29.12.2014.godine - Saopštenje

U Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju saslušan je T.J. za kog je, kao direktora Opšte bolnice u Bijelom Polju, u slučaju inficiranih beba, utvrđeno da postoje osnovi sumnje da je izvršio krivično djelo - teška djela protiv zdravlja ljudi u vezi krivičnog djela nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti. Nakon saslušanja osumnjičeni T.J. je zadržan.


26.12.2014.godine - Saopštenje

Nakon saslušanja u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, zadržani su osumnjičeni  Z.P. i H.T.

Osumnjičeni F.V. i S.J. i Lj.D., nakon saslušanja u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, nijesu zadržani.


26.12.2014.godine - Saopštenje

U vezi događaja sa inficiranim bebama u Opštoj bolnici u Bijelom Polju, nakon prikupljenih obavještenja, dokaza i sprovođenja dokaznih radnji u fazi izviđaja utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su T.J. kao direktor Opšte bolnice u Bijelom Polju, Z.P. kao načelnik Ginekološko – akušerskog odjeljenja i H.T. kao načelnica Odjeljenja neonatologije izvršili krivično djelo - teška djela protiv zdravlja ljudi u vezi krivičnog djela nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti. Za ovo djelo propisana je kazna zatvora od 2 do 12 godina.

Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju je zatražilo od policije da se dovedu osumnjičeni, pa su dovedeni osumnjičeni Z.P. i H.T. dok osumnjičeni T.J. nije pronađen, a prema obavještenju policije on je 18. decembra prešao granični prelaz prema Srbiji, Dobrakovo.

U odnosu na događaj u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici 15. novembra kada je nastupila smrt novorođenčeta, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su F.V. kao načelnik Odjeljenja za patologiju Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici i S.J. kao tehničar na tom Odjeljenju izvršili krivično djelo nesavjestan rad u službi. Za ovo djelo je propisana kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina.

Takođe postoji i osnov sumnje da je Lj.D. kao odgovorno lice dr medicine na Odjeljenju neonatologije Institut za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici, izvršila krivično djelo neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca. Za ovo djelo propisana je kazna zatvora do 2 godine.

Više državno tužilaštvo u Podgorici je zatražilo od policije da se dovedu osumnjičeni, što je i učinjeno.

Svemu ovome je prethodilo detaljno prikupljanje obavještenja i dokaza. Zato  pozivamo javnost na razumijevanje i strpljenje u tom pravcu.

O daljem toku postupka, javnost će se blagovremeno obavještavati.


24.12.2014.godine - Saopštenje

Viša državna tužilaštva u Bijelom Polju i Podgorici razmatraju rezultate izviđaja u slučaju smrti jedne i inficiranja četiri bebe u Opštoj bolnici u Bijelom Polju i Kliničkom Centru Crne Gore u Podgorici. Nakon što se  rezultati izviđaja razmotre uslijediće odgovarajuće odluke.


10.12.2014.godine - Saopštenje

Ne postoji osnov sumnje da je Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković izvršio krivično djelo primanje mita, niti bilo koje drugo krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. To je utvrđeno nakon sprovedenog izviđaja, povodom izjava poslanika u Skupštini Crne Gore Velizara Kaluđerovića i Koče Pavlovića, u kojima Vrhovnog državnog tužioca povezuju sa korupcijom.

Nesporno je utvrđeno da poslanici Velizar Kaluđerović i Koča Pavlović ne raspolažu konkretnim činjenicama o tome da je Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković izvršio bilo koje krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti. Poslanici, takođe, nisu uputili  na valjane dokaze kojima bi potkrijepili svoje tvrdnje. Izjave poslanika bazirane su na navodnim glasinama. Poslanici su tužilaštvo uputili na izvore tih glasina  i Specijalni tužilac je, provjeravajući ih, utvrdio da su neosnovane.

Pošto u ovom slučaju ne postoji osnov sumnje da je izvršeno bilo koje krivično djelo, tužilaštvo je utvrdilo da nema zakonskog osnova za vođenje finansijske istrage u ovom slučaju.

O donijetoj odluci obaviješteni su poslanici Velizar Kaluđerović i Koča Pavlović.


10.12.2014.godine - Saopštenje

Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković vratio je spise predmeta Specijalnom odjeljenju za suzbijanje organizovanog kriminala i korupcije, terorizma i ratnih zločina, formirane po krivičnoj prijavi prof. dr Milana Popovića i drugih, protiv Mila Đukanovića i drugih. Vrhovni državni tužilac je nakon ocjene krivične prijave i cjelokupnih spisa predmeta, 8.12.2014. godine, dao uputstvo za postupanje u ovom predmetu:

Prof. dr Milan Popović, Esad Kočan i Koča Pavlović podnijeli su krivičnu prijavu od 11.09.2014. godine, protiv Mila Đukanovića, predsjednika Vlade Crne Gore i tadašnjeg, a najvećim dijelom i današnjeg vrha crnogorske vlasti, zbog krivičnog djela - genocid, kao i protiv vrhovnih državnih tužilaca i njihovih „involviranih“ saradnika zbog krivičnog djela - genocida putem pomaganja izvršenog u periodu od 1994. do 2014. godine.

Krivična prijava podnijeta je protiv poznatih lica, i to Mila Đukanovića, vrhovnih državnih tužilaca koji su ovu funkciju obavljali u navedenom periodu i drugih, za sada nepoznatih izvršilaca, zbog određenog krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti.

Vrhovni državni tužilac naložio je Specijalnom odjeljenju da formira predmet i da prije donošenja odluke zatraži od podnosilaca krivične prijave da prijavu dopune podacima o identitetu drugih lica (tadašnjeg, a najvećim dijelom i današnjeg vrha crnogorske vlasti i involviranih saradnika) i da eventualno pozovu druga lica za koja se ocijeni da mogu pružiti relevantne podatke od značaja za donošenje odluke po prijavi.

