Tesle, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa ugrozili saobraćaj i  doveli u opasnost život i tijelo ljudi. Okrivljeni P.P. je u zoni ograničenja brzine do 50km/h upravljao putničkim motornim vozilom marke”BMW 525 TDS”   brzinom ne manjom od 114,06 km/h,  dok je okrivljeni  N.M. započeo radnju skretanja u lijevo ne propustivši vozilo kojim je upravljao P.P.  usled čega je došlo do sudara njihovih vozila. Tom priliko smrtno je stradala M.T., suvozač u vozilu okrivljenog N.M. dok su oštećeni M.R. i M.V., suvozači u vozilu okrivljenog P.P., zadobili tjelesne povrede.


19.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama

Vijeća Osnovnog suda u Rožajama potvrdilo je 13.12.2016. godine optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama od 30.11.2016. godine  protiv okrivljenog A.C. iz Rožaja zbog krivičnog djela - razbojništvo. 
Okrivljenom je stavljeno na teret da je u noći 04.11.2016.godine, oko 03,00 časa, u  porodičnoj kući oštećene M. F., koja se nalazi u ul. Trg IX Crnogorske brigade br.5, u Rožajama zajedno sa nepoznatim licem, upotrebom sile i prijetnjom, oduzeo zlatnu burmu, zlatni prsten i aparat za mjerenje šećera u krvi, ukupne vrijednosti 305 eura, kao i dvije štedne knjižice, u namjeri da njihovim prisvajanjem sebi i drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist.


19.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici

Osnovni sud u Podgorici je 12.12.2016.godine, potvrdio optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici  od 17.11.2016.godine, podignutu protiv pravnog lica  iz Podgorice i odgovornog lica u tom pravnom licu zbog produženog krivičnog djela - utaja poreza i doprinosa.
Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeno odgovorno lice u pravnom licu , u namjeri da za pravno lice ostvari korist u iznosu neplaćenih poreskih obaveza davalo lažne podatke o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje poreskih obaveza. Na taj način je izbjegnuto plaćanje poreske obaveze u ukupnom iznosu od 140.305,81 euro. Okrivljeno odgovorno lice u pravnom licu takođe je prikrilo podatke koje  je bilo dužno da obračuna i prijavi porez na dodatu vrijednost u ukupnom iznosu od 289.438,70 eura. Okrivljeno odgovorno lice u pravnom licu u periodu od 01.01. do 15.03.2014.godine, u bilansu uspjeha, nije prikazalo dobit, čime je dalo lažne podatke u prijavi poreza na dobit pravnog lica za 2013.godinu, jer u poreskoj prijavi nije iskazalo kao dobit iznos od 81.872,00 eura, i na taj način izjeglo plaćanje poreske obaveze u iznosu od 7.368,48 eura, u kojem iznosu je okrivljeno pravno lice ostvarilo dobit.


19.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici
       
Viši sud u Podgorici je 12.12.2016.godine potvrdio optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici  od 20.10.2016.godine, protiv okrivljenog K.A., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni u periodu od 07.07. do 28.08.2016.godine, u mjestu Zagora, Opština Kotor, u kući koju je za taj period iznajmio, neovlašćeno držao radi prodaje veću količinu opojnih droga i to: 92,22 grama kokaina upakovanog u 10 pvc kesica, 1745,36 grama marihuane upakovane u tri veće pvc kese i dvije grančice sa sadržajem marihuane od ukupno 3,11 grama, dvije pvc kesice hašiša ukupne težine od 5,78 grama, jedan ručno pravljeni zamotuljak od pvc kese sa 3,91 grama amfetamina u obliku želatinaste mase, 250 komada tableta i 0,07 grama u rasutom – praškastom stanju sintetičke droge “ekstazi – MDMA” upakovanih u 6 pvc kesica.


19.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je, 08.12.2016.godine, optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici  od 22.11.2016.godine, protiv okrivljenog B.A. zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Optužnicom  je predstavljeno da je okrivljeni 19.10.2016.godine, na graničnom prelazu Sukobin, iz Republike Albanije, neovlašćeno radi dalje prodaje unio u Crnu Goru, te prenosio opojnu drogu– marihuanu, ukupne neto mase 28425 grama, upakovanu u 30 pakovanja oblijepljenih pvc folijom. Opojna droga bila je sakrivena u specijalno izrađenom skrovištu, tzv.bunkeru, u prtljažniku putničkog motornog vozila marke “Chrysler Grand Voyager”, kojim je okrivljeni upravljao.


19.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je, 09.12.2016.godine, optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 21.11.2016.godine, protiv okrivljenog K.B., zbog izvršenja krivičnog djela – ubistvo u pokušaju. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni   20.10.2016.godine, u Risnu – Opština Kotor, sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog P.P. Okrivljeni je nožem dužine sječiva oko 15 cm, više puta ubo oštećenog u predjelu trbuha, nanoseći mu tešku tjelesnu povredu. 


19.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici je 09.12.2016.godine, potvrdio optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 24.11.2016.godine, protiv okrivljenog  B.S., zbog izvršenja krivičnog djela – ubistvo u pokušaju u  sticaju sa krivičnim djelom - nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni   27.08.2016.godine, oko 19,30 časova, u Meljinama, Opština Herceg Novi, sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog L.L. Okrivljeni je iz pištolja NN marke i fabričkog broja, kalibra 7,65 mm,  koji je neovlašćeno držao u svom stanu  i nosio na javnom mjestu, u pravcu oštećenog ispalio najmanje tri metka, od kojih ga je jedan pogodio nanoseći mu strijelnu ranu –prostrelinu lijevog koljena.


13.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okr.  L.M. i S.M., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom  je predstavljeno da je  okr. L.M.  dana 07.10.2016.godine, u Nikšiću,  neovlašćeno prodao 50,591 gram opojne droge – marihuane, a okr. S.M. dana 07.10.2016.godine, u Nikšiću, neovlašćeno posredovala u prodaji i kupovini  navedene opojne droge.

Optužnica je potvrđena 06.12.2016.godine.


13.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okr.  L.M. i S.M., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom  je predstavljeno da je  okr. L.M.  dana 07.10.2016.godine, u Nikšiću,  neovlašćeno prodao 50,591 gram opojne droge – marihuane, a okr. S.M. dana 07.10.2016.godine, u Nikšiću, neovlašćeno posredovala u prodaji i kupovini  navedene opojne droge.

Optužnica je potvrđena 06.12.2016.godine.


09.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je 6.12.2016.godine optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 21.11.2016.g., protiv okrivljenog  J.B., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Optužnicom  je predstavljeno da je  okrivljeni J.B. 08.10.2016.godine, na teritoriji Opštine Podgorica, neovlašćeno radi prodaje prenosio opojnu drogu – marihuanu, na način što je putničkim motornim vozilom “Reno Clio” prenosio radi dalje prodaje 5 većih pvc kesa, tzv.”cegera”, u kojima se nalazilo 99 pvc pakovanja  marihuane, ukupne težine 73.377,12 grama ove opojne droge.


06.12.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je, 30.11.2016.godine, optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 16.11.2016.g., protiv okrivljenih  T.I., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Optužnicom  je predstavljeno da je  okrivljeni T.I. 17.10.2016.godine, na graničnom prelazu Sukobin, iz Republike Albanije, neovlašćeno, radi dalje prodaje unio u Crnu Goru, te prenosio 7652,24 grama opojne droge marihuane, koja je bila zapakovana u 16 vakumiranih pvc pakovanja i sakrivena u specijalno izrađenom skrovištu - bunkeru i patosu teretnog vozila marke “Citroen-berlingo”, mađarskih reg.oznaka IMY610.


30.11.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici 

Viši sud u Podgorici je potvrdio optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, protiv okr.  D.K. i D.K., zbog izvršenja produženog krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, okr. I.M. zbog izvršenja produženog krivičnog djela neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga,  okr. B.K. i M.J. zbog izvršenja produženog krivičnog djela neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, okr. K.D. zbog izvršenja krivičnog djela neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, okr. S.V.  zbog izvršenja produženog krivičnog djela neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga,  kojom optužnicom  je predstavljeno da su okr. D.K., D.K., B.K., I.M. i M.J. u periodu od 03.06.2015. do 14.01.2016.g., u Nikšiću, Budvi, Kotoru i Herceg Novom, neovlašćeno prodavali opojnu drogu heroin, kokain i buprenofin, okr. K.D. dana 01.i 02.2015.godine, u Kotoru, neovlašćeno prodao  NN licu 100 grama opojne droge kokain a okr. S.V. u periodu od 07.06. do 23.12.2015.g. u Kotoru, Budvi i Podgorici neovlašćeno prodavao i stavljao u promet 175 g. heroina i  21,94 g. kokaina.
Optužnica je potvrđena 29.11.2016.godine.


22.11.2016.godine-Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju

Osnovni Sud u Cetinju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, podignutu protiv okrivljenog S.M. iz Cetinja, zbog krivičnog djeladječja pornografija.
Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni u vremenskom periodu od 23.maja 2015.godine do 20.juna 2016.godine, u porodičnom stanu, u Bulevaru Crnogorskih junaka, u Cetinju, svjestan svog djela, čije je izvršenje htio i svjestan da je njegovo djelo zabranjeno, pribavio za sebe i na svom ličnom računaru posjedovao sedam video snimaka, na kojima je prikazana ekstremna dječja pornografija, odnosno tri dječaka u seksualnom činu – samozadovoljavanju, međusobnom zadovoljavanju, međusobnom oralno i analnom seksu, kao i veliki broj fotografija na kojima se nalaze djeca, na način što je, sa Interneta, preko IP adrese pod nazivom „S...“, koji korisnički nalog je registrovan na ime njegove majke S.S. iz Cetinja, preuzeo datoteke sa video snimcima i fotografije naznačene sadržine,te upotrebom softvera za povraćaj izbrisanih fajlova sa nekog memorijskog uređaja, od naznačenih video snimaka formirao fajlove i to sa nazivima:File30...MPG, File30...MPG, File30...MPG, File30...MPG, File30...MPG, File30...MPG i File79...MPGkoje datoteke su pronađene pothranjene u predmetnom računaru, prilikom pretresa istog, obavljenog dana 20.06.2016.godine, od strane ovlašćenih službenih lica Uprave policije Odjeljenje bezbjednosti Cetinje.

Optužnica je potvrđena 31.10.2016.godine.


18.11.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću od 20.10.2016.godine, protiv okrivljenog V.M. zbog krivičnog djela teška krađa. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 28.02.2016.godine u  Nikšiću , savlađivanjem većih prepreka ušao u stan vlasništvo L.D., koji se nalazi u ulici Jola Piletića br.8, odakle je oduzeo dva televizora sa daljinskim, i to marke Vivax '' i Telefunken '', dva tableta  marke '' Vivax'' i jedan ženski zlatni prsten, sve vlasništvo oštećenog, u ukupnoj vrijednosti od 820,54 eura, na način što je uskočio  kroz prozor  od kuhinje  navedenog stana, koji je dimenzija  190 x130 cm,  a koji se prozor nalazi  na visini od  2,20 metara, nakon čega je iz stana oštećenog oduzeo naznačene stvari. 

Optužnica je potvrđena 03.11.2016.godine.


18.11.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću od 14.10.2016.godine, protiv okrivljenog R.Ž. zbog krivičnog djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 30.07.2016.godine oko 13:00 časova u mjestu Grahovo - Nikšić, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa, lokalnim putem Nudo – Grahovo, upravljao putničkim motornim vozilom marke „Mini Ccoper“, vlasništvo K. S., pod dejstvom alkohola pri koncentraciji od 1,34 promila apsolutnog alkohola u krvi, svjestan da time može ugroziti saobraćaj i dovesti u opasnost život i tijelo učesnika u saobraćaju, na što je i pristao, i time tako ugrozio saobraćaj da je doveo u opasnost život i tijelo saputnika – oštećenog K. G., na način što brzinu kretanja vozila nije prilagodio karakteristikama, stanju puta i vidljivosti, usled čega je vozeći ovako, protivno odredbama čl.182 st.2 i čl.35 st.1 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima Crne Gore, upravljao vozilom neprilagodjenom brzinom i prilikom savladjivanja dionice navedenog puta koji je izveden u pravom potezu, a neposredno prije ograde od mosta, neuspijevajući da održi bezbjedan smjer kretanja vozila desnom stranom kolovoza na bezbjednoj distanci od desne ivice puta u smjeru kretanja prema liniji prostiranja puta, usled čega je vozilom prešao preko desne ivice kolovoza nakon čega se vozilo zaustavilo u dobodolini po desnoj strani puta, kojom prilikom je oštećeni K.G. zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu kompresivne frakture trećeg slabinskog pršljena.

Optužnica je potvrđena 03.11.2016.godine.


18.11.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću od 20.10.2016.godine, protiv okrivljenog L.L. zbog krivičnog djela teška krađa. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 06.06.2016.godine oko 19:00 časova u Nikšiću, u ulici Peka Pavlovića, na naročito drzak način oduzeo novčanik –neseser oštećene T.R., u kojem se nalazio novac u apoenu od 5 eura i iznos od 5,00 eura u metalnim kovanicama, mobilni telefon marke ''Nokia'' sa SIM karticom, ključ od stana, kao i kartice za trgovinu u prodavnicama ''Idea'', ''Mil-Pop'' i ''Dormeo'', na način što je štećenoj prišao sa leđa i istrgao navedeni novčanik –neseser koji se nalazio okačen na vezici na desnoj ruci oštećene, nakon čega je sa novčanikom-neseserom oštećene pobjegao u nepoznatom pravcu.

Optužnica je potvrđena 03.11.2016.godine.


17.11.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici

Osnovni sud u Podgorici, 14.11.2016.godine, potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici od 07.10.2016.godine, podignutu protiv okrivljenog A.F. zato što je izvršio krivično djelo - teško djelo protiv opšte sigurnosti.
Optužnicom je predstavljeno da se okrivljeni A.F., kao investitor, prilikom izvođenja građevinskih radova na svom poslovno-stambenom objektu u mjestu Tuzi – Glavni grad Podgorica, nije pridržavao zakonskih propisa o  zaštiti na radu, zbog čega je 15.07.2014.godine, izazvao opasnost za život ljudi, na način što na gradilištu nije postavio zaštitne uređaje, iako je bio dužan da radna mjesta na visini većoj od 100 cm iznad terena,  ogradi čvrstom zaštitnom ogradom visine najmanje 100 cm, te obezbijedi da radnici na takvim mjestima budu privezani za zaštitne pojaseve. Okrivljeni, takođe,  nije obezbijedio da stručno lice vrše nadzor, usljed kojih propusta je oštećeni S.B., prilikom postavljanja demit fasade na visini od oko 4 m od tla, pao sa nepropisno postavljene skele. Tom prilikom oštećeni je zadobio povrede u vidu oštećenja, po život važnih moždanih centara, zbog preloma kostiju lobanje,  od kojih povreda je  nastupila smrt.


14.11.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici

Osnovni sud u Podgorici je potvrdio optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici  podignutu protiv okrivljenog J.V. zato što je izvršio krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.
Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni J.V., dana 17.06.2016.godine, oko 11,00 časova, u Podgorici, na raskrsnici ulica Jovana Tomaševića, Ivana Milutinovića i Bulevara Svetog Petra Cetinjskog, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost  život i tijelo ljudi, na način što je upravljajući putničkim motornim vozilom marke ‘’Opel’’, registarskih oznaka PG…, lijevom saobraćajnom trakom, desne kolovozne trake ulice Ivana Milutinovića, ušao u navedenu raskrsnicu kada mu je svjetlosnim saobraćajnim znakom – zelenim svijetlom bio dozvoljen prolaz i preduzeo radnju skretanja ulijevo u pravcu označenog Bulevara,  a da nije, iako je bio dužan, propustio pješaka – oštećenu M.S., koja je već stupila na pješački prelaz krećući se sa lijeve na desnu stranu Bulevara, gledano iz smjera kretanja okrivljenog, usled kojih propusta je prednjim dijelom vozila udario oštećenu, kojom prilikom je ona pala i zadobila tešku tjelesnu povredu, od koje povrede je 20.06.2016.godine, nastupila smrt oštećene.
Optužnica je potvrđena 10.11.2016.godine.


14.11.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju

Osnovni sud u Bijelom Polju je potvrdio optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju, podignutu protiv okrivljenog K.A., zbog krivičnog djela teška krađa.
Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni K.A., u noći 11/12.01.2014.godine, u Bijelom Polju, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od 150,00 €, obio prodajni objekat – prodavnicu DOO „Mirko“, koja je locirana u mjestu Njegnjevo, opština Bijelo Polje, vlasništvo oštećenog V.M., izvršio premetačinu i iz iste oduzeo robu i novac u ukupnom iznosu od 119,30 €.

Optužnica je potvrđena 11.11.2016.godine.


10.11.2016.godine - Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju

Osnovni Sud u Cetinju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, podignutu protiv okrivljenih N.G. iz Cetinja i privrednog drštva »L.S.G.« d.o.o. Cetinje«, zbog krivičnog djela – prevara. 

Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni dana 22.04.2016.godine, u Cetinju,okrivljeni N.G. kao odgovorno lice-izvršni direktor okrivljenog pravnog lica “ L. S. G.” d.o.o. iz Cetinja, djelujući u ime okrivljenog pravnog lica i u okviru svojih ovlašćenja, svjestan svog djela čije je izvršenje htio i svjestan da je njegovo djelo zabranjeno, u namjeri da sebi i okrivljenom pravnom licu pribavi protivpravnu imovinsku korist, lažnim prikazivanjem činjenica u pogledu navodnog plaćanja dijela dugovanog iznosa od 8.000,00 eura, nastalog po osnovu generalnog ugovora o prodaji, zaključenog dana 03.03.2016.godine, između okrivljenog pravnog lica i oštećenog privrednog društva “DMD D.” d.o.o. Podgorica, doveo u zabludu ovlašćena lica oštećenog pravnog lica “DMD D.” d.o.o. Podgorica, na način što je na nalogu platioca, u rubrici “iznos”, pored stvarnog uplaćenog iznosa od 8,00 eura u korist oštećenog pravnog lica, tj.pored cifre 8, svojeručno dopisao tri cifre 0, te tako sačinjeni nalog platioca sa neistinitom sadržinom, elektronskom poštom proslijedio ovlašćenom licu oštećenog pravnog lica, lažno mu predstavljajući da je okrivljeno pravno lice navodno uplatilo iznos od 8.000,00 eura u korist oštećenog i time navodno djelimično izmirilo dospjeli dug, koji je okrivljeno pravno lice po osnovu preuzete robe iz asortimana oštećenog pravnog lica, u vrijednosti od 13.499,01 €, imalo prema istom, te time naveo ovlašćeno lice oštećenog pravnog lica, da na štetu imovine oštećenog privrednog društvaDMD D.” d.o.o. Podgorica,  izvrši novu isporuku robe okrivljenom pravnom licu i to u vrijednosti od 3.144,38 eura, koju robu okrivljeni nijesu platili, te su za ukupan iznos od 3.144,38 eura sebi pribavili protivpravnu imovinsku korist, a oštećenom za isti iznos pričinili imovinsku štetu.
Optužnica je potvrđena 20.10.2016.godine.


08.11.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici

Osnovni sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici  podignutu protiv okrivljenog B.M. zato što je izvršio krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni B.M., dana 19.09.2016.godine, oko 18,30 časova, na lokalnom putu Gošići-Trešnjica, u mjestu Golubovačko polje – Glavni grad Podgorica, izazvao saobraćajnu nezgodu na način što je upravljao putničkim motornim vozilom marke ‘’Mercedes’’, registarskih oznaka PG…, u pijanom stanju, sa 1,67 promila apsolutnog alkohola u krvi, iz pravca mjesta Gošići prema mjestu Trešnjica, ne krećući se desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja, već je vozilom prešao na lijevu stranu kolovoza, kojom je putničkim motornim vozilom marke ‘’Fiat panda’’ registarskih oznaka PG…, propisno upravljao oštećeni K.D., usljed čega je  prednjim dijelom svog vozila udario u prednji dio vozila oštećenog, kojom prilikom je saputnik u vozilu okrivljenog, B.A., zadobio tešku tjelesnu povredu, a oštećeni i saputnica u njegovom vozilu, K.N., zadobili su laku tjelesnu povredu.

Optužnica potvrđena 04.11.2016.godine. 


08.11.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću protiv okrivljenog G.D. zbog krivičnog djela teška krađa. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 12.02.2016.godine, u Goliji, u mjestu Krstac - Opština Nikšić,  oduzeo tuđu pokretnu stvar, na način što je navedenog dana u naznačenom mjestu upotrebom fizičke snage odvalio prozor na kući G. D., nakon čega je ušao u unutrašnjost objekta i demontirao kazan za pečenje rakije u vrijednosti od 210 eura, koji je istog dana transportovao u Župu i prodao M.N. za iznos od 150 eura. Optužnica je potvrđena 21.10.2016.godine.


25.10.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv optuženog L.M., zbog izvršenja krivičnog djela – ubistvo u pokušaju,  kojom  optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 13.07.2016.godine, oko 18,00 časova, u Podgorici, sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog A.M., na način što je, zbog ranijih sukoba, prišao  oštećenom i zadao mu više udaraca nožem u predjelu tijela, kojom prilikom mu je nanio teške tjelesne povrede.
Optužnica je potvrđena 21.10.2016.godine.


25.10.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici je dana 21.10.2016.godine, potvrdio optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv optuženog D.P., zbog izvršenja krivičnog djela – ubistvo u pokušaju, kojom  optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 03.08.2016.godine, oko 20,30 časova, u Podgorici, u ulici Kralja Nikole, preko puta Sahat kule, sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog B.Ž., na način što ga je nakon prepirke nožem na rasklapanje ubo u predjelu stomaka sa lijeve strane, nanoseći mu tom prilikom laku tjelesnu povredu. 
Optužnica je potvrđena 21.10.2016.godine.      


25.10.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

 Osnovni sud u Beranama potvrdio optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog M.M. iz Berana, zbog krivičnog djela teška kradja iz čl.240.st.1.tač.1.KZCG. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni u noći 26/27.06.2015. godine, u ul.Svetg Save, Opština Berane, sposoban da shvati značaj svog djela i upravlja svojim postupcima i svjestan svog djela čije je izvršenje htio, znajući da je isto zabrajeno, obio butik STR ”Ruška”, vlasništvo oštećene R.P., na način što je fizičkom snagom tijela polomio prozorsko staklo, a potom otvorio prozor dimenzija 1,10m x 0,30cm i kroz tako napravljen otvor ušao u unutrašnjost butika i iz istog oduzeo jednu žensku torbu od skaja vrijednosti 5 /pet/ eura, jednu žensku majicu kratkih rukava vrijednosti 5 /pet/ eura i iz kase 12,00 /dvanaesest/ eura u metalnim apoenima, sve ukupne vrijednosti 22,00 /dvadesetdva/ eura, a sve u namjeri da njihovim prisvajanjem sebi pribavi protipravnu imovinsku korist. 
Optužnica je potvrđena 14.10.2016.godine.      


21.10.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, protiv optuženog M.Ć., zbog izvršenja krivičnog djela – ubistvo u pokušaju, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i krivičnim djelom ugrožavanje sigurnosti,  kojom  optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 21.05.2016.godine, oko 20,30 časova, u Nikšiću, u selu Liverovići, pokušao da liši života oštećenog O.J., na način što je iz vatrenog oružja ručne izrade kal. 7,62 mm, koje je neovlašćeno držao, nakon što se približio oštećenom, u njegovom pravcu ispalio projektil koji ga je pogodio u predjelu desne butine, nanoseći mu tešku tjelesnu povredu, a zatim je ugrozio sigurnost oštećenog B.J. kojem je, kada je krenuo prema njemu uputio prijetnju: “ Makni se od mene, ubiću i tebe”, nakon čega se B.J. iz straha za svoj život bacio na zemlju, a okrivljeni je tada ispalio projektil. 
Optužnica je potvrđena 04.10.2016.godine.      


21.10.2016.godine – Potvrđena opužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog  K.Ž.,  zbog izvršenja krivičnog djela – teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, kojom  je predstavljeno da je optuženi dana 09.06.2016.godine, oko 21,00 čas, u Tivtu - naselje Kalimanj, u neposrednoj blizini restorana “Onogošt”, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa, ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život i tijelo ljudi, na način što je bez vozačke dozvole za upravljanje vozilom “A” kategorije upravljao neregistrovanim motociklom marke “Salcano”, iz pravca Budve u pravcu Tivta, kojom prilikom nije prilagodio brzinu kretanja vozila, tako da nije mogao bezbjedno zaustaviti vozilo ispred pješačkog prelaza, već je na pješačkom prelazu ostvario kontakt sa pješakom-oštećenom R.P., koja je tom prilikom zadobila teške tjelesne povrede, usljed kojih je dana 22.06.2016.godine kod iste nastupila smrt.

Optužnica je potvrđena 17.10.2016.godine. 


21.10.2016.godine – Potvrđena opužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici  protiv okrivljenog  G.D., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom  je predstavljeno da je optuženi dana 16.07.2016.godine,  na plaži Jaz u Budvi, na festival “Sea dance”, neovlašćeno radi prodaje držao opojnu drogu MDMA - ekstazi, na način što je u donjem vešu držao sakriveno ukupno 32 tablete MDMA - ekstazi, ukupne neto mase 10,3 grama.

Optužnica je potvrđena 14.10.2016.godine. 


