Memorandum o saradnji između Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore i Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore…Otvori dokument


Memorandum o saradnji između Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore i NVO Centar za monitoring i istraživanje CeMI i Centar za demokratsku tranziciju - CDT...Otvori dokument


Memorandum o saradnji između Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore i NVO Centar za monitoring i istraživanje CeMI...Otvori dokument


Memorandum o saradnji između Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore i NVO "Institut alternativa ' IA"...Otvori dokument


Memorandum o saradnji između Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore i NF "Građanska alijansa"...Otvori dokument


Memorandum o razumijevanju i saradnji između Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore i nevladine organizacije LGBT FORUM PROGRES...Otvori dokument


Aneks Memoranduma o saradnji između Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore i NVO CENTAR ZA DEMOKRATSKU TRANZICIJU (CDT)...Otvori dokument


Memorandum o saradnji između Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore i NVO CENTAR ZA DEMOKRATSKU TRANZICIJU (CDT)...Otvori dokument


Memorandum o saglasnosti u ostvarivanju i unapređivanju međusobne saradnje u borbi protiv svih oblika teškog kriminala između Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore i Javnog tužilaštva Republike Srbije…Otvori dokument


Memorandum razmijevanja o saradnji između kancelarije Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore i Kancelarije generalnog tužioca republike Albanije u borbi protiv organizovanog kriminala…Otvori dokument


Memorandum o kooperaciji između Vrhovnog državnog tužioca Republike Crne Gore  i Javnog tužilaštva Republike Makedonije u borbi protiv trasnacionalnog kriminala, trgovine sa ljudima i ilegalne migracije…Otvori dokument


Memorandum o saglasnosti u ostvarivanju i unapređenju međusobne saradnje u borbi protiv svih oblika teškog kriminala zaključen između Vrhovnog državnog tužioca Republike Crne Gore i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske…Otvori dokument


Memorandum o saglasnosti Kancelarije Javnog tužioca Republike Makedonije, Kancelarije Generalnog tužioca Republike Albanije, Kancelarije Državnog tužioca Bosne i Hercegovine, Kancelarije državnog tužioca Republike Hrvatske,  Kancelarije Javnog tužioca republike Srbije i Glavne kancelarije Državnog tužioca Republike  Crne Gore za regionalnu saradnju protiv organizovanog kriminala…Otvori dokument


Memorandum o razumijevanju o saradnji između Nacionalne Direkcije za borbu protiv mafije i Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore…Otvori dokument


Memorandum o saradnji između kancelarije Državnog tužioca Ukrajine i kancelarije Vrhovnog državnog tužioca Republike Crne Gore u borbi protiv transnacionalnog kriminala i pranja sredstava stečenih kriminalnom…Otvori dokument 


Memorandum o saradnji između Vrhovnog državnog tužilaštva Republike Mađarske i Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore…Otvori dokument


Memorandum o razumijevanju između Državnog tužilaštva Republike Kosovo i Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore…Otvori dokument