31.07.2014. - Saopštenje za javnost

Na osnovu člana 83  stav 2 Zakona o državnom tužilaštvu (»Sl. list RC«, br.69/03 i »Sl.list CG«, br. 40/08, 39/11 i 46/13 ), na predlog ministra pravde, br.01-11053/14 od 02.jula 2014.godine, Tužilački savjet, na sjednici od 30.jula 2014. godine, donio je

   O D L U K U

 o broju državnih tužilaca u Crnoj Gori

Pročitajte kompletan tekst


22.07.2014. - Saopštenje za javnost

Zamjenik predsjednika Tužilačkog savjeta, na osnovu člana 89b Zakona o državnm tužilaštvu, sazvao je šestu sjednicu Tužilačkog savjeta za dan 22.jul 2014.godine, sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama Tužilačkog savjeta u Podgorici, sa dnevnim redom  utvrdjivanje predloga za izbor Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore.

Pročitajte kompletan tekst


 

10.07.2014. - Saopštenje za javnost

ODRŽAN SASTANAK NA NAJVIŠEM NIVOU IZMEĐU TUŽITELJSTVA BIH I VRHOVNOG TUŽILAŠTVA CRNE GORE

Središnje teme sastanka odnosile su se na konkretnu primjenu Protokola o saradnji u progonu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida.

Pročitajte kompletan tekst


07.07.2014. - Saopštenje za javnost

Policijska akcija „Zarez“: pet lica lišeno slobode zbog sumnje da su utajili poreze i doprinose od preko milion eura.

Pročitajte kompletan tekst