14.10.2016.godine – Potvrđena opužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, protiv okrivljenog  N.S., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom  je predstavljeno da je optuženi dana 16.07.2016.godine,  oko 22,30 časova, na plaži Jaz u Budvi, na festivalu “Sea dance”, neovlašćeno radi prodaje držao opojnu drogu MDMA – ekstazi, na način što je u mobilnom telefonu marke “Samsung ”, na mjestu predviđenom za bateriju, držao sakriven jedan ručno pravljeni  zamotuljak od papira u kome se nalazilo 30 komada tableta roze boje i više izlomljenih djelova tableta iste boje MDMA – ekstazi, ukupne neto mase 11,89 grama. 

Optužnica je potvrđena 11.10.2016.godine. 


14.10.2016.godine – Potvrđena opužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, protiv okrivljenog  V.M., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom  je predstavljeno da je optuženi dana 17.07.2016.godine,  na plaži Jaz u Budvi, na festivalu “Sea dance”, neovlašćeno radi prodaje držao opojnu drogu MDMA – ekstazi, na način što je u vešu držao sakrivene 63 komada tableta, kao i djelove tableta sa rasutom praškastom materijom MDMA – ekstazi u ukupnoj količini od 24,95 grama. 

Optužnica je potvrđena 11.10.2016.godine. 


14.10.2016.godine – Potvrđena opužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, protiv okrivljenog  K.I., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom  je predstavljeno da je optuženi dana 09.08.2016.godine,  u Budvi, neovlašćeno radi prodaje držao opojnu drogu amfetamin, na način što je kod sebe u torbici, u kutiji od cigareta, držao 7,41 gram ove opojne droge. 

Optužnica je potvrđena 11.10.2016.godine. 


11.10.2016.godine – Potvrđena opužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je  optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici  Kt.br. 65/16 od 19.09.2016.godine, protiv optuženog M.Ć., zbog izvršenja krivičnog djela – ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i krivičnim djelom ugrožavanje sigurnosti kojom  optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 21.05.2016.godine, oko 20,30 časova, u Nikšiću, u selu Liverovići, pokušao da liši života oštećenog O.J., na način što je iz vatrenog oružja ručne izrade kal. 7,62 mm, koje je neovlašćeno držao, nakon što se približio oštećenom, u njegovom pravcu ispalio projektil koji ga je pogodio u predjelu desne butine, nanoseći mu tešku tjelesnu povredu, a zatim je ugrozio sigurnost oštećenog B.J. kojem je, kada je krenuo prema njemu uputio prijetnju: “ Makni se od mene, ubiću i tebe”, nakon čega se B.J. iz straha za svoj život bacio na zemlju, a okrivljeni je tada ispalio projektil. 

Optužnica je potvrđena 4.10.2016.godine. 


11.10.2016.godine – Potvrđena opužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici, potvrdio optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, protiv okrivljenih E.H., B.H., H.H. i Š.D.,  zbog izvršenja krivičnog djela – razbojništvo, kojom optužnicom je predstavljeno da su optuženi dana 19.05.2016.godine, oko 23,00 časa, u Podgorici, na Bulevaru Pera Ćetkovića, u grupi, upotrebom sile, oduzeli tuđu pokretnu stvar – novac u iznosu od 10,00 € i prilikom izvršenja krivičnog djela  umišljajno su lišili života oštećenu Beriša Ajšu.

Optužnica je potvrđena 4.10.2016.godine. 


11.10.2016.godine – Potvrđena opužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Kt.br. 97/16 protiv okrivljenog Z.D., zbog izvršenja krivičnog djela – silovanje u sticaju sa krivičnim djelom protivpravno lišenje slobode, kojom optužnicom  je predstavljeno da je  optuženi dana 24.jula 2016.godine, u Baru, na brdu Sutorman, protivpravno oduzeo slobodu kretanja oštećenoj Ć.LJ., te je prinudio na obljubu upotrebom sile i prijetnje  da će neposredno napasti na njen život i tijelo.

Optužnica je potvrđena 4.10.2016.godine. 


04.10.2016.godine – Potvrđena opužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, protiv okrivljenog  R.D., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom  je predstavljeno da je optuženi  u periodu od 15.aprila do 15. avgusta 2016.godine, u Sutomoru, u naselju Haj Nehaj – Opština Bar, pored porodične kuće u kojoj stanuje, neovlašćeno proizvodio opojnu drogu – marihuanu,  čija ukupna masa suve biljne materije – lišća iznosi 3040 grama.
Optužnica je potvrđena 29.09.2016.godine. 


04.10.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorica 

Osnovni sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici podignutu protiv okrivljenog V.M. zbog izvršenja produženog krivičnog djela - prevara. 
Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni u periodu od maja do novembra 2015.godine, u Podgorici i Budvi, u više navrata, doveo u zabludu oštećene S.M. i LJ.R., lažno im prikazujući da navodno može iskoristiti poznanstvo sa GST i određenim licima koji imaju velik uticaj na tužilaštvo, kako bi olakšao krivično pravni položaj: D.M., M.M., L.R., A.T., M.M. i M.M., u postupcima koje SDT vodi protiv njih, a za šta oštećeni trebaju predati određeni novčani iznos, na koji način ih je naveo da mu, na štetu svoje imovine, predaju novac u ukupnom iznosu od 910.000,00 eura, u kojem iznosu je okrivljeni sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist.
Po predlogu tužioca, okrivljenom je produžen pritvor nakon podizanja optužnice.

Optužnica je potvrđena 30.09.2016.godine.


29.09.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Osnovni sud u Beranama potvrdio optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog L.B. iz Andrijevice, zbog krivičnog djela teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 27.06.2016.godine, oko 22,30 časova, na magistralnom putu Andrijevica-Trešnjevik-Mateševo u mjestu Gnjili Potok, opština Andrijevica, upravljajući t.m.v.marke “Zastava” tip 80, bez reg.oznaka, vlasništvo Ćirović Vojina, ne  pridržavajući se saobraćajnih propisa, ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život i tijelo ljudi, na način što je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola, pri koncentraciji od 2,54% i kretanjem vozila unazad, uključivo sa sa sporednog zemljanog puta na magistralni put, niz nagib, bez prethodnog paljenja motora i u praznom hodu, bez ubacivanja ručice menjača u odgovarajući stepen prenosa, usled čega je vozilo u kretanju niz nagib dobilo na brzini, prešlo preko magistralnog puta i zemljanog proširenja, udarilo u potporni zid i sletjelo niz stranu dužine 100 m, gdje se zaustavilo uz jedno bukovo stablo, kojom prilikom je saputnik u njegovom vozilu oštećeni Ćirović Vojin zadobio teške tjelesne povrede u vidu: krvnog podliva u lijevoj polovini tjemenog predjela praćen potresom mozga, istegnuća mekih tkiva vrata, krvnog podliva u predjelu lijeve strane grudnog koša i oguljotine u predjelu desne strane grudnog koša, kojom prilikom je okrivljeni upravljajući vozilom u alkoholisanom stanju postupao sa eventualnim umišljajem, jer je bio svjestan da u takvom stanju može ugroziti javni saobraćaj i time dovesti u opasnost život ljudi, pa je na to pristao, dok je u odnosu na težu posledicu povređivanja oštećenog postupao sa svjesnim nehatom, jer je bio svjestan da njegovim radnjama takva posledica može nastupiti, ali je olako držao da do toga neće doći. 

Optužnica je potvrdjena 21.09.2016.godine.    


26.09.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju

Osnovni sud u Bijelom Polju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju, protiv okrivljenog D.B. iz Podgorice, zbog krivičnog djela falsifikovanje novca. 
Optužnicom se okrivljenom stavlja na teret da je pribavio lažan novac-devet novčanica u apoenima od po 20,00€, od kojih je dana 29.08.2016. godine, tri novčanice stavio u opticaj kao prave, na način što je u vremenskom intervalu od 15,00h do 18,00h, u mjestima Podbišće, Lepenac i Krstac, opština Mojkovac, platio prodavcima mldb. C.J 500 grama domaćeg proizvoda od dunja, M.N 1 kilogram meda i R.V 1 litar soka, nakon čega se sa svojim putničkim motornim vozilom marke „Renault Clio“ udaljio u pravcu Mojkovca i odbacio šest preostalih novčanica, svejstan svog djela, čije izvršenje je htio i znajući da je njegovo djelo zabranjeno.

Optužnica je potvrdjena 26.09.2016. godine


19.09.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici je dana 21.09.2016.godine potvrdio optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, protiv okrivljenog B.A., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga  , kojom optužnicom  je predstavljeno da je optuženi dana 17.07.2016.godine, na graničnom prelazu Božaj, neovlašćeno radi prodaje unio u Crnu Goru, te prenosio opojnu drogue marihuanu,na način što je označenog dana na graničnom prelazu Božaj, iz Republike Albanijeunio u Crnu Goru opojnu drogue marihuanu, koja je bila upakovana u 33 pakovanja oblijepljena pvc providnom folijom, ukupnemase 13895,32 grama i sakrivena u  specijalno izrađenom skrovištu, tzv. “bunkeru”, u unutrašnjosti prtljažnika putničkog motornog vozila marke “Opel Zafira”, albanskih registarskih oznaka,   vlasništvo okrivljenog.


26.09.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju

Osnovni Sud u Ulcinju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju, podignutu protiv okrivljenog Q.H. zbog krivičnog djela zelenaštvo. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi neutvrđenog dana sredinom 2009.godine u Ulcinju, svjestan svoga djela čije je izvršenje htio, za davanje novca na zajam oštećenom K.S. iz Ulcinja ugovorio, a kasnije i primio, za sebe nesrazmjernu imovinsku korist, iskorišćavajući teške prilike i nuždu oštećenog na način što je sa oštećenim dogovorio da mu, uz mjesečnu kamatu od 10%, pozajmi iznos od 20.000 evra, a koji novac je oštećenom bio hitno potreban jer nije imao novčanih sredstva za liječenje svoje majke, koja je potom preminula, nakon čega je oštećeni okrivljenom isplatio pet mjesečnih ratakamate u iznosu od po 2000 €, a nakon toga je okrivljeni zahtjevao da sa oštećenim zaključe fiktivni kupoprodajni ugovor, koji je ovjeren dana 13.01.2010.godine pred Osnovnim sudom u Ulcinju, a fiktivno zaključen dana 13.12.2010.godine, na iznos od 7.250 €, kako bi oštećeni u stvarnosti garantovao kat.parcelom 8682 KO Ulcinj u površini od 1040 m2, čija vrijednost je procijenjena na iznos od 92.554,24 €, koju nepokretnost je isti prenio na svoje ime, da bi potom predmetnu nepokretnost prodao trećem licu za iznos od 40.000 €, i tako za sebe pribavio imovinsku korist koja prelazi iznos od 30.000 €.

Optužnica je potvrđena 23.09.2016. godine.


19.09.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog R.J. zbog krivičnog djela teške tjelesne povrede iz čl. 151.st.2. Krivičnog zakonika. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 02.08.2016. godine u Budvi, teško tjelesno povrijedio ošt. P.P.N.K., usled čega je doveden u opasnost njegov život, na način što je nakon kraće rasprave sustigao  oštećenog na kamenom mostiću, prišao mu sa strane i pesnicom ga udario u predjelu lica, od čega se oštećeni zanio i pao preko  niskog zidića sa visine od 4,30 m zadobivši tešku i po život opasnu tjelesnu povredu u vidu otvorenog impresivnog preloma lobanje i preloma prvog slabinskog pršljena.

Optužnica je potvrđena 06.09.2016. godine.


19.09.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog J.L. zbog krivičnog djela teškog djela protiv opšte sigurnosti. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 14.07.2016. godine, oko 04,30 časova u Budvi, na parking prostoru tzv. Stare kamionske pijace, požarom izazvao opasnost za imovinu čija vrijednost prelazi 20.000 €, usled čega je nastupila imovinska šteta koja prelazi iznos od 40.000 €, na način što je sa NN licem ispod zadnjeg dijela autobusa oštećenog pravnog lica, bacio zapaljivu materiju, od koje je zapaljen autobus marke Mercedes Travego, vrijednosti 63.402,91 €,na kome je nastupila imovinska šteta u iznosu od 47.552,19 €, nakon čega se dao u bjekstvo.

Optužnica je potvrđena 07.09.2016. godine.


12.09.2016.godine-Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici

Osnovni sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici , podignutu protiv okrivljenog B.R. zato što je izvršio krivično djelo prevara u pokušaju.
Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni B.R., dana 21.jula 2016.godine, u Podgorici, napravio i ovjerio lažnim pečatom i štambiljom dva lažna rješenja Višeg suda u Podgorici i dva lažna predloga za izvršenje po osnovu tih rješenja, u koja je unio neistinite podatke da se iznosi od 33.725,00 eura i 37.650,00 eura isplate navodno advokatima V.B. i M.M. koja lica nijesu registrovana u Advokatskoj komori Crne Gore, pri tom navodeći da se navedeni iznosi uplate na žiro račun kod NLB  banke, vlasništvo B.Đ., te takva lažna rješenja predao na naplatu javnom izvršitelju A.T.V., koji je i posumnjao u vjerodostojnost navedenih rješenja i spriječio ga u naplati istih.  Po predlogu tužioca, okrivljenom je produžen pritvor nakon podizanja optužnice.
Optužnica je potvrđena 07.09.2016.godine.


12.09.2016.godine-Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju

Osnovni Sud u Cetinju potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, podignutu protiv okrivljenog S.V. iz Podgorice, zbog krivičnog djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja iz člana 348. stav 4. u vezi člana 339 stav 3. u vezi stava 1.Krivičnog zakonika Crne Gore. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni S.V. dana 30. avgusta 2015.godine, oko 10,00 časova, u mjestu Žabljačke livade, opština Cetinje, upravljajući u saobraćaju svojim traktorom marke »IMT De Luxe« sa prikolicom marke »Tehnostroj« tip 316.9., ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život i tijelo ljudi, na način što je krećući se nekategorisanim-poljskim putem traktorom sa prikolicom, koji nijesu bili tehnički ispravni i registovani, iz mjesta Žabljačke livade prema mjestu Žabljak Crnojevića,  na tovarnom prostoru prikolice prevozio teret- ubrana drva od oko 3m3, koja su prelazila visinu tovarnog sanduka oko 12 cm, a na koji teret su sjedjeli oštećeni V.R. i S. A. i NN lice, iako je bio svjestan da time može ugroziti saobraćaj i dovesti u opasnost život i tijelo ljudi, ali je olako držao da do toga neće doći, ili da će to moći spriječiti, kojom prilikom je  došlo do raskidanja fizičke veze izmedju rude prikolice i pufera traktora -mehanizma za spajanje, nakon čega je došlo do pada rude na put, što je uzrokovalo naglo zaustavljanje prikolice i izazvalo pad sva tri lica koja su sjedjela u prikolici na poljski put, od kojeg pada je oštećeni V. R., zadobio teške i po život opasne tjelesne povrede, od kojih povreda  je dana 02.09.2015.godine u Kliničkom centru Crne Gore nastupila njegova smrt, dok je oštećeni S. A.zadobio tešku tjelesnu povredu.
Optužnica je potvrđena 04.08.2016.godine.


02.09.2016.godine – Potvrđema optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom 

Osnovni sud u HercegNovom potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom protiv I.R. iz Beograda zbog krivičnog djela  - davanje mita. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 18. augusta 2016. godine u Zelenici-Opština Herceg Novi, nakon što su službenici Uprave policije-Centar bezbjednosti Herceg Novi A.I., M.D. i B.I.,  prilikom pregleda kod okrivljenog pronašli zamotuljak sa marihuanom i saopštili mu da će biti priveden radi pokretanja prekršajnog postupka, ponudio mito - novac u iznosu od 30,00 € govoreći im“momci mogu li vam dati ovih 30,00 € da zaboravimo na ovo što se noćas desilo”.
Optužnica je potvrđenadana 01.09.2016. godine


02.09.2016.godine – Potvrđema optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio  je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, protiv okrivljenog  V.E., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom  je predstavljeno da je optuženi dana  01.07.2016.godine, od pravca mjesta Božaj - opština Podgorica, neovlašćeno radi  prodaje prenosio 9005,30 grama opojne droge marihuane, tako što je ovu opojnu drogu upakovanu u 10 pakovanja i smještenu u jednu veću crnu torbu  preuzeo od NN lica u selu Božaj, blizu granice sa Republikom Albanijom, a zatim neovlašćeno radi prodaje prenosio prema Podgorici, sakrivenu u gepeku svog putničkog motornog vozila marke “Alfa romeo 156” albanskih reg.oznaka, kako bi istu predao licu koje ga je za iznos od 600,00 € angažovalo za tu radnju.  
Optužnica je potvrđenadana 29.08.2016. godine


30.08.2016. godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju

Osnovni sud u Bijelom Polju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju podignutu protiv H.S iz Bijelog Polja, zbog krivičnog djela - teška krađa. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni, neutvrđenog dana, u periodu od 01.04. do 17.04.2016. godine, u naselju Rasovo, opština Bijelo Polje, sposoban da shvati značaj svog djela i da upravlja svojim postupcima i svjestan svog djela čije je izvršenje htio znajući da je isto zabranjeno, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, provalio kuću oštećenog M. B, na način što je upotrebom podesnog sredstva otključao ulazna vrata kuće, ušao u unutrašnjost i iz dnevne sobe oduzeo televizor marke “LG“, dijagonale ekrana 107cm, koji se nalazio na zidu pričvršćen metalnim držačima, čime je sebi, na štetu oštećenog, pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 345,60€.
Optužnica je potvrđena 29.08.2016.godine. 


05.08.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog P.D. zbog krivičnog djela teška krađa. Optužnicom je predstavljeno da je u periodu od 16.03.-19.03.2013.g. u Petrovcu, u namjeri  pribavljanja protivpravne imovinske koristi, obio prozor u prizemnom dijelu kuće ošt. M.B i iz unutrašnjosti iste oduzeo više komada zlatnog nakita i dva sata, sve ukupne vrijednosti 2.085,00€. Optužnica je potvrđena 20.07.2016. godine.


05.08.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog Š.M. zbog krivičnog djela prevare. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi u periodu od 08.07.-01.10.2013.g. u Budvi, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi pravnom licu, lažnim prikazivanjem činjenjica da će u ugovorenom roku platiti robu doveo u zabludu oštećeno pravno lice da u dva navrata izvrši isporuku robe ukupne vrijednosti 18.779,14€ koji iznos nije platio. Optužnica je potvrđena 01.02.2016. godine.


05.08.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog D.S. zbog dva krivična djela teške krađe. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi u noći 26./27.12.2013.g. u Kotoru, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, obio kapiju kafe bara „Erak“, ušao u dvorište, upotrebom opdesnog sredstva skinuo katanac sa metalne mreže prozora, ušao u kafi i oduzeo LCD TV marke Sony i set kreamičkih noževa ukune vrijednosti 320,00€. U noći 17./18.02.2015.g. u Kotoru upotrebom fizičke snage otvorio prozor kafe-bara „Lovćen“ , ušao u untrašnost i oduzeo lap-top marke Toshiba i 5 flaša viskija ukupne vrijednos 485,00€. Optužnica je potvrđena 26.01.2016. godine.


05.08.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog B.M. zbog produženog krivičnog djela teške krađe, okr. B. S. Zbog krivičnog djela teške krađe i okr. Š. S zbog krivičnog djela teške krađe. Optužnicom je predstavljeno da su B.M. i Š. S. U noći 24./25.02.2015.g. u Budvi u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, obili drvena vrata magacinskog prostora V.B. i iz isotg oduzeli 4 aluminijska dekla sa poklopcima, mesingane element težine 15kg, sitne aluminijske i mesingane element težine 40kg, mesingani osovni tuljak i polovni kladnja, sve ukupne vrijednosti 9.550,00€. Optužnicom je predstavljen da su B.M. i B. S. Dana 15.04.2015.g. u Budvi, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, , obili magacinski prostor ošt. V. B. i iz istog oduzeli petožilni produžni kabal dužine 100m, mesingane šrafove težine 15-20m, dvije namjenske bakarne cijevi ukupne vrijednosti 320,00€. Optužnica je potvrđena 23.02.2016. godine.


05.08.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog V. R. zbog krivičnog djela iznuda u pokušaju. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi od septembra 2015.g. do 05.02.2016.g. u Budvi,  u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, prijetnjom pokušao prinuditi ošt. Z. N. da mu preda novac u iznosu od 4.000,00€, u više navrata ga pozivajući i prijeteći mu da ukoliko ne da novac, da će mu sve zapaliti i dići u vazduh, više puta ga presretao na gradilištu u Bečićima i tražio da mu isplati navodni dug uz iste prijetnje, a onda u prisustvu D.LJ. iz Budve početkom februara zaprijetio da će mu sve spaliti. Optužnica je potvrđena 23.02.2016. godine.


05.08.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog N.Z., N.D. i N.M. zbog krivičnog djela teška krađa. Optužnicom je predstavljeno da su optuženi u toku noći 03./04.04.2015.g. u Kotoru, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, savlađivanjem većih prepreka i obijanjem oduzeli tuđu pokretnu stvar, na način što su obili sigurnosni katanac metalne rape – mosta na privatnoj ponti oštećenog S.M., spustili pokretni mostić, prešli na platformu broda oštećenog i prvo pokušali da oduzmu dva vanbrodska motora, koji su bili pričvršćeni i osigurani na brodu, kidajući sajle i šarafe na jednom motoru, a razvaljivanjem sistema za upravljanje na drugom motoru, pokidavši i crijeva od pumpe i goriva, pa kako nisu uspjeli otvorili spremnik za akumulatore i iz istog oduzeli dva akumulatora marke „Varta“ i bidon za gorivo sa 10-15l goriva i kanap dužine 20m, pribavivši protivpravnu imovinsku korist od 220,00€. Optužnica je potvrđena 15.03.2016.godine.


05.08.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog N.A. zbog krivičnog djela prevare. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi 13.07.2012.g. u Budvi, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, iznajmio vozilo marke Mercedes Benz CDI 220“, vlasništvo pravno lica iz Budve, vrijednosti 31.921,34€, koje vozilo po isteku ugovorenog najma nije vratio, a lažno je prikazao da će to učiniti, dovodeći u zabludu oštećenog B.D. i navodeći da zaključi ugovor o najmu vozila i preda mu predmetno vozilo, nakon čega je prekinuo svaki kontakt sa oštećenim i pribavio protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu. Optužnica je potvrđena 14.03.2016. godine.


05.08.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog D.S. zbog krivičnog djela razbojništva. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 26.02.2015.g. u Kotoru, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, sa NN licem, prijetnjom oštećenom T. J. radniku kladionice u Kotoru vlasništvo ošt. S.I. oduzeo novac u iznosu od 105,00€, vlasništvo ošt. S.I. i mobilni telefon Samsung Core Plus sa SIM karticom vrijednosti 70,00€, vlasništvo ošt. T.J., na način što je po prethodnom dogovoru sa NN licem ušao maskiran u kladionicu i pošto je NN lice izvadilo nož, naredio oštećenom T.J. da mu preda novac, a onda sa pulta oduzeo i mobilni telefon, nakon čega su se udaljili iz kladionice. Optužnica je potvrđena 03.03.2016. godine.


05.08.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog M.D.R.S. i A.M.N.O.M. zbog produženog krivičnog djela prevare. Optužnicom je predstavljeno da su 13.04.2014.g. u Budvi, lažnim prikazivanjem da su agenti prodaje španske keramike i da je prema CG po njihovom nalogu iz Španije krenulo vozilo sa keramikom vrijednosti 100.000,00€ dvoeli u zabludu oštećene Lj.Z., LJ.M. i M.V. i naveli ih da ugovore kupoprodaju i da im na štetu svoje imovine kao dio kopoprodajne cijene predaju ukupno 50.000,00€ da bi nakon preuzimanja novca istog dana napustili CG. Optužnica je potvrđena 01.03.2016. godine.


05.08.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog B.V. zbog krivičnog djela razbojništvo. Optužnicom je predstavljeno da je dana 05.03.2016.g. u Budvi, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, upotrebom prijetnje prema Š.K. radnici kazina oduzeo novac u iznosu od 1.085,00€ na način što je tokom igre u kazinu radnici zaprijetio „E sad ćeš ovako da uradiš, daćeš mi sav novac iz kase“ zbog čega je ona pošla ka šanku, a on krenuo za njom, obraćajući se „Nemoj da paničiš i nikakve nagle pokrete da praviš, mi se družimo, pričamo ... ništa strašno“, da bi kad su došli do kase unio joj jse u lice i rekao da mu preda novac i da ne preduzima ništa, a kad mu je predala novac obratio joj se povišenim tonom „Čuješ li me daj mi novac iz druge kase“, pa kad mu je oštećena rekla da nema počeo je da joj prijeti prstom ruke „Kako nema, meni treba dva minuta, a tebi 5, jesi li čula“, nakon čega je napustio kazino. Optužnica je potvrđena 25.04.2016. godine.


05.08.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog R.B. zbog krivičnog djela teška krađa. Optužnicom je predstavljeno da je dana 16.01.2016.g. u Tivtu, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, obio prozor dnevne sobe u prizemlju kuće ošt. F.I. i iz unutrašnosti iste oduzeo lap-top marke Toshiba, električnu testeru i sitni alat ukupne vrijednosti 310,00€. Optužnica je potvrđena 25.04.2016. godine.


05.08.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog U.Z. zbog krivičnog djela prevare. Optužnicom je predstavljeno da je u periodu od početka 2006.g. do početka 2011.g. u Tivtu u namjeri  pribavljanja protivpravne imovinske koristi, lažnim prikazivanjem da je predstavnik firme iz Austrije i da će primljeni novac od oštećenih B.Z. i B.G. uložiti na Londonskoj berzi, a novac uz veliku materijalnu dobiti vratiti, doveo u zabludu oštećene da mu u više navrata uplate iznos od 14.500,00€, kao i određene iznose za navodne troškove ulaganja, nakon čega je obećavao povrat novca, koji nije vratio i time sebi pribavio imovinsku korist u navedenom iznosu. Optužnica je potvrđena 12.05.2016. godine.