Vrhovni državni tužilac naložio je Specijalnom odjeljenju da ga obavještava o svim postupanjima po uputstvu.


 05.12.2014.godine - Saopštenje

U pripremi akcije u kojoj je lišeno slobode više osoba u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini, zbog sumnje da su izvršili ratni zločin u Štrpcima 1993. godine, Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore, Odjeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, u neposrednoj saradnji i postupajući po zamolnici Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije, prikupilo je određene podatke i omogućilo sprovođenje određenih dokaznih radnji nadležnom Tužilaštvu Republike Srbije.

Zbog profesionalnog odnosa i značajne pomoći koja je pružena nadležnim organima Republike Srbije u rasvjetljavanju ovog ratnog zločina, Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije uputilo je u januaru 2013.godine i u septembru 2014.godine zahvalnice crnogorskom Tužilaštvu.


04.12.2014.godine- Saopštenje

Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju uputilo je Institutu za javno zdravlje Crne Gore izvještaj o nađenim brisevima sa Ginekološko-Akušerskog i Neonatološkog odjeljenja Opšte bolnice u Bijelom Polju, radi razjašnjenja određenih stručnih pitanja, koja su neophodna za dalje postupanje u vezi infekcije pet novorođenih beba u Opštoj bolnici u Bijelom Polju. 


03. 12. 2014. godine – Saopstenje

Povodom snimka ubistva braće Gojačanin, koji je postavljen na društvenoj mreži „You-tube“ Osnovnom državnom tužiocu u Baru je 28.11.2014.godine punomoćnik porodice Gojačanin podnio krivičnu prijavu protiv nepoznatog izvršioca, a zbog krivičnog djela neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka, učinjenog neovlašćenim objavljivanjem video snimka ubistva braće Gojačanin na društvenoj mreži „You-tube“

Osnovno državno tužilaštvo u Baru, s tim u vezi, formiralo je predmet i Upravi policije - CB Bar podnijelo zahtjev za prikupljanje potrebnih obavještenja, te dalo uputstvo da se preduzmu sve mjere i radnje radi otkrivanja učinilaca predmetnog krivičnog djela.    

Više državno tužilaštvo u Podgorici je odmah po saznanju za postavljanje predmetnog snimka, Upravi policije - CB Bar dalo nalog da se utvrdi IP adresa sa koje je postavljen snimak na „You-tube“. Takođe, Više državno tužilaštvo obaviješteno je od strane Uprave policije - CB Bar da je upućen zahtjev „You-tube“-u i „Google“-u za uklanjanje predmetnog snimka.


2.12.2014. godine – Saopštenje

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podnijelo je Osnovnom sudu u Podgorici optužni predlog protiv U.N. zbog krivičnog djela povreda ugleda naroda, manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.  Okrivljenom U.N. stavljeno je na teret, da je u oktobru 2014. godine, javno izložio poruzi manjinski narod koji živi u Crnoj Gori, na način što je kao odgovorno lice odobrio da se u dva izdanja dnevnih novina objave omalovažavajući naslovi i nadnaslovi: „Šiptarska svinjarija“, „Šiptarska svinjarija bauk nacionalizma se nadvio i nad Crnom Gorom“, „Albanci orgijali po CG, režim u PG baš briga“, i „Bolest mozga Albanci načisto poludeli“. Okrivljeni je, takođe, odobrio i tekst koji počinje rečenicom „Šiptari nastavljaju da lupetaju gluposti“, čime je javno povrijeđen ugled manjinskog albanskog naroda koji živi u Crnoj Gori.


02.12.2014.godine -  Saopštenje

Na desetoj sjednici Tužilačkog savjeta kojom je predsjedavao Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, donijeta je odluka o javnom oglašavanju za izbor državnih tužilaca na upražnejna mjesta u državnim tužilaštvima.

Tužilački savjet je, između ostalog, izabrao i sekretara Tužilačkog savjeta, a tu funkciju obavljaće Jelena Đaletić.


02.12.2014.godine - Saopštenje

Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković sa saradnicima sastao se sa rukovodiocima projekta Međunarodna saradnja u krivičnom pravosuđu:

Mreža tužilaca Zapadnog Balkana“ koji će se u narednih 35 mjeseci sprovoditi u državama Zapadnog Balkana.Pročitajte kompletan tekst

01.12.2014.godine - Najava

Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković  sa saradnicima  sastaće se  sa rukovodiocima projekta "Međunarodna saradnja u krivičnim stvarima: Mreža tužilaca u zemljama Zapadnog Balkana".  Sastanak  će biti održan u prostorijama Vrhovnog državnog tužilaštva, u utorak 02.12.2014.godine,  sa početkom  u 14.00 sati.

Projekat  je počeo 1.decembra 2014. godine i  trajaće 35 mjeseci. Osim Crne Gore projektom su obuhvaćene i druge države Zapadnog Balkana.

Riječ je o projektu u okviru regionalnog IPA  programa 2013  za koji je Evropska komisija obezbijedila grant od  5.000.000,00 eura konzorcijumu  German Development Cooperation (vodeći partner;www.giz.de), holandskom Centru za međunarodnu pravnu saradnju) i UNODC (www.unodc.org).


01.12.2014.godine - Najava

Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, kao predsjedavajući,  sazvao je desetu sjednicu Tužilačkog savjeta, koja će se održati u utorak, 02.12.2014.godine.

Sjednica će biti održana u prostorijama Vrhovnog državnog tužilaštva sa početkom u 15.30 sati.