12.03.2013.- Saopštenje za javnost

TUŽIOCI ZAPADNOG BALKANA U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA


     Tužioci iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova*, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije i Srbije danas su se sastali u Zagrebu kako bi unaprijedili saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.


    Konferenciju je organizovao projekt “Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije: Jačanje tužilačke mreže“, koji finansira Evropska Unija. Delegirani tužioci iz država-članica EU, koji blisko sarađuju sa nacionalnim tužiocima na Zapadnom Balkanu, predstavnici EUROJUST-a i Evropske Komisije su se složili o važnosti međunarodne saradnje u borbi protiv kriminalnih organizacija.


    „Mi nemamo nemoguću misiju“, rekao je viši voditelj projekta Henk Marquart Scholtz, „naša misija je moguća! Saradnja između tužilačkih službi u regionu se kontinuirano poboljšava.“


     Predstavnik Hrvatske u EUROJUST-u, g. Josip Čule, predstavio je istoriju saradnje između tužilaštava u regionu. Dok za vrijeme rata 1992-1995 nije bilo saradnje između tužilaca u regionu, „kriminalci nikad nisu prestali sarađivati“, rekao je g. Čule.


     Nakon sastanka između tužilaca 24. novembra 2004., započeli su dobri radni odnosi na Zapadnom Balkanu. Danas se u okviru istraga i postupaka optužbe u vezi sa organizovanim kriminalom obrađuju stotine prekograničnih zahtjeva iz jedne zemlje prema drugoj. Konačno je iznikla mreža prijateljskih odnosa punih povjerenja. Vođenje prekograničnih krivičnih predmeta je postalo mnogo efikasnije.


     Hrvatska je najavila da će biti zemlja-domaćin novog komunikacijskog sistema visokog stepena sigurnosti, ekskluzivno namijenjenog javnim tužiocima u regionu, koji će im omogućiti razmjenu osjetljivih podataka o krivičnim predmetima. Ovaj novi informacijski kanal će rezultirati efektivnijim procesiranjem informacija, što će dovesti i do povećanog broja osuđujućih presuda.