05.08.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog N.M, Ž.R., R.R. i R.P. zbog krivičnog djela teške krađe i krivičnog djela napad na službeno lice. Optužnicom je predstavljeno da je dana 15.06.2016.g. u Budvi, u namjeri  pribavljanja protivpravne imovinske koristi, prethodno se udruživši radi vršenja krađe oduzeli motocikla marke „Piaggio X 9500“ vrijednosti 1.593,90€, vlasništvo ošt. S.V., na način što su se prethodno sastali, a onda  vozilom odvezli do naselja Podkošljun i ispred prodavnice mobilnih telefona zaustavili vozilo, okr. M.N izašao iz vozila i sjeo na predmetni motocikl, koji je bio u pogonu, nakon čega se uputio prema Kotoru, a za njim vozilom i ostali optuženi, da bi po dolasku u naselje Jaz optuženi M.N izazvao saobraćajnu nezgodu sa otuđenim motociklom, a ostali se vratili nazad i uputili ka Kotoru starim putem, preko brda Topliš, gdje su bili zaustavljeni od patrole policije CB Budva koja im je naredila da izađu iz vozila, ali je optuženi R.Ž. stavio vozilo u pogon i naglo krenuo u pravcu ošt. službenog lica J.Z. zbog čega je ova bio prinuđen da se skloni u sttranu, a nakon toga krenuo u pravcu službenog vozila u kome je bio ošt. službeno lice D koji je uspio izbjeći kontakt, nakon čega su vozilom velikom brzinom nastavili kretanje u pravcu Kotora gdje su zaustavljeni od strane policije. Optužnica je potvrđena 11.07.2016. godine.


03.08.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću od 24.06.2016.godine protiv okrivljenog M.B. zbog krivičnog djela teška krađa. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni M.B. u noći 29./30.12.2015.godine, u Nikšiću, po prethodnom dogovoru sa još tri NN lica u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, obio kladionicu „Lutrije Crne Gore“, koja se nalazi u prostorijama MZ Vidrovan i iz iste oduzeo novac u ukupnom iznosu od 1.255,51 eura, na način što su  tri  NN lica pajserom polomila katance na metalnoj rešetki koja je obezbjeđivala ulazna vrata, a zatim odvalili ulazna vrata na toj kladionici, nakon čega su ušli u unutrašnjost kladionice i pajserom  odvalili metalni sef  dimenzija 120x 40 cm  koji je bio pričvršćen za zid kladionice, u kom sefu se nalazio novac u iznosu od 1.255,51 eura, 749 komada instant srećki Lutrije Crne Gore i 50 komada tipskih koverti, koji su sef iznijeli iz objekta, dok je okrivljeni M.B. za to vrijeme čuvao stražu, nakon čega su u mjestu  Duboki Vir pomoću sjekira i pajsera napravili otvor na zadnjoj strani protivpravno oduzetog sefa i kroz tako napravljeni otvor uvukli ruku u unutrašnjost sefa i iz istog oduzeli novac u naznačenom iznosu. Optužnica je potvrđena 22.07.2016.godine.


03.08.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću od 24.06.2016.godine protiv okrivljenog L.L. zbog krivičnog djela teška krađa. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni L.L. dana 14.06.2016.godine u Nikšiću, u ulici Baja Pivljanina, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od 150,00 eura, na naročito drzak način oduzeo torbicu vlasništvo oštećene M.LJ., na način što je, dok se oštećena kretala ulicom Baja Pivljanina istoj prišao sa ledja, istrgao torbicu koju je nosila u lijevoj ruci, a potom se trčeći udaljio sa lica mjesta noseći sa sobom torbicu iz koje je oduzeo novčanik u kome se nalazio novac u iznosu od oko 10,00 eura, dok je torbicu sa ostalim stvarima koje su se u njoj nalazile odbacio.

Optužnica je potvrđena 22.07.2016.godine.


03.08.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću od 09.06.2016.godine protiv okrivljenih A.A., R.N., R.I. i Đ.A. kao saizvršilaca produženog krivičnog djela teška krađa i okrivljenog B.D. zbog izvršenja krivičnog djela teška krađa. Optužnicom je predstavljeno:    

     - Da su okrivljeni Đ.A. i R.N. u noći 12.02.2016.godine, u Nikšiću, kao saizvršioci, po prethodnom dogovoru, oduzeli tudju pokretnu stvar u namjeri da njenim prisvajanjem sebi pribave protivpravnu imovinsku korist u vrijednosti većoj od 150,00 eura, na način što su obili prodavnicu ''Mercator Roda'' vlasništvo ''Mercator CG'' Podgorica koja se nalazi u naselju Ćemenca, tako što je okrivljeni R.N. kamenom polomio staklo na ulaznim vratima od prodavnice za koje vrijeme mu je okrivljeni Đ.A. čuvao stražu, nakon čega je okrivljeni R.N. kroz tako napravljen otvor ušao u unutrašnjost prodavnice i iz iste oduzeo cigarete a za koje vrijeme je okrivljeni Đ.A. kroz napravljeni otvor na vratima provukao ruke i preuzimao cigarete od okrivljenog R.N., kojom prilikom su oduzeli 15 kutija  ''Marlboro KS BO X 20'', 20 kutija ''Davidoff Classik Slims'', 10 kutija ''Winston Balanced Blue'', 10 kutija ''Parlament Silver Blue'', 10 kutija ''Winston 100 S plavi'', 20 kutija ''Marlboro Touch'', 10 kutija ''Marlboro Fine Touch'', 10 kutija ''Marlboro Advance XL bijeli'', 25 kutija ''Gauloises'', 150 kutija ''Slim  Karelija'', 20 kutija ''Slim Karelija Crem Color'', 15 kutija ''Winston Classyc'', 16 kutija ''Eve Slims Casual'', 16 kutija ''Eve Slims Classyc'', 31 kutiju ''Wave Black Ronhil'', 21 kutija ''L & M Soft Blue'', 90 kutija ''Drina Denifine Soft K'', 32 kutije ''Bond Slims Lilac 100 S'', 53 kutije ''Code'' i 30 kutija ''Bond Street Compact Blue''  u ukupnoj vrijednosti od 1.143,80 eura  i kutiju od registar kase u kojoj se nalazio novac u iznosu od  150,00 eura.

      -Da su okrivljeni A.A., Đ.A., R.N. i R.I., u noći 17.02.2016.godine u Nikšiću, kao saizvršioci, po prethodnom dogovoru, oduzeli tudju pokretnu stvar u namjeri da njenim prisvajanjem sebi pribave protivpravnu imovinsku korist u vrijednosti većoj od 150,00 eura, na način što su obili prodavnicu ''Mercator Roda'', vlasništvo ''Mercator CG'' Podgorica koja se nalazi u naselju Straševina tako što su okrivljeni A.A. i R.N. pomoću drvene letve otvorili klizna vrata na prodavnici koja je potom držao R.N. a za koje vrijeme su okrivljeni A.A., Đ.A. i R.I. ušli u unutrašnjost prodavnice kada je okrivljeni A.A. otvorio kasu i tražio novac a zatim oduzeli 31 kutiju ''L&M loft blue'', 26 kutija ''Wave Bleack Ronhil'', 10 kutija ''Parlament aqua blue'', 11 kutija ''Marlboro Gold'', 10 kutija ''Davidoff Gold slim'', 15 kutija ''Marlboro touch'', 16 kutija ''Marlboro advance XL plavi'', 13 kutija ''Drina denifine sofl K'', 13 kutija ''Marlboro fine touch'', 10 kutija ''Gauloises blondes Yellow '', 7 kutija ''Danhill blonde blend'', 12 kutija ''Slim Karelija crem solor'', 9 kutija ''Winston silver supr slims'', 10 kutija ''Monte Carlo'', 10 kutija ''Bond 100 S street american blend plavi'', 9 kutija ''Bond street american blend plavi'',  9 kutija ''Sobranije black'', 9 kutija ''Viceroy red'', 8 kutija ''Lucky strike blue'', 5 kutija ''Marlboro silver'', 12 kutija ''Marlboro advance XL bijeli'', 4 kutije ''Parlament silver blue'', 6. kutija ''Eva slims yellow'', 13 kutija ''Winston 100 S crveni'', 12 kutija ''LD violet super slims'', 9 kutija ''Bond street american blend crveni'', 14 kutija ''Marlboro KS box 20'', 8 kutija ''L&M silver label'', 4 kutije ''Bond slims blue 100 S'', 4 kutije ''Bond slims lilac 100 S'',  2 kutije ''Dunhill swiss blend'', 2 kutije ''Marlboro meko pakovanje'', 28 kutija ''Slim karelija'', 15 kutija ''Ronhill shell white'', 6 kutija ''Marlboro 100 S'', 1 kutiju ''Muratti crveni'', 4 kutije ''Code'' i jedna kutija ''York 100 S'' kao i vrijednost viskija Jack Danijels No.old 7 od 0,7 litara, šampanjca ''Moet&chandon rose'' od 0,75 litara; dva džin the botanist gin nrgb'' od 0,7 litara i  vrijednost: 53 pakovanja žvaka ''Orbit white spearmint '', 30 pakovanja žvaka ''White freshmint 14 g'', 16 pakovanja žvaka ''Orbit profesional Extra fresh 20'' ( 30 x 10 ), 48 pakovanja žvaka  ''Air ways 14 g ice mint prllets orbit wrig'', 44 pakovanja žvaka  ''Orit eucaliptus''; 33 pakovanja žvaka ''Orbit professional fresh mint 14 gr'', 58 pakovanja žvaka ''Orbit pepermint tablete'', 57 pakovanja žvaka ''Orbit green mint '', 30 pakovanja žvaka ''Orbit orange'', 5 pakovanja žvaka ''Orbit bubble mint pellets airway 14 gr'', 30 pakovanja žvaka  ''Air ways extreme II pellets 14. gr'', 20 pakovanja žvaka ''Air waves 14. gr.'', 30 pakovanja žvaka ''Five glare sticks 16. gr.'', 9 pakovanja  žvaka 30 -20 X5 five elektro sticks'', 30 pakovanja ''Air waves 14. gr. Extreme'', 5 pakovanja žvaka  ''Orbit spearmint 60 kom. 84 gr. boeica'', 4 pakovanja žvaka 64 gr air waves black currant 46 p bottl'', 18 pakovanja žvaka '' Orbit 42 g spermint pellets wonder'', 15 pakovanja žvaka ''Orbit 42 g peppermint wonder'', 90 pakovanja žvaka ''Orbit spearmint'' i 2 pakovanja žvaka ''Orbit 42 g spearmint pellet wonder'', u ukupnoj vrijednosti od 1.324,70 eura,

    -Da su okrivljeni R.N., A.A. i R.I. u noći 21.02.2016.godine u Nikšiću, kao saizvršioci, po prethodnom dogovoru, oduzeli tudju pokretnu stvar u namjeri da njenim prisvajanjem sebi pribave protivpravnu imovinsku korist u vrijednosti većoj od 150,00 eura, na način što su obili prodavnicu „Svaki dan'' koja se nalazi u naselju Ćemenca vlasništvo ''Sl. Montenegro''D.o.o. Nikšić do koje ih je okrivljeni R.I. dovezao putničkim motornim vozilom marke „Peugeot 106“ a  okrivljeni A.A. pomoću drvene poluge otvorio vrata na prodavnici , nakon čega su ušli u prodavnicu i iz iste oduzeli 10 kutija ''Guloaz crveni'', 2 kutije ''Ronhil crni'', 1 kutiju ''Neo york plavi'', 10 kutija ''Monte  Karlo'', 10 kutija ''Code – crveni'', 1 kutiju ''LM'' crveni, 10 kutija ''LM'' plavi, 10 kutija ''LM Soft S. Plavi'', 4 kutije ''Marlboro  XXL'', 10 kutija ''Marlboro touch plavi'', 13 kutija ''Marlboro crveni – tvrdi '', 1 kutiju Karelija Slims bež'', 3 kutije ''Asos zlatni'', 10 kutija ''LD Slims pink'', 10 kutija ''Kod plavi'', 10 kutija ''LD'' plavi'', 10 kutija ''York crveni kratki  ulb'', 10 kutija ''York plavi dugi'', 10 kutija ''Winston  clasic'', 49 kutija ''Marlboro nev bijeli'', 5 kutija ''Eva Salutcherie'' i 44 kutije ''Winston 100 S crveni'' kao i  4 euro blokića od 140 grama, u ukupnoj vrijednosti od 489,20 eura a zatim ubacili u navedeno vozilo kojim je upravljao okrivljeni R.I.,

   -Da je okrivljeni R.I. u noći 20./21.02.2016.godine u Nikšiću, oduzeo tudju pokretnu stvar u namjeri da njenim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist u vrijednosti većoj od 150,00 eura, na način što je sa prodavnice vlasništvo             '' Elektrofrigo'' D.o.o. Nikšić koja se nalazi u ulici Nikole Tesle, oduzeo IC kameru za noćno snimanje sa LD rezolucijom u vrijednosti od 120,00 eura,

-Da su okrivljeni A.A., R.N., R.I. i  B.D. u noći 04.03.2016.godine u Nikšiću, kao saizvršioci, po prethodnom dogovoru, oduzeli tudju pokretnu stvar u namjeri da njenim prisvajanjem sebi pribave protivpravnu imovinsku korist u vrijednosti većoj od 150,00 eura, na način što su  obili prodavnicu ''Svaki dan'', vlasništvo ''Sl. Montenegro'', koja se nalazi u naselju Ćemenca, tako što je okrivljeni R.N. pajserom odvalio vrata na prodavnici  za koje vrijeme je  okrivljeni  R.I. čuvao stražu a potom okrivljeni R.N., A.A. i B.D. ušli u unutrašnjost prodavnice odakle su oduzeli  5 kutija ''Winston 100 S crveni'',  11 kutija ''Winston clasic'', 4 kutije ''Guolaz crveni'', 7 kutija ''Aura red'', 13 kutija ''Code plavi'', 5 kutija ''MC 6 Slims'', 2 kutije ''Ronhil Shell white 100 S'', 19 kutija ''York Ylb tvrdo pakovanje'', 1 kutija ''Sobranije bleck'', 1 kutiju ''Winston  balanced blue'', 1 kutiju ''Winston 100 S blue'', 7 kutija ''LD'' pink slims'', 6 kutija ''LD Violet slims'', 1 kutiju ''York  neo blue'', 6 kutija ''Eva salut cherie'', 9 kutija ''Eva slims jelov'', 2 kutie ''Marlboro XL'', 10 kutija ''Marlboro crveni tvrdi'', 7 kutija ''Marlboro meki'', 7 kutija ''Marlboro tuch plavi'', 5 kutija ''Marlboro tuch srebreni'', 7 kutija ''Murati crveni'', 5 kutija ''Assos zlatni slims'', 4 kutije ''L&M red'',  4 kutije ''L&M silver'', 16 kutija ''Bond 100 S plavi'', 1 kutiju ''Bond crveni'', 1 kutiju ''Bond plavi'', 1 kutiju ''Red  white zlatni'', 19 kutija ''L&M loft blue'', 12 kutija ''L&M Lofe sea blue'', 2 kutije ''Bond street compact blue'' i  4 kutije ''Marlboro Gold 100 S''  kao i vrijednost  jednog viskija Yohnnie Walker od 700 ml, u ukupnoj vrijednosti od 391,60 eura.

 Optužnica je potvrđena 25.07.2016.godine.


03.08.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću od 30.06.2016.godine protiv okrivljenih R.I., R.D., i M.I. kao saizvršilaca krivičnog djela teška krađa i okrivljenog Đ.A. zbog izvršenja krivičnog djela pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela. Optužnicom je predstavljeno da su u noći 13./14.05.2016. godine  u Nikšiću, i to okrivljeni R.I., R.D. i  M.I., kao saizvršioci iz prostorija  Hotela  ''Onogošt '', koji se nalazi u ulici Njegoševoj, vlasništvo firme ''Komp Komerc'' oduzeli dvije umjetničke slike ukupne vrijednosti 30.000,00 eura, na način što su se okrivljeni  M.I. i R.I., popeli na betonsku ploču koja je visine 2 metra, a zatim su se protivpožarnim stepenicama popeli na drugi sprat hotela, odakle su  preskočili  do balkona sobe i ušli  u unutrašnjost sobe, nakon čega su  se spustili u prizemlje hotela  u svadbenu salu, za koje vrijeme je  R.D. čuvao stražu, nakon čega su sa unutrašnje strane otvorili vrata od terase hotela tako što su  odvidali maticu  na  tim vratima,  a zatim je i okrivljeni  R.D. ušao u  unutrašnjost hotela odakle su oduzeli dvije umjetničke slike, i to: ''Bez naziva'', ulje na platnu dimenzija 173x130 cm autora Branka Filipovića Fila, vrijednosti 15.000,00 eura i  umjetničku sliku ''La Melancolie'', ulje na platnu dimenzija 174x130 cm, autora Ljube Popovića u vrijednosti  od  15.000,00 eura, a okrivljeni  Đ.A. pružio pomoć okrivljenima  R.I., R.D. i M.I., na način što je prikrivao umjetničke slike koje su pribavljene krivičnim djelom, tako što  je iste noći  od okrivljenog R.D. preuzeo navedene slike, koje je potom  sakrio u podrumu svoje zgrade koja se nalazi u ulici Vuka Mićunovića 10A, gdje su i pronađene od strane ovlašćenih službenika Uprave policije CB Nikšić.

Optužnica je potvrđena 26.07.2016.godine.


03.08.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću od 07.07.2016.godine protiv okrivljenog L.R.1 zbog izvršenja krivičnog djela teška tjelesna povreda i krivičnog djela laka tjelesna povreda, okrivljenog L.D. zbog izvršenja krivičnog djela učestvovanje u tuči, okrivljenog L.M. zbog izvršenja krivičnog djela teška tjelesna povreda i okrivljenog L.R.2 zbog izvršenja krivičnog djela laka tjelesna povreda. Optužnicom je predstavljeno da je dana 26.02.2016.godine u Nikšiću, u naselju Gvozdenice bb, okrivljeni L.D. učestvovao u tuči u kojoj je okrivljeni L.M. zadobio teške tjelesne povrede, na način što je prilikom tuče izmedju L.D. i L.M., sa jedne strane i L.M. sa druge strane, stisnutim pesnicama u predjelu glave i tijela više puta udario L.M. , i stisnutom pesnicom u predjelu glave L.R.1, u kojoj tuči je okrivljeni L.M. teško tjelesno povrijedio oštećenog L.M., na način što ga je više puta udario stisnutom pesnicama u predjelu glave nanoseći mu tešku tjelesnu povredu u vidu krvnog podliva i otoka u desnom jagodičnom predjelu, praćeni prelom desnog jagodično-gornjoviličnog kompleksa, nakon čega je okrivljeni L.R.1 teško tjelesno povrijedio oštećenog L.M. tako da je usljed toga doveden u opasnost život i tijelo oštećenog L.M., na način što ga je udario drvenom motkom u predjelu glave – potiljka  i nanio mu tešku tjelesnu povredu u vidu razderine u desnoj polovini potiljačnog predjela, praćena utisnutim prelomom ljuske potiljačne kosti, nagnječenjem kore velikog mozga i krvnim izlivom u tkivo velikog mozga, te prisustvom vazduha u unutarlobanjskom prostoru, od kojeg udarca je oštećeni L.M. pao na tlo, i lako tjelesno povrijedio L.D., na način što ga je udario drvenom motkom, kao sredstvom podobnim da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši u predjelu leđa, kojom prilikom je L.D. zadobio lake tjelesne u vidu krvnog podliva u predjelu leđa, nakon čega na je lice mjesta došao okrivljeni L.R.2 i fizički napao L.D., na način što ga je udario više puta metalnom šipkom, kao sredstvom podobnim da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši u predjelu glave i tijela, kojom prilikom je L.D. zadobio lake tjelesne u vidu dvije razderine u tjemenom predjelu i jedne razderine u predjelu lijeve ušne školjke, krvnih podliva u predjelu ledja i krvnog  podliva  u predjelu prednje strane desne butine.

Optužnica je potvrđena 26.07.2016.godine. 


28.07.2016.godine-Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužlaštva u Podgorici, protiv okrivljenog G.P., B.M., S.B. i R.R. zbog izvršenja krivičnog djela – razbojništvo, kojom optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni dana 11.11.2015. godine u Petrovcu, u ulici Nika Anđusa bb, u kladionici “Šansa”, u grupi, zajednički, oduzeli tuđu pokretnu stvar, u namjeri da njenim prisvajanjem ostvare protivpravnu imovinsku korist u iznosu preko 150,00 €, na način što su po prethodnom dogovoru o podjeli uloga prilikom izvršenja predmetnog krivičnog djela i uz dogovor da podijele novac koji oduzmu, sa pmv kojim je upravljao R.R. dovezli se iz Budve do Petrovca, u blizini kladionice “Šansa”, nakon čega je okrivljeni G.P., dok su mu okrivljeni S.B i B.M. čuvali stražu, sa improvizovanom maskom na glavi, sa rukavicama na rukama i revolverom u ruci, marke “Lefoše”, model 1870, kal.38, ušao u pomenutu kladionicu, te uz prijetnju navedenim revolverom od oštećene N.A. zatražio novac, što je oštećena i učinila i predala mu novac u iznosu od 1.605,00€ u raznim apoenima, u papirnim i metalnim novčanicama. Optužnica je potvrđena 22.07.2016.godine.


26.07.2016.godine-Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužlaštva u Podgorici Ktprotiv okrivljenog S.D. zbog izvršenja krivičnog djela – razbojništvo kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 16.04.2016. godine u Baru, u ulici Rista Lekića D9, upotrebomsileoduzeotuđepokretnestvari – novac u iznosu odpreko tri hiljade eura, na način što je sa izvjesnim Z. M. došao ispred vrata stana oštećenog S.P., pa u trenutku kad su oštećeni S.P. I njegov sin – oštećeni D. P., otvorili vrata da izađu iz stana, gurnuli  su vrata I ušli u stan, a zatim oštećenom S. P. zadali udarac šipkom u predjelu glave I poprskali sprejom, da bi ga, dok se povlačio prema unutrašnjosti stana pristiglii u hodniku između spavaćih soba I kupatila mu zadali više udaraca šipkom, nogama I rukama u predjelu glave nanoseći mu teške tjelesne povrede, nakon čega su mu oduzeli torbicu koju je nosio, a u kojoj su se nalazila lična dokumenta oštećenog I novac u iznosu od najmanje 5.685 €, 700$ i 1000 dinara, a zatim su se dali u bjekstvo.  Optužnica je potvrđena 22.07.2016.godine.


26.07.2016.godine-Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužlaštva u Podgorici protiv okrivljenog M.V. zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 04.06.2016. godine u Podgorici, u ulici Žrtava fašizma, neovlašćeno radi dalje prodaje držao opojnu drogu marihuanu, na način što je u u džepu od farmerki držao dva pvc pakovanja od po 1,08 grama opojne droge marihuana, dok je u unutrašnjem dijelu farmerki u predjelu pojasa držao sakriveno jedno pvc pakovanje sa opojnom drogom marihuanom ukupne težine 14,77 grama i jedno pvc pakovanje u kojem se nalazilo šest manjih pvc pakovanja sa opojnom drogom heroin ukupne težine 2,16 grama.  Optužnica je potvrđena 20.07.2016.godine.


26.07.2016.godine-Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužlaštva u Podgorici, protiv okrivljenog Ž.V. zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 10.06.2016. godine u Baru, neovlašćeno radi dalje prodaje držao opojnu drogu marihuanu, na način što je u porodičnoj kući u naselju Belveder, u staklenom stolu, držao sakrivene u platnenoj torbici dva ručno pravljena zamotuljka od pvc kesice sa opojnom drogom marihuanom ukupne težine 135,13 grama.  Optužnica je potvrđena 19.07.2016.godine.


25.07.2016.godine-Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju

Osnovni Sud u Cetinju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, podignutu protiv okrivljenih G.A., B.S., C.D. i M.S., svih iz Cetinja, zbog krivičnog djela teška krađa. Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni u noći 03.11.2015.godine, u vremenskom intervalu izmjedju 22,30 i 23,00 časova, u mjestu zv.“Čevo“, opština Cetinje, obili pogon za preradu i obradu mesa vlasništvo oštećenog V. V. iz Cetinja, na način što jeokrivljeni G. A. je ostao u vozilu da čuva stražu, dok su okrivljeni B. S., C.D. i M.S., primjenom fizičke sile i upotrebom pajsera kao podesnog sredstva, polomili uložak brave na ulaznim vratima objekta i tako provalili u unutrašnjost istog, te potom iz objekta protivpravno oduzeli i prisvojili profesionalnu pumpu za pranje automobila i akumulator za agregat jačine 75 A, sve prednje ukupne novčane vrijednosti u iznosu od 718,83 eura. Neutvrđenog dana u vremenskom periodu od 03.11.2015.god. do 12.11.2015.godine, u mjestu zv.“Ljubotinj“, opština Cetinje, okrivljeni G.A., B.S., C. D. i M. S., obili porodičnu kuću i pomoćni objekat vlasništvo oštećenog V. P. iz Cetinja, na način štoje okrivljeni G.A. je ostao u vozilu da čuva stražu, dok su okrivljeni B. S., C.D. i M.S.,primjenom fizičke sile i upotrebom pajsera kao podesnog sredstva obili ulazna vrata na pomoćnom objektu, vlasništvo oštećenog V.P., te tako provalili u unutrašnjost istog i iz objekta protivpravno oduzeli i prisvojili manji ukrasni kazan za pečenje rakije i 80m bakarnog kabla presjeka 3x2cm, sve prednje ukupne novčane vrijednosti u iznosu od 230,40 eura, da bi potom okrivljeni B. S., C.D. i M.S., na prethodno opisani način provalili i u unutrašnjost porodične kuće vlasništvo oštećenog V.P., te izvršili premetačinu u istoj, a potom su navedene stvari, koje su oduzeli iz pomoćnog objekta, smjestili u vozilo marke „Golf II“ i  udaljili se sa lica mjesta. Optužnica je potvrđena 28.06.2016.godine.


