29.04.2014. - Saopštenje za javnost

Potpisan Protokol o saradnji Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore i Tužilaštva Bosne i Hercegovine u gonjenju počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida. Pročitajte kompletno saopštenje.


Reagovanje na tekst objavljen  u dnevnim novinama “Dan” pod naslovom “Štite ljekara koji mi je unakazio lice”

U navedenom tekstu koji je potpisan sa inicijalima  D.S.  navedene su netačne tvrdnje o radu Tužilaštva i zamjenika vrhovnog držanog tužioca Sonje Bošković, kao obrađivača,  u predmetu koji je formiran po pritužbi Ljiljane Šćekić, a vezano za rad Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom. U cilju zaštite ugleda tužilačke funkcije i ugleda Zamjenika  Vrhovnog državnog tužioca, molim vas da u skladu sa obavezama koje propisuje Zakon o medijima, objavite ovo reagovanje.

Radi potpunog i tačnog informisanja javnosti ukazujemo na sledeće:

Pročitajte kompletan tekst


SPORAZUM O ZAJEDNIČKOM RADU DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA I MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA - UPRAVE POLICIJE TOKOM IZVIĐAJA I KRIVIČNOG POSTUPKA

Državno tužilaštvo Crne Gore i Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprave policije (u daljem tekstu: Strane potpisnice) u cilju funkcionalne saradnje i efikasne primjene Zakonika o krivičnom postupku, Zakona o državnom tužilaštvu i Zakona o unutrašnjim poslovima u čijem sprovođenju učestvuju Strane potpisnice, dogovorile su se o sljedećem:

Pročitajte kompletan Sporazum


02.04.2014. - Saopštenje za javnost

Povodom teksta u dnevnim novinama "Dan", objavljenog danas, na stranici 11, pod naslovom "Tužiću Vučkovića zbog pomaganja ubicama", Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore daje

S A O P Š T E NJ E

Pročitajte Saopštenje