25.12.2012.- Saopštenje za javnost

     Vijeće Višeg suda u Podgorici danas je odbilo žalbu specijalnog tužioca protiv rješenja sudije za istragu kojim su osumnjičeni Tatar Bosa, Pavićević Dubravka, Petričević Jelica, Radunović Veliša i Vujisić Gorica pušteni na slobodu.

     Nevjerovatno je ali tačno, da se Vijeće nije bavilo ni jednim navodom žalbe specijalnog tužioca koja je napisana na pet strana.

     Obrazloženje sadrži samo jednu rečenicu u kojoj Vijeće zapravo konstatuje da sudija za istragu ne zna da se osnovana sumnja o postojanju krivičnog djela ne utvrdjuje samo iz predloga za odredjivanje pritvora nego iz cjelokupnih spisa predmeta koje mu je tužilac dostavio.

     Paradoksalno je da nakon ove konstatacije Vijeće nije donijelo odluku o ukidanju prvostepenog rješenja, nego odluku kojom je kao neosnovanu odbilo žalbu specijalnog tužioca, nakon čega je paušalno zaključilo da nema osnova za odredjivanje pritvora jer se osumnjičeni odlukom sudije za istragu tri dana nalaze na slobodu što je po mišljenju Vijeća dovoljno za ostvarivanje uticaja na svjedoke.

     Dosadašnje iskustvo nas uči da ovakve odluke suda dodatno otežavaju dokazivanje koruptivnih krivičnih djela i otvaraju prostor za opstrukciju do kraja postupka.