15.07.2016.godine - Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog  M.M. zbog  izvršenja krivičnog  djela – ubistvo, kojom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 26.09.2015.godine, u mjestu Bijele Poljane na Paštrovskoj gori, Opština Budva, u vozilu marke “Renault Scenic”, umišljajno lišio života oštećenog J.J., na način što je iz revolvera NN marke i fabričkog broja u glavu oštećenog ispalio šest metaka kalibra 357 MAGNUM, nanoseći mu teške tjelesne povrede od kojih povreda je kod oštećenog nastupila smrt, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu  dok je tijelo oštećenog pronađeno dana 27.09.2015.godine.

Optužnica je potvrđena 08.07.2016.godine.


15.07.2016.godine - Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju

Osnovni Sud u Cetinju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, podignutu protiv okrivljenog M.S. iz Cetinja, zbog krivičnog djela teška krađa iz člana 240 stav 1. tačka 1.Krivičnog zakonika Crne Gore.Optužnicom jepredstavljeno da je okrivljeni dana 13. maja 2016.godine, oko 01,00 časova, na gradilištu »Fakulteta likovnih umjetnosti«, u naselju Bogdanov kraj b.b., u Cetinju, u namjeri da oduzimanjem i prisvajanjem tuđih pokretnih stvari, u iznosu od preko 150,00 eura, sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, svjestan svog djela i njegove zabranjenosti, čije je izvršenje htio, obio pomoćni objekat–montažnu baraku oštećene gradjevinske firme “C. C.” d.o.o. Budva, na način što je metalnim kliještima presjekao metalni držač za katanac kojim su ulazna vrata bila zaključana, nakon čega je ušao u pomoćni objekat i iz istog protivpravno oduzeo i prisvojio tudje pokretne stvari vlasništvo oštećenog i to: motornu testeru marke “Stihl”–MS180 SN:8-08-080-704, novčane vrijednosti od 209,00 do 237,00 eura, motornu testeru marke “Stihl” – MS180, novčane vrijednosti od 209,00 eura do 237,00 eura, udarnu bušilicu marke “Bosch” GWS 7-115S/N 308-101-651, novčane vrijednosti od 54,00 eura do 72,00 eura, udarnu bušilicu marke “Bosch” GBH3-28 DRE SN:501-0000-83, novčane vrijednosti od 93,00 eura do 102,00 eura i brusilicu marke “Makita” HR2450, novčane vrijednosti od 93,00 eura, sve prednje ukupne novčane vrijednosti od 723,00 eura do 826,00 eura.

Optužnica je potvrđena 24.06.2016.godine.


12.07.2016.godine - Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog  K.S., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom  je predstavljeno da je optuženi dana 06.05.2015.godine, na magistralnom putu Podgorica-Cetinje-Budva, u mjestu Belveder, neovlašćeno radi dalje prodaje držao opojnu drogu-marihuanu u količini od 43,17 grama, na način što je navedenu drogu  zamotanu u plastičnu foliju, prilikom zaustavljanja taksi vozila u kojem se nalazio na mjestu suvozača, od strane službenika OB Cetinje radi kontrole, odbacio od sebe, a koju opojnu drogu su policijski službenici, nakon što se taksi vozilo udaljilo, pronašli u otvorenoj šahti, na mjestu gdje je prethodno taksi vozilo bilo zazustavljeno.

Optužnica je potvrđena 08.07.2016.godine.


12.07.2016.godine - Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, protiv okrivljenog  A.S., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga kojom optužnicom  je predstavljeno da je optužena dana 27.04.2016.godine, u Podgorici, neovlašćeno radi dalje prodaje držao opojnu drogu marihuanu, na način što je označenog dana u putničkom vozilu marke “VW Polo”, kojim je upravljao, držao opojnu drogu marihuanu i to u prtljažniku vozila, a koja droga je bila zapakovana u jednom većem džaku u kojem se nalazilo 11 većih pvc pakovanja, ukupne težine 11012,46 g.

Optužnica je potvrđena 08.07.2016.godine.


12.07.2016.godine - Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju

Osnovni sud u Bijelom Polju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju protiv P.H. iz Bijelog Polja zbog krivičnog djela teška djela - teška krađa. Optužnicom se okrivljenom stavlja na teret da je u noći između 11.11. i 12.11.2016. godine, u mjestu Godijevo, opština BijeloPolje, svjestan svog djela čije je izvršenje htio, znajući da je njegovo djelo zabranjeno, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, obio trgovinski objekat, vlasništvo oštećenog K.R, na način što je podesnim sredstvom polomio uložak brave ulaznih vrata, nakon čega je iz objekta otuđio dvadeset kutija cigareta marke “Drina”, dvije flaše alkoholnog pića “Gorki list”, dvije flaše alkoholnog pića “Vinjak”, dvadeset kutija cigareta marke “Code”, pet kg pršute, dva kg kulena, tri kg sudžuka, pet kg goveđe kobasice, dvadeset komada  goveđihnarezaka, petnaest komada konzervi ribe, dvanaest komada paštete “Argeta”, pet kg kafe “Arabika”, deset komadačokolada “Milka”, dvanaest komada čokolada “Kandit”, osam pakovanja salame “Ovako”, trideset komada žvaka “Orbit”, deset komada pakovanja kikirikija, lap top marke “Siemens”, kao igotovnovac u iznosu od 130,00€ I tako sebi pribavio imovinsku korist u ukupnom iznosu od 630,80 €.

Optužnica je potvrđena 11.07.2016.godine.


06.07.2016.godine-Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju

Osnovni Sud u Cetinju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, podignutu protiv okrivljenog V.Z. iz Cetinja, zbog krivičnog djela - teška krađa u produženom trajanju.Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni u toku noći između 09. i 10. aprila  2016.godine, u ul. »13. Novembra« u Cetinju, obio porodičnu kuću oštećene K.B., na način što je upotrebom podesnog sredstva i fizičke sile, otvorio zaključana ulazna vrata od kuće oštećene, nakon čega je ušao u unutrašnjost kuće, u kojoj je izvršio pregled stvari i iz iste protivpravno oduzeo i prisvojio tuđe pokretne stvari vlasništvo oštećene K.B.,i to: lap-top marke “Dell”, foto-aparat marke “Kiev”, DVD uređaj, 2 dječije majice, 1,5 kg. vakumirane svinjske pršute, 1 flašu viskija  marke „Johny Walker„ 1 l, 1 flašu likera marke „Bellis“ 0,75 l, 1 veću bombonjeru, 1 manju bombonjeru, 1  zlatnu rezbarenu narukvicu, 1  zlatni prsten sa kamenom „Topaz“, 1 zlatni prsten u paru sa zlatnim minđušama sa crno-bijelim cirkonima, 1 zlatni prsten sa zlatnim minđušama sa sitnim biserima, i 1 zlatnu burmu, sve prednje ukupne novčane vrijednosti od 1.631,885 eura. Neutvrđenog dana, u vremenskom periodu od 01. aprila 2016.godine do 13. aprila 2016.godine, u ul. Njegoševoj b.b. u Cetinju, obio stan oštećene O.S., na način što je upotrebom podesnog sredstva i fizičke sile, polomio bravu na ulaznim vratima stana oštećene, nakon čega je ušao u stan u koji je izvršio pregled stvari i iz istog protivpravno oduzeo i prisvojio tuđe pokretne stvari vlasništvo oštećene O.S., i to:  sivu bundu, 3 flaše viskija i 2 zlatna lančića, sve prednje ukupne novčane vrijednosti od 602,23 eura. U toku noći izmedju 06. i 07. aprila 2016.godine, u nas. Podgranica b.b. u Cetinju, obio kuću oštećenog I.Đ. iz Cetinja, na način što je upotrebom podesnog sredstva, fizičkom silom otvorio metalne škure, koje su štitile prozor sa desne strane kuće, gledano iz pravca ulaznih vrata, nakon čega je skinuo metalnu rešetku koja se nalazila između škura i drvenih krila prozora, a potom otvorio drvena krila od prozora, koja nijesu bila zaključana i uskočio u unutrašnjost ostave koja se nalazi u sklopu kuće, da bi potom skinuo prozor sa vrata, koji se nalazio između ostave i hodnika kuće, i provlačenjem ruku otključao ta vrata čiji se ključ nalazio u bravi sa druge strane vrata , kojom prilikom je ušao u unutrašnjost kuće iz koje je protivpravno oduzeo i prisvojio tuđe pokretne stvari vlasništvo oštećenog I. Đ., i to: 1 gusle sa ugraviranim imenom „Domazetović Milo“ 3 medalje iz II Svjetskog rata, 4 knjige tvrdog poveza „Istorija Crne Gore“, 1 revolver marke „Llama“ scorpio, kalibar 38 spl, sve prednje ukupne novčane vrijednosti od 1.675,00 eura.

Optužnica je potvrđena 20.06.2016.godine.


01.07.2016.godine-Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju

Osnovni sud u Bijelom Polju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju, podignutu protiv okrivljenog M.D. iz Bijelog Polja, zbog krivičnog djela teška djela protiv  bezbjednosti javnog saobraćaja. Optužnicom se okrivljenom stavlja na teret da je dana 30.4.2016. godine, oko 02,10h, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa, upravljao svojim putničkim motornim vozilom marke „Daimler Chrysler“, pod dejstvom alkohola, pri koncentraciji od 1,30 pro mila apsolutnog alkohola u krvi, obilaznim putem iz pravca Rasova u pravcu Bijelog Polja, te je dolaskom u mjesto Nedakusi, opština Bijelo Polje, na raskrsnici, Ul. Industrijske i obilaznog puta Bijelo Polje, ugrozio saobraćaj i time doveo u opasnost tijelo ljudi i imovinu, na način što nije postupao u skladu sa saobraćajnom signalizacijom-znakom „Stop“-obavezno zaustavljanje i obilježenom poprečno neisprekidanom linijom, te nije vozio brzinom, pri kojoj može da se zaustavi i propusti putničko motorno vozilo marke „Renault Megane Scenic“, vlasništvo oštećenog B.E., kojim je krećući se ulicom Industrijskom iz pravca Bijelog Polja u pravcu Nedakusa, upravljao M.J., koji je na raskrsnici imao prvenstvo prolaza, usled čega je čeonom stranom vozila udario na bočnu stranu putničkog vozila „Renault Megane Scenic“, u širini polja za usmjeravanje saobraćaja, između saobraćajne trake za smjer pravo i kolovozne trake za suprotan smjer na ulici, kojom prilikom je saputnik u putničkom vozilu „Renault Megane Scenic“, oštećeni P.E.  zadobio teške tjelesne povrede u vidu: nagnječenja pluća i nagnječenja lijeve kupole prečage, oguljotine gornjeg kapka lijevog oka, razderine donje usne, istegnuća mekih tkiva vrata, razderine iznad brade i nagnječno razdernu ranu u predjelu lijeve nadlaktice, a na putničkom vozlu „Renault Megane Scenic“ prouzrokovao je imovinsku štetu, pri čemu je okrivljeni M.D. u odnosu na osnovno djelo postupao sa evenutualnim umišljajem jer je bio svjestan da upravljajući vozilom pod dejstvom alkohola, nepostupanjem u skladu sa saobraćajnom signalizacijom i vožnjom vozilom brzinom pri kojoj neće moći da zaustavi i propusti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza može ugroziti javni saobraćaj i time dovesti u opasnost živote i tijela ljudi, pa je na to pristao, dok je u odnosu na težu posljedicu-tešku tjelesnu povredu kod oštećenog P.E., postupao sa svjesnim nehatom, jer je znao da njegovim radnjama takva posljedica može nastupiti, ali je olako držao da do toga neće doći.

Optužnica je potvrđena 01.07.2016. godine.


01.07.2016.godine-Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama

Osnovni sud u Rožajama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama, podignutu protiv okrivljenog M.N. iz zbog krivičnog djela teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Okrivljenom M.N. je stavljeno na teret da je dana 08.04.2016.godine, oko 13,00 časova, na magistralnom putu Berane – Rožaje u mjestu zv. Rasadnik, Opština Rožaje, u uračunljivom stanju, svjestan  da svojom radnjom može učiniti djelo, ali je olako držao da do toga neće doći ili da će to moći spriječiti, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život i tijelo ljudi, na način što upravljajući putničkim motornim vozilom marke „Volkswagen“, tip „Golf“ II  1,6, krećući se iz pravca Berana u pravcu Rožaja, brzinom od 97,7 km/h, na putu u naselju većom od brzine od 50 km/h dozvoljene za cijelo naselje, usljed čega je prednjom čeonom stranom svog vozila udario u zadnju stranu radne mašine marke „Volvo“, tip L 90E, vlasništvo „Crnagoraput“ AD Podgorica, kojom je upravljao S. K., a koja se kretala u istom smjeru, i koja je vršila radove na uklanjanju zaostale rizle i druge nečistoće sa desne kolovozne trake magistralnog puta, usljed čega je njegov saputnik S. N., zadobio povrede u vidu oštećenja za život važnih moždanih centara, zbog preloma kostiju lobanje i nastupjelih komplikacija od kojih je kod istog nastupila smrt.

Optužnica je potvrđena 28.06.2016. godine.


01.07.2016.godine-Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju

Osnovni Sud u Cetinju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, podignutu protiv okrivljenog V.Z. iz Cetinja, zbog krivičnog djela teška krađa u produženom trajanju iz člana 240 stav 1. tačka 1., u vezi člana 49 st.1. Krivičnog zakonika Crne Gore.Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni utoku noći između 09. i 10. aprila  2016.godine, u ul. »13. Novembra« u Cetinju, obio porodičnu kuću oštećene K.B., na način što je upotrebom podesnog sredstva i fizičke sile, otvorio zaključana ulazna vrata od kuće oštećene, nakon čega je ušao u unutrašnjost kuće, u kojoj je izvršio pregled stvari i iz iste protivpravno oduzeo i prisvojio tuđe pokretne stvari vlasništvo oštećene K.B.,i to: lap-top marke “Dell”, foto-aparat marke “Kiev”, DVD uređaj, 2 dječije majice, 1,5 kg. vakumirane svinjske pršute, 1 flašu viskija  marke „Johny Walker„ 1 l, 1 flašu likera marke „Bellis“ 0,75 l, 1 veću bombonjeru, 1 manju bombonjeru, 1  zlatnu rezbarenu narukvicu, 1  zlatni prsten sa kamenom „Topaz“, 1 zlatni prsten u paru sa zlatnim minđušama sa crno-bijelim cirkonima, 1 zlatni prsten sa zlatnim minđušama sa sitnim biserima, i 1 zlatnu burmu, sve prednje ukupne novčane vrijednosti od 1.631,885 eura. Neutvrđenog dana, u vremenskom periodu od 01. aprila 2016.godine do 13. aprila 2016.godine, u ul. Njegoševoj b.b. u Cetinju, obio stan oštećene O.S., na način što je upotrebom podesnog sredstva i fizičke sile, polomio bravu na ulaznim vratima stana oštećene, nakon čega je ušao u stan u koji je izvršio pregled stvari i iz istog protivpravno oduzeo i prisvojio tuđe pokretne stvari vlasništvo oštećene O.S., i to:  sivu bundu, 3 flaše viskija i 2 zlatna lančića, sve prednje ukupne novčane vrijednosti od 602,23 eura. U toku noći izmedju 06. i 07. aprila 2016.godine, u nas. Podgranica b.b. u Cetinju, obio kuću oštećenog I.Đ. iz Cetinja, na način što je upotrebom podesnog sredstva, fizičkom silom otvorio metalne škure, koje su štitile prozor sa desne strane kuće, gledano iz pravca ulaznih vrata, nakon čega je skinuo metalnu rešetku koja se nalazila između škura i drvenih krila prozora, a potom otvorio drvena krila od prozora, koja nijesu bila zaključana i uskočio u unutrašnjost ostave koja se nalazi u sklopu kuće, da bi potom skinuo prozor sa vrata, koji se nalazio između ostave i hodnika kuće, i provlačenjem ruku otključao ta vrata čiji se ključ nalazio u bravi sa druge strane vrata , kojom prilikom je ušao u unutrašnjost kuće iz koje je protivpravno oduzeo i prisvojio tuđe pokretne stvari vlasništvo oštećenog I. Đ., i to: 1 gusle sa ugraviranim imenom „Domazetović Milo“ 3 medalje iz II Svjetskog rata, 4 knjige tvrdog poveza „Istorija Crne Gore“, 1 revolver marke „Llama“ scorpio, kalibar 38 spl, sve prednje ukupne novčane vrijednosti od 1.675,00 eura.

Optužnica je potvrđena 20.06.2016. godine.


01.07.2016.godine-Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio  je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog  S.M.,  zbog  izvršenja krivičnog  djela – teško ubistvo u pokušaju, kojom optužnicom je predstavljeno da je  okrivljeni dana 13.12.2015.godine, oko 22,00 časa, u Tivtu,   sa umišljajem pokušao da liši života više lica i to oštećene B.J. i B.G., na način što je nakon kraće prepirke sa oštećenim B.S., nožem dužine sječiva 10 cm uboo oštećenog B.J. u predjelu lijeve strane grudnog koša, a  potom kada je prišao oštećeni B.G. u namjeri da ih razdvoji, predmetnim nožem uboo isog u predjelu lijeve nadlaktice,  kojom prilikom je  oštećeni B.J. zadobio tešku tjelesnu povredu a oštećeni B.G. laku tjelesnu povredu.

Optužnica je potvrđena 27.06.2016. godine.


01.07.2016.godine-Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog D.D. i J.M. zbog izvršenja krivičnog djela – razbojništvo, kojom optužnicom je predstavljeno da su optuženi dana 14.02.2016.godine, oko 07,50 časova, u naselju Golubovina u Budvi, u grupi, zajedno sa dva NN lica po nadimcima “Vaske” i “Žuti”, ispred stambene zgrade tzv. “Lamela”, sačekali da naiđe oštećena J.Lj., znajući da ista svakodnevno od zgrade u kojoj živi određenim dijelom puta ide ka pijaci gdje je zaposlena kao prodavac, kao i da sa sobom nosi veću količinu novca,  maskirali se a potom kada je oštećena  naišla, na istu fizički nasrnuli udarajući je više puta po glavi i tijelu, nanoseći joj teške tjelesne povrede, kojom prilikom su od oštećene oduzeli torbicu u kojoj se nalazio novac u iznosu od 2310,00 €, dva mobilna telefona, ključevi od vozila marke “BMW”, “Audi” i “Dacia”, kao i druge lične stvari.

Optužnica je potvrđena 28.06.2016. godine.


01.07.2016.godine-Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog L.Đ. i Predlog za izricanje krivične sankcije Ktm.br. 4/16 od 03.06.2016.godine, protv mldb.G. M. i G. M., zbog izvršenja krivičnog djela – razbojništvo, a protiv okr. L.Đ. i mldb. G.M. i zbog krivičnog djela falsifikovanje isprave,kojom optužnicom je predstavljeno da su optuženi dana 09.03.2016.godine, oko 22,00 časa, u mini marketu “Voli 23” u Virpazaru, opština Bar, u grupi, silom i prijetnjom da će neposredno napasti na život i tijelo oštećene B.B., oduzeli kasu sa novcem u kojoj se nalazilo 553,02 €,  a okr. L.Đ. i mal.G.M. lažnu, javnu ispravu upotrijebili kao pravu, na način što su sa parkiranog vozila “Golf 2” skinuli navedenu registarsku tablicu i stavili je na prednju stranu vozila marke “Fiat Bravo”, kojim vozilom su se dovezli do mini marketa “Voli 23” u Virpazaru.

Optužnica je potvrđena 23.06.2016. godine.


01.07.2016.godine-Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog  N.A., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom  je predstavljeno da je optuženi dana 22.05.2016.godine, na graničnom prelazu “Sukobin”, neovlašćeno radi dalje prodaje, iz Republike Albanije unio u Crnu Goru opojnu drogu marihuanu, na način što je u svom vozilu marke “Golf V”, u skrovitom mjestu – iza zadnjih sjedišta, sakrio 11 pakovanja u kojima se nalazila opojna droga marihuana, ukupne neto mase 4244,9 grama, koja je bila namijenjena daljoj prodaji.

Optužnica je potvrđena 27.06.2016. godine.


01.07.2016.godine-Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog M.J.,  zbog  izvršenja krivičnog  djela – teško ubistvo u pokušaju, kojom optužnicom je predstavljeno da je  okrivljeni dana 24.05.2015.godine, oko 02,00 časova, u diskoteci “Trokadero” u Budvi, sa umišljajem pokušao da liši života više lica i to oštećene N.L. i N.P., na način što je nakon kraće prepirke sa oštećenim N.L. istog više puta nožem uboo u predjelu tijela, a  potom kada je prišao oštećeni N.P u namjeri da ih razdvoji, istog je više puta predmetnim nožem uboo u predjelu tijela, kojom prilikom su oštećeni N.L. i N.P. zadobili teške tjelesne povrede.

Optužnica je potvrđena 27.06.2016. godine.


 

24.06.2016.godine - Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Osnovni sud u Beranama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog B.H. iz Tutina, zbog krivičnog djela - falsifikovanje novca. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 14.05.2016.godine, oko 23,00 časova, na gasnoj pumpi “Montenegro-Gas”, u selu Budimlja, opština Berane, vlasništvo S.D. sposoban da shvati značaj svog djela i upravlja svojim postupcima i svjestan zabranjenosti svog djela, čije je izvršenje htio, stavio u optucaj lažan novac-jednu novčanicu u apoenu od 20,00 eura, ser.br.SD0754815875, za koju je znao da je lažna, na način što je istu prilikom plaćanja računa za kupljeni auto-gas, predao prodavcu V.T.

Optužnica je potvrđena 20.06.2016.godine.


24.06.2016.godine - Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Osnovni sud u Beranama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog T.I. iz Berana, zbog krivičnog djela - zloupotreba procjene. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 16.06.2004. godine, u Beranama, kao ovlašćeni procjenjivač, prilikom procjene imovine A.D. “Klanica” iz Berana u postupku zaključenja ugovora o fudicijarnom prenosu prava svojine na nepokretnim stvarima, radi obezbjeđenja potraživanja iz Ugovora o pozajmici u iznosu od 20.000,00€, zaključenog između DOO “Laz Promet” Berane i A.D. “Klanica“ Berane”, sposoban da shvati značaj svog djela i upravlja svojim postupcima i svjestan zabranjenosti svog djela čije je izvršenje htio, zloupotrebom svog ovlašćenja, pribavio korist D.O.O.”Laz Promet”, čiji je osnivač i izvršni direktor M.L. na način što je procijenio da imovina AD “Klanica” i to nepokretnosti upisane u LN br.2033 KO Berane na kat.parceli br.138 koju čini livada III klase, površine 443 m2, dvorište uz poslovnu zgradu u privredi, površine 500 m2 i poslovnu zgradu u privredi sa cjelokupnom opremom i inventarom, površine 180 m2 i nepokretnosti upisane u LN 1836 KO Berane na kat.parceli br.1440, koju čini porodična stambena zgrada površine 113 m2 i poslovni prostor sa cjelokupnom opremom i inventarom, površine 100 m2 ima vrijednost od 25.200,00 eura, iako stvarna vrijednost imovine iznosi 100.750,00 eura.

Optužnica je potvrdjena 20.06.2016.godine.


24.06.2016.godine - Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama

Osnovni sud u Rožajama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama  protiv okrivljenog Z.H. iz Rožaja zbog krivičnog djela - teška tjelesna povreda. Okrivljenom Z.H. je stavljeno na teret da je dana 14.04.2016.godine, u jutarnjim časovima, u selu Honsiće, Opština Rožaje, u uračunljivom stanju, svjestan svog djela čije je izvršenje htio, iako je znao da je njegovo djelo zabranjeno, teško tjelesno povrijedio N.H., na način što je platnenom vrećom napunjenom pijeskom, više puta udario u predjelu grudi, stomaka, donjeg dijela leđa i kukova, nanoseći joj tešku tjelesnu povredu u vidu rascjepa slezine sa posljedičnim krvarenjem u trbušnu duplju, usljed koje je doveden u opasnost život povrijeđene.

Optužnica je potvrđena 13.06.2016.godine.


24.06.2016.godine - Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama

Osnovni sud u Rožajama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama  protiv osumnjičenih M.F. iz Rožaja i M.Š. iz Petnjice, i to:

 protiv M.F. zbog krivičnog djela - teška krađa i krivičnog djela - nedozvoljeno držanje oružja i

 protiv M.Š., zbog krivičnog djela - nedozvoljeno držanje oružja i krivičnog djela prikrivanje. 

Okrivljenom M.F. je stavljeno na teret da je dana 03.05.2016.godine, oko 17,00 časova, iz porodične kuće N. S., u selu Balotiće, Opština Rožaje, u uračunljivom stanju, svjestan svog djela čije je izvršenje htio, iako je znao da je njegovo djelo zabranjeno, provaljivanjem, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, oduzeo tuđu pokretnu stvar vlasništvo N. S. i to pištolj marke „Crvena Zastava“, model M 57, kalibra 7,62 mm, fabričkog broja 178212, čija je vrijednost 700,00 Eura, na način što je uz pomoć pravog ključa od ulaznih vrata porodične kuće oštećenog,  do kog je došao na nedozvoljen način, tako što je vidio kada je J. S. sakrio isti u papuči ispred ulaznih vrata kuće, a zatim je došao do kuće i pomoću pravog a sakrivenog ključa, koji je našao u papuči, otvorio ulazna vrata, ušao u unutrašnjost kuće i iz akt tašne koja se nalazila u spavaćoj sobi, oduzeo pištolj. Okrivljenom M.F. je takođe  stavljeno na teret da je dana 03.05.2016.godine, do dana 05.05.2016.godine, u Rožajama, u uračunljivom stanju, svjestan svog djela čije je izvršenje htio, iako je znao da je njegovo djelo zabranjeno, neovlašćeno nosio bez važeće isprave o oružju pištolj marke „Crvena Zastava“, model M 57, kalibra 7,62 mm, fabričkog broja 178212, na način što je nakon oduzimanja pištolja iz kuće N. S., isti nosio sa sobom sve do momenta kada ga je prodao M. Š..

Okrivljenom M.Š. je stavljeno na teret da je od dana 05.05.2016.godine, do dana 12.05.2016.godine, u Rožajama, u uračunljivom stanju, svjestan svog djela čije je izvršenje htio, iako je znao da je njegovo djelo zabranjeno, neovlašćeno nosio bez važeće isprave o oružju pištolj marke „Crvena Zastava“, model M 57, kalibra 7,62 mm, fabričkog broja 178212, na način što je isti nosio sa sobom i držao ga kod sebe u kući nakon kupovine, sve do momenta kada je pištolj vratio vlasniku N. S.. Okrivljenom M.Š. je takođe stavljeno na teret da je dana 05.05.2016.godine, u Rožajama, u uračunljivom stanju,  kupio pištolj marke „Crvena Zastava“, model M 57, kalibra 7,62 mm, fabričog broja 178212, od M. F., a mogao je i bio dužan da zna da je stvar pribavljena krivičnim djelom, na način što je isti kupio bez odobrenja nadležnog organa i isprava o oružju.

Optužnica je potvrđena 13.06.2016.godine. 


21.06.2016.godine - Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju

Osnovni sud u Bijelom Polju  potvrdio  je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju protiv okrivljenog  M.M. iz Bijelog Polja  zbog izvršenja krivičnog djela teška krađa u produženom trajanju. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni uvremenu od 24.03.2016.godine do 26.03.2016. godine, u mjestu Nikoljac, opština Bijelo Polje, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od 150,00 €, savlađivanjem visinskih prepreka u više navrata ulazio u objekat magacina vlasništvo oštećenog AD “RK” , na način što je uz objekat magacina čija je visina oko 2,5 m, postavio merdevine uz koje se popeo do krova, na kojem je razmakao crijep i kroz tako napravljen otvor prispio u njegovu unutrašnjost i iz istog oduzeo 5 aluminijumskih šipki, 4 aluminijumska profila, 1 saobraćajni znak i metalni elemenat stuba za rasvjetu sa tri kraka, vlasništvo oštećenog, čija je ukupna vrijednost 365,33.

Optužnica je potvrđena 20.06.2016.godine.


21.06.2016.godine - Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog  S.E., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom  je  predstavljeno da je optuženi dana 03.04.2016.godine, u Podgorici, neovlašćeno prodao i neovlašćeno radi  prodaje držao opojnu drogu – heroin, na način što je  licu B.S. prodao tri pakovanja ove opojne droge, tzv. “polutke”, po cijeni od 24,00 €, dok je kod sebe držao jedan veći ručno pravljeni zamotuljak od plastične kese, u kome se nalazilo 29 PVC zamotuljaka sa heroinom, ukupne  neto mase  6,58 grama.

Optužnica je potvrđena 16.06.2016.godine.


21.06.2016.godine - Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju

Osnovni Sud u Cetinju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, podignutu protiv okrivljenog A.N. iz Cetinja, zbog krivičnog djela teška krađa u produženom trajanju, u sticaju sa krivičnim djelom omogućavanje uživanja opojnih droga. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni u noći između 10./11. oktobra 2015.god., u vremenskom intervalu između 01,30 i 02,00 časova, u ul.“Sava Burića“ u  Cetinju, obio poslovni objekat za prodaju i popravku telefona zv.“CT Mobile“, vlasništvo oštećenog K.J. iz Cetinja, na način što je, uz upotrebu fizičke sile, kliještima kao podesnim sredstvom, otkinuo metalni katanac na metalnim rešetkama, kojima su bila zabravljena ulazna vrata objekta, a potom na isti način, obio i ulazna vrata objekta i tako ušao u unutrašnjost istog, te iz objekta protivpravno oduzeo i prisvojio novčani iznos od 300,00 eura, koji se nalazio u škafu prodajnog pulta, a iz izložbenih vitrina 6 komada novih mobilnih telefona, kao i veći broj neispravnih telefona, te baterije za mobilne telefone, pečat firme „CT mobile“, foto-aparat marke „Fuitsu“, foto-aparat marke „Canon“ i kožni novčanik marke „Energie“,u kojem su se nalazile zdravstvene knjižice, sve prednje ukupne novčane vrijednosti u iznosu od 2.273,00 eura.  U noći 10.02.2016.god., u ul. Baja Pivljanina, u Cetinju, obio poslovni objekat „Tabacco S Press“ – kiosk Gipos, vlasništvo oštećenog privrednog društva „Tabacco S Press“d.o.o. Podgorica, na način što je uz upotrebu fizičke sile, kliještima za kidanje žice, kao podesnim sredstvom otkinuo metalni katanac, te pajserom polomio bravu na ulazim vratima i tako ušao u unutrašnjost istog, a potom iz objekta otuđio uložak registar kase sa novčanim depozitom u iznosu od 50,00 eura, te sa rafova iznad prodajnog pulta, otuđio veći broj pakovanja raznih vrsta cigareta ukupne novčane vrijednosti u iznosu od 783,40 eura.

Dana 06. marta 2016.godine, oko 20,00 časova, u svom stanu u „N.n.“, u Cetinju, dao je M.K., S.D. i R.N., svi iz Cetinja, na uživanje opojnu drogu-zvanu "marihuana", na način što je, kada su isti, po prethodnom dogovoru sa osumnjičenim, došli u njegov stan, od marihuane ručno napravio tzv."džoint", te isti potom dao na uživanje M.K., S.D. i R.N., iako je znao da se radi o opojnoj drogi.

Optužnica je potvrđena 24.05.2016.godine.


21.06.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljene O.M., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom  je predstavljeno da je optužena dana 25.03.2016.godine, u Podgorici, neovlašćeno radi dalje prodaje držala opojnu drogue – marihuanu, na način što je u prtljažniku vozila marke “Ford Mondeo” držala ukupno 47.135,4 g opojne droge marihuane,  koja je bila zapakovana u dvije torbe i to u ukupno 99 većih pvc pakovanja.

Optužnica je potvrđena 10.06.2016.godine.


21.06.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici je dana potvrdio optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Kt.br. 134/15 od 11.05.2016.godine, protiv okrivljenog Đ.G., zbog izvršenja krivičnog djela – razbojništvo, kojom optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 14.09.2015.godine, u vremenu od 19,00 do 22,00 h, u Ulcinju, zajedno sa P.A. i  mal.P.A. i P.A., državljanima Republike Albanije, upotrebom sile protiv oštećene B.S., oduzeo drugome tuđe pokretne stvari u namjeri da njihovim prisvajanjem sebi i drugome pribavi protivpravnu imovinsku korist u vrijednosti preko 30.000,00 €, kojom prilikom je lišena života oštećena B.S.

Optužnica je potvrđena 27.05.2016.godine.


14.06.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog  J.R., zbog  izvršenja krivičnog  djela – ubistvo u pokušaju, kojom optužnicom je predstavljeno da je dana 20.februara 2016.godine, u Plužinama, ispred ugostiteljskog objekta “Galija”, sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog B.G., na način što je istog oštrim predmetom ubo u predjelu slabinskog dijela tijela i grudi, nanoseći mu tom prilikom teške tjelesne povrede.

Optužnica je potvrđena 07.06.2016.godine.


07.06.2016.godine-Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju.

Osnovni Sud u Cetinju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, podignutu protiv okrivljenog I.M. iz Cetinja, zbog krivičnog djela - teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 31.08.2015.godine, oko 12,10 časova, na regionalnom putu Čevo – Bijele poljane, u mjestu zv.«Ubli«, opština Cetinje, upravljajući u saobraćaju putničkim motornim vozilom marke »Lada Niva«, vlasništvo »E.« Cetinje, nepridržavajući se saobraćajnih propisa, ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život i tijelo ljudi, na način što, krećući se iz pravca mjesta zv.“Bijele poljane“, u pravcu mjesta zv.“Čevo“, vozilom je upravljao brzinom od oko 62 km/h, koja nije bila prilagođena postojećim saobraćajnim  uslovima i stanju puta - uskom i nepreglednom kolovozu, dok je prilagođena brzina kretanja vozila bila između 40-50 km/h, usled kojih propusta vozilo u kretanja nije uspio održati na desnoj strani kolovoza u smjeru kretanja, već je istim prešao na lijevu stranu kolovoza, usled kojih propusta je na prostoru lijeve strane kolovoza, došlo do fizičkog kontakta prednjeg desnog dijela vozila marke »Lada Niva« i motocikla marke „Suzuki“, kojim je krećući se iz suprotnog smjera, propisno upravljao oštećeni sada pok.Š.Z. iz Novog Sada,  nakon čega je došlo do odbačaja sada pok.Š.Z. i njegovog suvozača oštećene Š. I. iz Novog Sada i njihovog nekontrolisanog pada u provaliju sa desne strane puta u smjeru njihovog kretanja, kojom prilikom je sada pok.Š. Z. zadobio teške tjelesne povrede od kojih povreda je kod istog nastupila smrt, dok je oštećena Š. I., zadobila teške tjelesne povrede.

Optužnica je potvrđena 25.04.2016.godine.


07.06.2016.godine-Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju

Osnovni Sud u Cetinju potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, podignutu protiv okrivljenog Đ.S. iz Cetinja, zbog krivičnog djela teška krađa u produženom trajanju. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni u noći izmedju 07. i 08.02.2016.godine, oko 01,00 časova, u ugostiteljskom objektu “P.”, na Balšića pazaru u Cetinju, vlasništvo oštećenog M.A. iz Cetinja, po prethodnom dogovoru i zajedno sa jednim NN licem, u namjeri da obijanjem i provaljivanjem u tuđi zatvoreni prostor i oduzimanjem i prisvajanjem tuđih pokretnih stvari u iznosu od preko 150,00 eura, sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, primjenom fizičke sile i upotrebom podesnog sredstva, obio ulazna vrata na ugostiteljskom objektu “P.”, te tako ušao u unutrašnjost istog, dok je NN lice ostalo ispred objekta da čuva stražu, da bi potom, primjenom fizičke sile i nožem kao podesnim sredstvom, okrivljeni Đ.S., obio slat aparat, vlasništvo privrednog društva “V.”d.o.o.Podgorica, te iz istog otuđio novčani iznos od 14,00 eura, u metalnim apoenima, a zatim iz ugostiteljskog šanka, protivpravno oduzeo i prisvojio lap-top marke „HP 600“, vrijednosti u iznosu od 70,00 eura, kao i novčani iznos od 25,00 eura, u metalnim apoenima, koji se nalazio u staklenoj čaši, te 18 flaša alkoholnih pića, kao i jednu plastičnu kantu za otpad, sve prednje ukupne novčane vrijednosti od 460,09 eura, koja alkoholna.

Optužnica je potvrđena 06.04.2016.godine.


02.06.2016.godine – Potvrdjena optužnica Osnovnog državnog tužilaštvu u Bijelom Polju

Osnovni sud u Bijelom Polju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju od 08.04.2016.godine, protiv okrivljenog Lj. B. iz Cetinja, zbog krivičnog djela - teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaj. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 30.12.2015.godine, oko 11,50 h, u mjestu Ravna Rijeka, opština Bijelo Polje, ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život i tijela ljudi, na način što je ne pridržavajući se saobraćajnih propisa iz člana 182. i člana 29.  stav 1. Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, upravljao svojim putničkim vozilom marke „Ford Fiesta" 1.8 TD, magistralnim putem iz pravca Mojkovca u pravcu Ribarevina, pod dejstvom alkohola pri koncentraciji od 1,44 pro mila apsolutnog alkohola u krvi i što se vozilom nije kretao desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja, već je oštrim bočnim izmicanjem prešao na lijevu kolovoznu traku preprečavajući je, u saobraćajnoj situaciji kada je predstojalo mimoilaženje sa putničkim vozilom marke „VW Golf II“, kojim je krećući se iz suprotnog smjera svojom kolovoznom trakom upravljao oštećeni G. M, usled čega je došlo do čeono bočnog sudara, čeonom stranom vozila oštećenog i bočnom desnom prednjom i središnjom stranom vozila okrivljenog na kolovoznoj traci namijenjenoj za smjer kretanja „Golfa“, kojom prilikom su tjelesne povrede zadobili oštećeni G. M. i saputnici u njegovom vozilu i to: oštećeni K.B. tešku tjelesnu povredu u vidu preloma baze lobanje, praćenog krvarenjem u moždane komore, višestrukog obostranog preloma rebara, praćenih izlivanjem krvi u desnu polovinu grudne duplje; oštećeni K. S. laku tjelesnu  povredu u vidu istegnuća mekih tkiva vrata, nagnječenja grudnog koša i nagnječenja u slabinskom predjelu; oštećeni K. S. laku tjelesnu  povredu u vidu otoka i krvnih podliva u lijevom jagodičnom predjelu, razderine u lijevoj polovini donjoviličnog predjela i oguljotine desnog dlana i oguljotine lijeve potkoljenice, a oštećeni G.M laku tjelesnu povredu u vidu nagnječenja grudnog koša, dok je na vozilima prouzrokovana imovinska šteta, pri čemu je okrivljeni Lj. B.u odnosu na osnovno krivično djelo postupao sa eventualnim umišljajem, jer je bio svjestan da upravljajući vozilom pod dejstvom alkohola i neodržanjem upravljivosti vozila putanjom desnom kolovoznom trakom može ugroziti javni saobraćaj i tako dovesti u opasnost živote i tijela ljudi, pa je na to pristao, dok je u odnosu na težu posledicu – tešku tjelesnu povredu kod oštećenog K. B., postupao sa svjesnim nehatom, jer je znao da njegovim radnjama takva posledica može nastupiti, ali je olako držao da do toga neće doći.

Optužnica je potvrdjena dana 26.05.2016.godine.


31.05.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici

Osnovni sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici  od 06.05.2016.godine, podignutu protiv okrivljenog A.N. zbog izvršenja krivičnog djela -  krijumčarenje putem pomaganja.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni u novembru 2015.godine, u Podgorici, stvaranjem uslova pomogao V.V. da izvrši krivično djelo na način što je, znajući da će V.V. vozilom da prenese preko carinske linije, izbjegavajući mjere carinskog nadzora, veću količinu oružja, municije i eksplozivnih materija čije je držanje građanima zabranjeno, oblijepio selotejp trakom 8 pušaka sa okvirima, 150 komada municije, 3 pištolja, 2 ručne granate i 200 gr TNT eksploziva sa detonatorom, i sakrio u otvorima vozila marke ‘’G.V’’, nakon čega je V.V., sa sakrivenim oružjem prešao granicu Republike Hrvatske i nastavio do Savezne Republike Njemačke, gdje je dana 05.11.2015.godine, u blizini mjesta Bad Feilnbach otkriven od strane bavarske policije, nakon čega su njemački pravosudni organi, protiv V.V., pokrenuli krivični postupak zbog kršenja Zakona o kontroli ratnog naoružanja – transport, izvoz i prevoz raznog naoružanja bez dozvole. Po predlogu tužioca, okrivljenom je produžen pritvor nakon podizanja optužnice.

Optužnica je potvrđena 24.05.2016.godine.


20.05.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Osnovni sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici  od 25.04.2016.godine, podignutu protiv okrivljenog N.D. zbog izvršenja krivičnog djela - teška krađa.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 16. februara 2016.godine, oko 17,30 časova, u ulici 8.marta br.76, u Podgorici, upotrebom fizičke sile i podesnog sredstva, sa stambeno poslovne zgrade, vlasništvo oštećenog AD ‘’M.’’ Podgorica, demontirao pet aluminijskih kliznih trokrilnih vrata, ukupne vrijednosti 5.860,00 eura, da bi ih, nakon što ih je oduzeo i prisvojio, rastavio na komade i prodao na otpadu kao sekundarne sirovine.  Po predlogu tužioca, okrivljenom je produžen pritvor nakon podizanja optužnice.

Optužnica je potvrđena 16.05.2016.godine.


19.05.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenih  A.A. i Š.A.  zbog  izvršenja krivičnog  djela – ubistvo u pokušaju i protiv okrivljenih N.D., A.A. i A.A., zbog izvršenja krivičnog djela učestvovanje u tuči, kojom optužnicom je predstavljeno da je dana 26.08.2015.godine, u Krašićima - Opština Tivat, došlo do tuče u kojoj je okrivljeni Š.A. oštećenog A.G. nogom udario u predjelu grudi, nanijevši mu tešku tjelesnu povredu opasnu po život, dok se okrivljeni A.A. u toku tuče mašio polomljene pivske flaše i istom ubo okrivljenog Š.A. u predjelu trbuha nanijevši mu osobito tešku tjelesnu povredu opasnu po život.

Optužnica je potvrđena 13.05.2016.godine.


19.05.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću od 09.05.2016.god., protiv okrivljenih Š.R., B.S. i B.S. iz Nikšića, zbog krivičnog djela teška krađa u pokušaju. Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni dana 10.12.2015.godine, u Nikšiću, u Naselju Buda Tomovića, u neposrednoj blizini zgrade „Ranžirne stanice“ preduzeća „Toš čelik“ iz Nikšića, po prethodnom dogovoru, savlađivanjem većih prepreka pokušali da oduzmu 400 metara podzemnog energetskog kabla PPOO-4x120 mm2, vlasništvo preduzeća „Toš čelik“ Nikšić, u vrijednosti od 5.674,24 eura, na način što su upotrebom krampe i lopate naizmjenično kopali i izbacali šut kako bi oslobodili navedeni kabal na dubini od jednog metra, kojom prilikom su iskopali kanal dimenzija 2,5 x 0,7 metara, dubine 1 metar, kada su u daljoj radnji izvršenja krivičnog djela bili zatečeni i spriječeni od strane radnika obezbjeđenja „Vektor sistem security“ F. Ž. i B. D.

Optužnica je potvrđena 09.05.2016.god.


17.05.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju

Osnovni Sud u Ulcinju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju, podignutu protiv okrivljenog A.E. zbog krivičnog djela teško djelo protiv opšte sigurnosti. Optužnicom je predstavljeno da optuženi 19.12.2015.g. u selu Meterizi., opština Ulcinj, kao odgovorno lice na gradilištu-gradjevinski preduzimač nije postavio zaštitne uredjaje i nije postupao po propisima i tehničkim pravilima o mjerama zaštite na radu i time izazvao opasnost za život i tijelo oštećenog G.B.sa K., iako je bio svjestan da postupa suprotno propisima i da tako može dovesti u opasnost život i tijelo oštećenog, ali je olako držao da do posledice neće doći, ili da će ih spriječiti na način što je kao gradjevinski preduzimač na radovima izlivanja ploče iznad prvog sprata objekta vlasništvo K.Dž.angažovao G.B., čiji se posao ogledao u tome da na ploči čije izlivanje je u toku kolicima vozi beton od jednog kraja ploče do kojeg je električna šinska dizalica podizala beton, do djelova ploče čije betoniranje je u toku, pri čemu, postupajući suprotno odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u gradjevinarstvu, nije postavio odgovarajuće zaštitne nadstrešnice tako da visina sa koje se može pasti ne prelazi 300cm ili mreže za prihvatanje radnika u slučaju pada i radnicima nije obezbjedio zaštitne pojase za vezivanje, a koje mjere je bilo neophodno preduzeti obzirom da u konkretnom slučaju, kao jedna od mogućih mjera zaštite na radu-postavljanje zaštitne ograde, nije moglo biti izvedeno, jer bi u konkretnom slučaju remetilo rad na objektu, usled čega je u trenutku gubljenja ravnoteže došlo do pada oštećenog sa ploče čije izlivanje je bilo u toku, pri čemu je kod oštećenog nastupila smrt usled oštećenja za život važnih centara u mozgu i kičmenoj moždini zbog preloma kostiju lobanje i grudnog pršljena 

Optužnica je potvrđena 11.05.2016. godine.


17.05.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju

Osnovni Sud u Ulcinju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju, podignutu protiv okrivljenih V.S. i G.A., oboje iz Ulcinja, zbog krivičnog djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.Optužnicom je predstavljeno da su optuženi 19.11.2015.g. u naselju Đerane, opština Ulcinj, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa i to okr.V.S. ugrozili saobraćaj i doveli u opasnost život oštećenog K.M., na način što je okr. V.S., upravljajući PMV marke”Opel Vektra”  vlasništvo njegove supruge V.S.,psihički i fizički nesposoban da upravlja vozilom-pod dejstvom alkohola u koncentraciji od najmanje 2,07 promila, svjeszan da u takvom stanjui nije sposoban za bezbjednu vožnju, te da može izazvati saobraćajnu nezgodu i izvršiti krivično djelo, na šta je pristao, krećući se bulevarom Teuta iz pravca Ade u pravcu grada, započeo radnju skretanja vozilom u lijevo na lokalni put koji vodi u naselje Đerane, pri čemu nije propustio vozilo marke «VW Golf 3»  koje se kretalo iz pravca grada u pravcu Ade, tj. koje je dolazilo iz suprotnog smjera zadržavajući pravac kretanja, a kojim je upravljao okrivljeni G.A., krećući se brzinom od 80 km/h, koja brzina je veća od brzine dozvoljene na ovom potezu puta i koja je limitirana na 50 km/h, svjestan da postupa suprotno saobraćajnim propisima i da tako može ugroziti saobraćaj i dovesti u opasnost život i tijelo oštećenog, ali je olako držao da do posledice neće doći, ili da će ih spriječiti, usled čega je došlo do nalijetanja prednjeg kraja vozila marke «VW Golf 3» na desnu bočnu stranu vozila PMV marke «Opel Vektra» na prostoru desne saobraćajne trake desne kolovozne trake smjera kretanja vozila marke marke «VW Golf 3» kojom prilikom je oštećeni-suvozač u vozilu marke ''Opel Vektra'' zadobio tešku tjelesnu povredu opasnu po život u vidu razderine i oguljotine u desnom slepoočnom predjelu praćenom potresom mozga sa rascjepom slezine praćenom izlivanjem krvi u trbušnu duplju

Optužnica je potvrđena 09.05.2016. godine.


17.05.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici

Osnovni sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici  od 22.04.2016.godine, podignutu protiv okrivljenih M.S. i Š.Đ., zato što su izvršili dva krivična djela razbojništvo. Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni:

- Dana 06.01.2016. god., oko 19,00 časova, u ul. Nikšićki put bb, u Podgorici, maskirani sa majicama crne boje i kapuljačama od dukserica na glavi, ušli u trgovinsku radnju ‘’B.’’, vlasništvo oštećenog K.D., držeći noževe u rukama uperene u pravcu oštećenih radnica V.D. i Ć.LJ., i uz riječi prijetnje, iz registar kase oduzeli i prisvojili novac, u iznosu od 500,00 eura, nakon čega su pobjegli iz radnje;

-Dana 29.01.2016.god., oko 18,30 časova, u ul. Goce Delčeve br. 18, u Podgorici, maskirani sa majicama crne boje i kapuljačama od dukserica na glavi, ušli u trgovinsku radnju ‘’B.’’, vlasništvo oštećene B.Z., držeći noževe u rukama uperene u pravcu oštećenih radnica V.LJ. i M.S., kada je okrivljeni Š.Đ. iz registar kase oduzeo i prisvojio novac od pazara, u iznosu od 230,00 eura, za koje vrijeme je okrivljeni M.S. zamahivao nožem u pravcu oštećenih radnica, nakon čega su pobjegli iz radnje.Po predlogu tužioca, okrivljenima je produžen pritvor.

Optužnica je potvrđena 09.05.2016. godine.


11.05.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je  optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog J.N. zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom  je predstavljeno da je optuženi dana 23.12.2015.godine, na Cetinju, kao službeno lice – ovlašćeni policijski službenik u Upravi policije-CB Podgorica, neovlašćeno radi dalje prodaje držao opojnu drogu heroin, na način što je kao policajac obučen u policijsku uniformu, upravljajući vozilom marke “Golf 4” i krećući se od Podgorice ka Budvi, opojnu drogu heroin  neto mase 8,40 grama, držao sakrivenu u donjem vešu.

Optužnica je potvrđena 06.05.2016.godine.


11.05.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici           

Viši sud u Podgorici potvrdio je  optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, protiv okrivljenog K.M. zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom je predstavljeno da je optuženi dana 05.08.2015.godine, u Budvi, neovlašćeno radi dalje prodaje kupio  opojnu drogu heroin, na način što je od NN lica  kupio 86,56 grama ove opojne droge, koju je radi dalje prodaje podijelio u pet manjih paketića  ukupne neto mase 1,63 grama i koje je držao kod sebe, a 84,93 grama ove opojne droge držao je u svom stanu, dok je dana 19.10.2015.godine u Budvi  prodao M.M.  dvadeset paketića heroina za iznos od 100,00 eura.

Optužnica je potvrđena 05.05.2016.godine.


28.04.2016.godine - Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Osnovni sud u Beranama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog M.R iz Berana, zbog krivičnog djela -  teška kradja. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 27.11.2015. godine, oko 15,00 časova, u Andrijevici,  svjestan svog djela čije je izvršenje htio, znajući da je isto zabranjeno, u namjeri da sebi pribave protivpravnu imovisnku korist, zajedno sa NN licem, obio magacinki prostor, smješten u unutrašnjosti stare fabrike “Soko Štark”, vlasništvo oštećenog S.P., na način što je silom tijela i podesnog sredstva-predmeta, razvalio ulazna vrata od fabrike a zatim presjekao armaturu sa unutrašnje strane vrata i metalnu žicu od magacinskog prostora, neovlašćeno ušao u unutrašnjost istog i oduzeo: 1 komad kabla, dimenzija 4x35 mm, dužine 8m, u vrijednosti od 20,96 E; 2 komada kabla, dimenzija 5x6 mm, ukupne dužine 38m, u vrijednosti 106,38 E; 3 komada kabla (lična), dimenzija 5x5 mm, ukupne dužine 39m, u vrijednosti 257,40 E; 5 komada kabla, dimenzija 4x6 mm, ukupne dužine 25m, u vrijednosti 56,25E; 2 komada kabla, dimezije 12x2,5 mm, ukupne dužine 25m, u vrijednosti 42,50 E; 35 komada kabla (lična), dimenzije 5x2,5 mm, ukupne dužine 236m, u vrijednosti 547,52 E; 6 komada kabla, dimenzije 5x2,5 mm, ukupne dužine 30 m, u vrijednosti 32,10E; 2 komada kabla, dimenzija 3x2,5 mm, ukupne dužine 30m, u vrijedosti 19,80 E i 9 komada kabla, dimenzije 3x1,5 mm, ukupne dužine 31m, u vrijednosti 12,71 E, ukupne vrijednosti 328,80 E, a kada  se istog dana, nakon pola sata,  vratio sa NN licem,  u namjeri da iste odnesu iz kruga fabrike, uhvaćen je od strane stražara i priveden u prostorije OB Andrijevica.

Optužnica je potvrdjena 20.04.2016.godine. 


27.04.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog B.V. zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih. Optužnicom  je predstavljeno da je  optuženi dana 19.02.2016.godine, u Podgorici, u blizini Visećeg mosta, neovlašćeno radi prodaje držao kod sebe jedan zamotuljak u kojem se nalazilo 9,87 grama  opojne droge MDMA.

Optužnica je potvrđena 22.04.2016.godine.


21.04.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici

Osnovni sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici  od 07.04.2016.godine, podignutu protiv okrivljenog G.D., zbog izvršenja krivičnog djela zelenaštvo. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni G.D., dana 30.12.2015.godine, u Podgorici, po usmenom dogovoru, oštećenom M.A., dao na zajam iznos od 10.000,00 eura i ugovorio mjesečnu kamatu u iznosu od 3%, a zatim je, na njegov zahtijev, sa  oštećenima M.A. i M.I., dana 30.12.2015.godine, zaključio ugovor o kupoprodaji nepokretnosti čija je vrijednost 35.000,00 eura, a koja je u vlasništvu oštećene M.I., kao sredstvo kojim bi obezbijedio svoje potraživanje prema oštećenom M.A., pritom obećavajući oštećenima da će ugovor raskinuti čim oštećeni vrati pozajmljeni novac i dospjele kamate, nakon čega je rješenjem U.Z.N. označenu nepokretnost uknjižio na svoje ime, da bi 19.02.2016.godine kada mu je oštećeni vratio glavni iznos duga od 10.000,00 eura i iznos od 600,00 eura na ime mjesečne kamate, odbio da raskine ugovor o kupoprodaji nepokretnosti kako je to bilo dogovoreno, čime je sebi pribavio imovinsku korist u ukupnom iznosu od 35.600,00 eura. Po predlogu tužioca, okrivljenom je produžen pritvor.

Optužnica je potvrđena 15.04.2016.godine.


21.04.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici

Osnovni sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici,  od 01.04.2016.godine, podignutu protiv okrivljenog P.R. jer je izvršio produženo krivično djelo teška krađa. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni  u periodu od 15.februara 2016.godine do 03.marta 2016.godine, u Podgorici, u 7 navarata, francuskim ključem polomio spoljnji dio uloška brave na ulaznim vratima stanova oštećenih: R.K., M.D., V.V., D.I., M.B., M.L. i P.N., a potom šrafcigerom okrenuo ‘’leptir’’ na bravi, nakon čega je ušao u stanove oštećenih iz kojih je otuđio nakit, novac, kameru i novčanike. Po predlogu tužioca, okrivljenom je produžen pritvor.

Optužnica je potvrđena 14.04.2016.godine.


21.04.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg  državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog S.G. zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga kojom optužnicom  je predstavljeno da je  optuženi dana 13.02.2016.godine, na graničnom prelazu Božaj, Opština Podgorica, unio u Crnu Goru opojnu drogu marihuanu, u namjeri da u ime i za račun drugog lica, za iznos od 2000,00 € dalje tu drogu neovlašćeno prenese radi prodaje u  Njemačkoj, na način što je naznačenog dana, na graničnom prelazu Božaj, iz republike Albanije unio u Crnu Goru 7050 grama marihuane, upakovane u petnaest pakovanja od plastične kese, a koja je bila sakrivena ispod bankina vozila kojim je upravljao.

Optužnica je potvrđena 7.04.2016.godine.


13.04.2016.godine - Potvrđena optužnica  Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Osnovni sud u Beranama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog L.M. iz Berana zbog krivičnog djela - pronevjera. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni  u  periodu od 01.01.2007.godine do 30.11.2014.godine, u Beranama, sposoban da shvati značaj svog djela i upravlja svojim postupcima i svjestan zabranjenosti svog djela, čije je izvršenje htio, u svojstvu predsjednika Sindikalne organizacije opštine Berane, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korst od novca povjerenog mu na radu, prisvojio novac u ukupnom iznosu od 18.952,94 eura.

Optužnica je potvrđena 11.04.2016. godine.


13.04.2016.godine - Potvrđena optužnica  Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Osnovni sud u Beranama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog M.A. iz Berana zbog krivičnog - djela teška krađa. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 29.01.2016. godine, oko 11,00 časova, u Beranama, Ul.”Voja Maslovarića” br.1, svjestan svog djela čije je izvršenje htio, znajući da je isto zabranjeno, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovisnku korist, zajedno sa NN licem, obio kuću, vlasništvo oštećenog E.E., na način što se uz pomoć metalnih rešetki na prozoru, u prizemlju kuće, popeo do prozora na prvom spratu, koji se nalazi na visini od oko 2,50 m, slomio staklo, kroz tako napravljen otvor neovlašćeno ušao u unutrašnjost prostorije i iz iste oduzeo: 1 bunt električnog kabla 3x2,5 mm, u dužini od 100 m, ukupne vrijednosti od 64,00 eura.

Optužnica je potvrđena 11.04.2016. godine.


13.04.2016.godine - Potvrđena optužnica  Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Osnovni sud u Beranama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog M.A. iz Berana zbog krivičnog djela - teška krađa. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 04.03.2016.godine, oko 13,00h, u ul.”29.Novembra”, opština Berane, sposoban da shvati značaj svog djela i da upravlja svojim postupcima i svjestan svog djela čije je izvršenje htio znajući da je isto zabranjeno, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, na naročito drzak način, od oštećenog B.R. oduzeo crnu platnenu torbicu u kojoj su se nalazili mobilni telefoni marke: “SAMSUNG GALAXI TREND”, “LG” i “NOKIA 1122”, na način što je oštećenom pritrčavanjem prišao sa leđa i ispod nadlaktice lijeve ruke mu istrgao torbicu i sa oduzetim stvarima pobjegao u pravcu pošte, čime je sebi na štetu oštećenog pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od163,00€.

Optužnica je potvrđena 06.04.2016. godine.


13.04.2016.godine - Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Osnovni sud u Beranama potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama protiv okrivljenog M.A. iz Berana zbog krivičnog djela-  teška krađa. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana  18.03.2016. godine, oko 10,30 časova, ispred zgrade Pošte Crne Gore-PJ Berane, u Beranama, svjestan svog djela čije izvršenje htio, iako je znao da je isto zabranjeno, u namjeri da njihovim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, na naročito drzak način, iskoristio nepažnju oštećenog B.M. i dok je isti silazio niz stepenice, prišao mu sa leđa i iz ruke istrgao novac u ukupnoj vrijednosti od 285,82 eura, koji je primio istog dana na šalteru Pošte, i to novčane iznose od 92,50 eura, na ime materijalnog obezbjedjenja i 193,00 eura, na ime naknade roditelju ili staratelju-njegovateljstvo, a zatim se uz riječi “Neće me niko uhvatiti, nikada neću vratiti pare” udaljio u nepoznatom pravcu.

Optužnica je potvrđena 11.04.2016. godine.


12.04.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju

Osnovni sud u Bijelom Polju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju protiv okrivljenog S.P. iz Bijelog Polja, zbog krivičnog djela - teška krađa.

Optužnicom se okrivljenom stavlja na teret da je u noći između 30.12. i 31.12.2015.god., u Ul. Radomira Medojevića, opština Bijelo Polje, svjestan svog djela čije je izvršenje htio znajući da je njegovo djelo zabranjeno, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, obio trgovinski objekat DOO „Luka BS“ vlasništvo oštećenog Sošić Borisa, na način što je polomio staklo na vratima objekta, u koji je ušao, a zatim fizičkom snagom pomoću podesnog sredstva otvorio zaključana vrata toaleta u kojem su se nalazile cigarete: “LD Pink Superslims”, “LD Violet Superslims”, “Winston 100s”, “Winston 100 s Blue”, “Winston Classic”, “Davidoff Gold”, “Ronhil Wave Black”, “Ronhil Wave Gold”, “Eva slims Blue”, “Eva slims Yellow”, “York red 100 s”, “Assos slims zlatni, “Bond street”, “Bond street 100s slims” “New L&M Red Label”, “New L&M Loft”, “Parlament aqua blue”, “Marlboro (red fwd)”, “Bond street blue”, “Bond street silver”, “New Marlboro gold”, “New Marlboro plavi” i “New Marlboro srebrni”, ukupne vrijednosti 933,45 eura, i novac u iznosu od 100,00 eura, koje stvari je oduzeo i tako sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 1033,45 eura.

Optužnica je potvrđena 08.04.2016.godine.


12.04.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom

Osnovnisud u HercegNovom potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom, protiv okrivljenog M.I, zbog krivičnog djela - teška krađa.Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni u toku noći između  13 i 14. januara 2016. godine u Bijeloj-opština Herceg Novi, obio stovarište građevinskog materijala vlasništvo “Krivokapić Company” tako što je preskočio zaštitnu ogradu stovarišta visine oko 2 m, metalnom šipkom razvalio katanac na ulaznim vratima hale odakle je oduzeo bušilicu i brusilicu ukupne vrijednosti 60,00 €, a zatim fizičkom snagom nasilno otvorio vrata kancelarije odakle je oduzeo sav novac koji je našao u iznosu od 60,00 €.

Optužnica je potvrđena 08.04.2016.godine.


12.04.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom

Osnovnisud u HercegNovom potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom, protiv okrivljenog T.M. zbog krivičnog djela - teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 29.10.2015. godineoko 18,00 sati  na magistralnomputu u Bijeloj-opštinaHerceg Novi, u pijanom stanju, pri koncentraciji alkohola u krvi od 2,56 promila, upravljao putničkim vozilom marke “VoklswagenPasat” krećući se u pravcu Kamenara, uslijed  čega je  prešao na suprotnu kolovoznu traku gdje je prednjim dijelom svoga vozila udario u prednji dio vozila marke ”Renault Clio” kojim je propisno se krećući upravljao oštećeni P.M, nakončega je vozilo “Renault Clio” odbačeno izvan kolovoza i zahvatilo pješake, oštećene  K.M. i M.N., kojom prilikom su pješaci K.M. i M.N, kao  i lica u vozilu “Renalut Clio”, oštećeni R.J i P.M zadobili lake tjelesne povrede u vidu nagnječina rasjekotina i razderotina, dok je oštećeni V. Z koji se nalazio u vozilu “Renault Clio” zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu preloma grudne kosti.

Optužnica je potvrđena 08.04.2016.godine.


12.04.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom

Osnovni sud u Herceg Novom potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom, protiv okrivljenog M.I., zbog krivičnog djela - teška krađa u pokušaju. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni u noćiizmeđu 24. i 25. marta 2014. godinesa Ž.A. i K.I. (koji su pravosnažno osuđeni za ovo krivično djelo) obio prodavnicu “Tabacco Shop” na način što je K.I. željeznom šipkom razvalio katanac na ulaznim vratima i sa okrivljenim M.I. ušao u unutrašnosti u pripremljene kese ubacio 71 štek raznih vrsta cigareta kao i dva ručna ženska sata marke „Brenat” dok je za to vrijeme  Ž.A u blizini čuvao stražu, da bi se okrivljeni K.I., kada su naišli službenici policije i legitimisali Ž.A. pritajili u prodavnici, a zatim, nakon odlaska službenika policije, sa K.I napustio objekat ostavivši predmete pripremljene za oduzimanje.

Optužnica je potvrđena 08.04.2016.godine.


12.04.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom

Osnovni sud u HercegNovom  potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom, protiv okrivljenih V.D i T.S , zbog krivičnog djela - teška krađa.

Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni  u noći između 24. i 25. januara 2016. Godine obili apoteku “Montefarm” u Bijeloj-opština Herceg Novi, tako što su upotrebom podesnog sredstva polomili staklo na sporednim vratima apoteke ušli u unutrašnjosti nakon izvrešne premetačine iz ladice registarka se oduzeli novac u iznosu od 150,00 €.

Optužnica je potvrđena 08.04.2016.godine.


08.04.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdioje  optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog I.B. zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga  kojom optužnicom  je predstavljeno da je  optuženi dana 14.o2.2016.godine u Podgorici, neovlašćeno radi dalje prodaje držao opojnu drogu kokain – supstancu proglašenu za opojnu drogu, na način što je u unutrašnjem džepu od jakne držao  dva pvc pakovanja ove opojne droge, ukupne mase 37,20 grama, dok je u svom stanu, na kuhinjskom stolu držao dva pvc pakovanja opojne droge kokain, ukupne mase 16,44 grama i jednu vagu za precizno mjerenje.

Optužnica je potvrđena 04.04.2016.godine. 


08.04.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog  Dž.V.,  zbog  izvršenja krivičnog  djela – teško ubistvo u pokušaju, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, kojom optužnicom je predstavljeno da je  okrivljeni dana 15.11.2015.godine, u naselju Čanj, Opština Bar, u porodičnoj kući svoga tasta A.B., neovlašćeno držeći i noseći automatsku pušku NN marke, ručnu bombu “M75” kao i eksplozivnu napravu sačinjenu od trinitrotoluena i amonijum nitrata, sa umišljajem pokušao da liši života više lica,  kojom prilikom je iz navedene puške u pravcu oštećenog  A.B. ispalio više projektila nanoseći mu povrede usled kojih je kod istog nastupila smrt na licu mjesta, dok je  u pravcu oštećenih A.I. i Dž.O.  ispalio više projektila  nanoseći im  osobito teške tjelesne povrede.

Optužnica je potvrđena 07.04.2016.godine.


08.04.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici  protiv optuženog  O.S.,  zbog  izvršenja krivičnog  djela – ubistvo u pokušaju,  kojom optužnicom je predstavljeno da je  optuženi O.S. dana 12.10.2015.godine,  u Podgorici, na raskrsnici ulica Slobode i Bulevara Ivana Crnojevića,  sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog C. S., na način što je nakon svađe i fizičkog sukoba  između oštećenog i njegovog društva sa jedne strane i okrivljenog O.S. kao i V.A. i J.L. sa druge strane, okrivljeni nožem dužine sječiva 19 cm uboo oštećenog C.S. u predjelu nadlaktice desne ruke, nanoseći mu tešku tjelesnu povredu opasnu po život.   

Optužnica je potvrđena 05.04.2016.godine. 


05.04.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv optuženog  M.V.,  zbog  izvršenja krivičnog  djela – ubistvo u pokušaju i krivičnog djela -nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, kojom optužnicom je predstavljeno da je  optuženi M.V. dana 02.11.2015.godine,  u selu Limljani, Opština Bar, sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog M. C., na način što se prilikom susreta sa oštećenim i kraće svađe i tuče sa njim, mašio revolvera marke “Magnum 357 – SMITH & WESSON”, kojeg je neovlašćeno držao i nosio na javnom mjestu, iz kojeg je u pravcu tijela oštećenog ispalio jedan metak, kojom prilikom ga je i pogodio u predjelu trbuha, nanoseći mu strijelnu ranu ustrelinu.

Optužnica je potvrđena 21.03.2016.godine.


01.04.2016. godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici

Osnovni sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici  podignutu protiv okrivljenog M.M., zbog izvršenja krivičnog djela - utaja.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni neutvrđenog dana u decembru 2015.godine, u Podgorici, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, prisvojio putničko vozilo marke ‘’Š. R.’’, vrijednosti 3.732, 61 eura, vlasništvo oštećenog privrednog društva B.T.S.L. DOO iz P., koje mu je povjereno radi korišćenja po osnovu ugovora o najmu, zaključenog dana 10.12.2015.godine između okrivljenog i oštećenog, na način što vozilo nije vratio oštećenom po isteku perioda najma tj. do 13.12.2015.godine, već je isto prisvojio i sa njime napustio teritoriju Crne Gore, te sebi pribavio protivpravnu imovisku korist u navedenom iznosu. Po predlogu tužioca, okrivljenom je produžen pritvor nakon podizanja optužnice.

Optužnica je potvrđena 28.03.2016.godine.


22.03.2016. godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, protiv optuženog  B.R., zbog  izvršenja krivičnog  djela – ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.  Optužnicom je predstavljeno da je  optuženi  B.R. dana 03.12.2015.godine, u Nikšiću, u mjestu Rastovac, sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog R.M., na način što je ispred automehaničarske radnje, vlasništvo oštećenog, u trenutku kada je oštećeni otvorio vrata radnje, sa udaljenosti od nekoliko metara u njegovom pravcu bacio eksplozivnu napravu  - ručnu bombu “M 75”, koju je neovlašćeno nosio, a koja je eksplodirala u neposrednoj blizini oštećenog i nanijela mu lake tjelesne povrede.

Optužnica je potvrđena 17.03.2016. godine.


22.03.2016. godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju

Osnovni sud u Bijelom Polju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju, protiv okrivljenog M.V. iz Bijelog Polja, zbog produženog krivičnog djela – teška kradja. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni M.V. u noći 22/23.12.2013.godine, u mjestu Rakonje u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist obio magacin DOO “Kamel”, vlasništvo oštećenog B.Ž. na način što je podesnim sredstvom djelovao na katanac ulaznih vrata magacina, nakon čega je ušao u njegovu unutrašnjost i  oduzeo 19 gajbi “Nikšičkog piva”, 6 gajbi “Jelen” piva, 4 gajbe “Koka kole” 2 gajbe “Fante”,2 gajbe “Biterlemon”, 5 paketa “Apatinskogpiva”, 3 paketa “Jelenpiva”, 2 paketa “Redbul”, 3 paketapića “Ultra enerdži”, 2 paketa soka od borovnice, 2 paketa soka od breskve, 1 paket “Beks”piva , čija je ukupna vrijednost 630,95 €. Optužnicom je dalje predstavljeno da je okrivljeni u noći 20/21.05.2014.godine u mjestu Godijevo, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovisnku korist, obio UO “Tina”, vlasništvo oštećene S.B, na način što je upotrebom podesnog sredstva polomio staklo na ulaznim vratima i ušao u unutrašnjost objekta i iz istog oduzeo novčanik u kojem je bilo 20 €, razne vrste alkoholnog i bezalkoholnog pića, razne prehrambene proizvode, čija je ukupna vrijednost 104,66 €. Na kraju optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni u noći 29/30.06.2014.godine u mjestu Sokolovac u Bijelom Polju u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist obio agregat vlasništvo oštećenog “Telekom” AD, na način što je pajserom djelovao na katanac vrata limene kutije agregata u kojoj je bio rezervoar sa gorivom i tako ga otvorio, nakon čega je iz rezervoara oduzeo 330 litara “Dizel” goriva čija je vrijednost 419,10 €.

Optužnica je potvrđena 17.03.2016. godine.


22.03.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću protiv okrivljenog pravnog lica ‘’I.P.’’ D.O.O. iz Nikšića i S.A. kao odgovornog lica, zbog krivičnog djela - prevara. Optužnicom je predstavljeno da je početkom mjeseca februara 2015.godine u Nikšiću, i to prvookrivljeno pravno lice'' I.P.''  D.O.O. sa sjedištem u Nikšiću  i drugokrivljeni S. A.kao odgovorno lice –izvršni direktor u navedenom pravnom licu djelujući u ime pravnog lica u okviru svojih ovlašćenja, lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu predstavnika pravnog lica'' AG I.'' čime ga je naveo da mu na štetu imovine svog preduzeća na račun okrivljenog pravnog lica '' I. P. '' D.O.O. uplati iznos od 11.424,00 eura ,a nakon toga ga izvjestan vremenski period i održavao u zabludi, na način što je u poslovnim prostorijama ''AG I.''  početkom februara mjeseca 2015.godine okrivljeno odgovorno lice S. A. sa predstavnikom ''AG I.'' M.P. , a kom dogovoru su prisustvovali i predstavnik okrivljenog pravnog lica S.D. i M.B., dogovorio  da za potrebe ''AG I '' preduzeće '' I. P.'' D.O.O. u roku od mjesec dana od uplate računa za koji su dogovorili avansnu uplatu isporuči silos za cemenat , pa je dana 03.02.2015. ''AG I.'' shodno dogovoru  na račun okrivljenog pravnog lica  uplatio  iznos od 11.424,00,eura na ime izrade predmetnog silosa, koji silos za cemenat okrivljeni nijesu isporučili u dogovorenom roku, a i pored više upućenih poziva od strane oštećenog da im isporuče silos ili vrate uplaćeni novac,  iako je  obećavao  da će isti isporučiti  ni kasnije, čime je ''AG I.'' nanijeta šteta u  navedenom iznosu.

Optužnica je potvrđena 14.03.2016.godine.


21.03.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju

Osnovni sud u Bijelom Polju je potvrdio optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju, podignutu protiv okrivljenog S.P., jer je kao saizvršilac izvršio krivično djelo teška krađa. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni S.P., dana 11.01.2016.godine, u Bijelom Polju, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, zajedno sa maloljetnim Lj.B. i Ć.J., upotrebom podesnog sredstva i djelovanjem fizičke sile, obio ulazna vrata Osnovne škole „Risto Ratković“ u Bijelom Polju i iz iste oduzeo 15 kompjutera i jedan projektor ukupne vrijednosti od 3.369,00 €.

Optužnica je potvrđena 21.03.2016.godine. 


21.03.2016.godine-Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju.

Osnovni Sud u Cetinju potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, podignutu protiv okrivljenih P. N. iz Tivta i P. S. iz Cetinja, zbog u saizvršilaštvu izvršenog krivičnog djela - teška krađa u produženom trajanju, i protiv okrivljenog P. S. iz Cetinja zbog krivičnog djela -  teška krađa.

Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni u noći između 22. i 23. oktobra 2015.godine, u Cetinju, po prethodnom dogovoru, obili prodajni štand u vlasništvu oštećenog P. B. iz Kotora. Tom prilikom protivpravno su oduzeli i prisvojili stvari ukupne novčane vrijednosti od 153,00 eura.

Okrivljeni su takodje između 07. i 11. novembra 2015.godine, po prethodnom dogovoru i zajedno, obili porodične kuće oštećenih P. P. iz Podgorice,  V. V. iz Bara, P. R. iz Nikšića, P. V. iz Cetinja, P. P. iz Kotora. Na taj nacin su protivpravno oduzeli i prisvojili stvari ukupne novčane vrijednosti od oko 3.570 eura. U noći između 11. i 12. novembra 2015.godine, po prethodnom dogovoru i zajedno, okrivljeni su obili porodične kuće vlasništvo oštećenih N. R. iz Budve, V. B. iz Kotora, V. D. iz Podgorice, L. M. iz Cetinja. Iz porodicnih kuca ovih ostecenih okrivljeni su protivpravno oduzeli i prisvojili stvari ukupne novčane vrijednosti od oko 7,435 eura.

Pored toga, okrivljeni su obili porodične kuće vlasništvo oštećenih L. S. iz Podgorice, P.P. iz Podgorice, L. Lj. iz Cetinja, R. M. iz Cetinja, V. D. iz Kotora, V. V. iz Cetinja i V. N. iz Cetinja, izvršili pregled stvari, ali su od njihovog oduzimanja i prisvajanja odustali, jer u kućama oštećenih nijesu pronašli stvari i predmete koji bi ih zanimali.

Optužnicom je dalje predstavljeno da je okrivljeni P. S. iz Cetinja, između 12. i 16. novembra 2015.godine, u Cetinju obio porodičnu kući vlasništvo oštećenog P. S. iz Holandije, iz koje je protivpravno oduzeo i prisvojio stvari ukupne novčane vrijednosti od 1.225,90 eura.

Optužnica je potvrđena 02.03.2016.god.


 

21.03.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću podignutu protiv okrivljenog Đ.N. zbog krivičnog djela - teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni Đ.N. dana 21.09.2015.god. oko 19:00 časova u Nikšiću, na putu Nikšić-Župa, u mjestu Rubeža, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa, upravljao bez položenog vozačkog ispita putničkim motornim vozilom marke ''VW Golf'' pod dejstvom alkohola pri koncentraciji od 0,85 promila apsolutnog alkohola u krvi iz pravca Nikšića prema Župi i time tako ugrozio saobraćaj da je doveo u opasnost život i tijelo oštećenih V.M. i V. D., na način što je prilikom savlađivanja desne krivine u smjeru njegovog kretanja,otpočeo radnju preticanja NN vozila a da se nije uvjerio da to može da učini na  bezbjedan način, usled čega je vozeći izazvao sudar sa putničkim motornim vozilom marke '' Fiat Punto'', kojim se V. M. kretao od Župe prema Nikšiću, kojom prilikom je saputnik u vozilu V.M., oštećena V. D. zadobila  tešku tjelesnu povredu a oštećeni V. M. zadobio laku tjelesnu povredu. Optužnica je potvrđena 10.03.2016.godine.


15.03.2016.godine - Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju

Osnovni Sud u Cetinju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, podignutu protiv okrivljenog M.D. iz Podgorice, zbog krivičnog djela -  teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 31.avgusta 2016.godine, u Cetinju, upravljajući u saobraćaju putničkim motornim vozilom marke „Renault Megan”, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa, ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život i tijelo ljudi, na način što je u alkoholisanom stanju pri koncentraciji od 0,98 promila apsolutnog alkohola u krvi, upravljao vozilom i vozilo u kretanju nije držao na desnoj strani kolovoza u smjeru kretanja iz pravca Budve u pravcu Cetinja i na bezbjednoj distanci od desne ivice puta, već je na mjestu nezgode koje se prostore u obliku desne nepregledne krivini, voziloom prešao sa prostora desne kolovozne trake na prostor desne saobraćajne trake lijeve koloovozne trake u smjeru kretanja vozila i to u fazi mimoilaženja sa putničkim motornim vozilom marke „Alfa Romeo”, kojim je krećući se iz suprotnog smjera lijevom saobraćajnom trakom desne kolovozne trake u smjeru kretanja tog vozila upravljao oštećeni M.N. iz Cetinja, i vršio preticanje NN vozila, usled kojih propusta je okrivljeni M.D. svoje vozilo doveo u poziciju fizičke prepreke nailazećem putničkom motornom vozilu marke „Alfa Romeo”, pri čemu je oštećeni M.N. pribjegao nagloj korekciji kretanja vozila na lijevo u trenutku kada je okrivljeni M.D. pokušao vratiti svoje vozilo na prostor desne kolovozne trake u smjeru kretanja, što je dovelo do fizičkog kontakta bocne desne regije putničkog motornog vozila marke „Alfa Romeo” i prednje više lijeve bočne strane putničkog motornog vozila marke „Renault Megan”, na prostoru lijeve kolovozne trake smjera kretnja vozila „Alfa Romeo”, nakon čega je došlo do jake destabilizacije i vozila marke „Alfa Romeo” na prostoru lijeve kolovozne trake, kojom prilikom su oštećeni P.S. i M.I. saputnici u vozilu „Alfa Romeo” zadobili teške tjelesne povrede, a oštećeni M.N. i V.J. lake tjelesne povrede.

Optužnica je potvrđena 07.03.2016.godine.


15.03.2016.godine-Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju

Osnovni Sud u Cetinju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, podignutu protiv okrivljenog R. I. iz Cetinja, zbog krivičnog djela teška krađa. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni  dana 08. januara 2016.godine, u Cetinju u namjeri da obijanjem i provaljivanjem u tudji zatvoreni prostor i oduzimanjem i prisvajanjem tudjih pokretnih stvari sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, obio pomoćni objekat vlasništvo oštećenog T. S. iz Cetinja, na način što je upotrebom fizičke snage i podesnog sredstva polomio bravu na ulaznim vratima istog, te ušao u njegovu unutrašnjost, iz kojeg je protivpravno oduzeo i prisvojio stvari vlasništvo oštećenog u ukupnoj novčanoj vrijednosti od 350,98 eura, da bi u daljem oduzimanju i prisvajanju stvari oštećenog bio prekinut nailaskom maloljetnih T. P. i Š. N.

Optužnica je potvrđena 24.02.2016.godine.


11.03.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici,  protiv okrivljenog Đ.B., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom  je predstavljeno da je  optuženi dana 13.01.2016.godine, u Podgorici, neovlašćeno radi dalje prodaje držao opojnu drogu heroin i marihuanu – supstance proglašene za opojnu drogu, na način što je u džepu od jakne, u plastičnoj kutiji držao 48 pvc pakovanja opojne droge heroin, ukupne mase 8,23 grama i jedno pvc pakovanje opojne droge marihuane, mase 0,30 grama, kao i drobilicu za mrvljenje opojne droge u kojoj se nalazila opojna droga mase 0,19 grama.

Optužnica je potvrđena 07.03.2016.godine.


11.03.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljene D.M. zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga,  kojom optužnicom  je predstavljeno da je  optužena dana 16.01.2016.godine u Podgorici, neovlašćeno radi dalje prodaje držala opojnu drogu heroin – supstancu proglašenu za opojnu drogu, na način što je u svojoj torbi, u dvije pvc kese držala ukupno 183,16 grama heroina.

Optužnica je potvrđena 03.03.2016.godine.


11.03.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tuzilastva u Herceg Novom

Osnovni sud u Herceg Novom, potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom, protiv okrivljenog Š.A, zbog krivičnog djela  - razbojništvo. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 15.03.2015.godine u Herceg Novom- Dubravi u marketu “Voli br.39.”  uperio nož prema oštećenoj V.M. koja se nalazila na radnom mjestu za registar kasom i zatražio novac od nje a zatim otvorio ladicu registar kase  i oduzeo novac u iznosu od 615,00 €.

Optužnica je potvrđena 08.03.2016. godine.


11.03.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tuzilastva u Herceg Novom

Osnovni sud u Herceg Novom, potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom, protiv okrivljeniog K.A., zbog krivičnog djela teške krađe. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni neutvrđenog dana u vremenu između 05. i 10.jula 2015. godine u Baošićima, opština Herceg Novi, obio crkvu “Sv.Nikole” tako što je armiračnkim kliještima polomio cilindrični uložak na ulaznim vratima crkve odakle je oduzeo sav novac koji je našao u iznosu od 45,00 €.

Optužnica je potvrđena 08.03.2016. godine.


11.03.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tuzilastva u Herceg Novom

Osnovni sud u Herceg Novom, dana 08.03.2016. godine, potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom, protiv okrivljenog.V.M zbog krivičnog djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 13.01.2016. godine. godine u Zelenici, opština Herceg Novi, krećući se jadranskim putem u pravcu Herceg Novog vozilom  marke “Volkswagwen” tip “golf III”, izazvao saobraćanju nezgodu jer brzinu vozila nije prilagodio stanju mokrog i klizavog uslijed čega je izgubio kontrolu nad vozilom i prešao na kolovoznu traku za kretanje iz suprotnog smjera gdje je udario u vozilo marke “Voklswagen” tip “Polo” kojim je krećući se iz suprotnog smjera upravljala oštećena  K.D. koja je od zadobijenih povreda preminula.

Optužnica je potvrđena 08.03.2016. godine.


11.03.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tuzilastva u Herceg Novom

Osnovni sud u Herceg Novom, potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom, protiv okrivljenog.,V.I  zbog krivičnog djela teške krađe. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni u noći između 25 i 26. januara 2016. godine u Kamenarima, opština Herceg Novi upotrebom podesnog strdstva obio drvena vrata u prizemlju kuće oštećenog K.D. ii z iste oduzeo  LCD televizor, dvije konzole,  igrice n.n. marke i 12 kaseta za igrice mobilni tečefon,  sitan alat, vanbrodski motor  sve ukupne vrijednosti 295,00 €

Optužnica je potvrđena 10.03.2016. godine.


04.03.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, protiv okrivljenih K.S., R.N.,K.M.,R.D., zbog krivičnog djela - teška krađa i M.J., zbog krivičnog djela - teška krađa pomaganjem. Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni dana 19.04.2015.godine u Nikšiću po prethodnom dogovoru, oduzeli 245,oo metara bakarnog telefonskog kabla oznake TK59 GM 400x4x0,4, vlasništvo „Crnogorski Telekom“ AD Podgorica, postavljen u dijelu TK mreže RSS Nikšić 1 u Bulevaru 13. Jul kod objekta HDL „Laković“ i benzinske pumpe „Petrol MNN“, u vrijednosti od 4.895,59 €,  na način što su okrivljeni R.N. i K. M. u šahti kod benzinske pumpe „Petrol MNN“, podesnim sredstvom,  bonsekom koji je nabavio okrivljeni M. J. i predao ga  okrivljenom R. N., iskidali kabal na dužinu od jednog metra, za koje vrijeme su u šahti postavljenoj kod objekta HDL „Laković“ okrivljeni K. S. i R. D. bonsekom iskidali kabal na dužinu od jednog i po do dva metra, nakon čega su okrivljeni K.S. i R. D. taj kabal zajedno sa okrivljenim M.J. ubacili na karoseriju teretnog motornog vozila marke „Fiat“, vlasništvo okrivljenog M.J., a koji je po prethodnom dogovoru sa okrivljenim R. N. došao u Bulevar 13. Jul i kod šahte postavljene ispred Trgovinskog objekta HDL „Laković“ parkirao svoje teretno motorno vozilo, nakon čega je tim vozilom zajedno sa okrivljenim K. S. i R. D. do mjesta Krupac zvano Topole prevezao i sa okrivljenim K. S. i R. D. istovario navedeni kabal, na kom mjestu je ostao okrivljeni R. D., dok su se okrivljeni M. J. i K. S. vratili u Bulevar 13. Jul i kod šahte u kojoj su u medjuvremenu kabal iskidali okrivljeni R.N. i K. M., kada su zajedno sa okrivljenim K. M. taj kabal utovarili na kamion okrivljenog M.J., koji je zajedno sa okrivljenim R. N. i K. M. kabal prevezao do mjesta Krupac zvano Topole gdje su kabal istovarili, do kog mjesta je okrivljeni K. S. došao svojim putničkim motornim vozilom marke „Audi 80“, na kom mjestu su okrivljeni K. S., R. D., R. N. i K. M. sa kablova podesnim sredstvima, bonsekom i skalperom, skinuli izolaciju, a potom bakarnu žicu iz tih kablova utovarili na kamion okrivljenog M. J. koji je sa okrivljenim K. S. i R. N. tako pripremljenu bakarnu žicu prevezao u naselje Kočani, gdje je okrivljeni K. S. preduzeću za otkup sekundarnih sirovina „Bajović“ prodao 245 metara navedenog telefonskog kabla u vidu bakarne žice za iznos od 1.900,oo €, od čega je za sebe zadržao 380,oo eura a okrivljenim R. D., R. N., K.M. i M. J. dao iznose od po 380,oo eura, dok je okrivljeni R. N., a po prethodnom dogovoru sa okrivljenim M. J., koji mu je kao i okrivljenim R. D., K. M. i K. S. pomogao u izvršenju krivičnog djela, istom dao 20,oo €.

Optužnica je potvrđena 02.03.2016.god.


03.03.2016.godine – Potvrdjena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju

Osnovni sud u Bijelom Polju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju, protiv okrivljenog M.P. iz Mojkovca, zbog krivičnog djela -  teška djela protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim djelom nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova.

Optužnicom se okrivljenom stavlja na teret da je dana 18.03.2015. godine, u Mojkovcu, u svojstvu odgovornog lica u DOO „P.K.“ Mojkovac, na Administrativnoj zgradi opštine na Trgu Ljubomira Bakoča, angažovao oštećenog J.B. iz Mojkovca, bez prethodne obučenosti za rad na korpi za podizanje rasutog tereta(pijeska i betona) na višespratnici iako ga teorijski i praktično nije osposobio za bezbjedan rad, niti mu je obezbijedio sredstva i opremu lične zaštite, usljed čega je oštećeni, dok je radio na korpi na kojoj metalna kuka za kačenje tereta nije bila odgovarajuća, jer nije imala zaštitni mehanizam, koji omogućava skidanje tereta voljom rukovaoca-oštećenog, već se ista protivno njegovoj volji otkačila sa kuke koja je bila podignuta do nivoa ploče na kojoj je stajao u momentu kada je htio da je prihvati desnom rukom, koja ga je povukla, usljed čega je izgubio ravnotežu i pao sa visine 8,5m, kojom prilikom je od pada na zemljanu podlogu zadobio teške tjelesne povrede u vidu: oguljotine lijeve podlaktice praćene prelomom lijeve žbice, preloma spoljašnjeg gležnja lijevog skočnog zgloba i razderinu lijeve obrve, kojom prilikom je okrivljeni angažujući oštećenog za rad na korpi za dizanje tereta bio svjestan da metalna kuka na korpi za podizanje rasutog tereta nije odgovarajuća i da usljed toga može doći do pada i ugrožavanja života oštećenog, pa je na to pristao, dok je u odnosu na težu posljedicu zadobijanje povreda kod oštećenog J.B. bio svjestan da opisanom radnjom oštećenog posljedica može nastupiti, ali je olako držao da do toga neće doći ili da će je moći spriječiti.

Optužnica je potvrdjena dana 26.02.2016.godine.


03.03.2016.godine – Potvrdjena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju.

Osnovni sud u Bijelom Polju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju protiv okrivljenog S.P. iz Bijelog Polja, zbog krivičnog djela - teška krađa.

Optužnicom se okrivljenom stavlja na teret da je dana 18.01.2016.god., oko 01,30 časova, u Bijelom Polju u Ul.Slobode, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, obio trgovinsku radnju vlasništvo oštećene DOO „Čoković Company“, koja se nalazi u okviru Tržnog centra, na način što je podesnim sredstvom djelovao na zaključana vrata, koja su se usled toga otvorila, nakon čega je iz objekta oduzeo 50 kutija cigareta marke „Winston 100s crveni“ vrijednosti 96,50 eura; 50 kutija cigareta marke „Winston 100s plavi“ vrijednosti 96,50 eura; 30 kutija cigareta marke „Karelia slims plava“ vrijednosti 51,30 eura; 50 kutija cigareta marke „Karelia slims zelena“ vrijednosti 85,50 eura i 40 kutija cigareta marke „Eva slims žuta“ vrijednosti 64,96 eura, kao i gotov novac iz kase u iznosu od 192,30 eura, čime je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 587,06 eura- 

Optužnica je potvrdjena dana 29.02.2016.godine.


01.03.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću od 03.02.2016. godine, protiv okrivljenih K.D. I R.M. zbog produženog krivičnog djela falsifikovanje novca. Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni K.D I R.M. dana 13.10.2015.god. u Nikšiću,  u kladionici Lutrija ‘’Crne Gore’’ u ulici Narodnih heroja, stavili u opticaj lažnu novčanicu u apoenu od 100,00 eura, serijskog broja S35765425878, na način što je okrivljena R.M. ušla u navedenu kladionicu ispred koje je za to vrijeme u vozilu čekao okrivljeni K.D., a zatim navedenom lažnom novčanicom uplatila tiket sportske prognoze na iznos od 35,00 eura, nakon čega joj je radnik u navedenoj kladionici Ž.N. vratio kusur od 65,00eura, a zatim se udaljila iz navedene kladionice i sjela u vozilo u kojem je za čitavo vrijeme čekao njen vanbračni suprug-okrivljeni K.D., nakon čega su se zajedno udaljili sa lica mjesta  i dana 12.11.2015.god. u Nikšiću, u kiosku DOO „Lenka trade“, u ulici Baja Pivljanina, stavili u opticaj lažnu novčanicu u apoenu od 100,00 eura, serijskog broja S35765423371, na način što je okrivljena R.M. ušla u navedeni kiosk u blizini kojeg je za to vrijeme  u svom vozilu čekao okrivljeni K.D., a zatim od radnice u tom kiosku M.Z. kupila lutku za iznos od 20,00 eura,  nakon čega joj je imenovana radnica vratila kusur od 80,00 eura, nakon čega se okrivljena R.M. udaljila iz navedenog kioska i ušla u vozilo u kojem je za čitavo vrijeme čekao njen vanbračni suprug-okrivljeni K.D., nakon čega su se zajedno udaljili sa lica mjesta.

Optužnica je potvrđena  17.02.2016.godine.


01.03.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je  optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog H.E. zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom  je predstavljeno da je  optuženi dana 03.01.2016.godine, na graničnom prelazu Božaj, neovlašćeno radi dalje prodaje, iz Republike Albanije unio u Crnu Goru  362,67 grama opojne droge marihuana - supstance proglašene za opojnu drogu.  

Optužnica je potvrđena 24.02.2016.godine.


01.03.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, protiv optuženog  B.D.,  zbog  izvršenja krivičnog  djela – teško ubistvo u pokušaju i krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih,  kojom optužnicom je predstavljeno da je  optuženi  B.D. dana 11.08.2015.godine, u Podgorici, na seoskom putu u selu Gurec,  pokušao da liši života  oštećene B.H. i mldb. B.D., na način što je, nakon kraće  prepirke sa oštećenom B.H, iz pištolja za koji nije imao odobrenje nadležnog organa za nabavku i držanje, ispalio  više projektila u pravcu oštećenih, od kojih je jedan pogodio oštećenog B.D. u predjelu lijeve prepone, a drugi oštećenu B.H. u predjelu desnog koljena, nanijevši im teške tjelesne povrede.

Optužnica je potvrđena 22.02.2016.godine.


26.02.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici

Osnovni sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, podignutu protiv okrivljene M.S. zato što je izvršila krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljena M.S., dana 16.avgusta 2015.godine, oko 21,50 časova, u Ulici II Crnogorskog bataljona, u Podgorici, izazvala saobraćajnu nezgodu na način što je upravljala putničkim motornim vozilom marke ‘’Kia’’, označenom ulicom u pravcu ulice Vaka Đurovića,  u pijanom stanju, sa 1,61 promila apsolutnog alkohola u krvi, usljed čega je izgubila kontrolu nad vozilom i sa svoje kolovozne trake prešla na lijevu stranu, namijenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smjera, kojom je putničkim motornim vozilom marke ‘’Golf IV’’, propisno upravljala oštećena Š.S., i udarila prednjim dijelom svog vozila u prednji dio vozila oštećene, kojom prilikom je oštećena zadobila tešku tjelesnu povredu. 

Optužnica je potvrđena 22.02.2016.godine.


26.02.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici je potvrdio optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog C.M.zbog izvršenja krivičnog djela – ubistvo u pokušaju, kojom optužnicom  je predstavljeno da je okrivljeni  C.M. dana 02.08.2015.godine, u Podgorici – GO Tuzi, u selu Vuksanlekići , pokušao da liši života oštećenog O.F., na način što je tokom prepirke sa oštećenim iz pištolja ispalio više metaka u pravcu oštećenog i vozila u kojem se nalazio.

Optužnica je potvrđena 18.02.2016.godine.


26.02.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici je potvrdio optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenih B.N., R.S., K.M., J.N., B.M., Č.M., V.A., K.D., M.V., R.M., K.Z., Đ.M., Ć.V., I.M., M.M., T.R., K.R., D.L., P.Z., T.M., P.P., Š.Ž. i S.Z., zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300 stav 1 KZCG protiv optuženih M.I., Ć.M. i Ć.A.,zbog izvršenja krivičnog djela -  zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300 stav 3 u vezi stava 1 KZCG, a protiv optuženih K.D. i T.M zbog izvršenja krivičnog djela – nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Optužnica je potvrđena 29.01.2016.godine. 


23.02.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici je potvrdio optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog D.M. zbog izvršenja krivičnog djela – silovanje u pokušaju i krivičnog djela -  nedozvoljeno držanje oružja  i ekslozivnih materija, kojom optužnicom  je predstavljeno da je okrivljeni  dana 26.jula 2015.godine, u katunu sela Dubljevići, opština Plužine, upotrebom sile pokušao da obljubi oštećenu – dijete B.D., staru 10 godina i što je dana 30.08.2015.godine u katunu sela Dubljevići, u kući u kojoj stanuje,  neovlašćeno držao oružje i municiju, za koje nije imao odobrenje za nabavku izdato od strane nadležnog organa.

Optužnica je potvrđena 15.02.2016.godine.


22.02.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Osnovni sud u Beranama potvrdio je optužnicu protiv G. M. iz Plava, zbog krivičnog djela - teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 01.10.2015.godine, oko 20,30h, na regionalnom putu Andrijevica-Plav, u mjestu Gornje Luge, opština Andrijevica, upravljajući putničkim motornim vozilom marke “VW Golf II“ bez reg. oznaka iz pravca Plava u pravcu Andrijevice, sposoban da shvati značaj svog djela i upravlja svojim postupcima i svjestana da može učiniti djelo pa je na to pristao, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život i tijelo ljudi, na način što je upravljao neregistrovanim vozilom brzinom od 110,66km/h iako je saobraćajnim zanakom, u zoni mjesta nezgode, najveća dozvoljena brzina kretanja vozila ograničena na 60km/h, usled čega je vozilo kojim je upravljao, na početku blagog zavoja u desno, ne slijedeći zakrivljenost puta, nastavilo sa kretanjem u pravcu, prešlo sa svoje desne na lijevu kolovoznu traku i u saobraćajnoj situaciji kada je predstojalo mimoilaženje vozila, prednjom lijevom čeonom stranom vozila udario u prednji lijevi ugao i prednju lijevu bočnu stranu u susret nailazećeg vozila “Golf III” reg.oznaka PL AB 376, kojim je, iz pravca Andrijevice u pravcu Plava, upravljao B. S, kojom prilikom je saputnik u njegovom vozilu, oštećena B.B., iz Plava, zadobila teške tjelesne povrede u vidu: razderine nosa i preloma nosnih kostiju sa pomjeranjem koštanih ulomaka, preloma kosti lijeve podlaktice i nagnječenja desne podlaktice.

Optužnica je potvrđena 21.02.2016.godine.


22.02.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Osnovni sud u Beranama potvrdio  je optužnicu protiv R. V. iz Rožaja, zbog krivičnog djela  - teška kradja.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 21.11.2015. godine, oko 19,30 časova, u Ul.”Osme Crnogorske” u Beranama, sposoban da shvati značaj svog djela i upravlja svojim postupcima i svjestan svog djela, čije je izvršenje htjeo, znajući da je isto zabranjeno, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, na naročito drzak način, sa mjesta suvozača, kroz otvorena vrata, iz vozila bez registarskih oznaka, dok se nalazilo u pokretu, sa ramena oštećene K.B, iz Berana, koja se kretala ulicom sa svojom maloljetnom ćerkom, strgao i oduzeo torbu, marke “Zara”, u kojoj su se nalazili novčanik ; novac u iznosu od 150,00 eura, 1 fleš kartica; platne kartice “Master i Visa”; lična karta; dvije zdravstvene knjižice i mobilni telefon marke “Samsung” , u ukupnoj vrijednosti od 331,00 eura.

 Optužnica je potvrđena 16.02.2016.godine.


22.02.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Osnovni sud u Beranama potvrdio optužnicu protiv okrivljenog S.D., zbog krivičnog djela -  izazivanje opšte opasnosti u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 28.11.2015. godine, oko 01,40 časova, u kafe baru “Jack Daniels” u Novom Naselju, opština Berane, na mjestu gdje je bio okupljen veći broj ljudi, sposoban da shvati značaj svog djela i upravlja svojim postupcima i svjestan zabranjenosti svog djela, čije je izvršenje htio, opšteopasnom radnjom i opšteopasnim sredstvom izazvao konkretnu opasnost za život i tijelo ljudi, na način što je iz pištolja NN marke, kal.7,65 mm, koji je neovlašćeno nosio na javnom mjestu, ispalio dva metka u plafon objekta.

Optužnica je potvrđena 18.02.2016.godine. 


22.02.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici je potvrdio optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog J.T..zbog izvršenja krivičnog djela – ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja  i ekslozivnih materija , kojom optužnicom  je predstavljeno da je okrivljeni  dana 19.12.2015.godine, u Cetinju, u ulici Ivana Crnojevića, sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog P.N., na način što je nakon prethodne prepirke i svađe sa oštećenim, iz pištolja NN marke i fabr.broja, a koji je neovlašćeno  držao i nosio bez odgovarajuće isprave o oružju, ispalio pet projwktila u pravcu oštećenog koji ga nijesu pogodili, nakon čega je pobjegao sa lica mjesta. .

Optužnica je potvrđena 15.02.2016.godine.


22.02.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici je potvrdio optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog P.Ž. zbog izvršenja krivičnog djela – ubistvo, kojom optužnicom je predstavljeno da je optuženi P.Ž. dana 01.10.2015.godine, u naselju Miločani, Opština Nikšić, umišljajno lišio života svoga brata P.R., tako što je tupotvrdim predmetom više puta udario oštećenog P.R. po glavi, usled kojih udaraca je došlo do unutrašnjih povred mozga, zbog kojih je istog dana kod oštećenog nastupila smrt.

Optužnica je potvrđena 12.02.2016.godine.


22.02.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici je potvrdio optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenog J.S. zbog izvršenja krivičnog djela – ubistvo u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja  i ekslozivnih materija , kojom optužnicom  je predstavljeno da je okrivljeni  J.S.dana  02.11.2015.godine, u Lovćenskoj ulici na Cetinju, sa umišljajem lišio života oštećenog J.M. na način što se prilikom  susreta sa oštećenim, zbog ranijeg sukoba koji e imao sa njim, mašio pištolja marke “CZ M -57”, kalibra 7,62 mm i u njegovo tijelo ispalio tri metka kojima ga je pogodio, kojom prilikom je oštećenom nanio teške tjelesne povrede opasne po život, usled kojih povreda je kod oštećenog dana 15.11. 2015.godine u Kliničkom centru Crne Gore nastupila smrt.

Optužnica je potvrđena 11.02.2016.godine.


15.02.2016.godine – Potvrdjena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju.

Osnovni sud u Bijelom Polju potvrdio je optužnicu protiv R.M. iz Bijelog Polja,zbog krivičnog djela -  teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 21.11.2015.godine, oko 10,45 h, na magistralnom putu  Berane- Ribarevine, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život i tijelo ljudi,na način što je  iz pravca Berana u pravcu Ribarevina, upravljao svojim putničkim vozilom marke “Mercedes 190” reg.oz. BP-AC170, sa priključnim vozilom- lakom prikolicom reg.oz. BP-AC170, sa tehnički nispravnim uređajem za spajanje vučnog i priključnog vozila-vučne kuke,  kada je dolaskom u mjesto Srđevac, opština Bijelo Polje, prešao iz pravca u blagu lijevu preglednu krivinu, u saobraćajnoj situaciji kada je van kolovoza puta sa desne strane  na betonskom platou bila parkirana traktorska prikolica, pored koje je stajao pješak oštećeni K.I,  kojom prilikom je došlo do razdvajanja do tada spojenih Mercedesa i lake prikolice, uslijed čega se laka prikolica kretala kao pojedinačno vozilo, oslonjena na rudu i dva točka jedne osovine na asfaltni kolovoz, a zatim se zanijela udesno i prešla sa kolovoza na betonsko proširenje, na kojem je udarila u parkiranu traktorsku prikolicu i u pješaka- oštećenog,   kojom prilikom je oštećeni  zadobio  tešku tjelesnu povredu u vidu preloma obje preponske kosti, iako je bio svjestan da upravljanjem vozilom sa priključnim, sa tehnički neispravnom vučnom kukom može učiniti krivično djelo, odnosno izazvati saobraćajnu nezgodu, pa je na to pristao,dok je u odnosu na težu posljedicu- tešku tjelesnu povredu kod oštećenog bio svjestan da može nastupiti, ali je olako držao da do toga neće doći.

Optužnica je potvrdjena dana 12.02.2016.godine.


15.02.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog D.J. zbog krivičnog djela prevare. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 03.11.2012.g. u Tivtu,u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, iznajmio vozilo marke Toyota Corola, vlasništvo oštećenog pravnog lica iz Tivta,  vrijednosti 9.573,61 €, lažno prikazujući da će po isteku ugovorenog roka najma od 10 dana, vozilo vratiti i time doveo u zabludu oštećenog Č.D. iz Tivta i naveo ga da zaključi ugovor o najmu i preda predmetno vozilo, koje nakon toga nije vratio, već je prekinuo kontakt sa oštećenim, pribavivši imovinsku korist u  vidu vrijednosti vozila. Optužnica je potvrđena 22.12.2015. godine.


15.02.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog F.V. zbog krivičnog djela prevare. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni 08.06.2009.g. u Petrovcu,u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, lažno prikazao da će prenijeti pravo svojine na dijelu kat.parc. 1491 KO Buljarica na oštećenu – kupca O.D. iz Beograda i zaključio Ugovor o kupoprodaji, te je doveo u zabludu da preda kaparu u iznosu od 15.000 €, a onda još 15.000 € na ime isplate kupoprodajne cijene, nakon čega je 27.03.2011. godine pravnom licu iz Podgorice prodao istu kat.parc. u cjelini, čime je oštećenoj nanio štetu u iznosu od 30.000 €.

Optužnica je potvrđena 30.12.2015. godine.


15.02.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog M.N. zbog krivičnog djela prevare. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni početkom maja 2014. Godine u Lastvi Grbaljskoj, opština Kotor,u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, lažno prikazao ošt. S.M., da će kao predstavnik pravnog lica iz Budve, naručiti izradu stolarije i ugraditi  do 25.07.2014. godine po ugovorenoj cijeni od 7.280,07 €, dovodeći u zabludu oštećenog i navodeći ga da mu u periodu od 02.05. do avgusta 2014. godine uplati 3.800 €,  ne izvršivši uplatu avansa firmi iz Banja Luke, koja je trebala da izradi stolariju i pribavivši imovinsku korist u navedenom iznosu.

Optužnica je potvrđena 14.01.2016. godine.


15.02.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog D.D. zbog krivičnog djela teške krađe. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni neutvrđenog dana u aprilu 2014. Godine, u Budvi, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, provalio u magacin oštećenog S.S., na način što je ključem, do koga je došao na prevaran način, otključao bravu ulaznih vrata, ušao unutra i oduzeo jedan vibrator marke „Warker“, motornu pilu marke „Stihl“, hidrofor za vodu marke „Sever“ i tri štemalice marke „Hitachi“, ukupne vrijednosti 560 €.

Optužnica je potvrđena 20.01.2016. godine.


15.02.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog P.R. zbog krivičnog djela omogućavanja uživanja opojnih droga. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni dana 13.06.2015. godine, oko 23,45  časova, na plaži Kamenovo u Budvi, tokom održanja muzičkog festivala Spring break Montenegro, dao na uživanje opojnu drogu marihuanu V.S., na način što je sačinio džoint, koji je nakon konzumacije dao na uživanje V.S.

Optužnica je potvrđena 20.01.2016. godine.


15.02.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru

Osnovni Sud u Kotoru potvrdio je Optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podignutu protiv okrivljenog M.M. zbog produženog krivičnog djela teške krađe. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi u periodu od 20.09.2015. do 17.10.2015. godine,u sedam navrata, u naselju Bijeli Do u Budvi, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, iz stanova, odnosno kuća oštećenih Đ.V., K.M., O.A., K.J., L.A., Đ.R., B.V., u koje je dospio obijanjem ili savlađivanjem većih prepreka, oduzeo različite stvari.

Optužnica je potvrđena 11.02.2016. godine.


12.02.2016.godine– Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju

Osnovni sud u Bijelom Polju potvrdio je optužnicu protiv D.M. iz Podgorice, zbog krivičnog djela   teška djela protiv bezbijednosti javnog saobraćaja.

Optužnicom se okrivljenom stavlja na teret da  je dana 05.09.2015. godine, oko 02:00 h, u mjestu Krstac, opština Mojkovac, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa, upravljao putničkim vozilom marke “BMW 318 D”, registarskih oznaka BD-AV 943, vlasništvo DOO “Terae car” iz Budve, pod dejstvom alkohola pri koncentraciji od 1.42  prom. apsolutnog alkohola u krvi, magistralnim putem iz pravca Mojkovca u pravcu Bijelog Polja, te je dolaskom u mjestu Krstac, opština Mojkovac, ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život i tijelo ljudi na način  što na putevima nije  vozilom upravljao desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja što bliže desnoj ivici kolovoza i protivno članu 36  istog Zakona kretao se  nedozvoljenom brzinom od 78,4 km/h koja je za 28,4 km/h veća od brzine dozvoljne postavljenim saobraćajnim znakom od  50km/h , pa je   vozilom prešao na lijevu  kolovoznu traku, kojom se u datom momentu iz suprotnog pravca kretalo PMV marke “VW Bora” registarskih oznaka PO 020-EĐ, vlasništvo  Ž.P. iz Požarevca, kojim je upravljao  M.P. i svojom prednjom desnom čeonom stranom vozila udario u prednju desnu čeonu stranu vozila marke “Bora”, kojom prilikom su tjelesne povrede zadobili saputnici u vozilu “Bora”, i to: N.P. teške tjelesne povrede u vidu preloma  11 i 12  grudnog pršljenja  2  i  4 slabinskog pršljena, kao i krvni podliv lijevog stopala, dok su  lake tjelesne povrede zadobili i to   N.Đ.   u vidu krvnog podliva u predjelu lijevog rebarnog luka i oguljotine trbuha, desne potkoljenice i desne nadlaktice i G.D., saputnik u vozilu okrivljenog   u vidu krvnog podliva donjeg kapka desnog oka i razderina u desnom jagodičnom predjelu, dok je na vozilima nastupila imovinska  šteta, kojom prilikom  je optuženi upravljajući vozilom u alkoholisanom stanju   postupao sa eventualnim umišljajem , jer je bio svjestan  da u takvom stanju može da ugrozi  javni saobraćaj i time dovede   u opasnost život ljudi i imovinu,pa je na to pristao, dok je u odnosu na težu posledicu povređivanje oštećenih N.P. ,   N.Đ. i G.D.  postupao sa svjesnim nehatom, jer je bio svjestan da njegovim, radnjama takva posledica može nastupiti, ali je olako držao da do toga neće doći.

Optužnica je potvrđena 10.02.2016.godine.


12.02.2016.godine– Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju

Osnovni sud u Bijelom Polju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju protiv okrivljenog S.B. iz Bijelog Polja, zbog krivičnog djela - teška krađa.

Optužnicom se okrivljenom stavlja na teret da je u periodu od 04.08.2015.godine do  04.11.2015.godine, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist  u svom poslovnom objektu  DOO “AKA TRADE”, u Ul Tršova, u Bijelom Polju, neovlašćeno vršio potrošnju električne energije, na način što je na električnom brojilu marke “Enel Gist”  br. brojila 12N4E5B2514666943, koje je postavljeno na spoljnoj strani zida poslovnog objekta, mehanički oštetio deklo brojila iznad displeja i tako onemogućio da se cjelokupna potrošnja električne energije registruje na brojilu i time na štetu Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić- FC-Distribucija-Region 6 Bijelo Polje, oduzeo električnu energiju u iznosu od 3.969,10 €, pri čemu je bio svjestan svog djela, njegove zabranjenosti i htio njegovo izvršenje.

Optužnica je potvrđena 12.01.2016.godine.


12.02.2016.godine– Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju

Osnovni sud u Bijelom Polju, potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju protiv okrivljenog S. B. iz Bijelog Polja, zbog krivičnog djela  - teška krađa.

Optužnicom se okrivljenom stavlja na teret da je u noći 15/16.05.2015.godine, u mjestu Rakonje, opština Bijelo Polje, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, provalio kuću, oštećenog M.S., na način što je upotrebom podesnog sredstva, fizičke sile, otvorio prozor dnevne sobe kroz koji je ušao u unutrašnjost kuće, a nakon čega iz prizemnog i spratnog dijela kuće oduzeo veću količinu polovnih stvari i to:veliki plazma televizor, marke “LD”, televizor marke“LG”, model 42LD420, televizor marke “Sony”, televizor marke “Samsung”, dva lap topa marke “HP”, jedan  lap top marke “Samsung”, tri lap topa nepoznate marke, dvije konzole marke “Sony play station IV”,konzolu marke “Box”, dvije muzičke miksete nepoznate marke, klavijaturu nepoznate marke, PC računar (kućište i monitor) nepoznate marke, šest auto CD-ova nepoznate marke, četiri zvučnika za kuću nepoznate marke,dva kompleta alata Gedore nepoznate marke, ručni sat marke “Rolex” i ručni sat marke “Fiestina”, mašinicu za tetovažu sa pratećom opremom, dva digitalna fotoaparata nepoznate marke, dva pojačala za zvučnike nepoznate marke, pet putnih torbi, zlatnu žensku ogrlicu sa pletom u obliku srca, zlatni lanac sa običnim pletom, mobilni telefon marke“Sumsung note II”, mobilni telefon marke “Sumsung” i mobilni telefon marke “Sony”, čija je ukupna vrijednost 7.133,00 €,   pri čemu je bio svjestan svog djela i ako je znao da je isto zabranjeno i htio njegovo izvršenje.

Optužnica je potvrđena 10.12.2015.godine.


12.02.2016.godine– Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju

Osnovni sud u Bijelom Polju potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju protiv M.V. zbog krivičnog djela  - teška djela protiv bezbijednosti javnog saobraćaja u sticaju sa krivičnim djelom - nepružanje pomoći licu povrijeđenom u saobraćajnoj nezgodi .

Optužnicom se okrivljenom stavlja na teret da je dana 02.12.2015.godine,oko 18:20 h, nepridržavajući se saobraćajnih propisa,  upravljao putničkim motornim   vozilom marke “ Ford Pikap ”reg.oznaka  AROX 693,  lokalnim putem iz pravca  Bijelog Polja u pravcu Cerova, te je dolaskom u mjesto Medanovići Opština Bijelo Polje, ispred porodične kuće B.T. ,ugrozio saobaraćaj i doveo u opasnost život i tijelo ljudi , na način što je  upravljao vozilom pod dejstvom alkohola pri koncentraciji od 1.03  prom. apsolutnog alkohola u krvi, iako  kao mladi vozač nije smio da upravlja  niti da počne  da upravlja motornim vozilom ako u oragnizmu ima alkohola u bilo kojoj količini, usled čega  nije obratio pažnju na pješakinju oštećenu D.G.  i vozilom u kretanju nije upravljao desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja, što bliže desnoj ivici, pa je izlaskom iz   lijeve  krivine izgubio upravljivost nad vozilom i sa desne prešao na lijevu starnu kolovoza na kojoj je krećući se lijevim točkovima od vozila uz lijevu ivicu puta prednjom stranom vozila udario  oštećenu D.G., koja se u tom momentu kretala uz lijevu ivicu kolovoza, kojom prilikom je odbacio u lijevo, od kojeg je udara i pada od asvaltnu podlogu  zadobila teške tjelesne povrede (opasne po život) u vidu, preloma čeone kosti i prednje lobanjeske jame, praćen nakupljanjem krvi ispod meke moždanice i krvnim podlivom kapaka oba oka, prelom VI i VII rebra sa lijeve strane praćen nagnječenjem pluća i prisustvom krvi u grudnoj duplji, prelom lijeve butne kosti, nagnječenje jetre, nakon čega se nepružajući pomoć povrijeđenom licu u nezgodi - oštećenoj  udaljio u nepoznatom  pravcu.

Optužnica je potvrđena 15.01.2016.godine.


12.02.2016.godine– Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju

Osnovni sud u Bijelom Polju potvrđena je optužnicu protiv Z.B. zbog krivičnog djela   teška djela protiv bezbijednosti javnog saobraćaja.

Optužnicom se okrivljenom stavlja na teret da je dana 02.08.2015. godine, oko 21:10 h, u mjestu Poda, opština Bijelo Polje, nepridržavajući se saobraćajnih propisa na putevima, upravljao putničkim motornim vozilom marke “VW EOS”, registarskih oznaka BM979BZ, vlasništvo R.M., pod dejstvom alkohola pri koncentraciji od 1,55 promila apsolutnog alkohola u krvi, magistralnim putem iz pravca Berana u pravcu Bijelog Polja, te je dolaskom u mjesto Poda, opština Bijelo Polje, ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život i tijelo ljudi, na način što na putevima nije  vozilom upravljao desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja što bliže desnoj ivici kolovoza i protivno članu 36  istog Zakona kretao se nedozvoljenom brzinom od 73,6 km/h koja je za 23,6 km/h veća od brzine dozvoljne postavljenim saobraćajnim znakom i ista iznosi 50km/h , usled čega je  je izlaskom iz lijeve pregledne krivine izgubio upravljivost nad vozilom, prešao sa svoje desne na lijevu kolovoznu traku, kojom se u datom momentu iz suprotnog pravca kretalo PMV marke “Volvo” registarskih oznaka KG 088-LČ, kojim je upravljao Veljić Danilo iz Kragujevca, vlasništvo lično i  prednjom čeonom bočnom desnom stranom vozila  udario u prednju stranu PMV marke “Volvo”, kojom priliko su teške tjelesne povrede zadobili saputnici u PMV marke “Volvo “ i to : R.V.   u vidu krvnog podliva u čeonom lijevom i donjoviličnom predjelu, praćenu potresom mozga, D.V.   u vidu razderina nosa, praćene sa prelomom nosnih kostiju sa pomjeranjem koštanih ulomaka i prelomom desnog gornjoviličnog sinusa, kao i razderina lijeve obrve i velika režnjevita rana u čeonom predjelu, praćeni potresom mozga, D.V.   u vidu oguljotina u središnjem grudnom predjelu, kao i prelom četvrte kosti doručja lijeve šake, i M.A. u vidu preloma grudne kosti sa minimalnim nakupljanjem krvi u grudnoj duplji, veliki krvni podliv u predjelu prednje strane trbuha i lijevoj polovini slabinskog predjela kao i višestruke oguljotine po tijelu i  lake tjelesne povrede  vozač vozila Volvo  D.V. u vidu krvnog podliva u predjelu prednje strane trbuha,saputnici u njegovom vozilu, A.V. u vidu nagnječenja glave, grudnog koša i lijevog ramena i S.V. u vidu više krvnih podliva u predjelu prednje strane trbuha , dok je na vozilima nastupila veća materijalna šteta.

Optužnica je potvrđena 12.01.2016.godine.


12.02.2016.godine– Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju

Osnovnoi sud u Bijelom Polju potvrdio je optužnicu protiv A.B. iz Bijelog Polja,  zbog krivičnog djela  -  teška kradja u sticaju sa krivičnim djelom  nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i krvičnog djela teška kradja u sticaju sa krivični djelom nedozvoljeno držanje oružja i ekksplozivnih materija.

Optužnicom se okrivljenom stavlja na teret da  je u noći 23/24.09.2015.godine, u mjestu Okladi, opština Bijelo Polje,svjestan svoga djela, čije je izvršenje htio, iako je znao da je djelo zabranjeno, u namjeri da sebi pribavi protivopravnu imovinsku korist u iznosu većem od 150,00 €, savlađivanjem visinskih prepreka ušao u porodičnu kuću vlasništvo oštećenog  S.D., na način što je drvenu kapiju donio ispod prozora kuće koji se nalazi na visini od 2,33 m, istu prislonio uz zid kuće uz koje se popeo do prozora, koji je kamenom polomio, pa je kroz tako napravljen otvor provukao ruku i otvorio prozor, nakon čega je kroz isti ušao u prostoriju dnevnog boravka, gdje je izvršio premetačinu stvari tražeći vrijedne pokretne stvari, a zatim ušao u spavaću sobu gdje je izvršio premetačinu stvari i iz crne kožne tašne koja se nalazila u kovčegu, oduzeo pištolj marke “CZ“ fab.broja 24730, kal.7,62 mm i 50 komada municije istog kalibra, vlasništvo oštećene S.R., koje je tu pronašao, a čija je ukupna vrijednost 154,60 €, koji pištolj i municiju je do dana 26.09.2015.godine, neovlašćeno držao i nosio, kojeg dana je u mjestu Sela isti pištolj i tri metka prodao D.Š.. Takodje optuženom je stavljeno na teret da je u noći 25/26.11.2015.godine, u mjestu Krakočevo, opština Bijelo Polje, iz kuće vlasništvo oštećenog M.J., svjestan svoga djela, čije je izvršenje htio, iako je znao da je djelo zabranjeno, u namjeri da sebi pribavi protivopravnu imovinsku korist u iznosu većem od 150,00 €, na naročito drzak način oduzeo lovačku pušku marke ”Baikal”, ser.broja A09812, čija je vrijednost 350,00 €, vlasništvo oštećenog, na način što je postavio merdevine uz zid kuće oštećenog uz koje se popeo do prozora spavaće sobe, koji je guranjem otvrio, nakon čega je uskočio u spavaću sobu u kojoj su spavali M.J. i mldb.M.J., koju okolnost je iskoristio i iz iste oduzeo pušku, koja je bila prislonjena uz ormar, koju pušku je zajedno sa 25 pripadajućih patrona, dva šaržera za pištolj kal.7.62 mm i 3 metka kal.7.62 mm dana 26.11.2015.godine, u selu Okladi, opština Bijelo Polje, , neovlašćeno držao i nosio i iz koje je, u blizini kuće vlasništvo R.P., ispalio jedan hitac.

Optužnica je potvrđena 13.01.2016.godine.


04.02.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici je potvrdio optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenih M.M. zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kojom optužnicom  je predstavljeno da je optuženi dana 28.11.2015.godine, na graničnom prelazu Sukobin, neovlašćeno radi dalje neovlašćeno radi dalje prodaje unio u Crnu Goru, te prenosio 11815, 07 grama opojne droge marihuane – supstance proglašene za opojnu drogu.  

Optužnica je potvrđena 27.01.2016.godine. 


04.02.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici

Osnovni sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, podignutu protiv okrivljenih R.C. i M.Š. zato što su kao saizvršioci izvršili krivično djelo teška krađa.

Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni dana 30. oktobra 2015.godine, oko 19,00 časova, u ulici Dragana Radulovića, u Podgorici, po prethodnom dogovoru i razrađenom planu, i po unaprijed podijeljenim ulogama, obijanjem, tuđe pokretne stvari oduzeli drugom, na način što su stavili kapuljače i rukavice, preskočili ogradu dvorišta zgrade uz pomoć metalne konstrukcije, potom se popeli na terasu stana oštećene I.S.P., koji se nalazi u prizemlju, te podesnim sredstvom obili balkonska vrata od stana, izvršili premetačinu, i oduzeli: pero i hemijsku olovku, više komada starinskog zlatnog nakita, antikvitetni set zlatnog nakita, više komada zlatnog nakita, dva mobilna telefona i kolekciju replika perpera, sve ukupne vrijednosti 24.400,00 eura. 

Po predlogu tužioca, okrivljenima je produžen pritvor nakon podizanja optužnice.

Optužnica je potvrđena 29.01.2016.godine. 


01.02.2016. godine– Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici je potvrdio optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenih V.P i G.M. zbog izvršenja krivičnog djela – neovlašćena prozvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i krivičnog djela – nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, kojom optužnicom  je predstavljeno da je optuženi dana 06.novembra 2016.godine, u Nikšiću, u svom stanu  u ulici Manastirskoj,   neovlašćeno radi dalje prodaje držao opojnu drogu kokain u količini  od 9,87 grama u pvc kesi, kao i dvije  digitalne vage  za precizno mjerenje i više pvc  kesica sa tragovima  opojne droge kokain – supstance proglašene za opojnu drogue, ted a je neovlašćeno držao automatsku pušku  sa tri okvira municije za istu, čije je držanje građanima zabranjeno. 

Optužnica je potvrđena 25.012016.godine. 


18.01.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici

Osnovni sud u Podgorici je potvrdio optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, podignutu protiv okrivljenog D.Š. jer je kao saizvršilac izvršio krivično djelo teška krađa i okrivljenog B.D. zbog  produženog krivičnog djela teška krađa.

Optužnicom je predstavljeno:

- Da su okrivljeni D.Š. i B.D. dana 25.11.2015.godine, u ulici Radoja Dakića br.8, u Podgorici, zajedno i po prethodnom dogovoru, upotrebom podesnog sredstva i djelovanjem fizičke sile, obili  ulazna vrata kafe bara ‘’J.b.p.’’, vlasništvo oštećenog M.Z., odakle su  oduzeli i prisvojili lap top računar, tablet marke ‘’Lenovo’’ i novac koji se nalazio u čaši na polici, na koji način su sebi pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 287,30 eura;

-Da je okrivljeni D.B., dana 27.11.2015.godine, u  Podgorici, u dva navrata, nožem obio ulazna vrata pekare ‘’3 P.’’, vlasništvo oštećenog N.Ž., i djelovanjem fizičke sile ih otvorio, te oduzeo iz registar kasa, i ladica za novac koje je prisvojio, novac u ukupnom iznosu od 658,74 eura.

Po predlogu tužioca, okrivljenima je produžen pritvor.

Optužnica je potvrđena 14.01.2016.godine. 


18.01.2016.godine – Potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Viši sud u Podgorici je potvrdio optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici  protiv optuženog  V.N.,  zbog  izvršenja krivičnog  djela – ubistvo i krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija,  kojom optužnicom je predstavljeno da je  optuženi  V.N. dana 30.06.2015.godine,  u bašti ugostiteljskog objekta “Rajska ptica”, u ul.Orijenskoj bb., u Podgorici, sa umišljajem lišio života oštećenog  M.L., na način što je iz revolvera marke “Zastava Magnum 357” ispalio četiri projektila u pravcu oštećenog, od kojih su ga dva pogodila u predjelu tijela, pri čemu je neovlašćeno nabavio i na javnom mjestu nosio navedeni revolver, za koji nije imao izdat oružni list od strane nadležnog organa. Optužnica je potvrđena 11.01.2016.godine


05.01.2016.godine – Potvrđena optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću od 10.12.2015. godine, protiv okrivljenih Đ.F. i G.M. zbog krivičnog djela teška krađa i krivičnog djela teška krađa pomaganjem. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni Đ.F. u noći 16/17 juna mjeseca 2015.godine.u Nikšiću, po prethodnom dogovoru u namjeri da okrivljeni Đ.F. sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, a okrivljeni G.M. da okrivljenom Đ.F. pomogne u pribavljanju protivpravne imovinske koristi, oduzeli putničko motorno vozilo marke „Peugeot 206 CC kabriolet“, u vrijednosti od 1.852,oo €, vlasništvo oštećenog B.V., na način što je okrivljeni G.M. okrivljenom Đ.F. ispred svoje kuće u mjestu Rubeža br.65 dao drugi - rezervni ključ od navedenog putničkog motornog vozila, kojim ključem je do navedenog dana raspolagao od 2012.godine, a kada je kupio predmetno puničko motorno vozilo i za isto preuzeo dva ključa, iako mu je  okrivljeni Đ.F. rekao da ima namjeru da to vozilo ukrade kako bi na taj način došao do novca u iznosu od 1.000,oo €, nakon čega je okrivljeni Đ.F. tim ključem otključao i stavio u pogon putničko motorno vozilo marke „Peugeot 206 CC kabriolet“, a potom ga odvezao sa parking prostora ispred zgrade kod restorana „Knjaz“, čime je okrivljeni Đ.F, na štetu imovine B.V., pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 1.852,oo €, u čemu mu je pomogao okrivljeni G.M. Optužnica je potvrđena 25.12.2015.godine.